Górnictwo

Górnictwo

Profesjonalizm i wiarygodność Hamilton TEST osiągana jest przez wysokie kwalifikacje i doświadczenie zatrudnionych specjalistów. Ocenę zgodności, badania oraz certyfikację wyrobów prowadzi wysoko kwalifikowana kadra specjalistów posiadająca długoletni staż pracy m.in. na stanowiskach kierowniczych w zakładach górniczych oraz na samodzielnych  stanowiskach w organach nadzoru górniczego.