Górnictwo

Opinia techniczna

Hamilton TEST wydaje opinie rozwiązań technicznych maszyn i urządzeń w odniesieniu do spełnienia wymagań zawartych w normach krajowych, międzynarodowych, kryteriach technicznych oraz państwowych przepisach dotyczących bezpieczeństwa.