Górnictwo

Badania

Własne laboratorium techniczne Hamilton TEST posiada akredytację nr AB 1552, wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania wyników badań.

 

Laboratorium znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki certyfikującej, co zapewnia pełną spójność, kompleksowość i niezawodność świadczonych usług.

 

Wysoko wykwalifikowani specjaliści wykonują akredytowane badania dla:

 

 • Urządzeń elektrycznych, przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w zależności od typu zabezpieczenia:
 • Osłony ognioszczelne „d”
 • Osłony gazowe z nadciśnieniem „p”
 • Budowa wzmocniona ”e”
 • Wykonanie iskrobezpieczne ”i”
 • Urządzenia budowy przeciwwybuchowej ”n”
 • Urządzenia z ochroną hermetyzowaną ”m”
 • Systemy iskrobezpieczne
 • Urządzenia o poziomie zabezpieczenie urządzenia (EPL) Ga
 • Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu obudowa typu „t”
 • Urządzeń nieelektrycznych, przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
 • Taśm przenośnikowych
 • Siatek okładzinowych zgrzewanych obudowy wyrobisk górniczych
 • Jarzm strzemion górniczych
 • Kotwi górniczych
 • Maszyn i urządzeń elektrycznych górniczych
 • Węże i przewody z gumy i tworzyw sztucznych
 • Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne – złącza wtykowe

 

 

Przykładowe urządzenia w tym zakresie:

 

 • elektryczne maszyny wirujące,
 • transformatory elektryczne,
 • łączniki i aparatura rozdzielcza,
 • oprawy oświetleniowe stałe i przenośne,
 • lampy bateryjne i akumulatorowe,
 • bezpieczniki,
 • czujniki, przetworniki pomiarowe i aparatura kontrolno-pomiarowa,
 • urządzenia łączności i sygnalizacji,
 • zasilacze sieciowe prądu stałego,
 • urządzenia automatyki, sterowania i transmisji.