Kontrola paliw i chemikaliów

Biomasa

J.S. Hamilton oferuje kompleksowy pakiet usług kontroli jakości i wartości w całym łańcuchu logistycznym. Zakres tych usług obejmuje określanie ilości i jakości biomasy w transporcie morskim, kolejowym i samochodowym. Rozbudowana sieć oddziałów firmy zapewnia szybkie i efektywne działanie w zakresie oceny ilości i pobierania próbek. Uzyskane w naszych laboratoriach wyniki badań mogą stanowić prostą podstawę rozliczeń finansowych między dostawcą, a odbiorcą. Oferta skierowana jest do zakładów energetyki cieplnej i zawodowej, importerów, producentów i dostawców biomasy.

 

Nasza oferta

 • określenie ilości towaru na środkach transportu
 • inspekcja, kontrola, nadzór na załadunkiem i rozładunkiem, nadzór nad ważeniem
 • akredytowany pobór reprezentatywnych próbek biomasy zgodnie z normą PN-EN ISO 18135
 • badania laboratoryjne w akredytowanym laboratorium, monitoring jakości
 • inwentaryzacje w magazynach, na placach składowych
 • analiza biomasy
 • outsourcing badań

 

Badania biomasy – zakres

 • Zawartość popiołu
 • Zawartość części lotnych
 • Zawartość węgla, wodoru, azotu i siarki (C, H, N, S)
 • Ciepło spalania i wartość opałowa (kaloryczność)
 • Zawartość chloru
 • Zawartość pierwiastków głównych i śladowych w biomasie i w popiele z biomasy
 • Charakterystyczne temperatury topliwości popiołu
 • Zawartość halogenków (Br/Cl/F)
 • Zawartość ekstrahowalnych związków chlorowcoorganicznych (EOX)
 • Zawartości biomasy
 • Gęstość nasypowa
 • Wymiary pelletu

Wykonujemy także badania paliw wtórnych (paliw alternatywnych i odpadów, SRF, RDF).

 

Dlaczego nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem jest tak istotny?

Stała obecności inspektorów J.S. Hamilton w portach morskich, na terminalach przeładunkowych czy przejściach granicznych gwarantuje naszym Klientom wyeliminowanie strat podczas operacji przeładunkowych oraz umożliwia nadzór na jakością towaru. Dodatkowo dzięki sieci naszych oddziałów zapewnimy pełen zakres czynności kontrolnych terenie zakładów przemysłowych w całej Polsce.