Kontrola paliw i chemikaliów

Certyfikat Gas Free – Świadectwo Odgazowania

Wykonujemy pomiary stężenia palnych par i gazów w przestrzeniach zamkniętych takich jak zbiorniki ładunkowe statku, zbiorniki lądowe oraz inne zbiorniki lub pomieszczenia zamknięte, w których mogą występować niebezpieczne dla życia lub zdrowia stężenia toksycznych lub palnych par i gazów.

Na podstawie wykonanych pomiarów wystawiamy Świadectwa Odgazowania – Gas Free Certificates.

 

Pomiary tzw. GAS FREE standardowo wykonuje się w celu:

 

  • zapewnienia bezpiecznego wejścia do przestrzeni zamkniętej bez aparatu oddechowego
  • zapewnienia bezpiecznego wejścia do przestrzeni zamkniętej odgazowanej do prac zimnych i gorących
  • bezpiecznego wykonywania prac zimnych
  • bezpiecznego wykonywania prac gorących.

 

Nasi inspektorzy posiadają odpowiednie certyfikaty poświadczające odbycie szkoleń w zakresie monitorowania  stężenia palnych par i gazów w przestrzeniach zamkniętych zgodnie z IMO.

Pomiary są wykonywane najnowszym detektorem pięciogazowym PS500.

Zapraszamy do współpracy.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższy adres mailowy:

 

petroleum@jsh.com.pl

nr kom. +48 785 296 167.