Kontrola paliw i chemikaliów

Biopaliwa

Dla przedsiębiorstw działających w na rynku biokomponentów i biopaliw J.S. Hamilton oferuje:

 • outsourcing badań laboratoryjnych. Laboratorium wykonuje kontrole jakości dostaw olejów surowych, prowadzi rutynową kontrolę procesową oraz jakości produktów uzyskiwanych przez biorafinerię, wystawia stosowne certyfikaty jakości dla odbiorców biokomponentów.
 • badania laboratoryjne:
  • estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME, B100) na zgodność z PN-EN 14214
  • bioetanolu
  • oleju rzepakowego jako samoistnego paliwa
  • odcieku glicerynowego
  • bio oleju opałowego
 • badania laboratoryjne mieszanin FAME i oleju napędowego na zgodność z wymaganiami zawartymi w stosownym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie jakości biopaliw,
 • identyfikacja i oznaczanie składu estrów kwasów tłuszczowych w mieszaninach z olejem napędowym,
 • pobieranie próbek biokomponentów ze zbiorników lądowych, cystern w oparciu o stosowne normy.

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi laboratorium jest uprawnione do wykonywanie badań jakości biokomponentów i wystawiania stosownych świadectw jakości (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 października 2005 w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz metod badań jakościowych biokomponentów).

Laboratorium wykonuje również badania laboratoryjne gliceryny na zgodność w wymaganiami Farmakopei.