Kontrola paliw i chemikaliów

Chemikalia

J.S. Hamilton dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej, doświadczonym specjalistom z wielu dziedzin oraz współpracy z wiodącym dostawcą usług w zakresie badań strukturalnych związków organicznych wykorzystujących możliwości jakie daje spektroskopia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego NMR w badaniach chemicznych oferuje:

 

  • badania strukturalne związków organicznych
  • identyfikacji związków organicznych i nieorganicznych
  • identyfikację składników mieszanin organicznych i nieorganicznych
  • identyfikację zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych w instalacjach użytkowych i technologicznych
  • śledzenia i monitorowania procesów technologicznych

 

Oferta skierowana jest m.in. do przemysłu petrochemicznego i farmaceutycznego, polimerów i tworzyw sztucznych.