Górnictwo

Ocena zdolności remontowej

Hamilton TEST przeprowadza obligatoryjną ocenę zdolności podmiotów gospodarczych do wykonywania remontów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1118) w zakresie sekcji obudów zmechanizowanych oraz elementów tych sekcji (pkt. 2.1.7 załącznika 4 w/w rozporządzenia).

 

Hamilton TEST prowadzi również dobrowolną ocenę zdolności zakładów do wykonywania remontów maszyn i urządzeń innych niż wymienione w/w rozporządzeniu.