Pestycydy

Laboratorium Hamilton UO-Technologia Sp. z o.o. to nowoczesna pracownia z wysoko wykwalifikowanym personelem, dysponująca wysokiej klasy sprzętem laboratoryjnym, który zapewnia najwyższe standardy otrzymywanych wyników badań.

 

Laboratorium Hamilton UO-Technologia Sp. z  o.o.  oferuje kompleksowe badania na zawartość pozostałości pestycydów i metali w produktach takich jak:

 

 • Żywność in. świeże/mrożone owoce/warzywa i ich przetwory, w tym soki, grzyby, zboża, mięso, ryby, mleko i ich przetwory, zboża, herbaty i inne.
 • Gleba
 • Podłoża

 

Zakres badań wykonywany w Hamilton UO-Technologia:

 

 • Analiza pestycydów z zastosowaniem chromatografii gazowej  z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS) oraz chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) – zakres ponad 700 związków

 

Pozostałości pestycydów oznaczane metodami dedykowanymi:

 

 • chlorany i nadchlorany
 • etefon
 • kwas fosfonowy i fosetyl
 • hydrazyd kwasu maleinowego
 • ditiokarbaminiany w przeliczeniu na CS2
 • mepikwat i chloromekwat
 • BAC i DDAC / aminy czwartorzędowe
 • Inne

 

Ponadto w ramach współpracy w Grupie Kapitałowej J.S. Hamilton Poland oferujemy szeroki zakres badań w żywności: 

 

 • badania mikrobiologiczne
 • badania obciążeniowe,
 • monitoring środowiska produkcji żywności,
 • analiza sensoryczna i badania konsumenckie,
 • badania molekularne: GMO, alergeny, wirusy,
 • podstawowe badania fizykochemiczne,
 • metale ciężkie i składniki mineralne,
 • mikotoksyny
 • witaminy
 • inne

 

Chcesz poznać szczegóły oferty? Sprawdź tutaj

 

Oferta dedykowana dla:

 

 • żywności konwencjonalnej
 • żywności ekologicznej
 • na potrzeby certyfikacji gospodarstw rolnych
 • inne

 

Współpracując z nami otrzymasz:

 

 • stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami UE
 • stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami USA (FDA)
 • stwierdzenie zgodności wyników w zakresie rolnictwa ekologicznego
 • możliwość wyliczenia ARfD (Ostra Dawka Referencyjna)
 • profesjonalne doradztwo
 • aktualizację zmian w rozporządzeniu [https://hamilton.com.pl/o-nas/strona-aktualnosci/]

 

Cenimy wygodę i czas naszych Klientów

 

Udostępniamy Państwu Panel Klienta, za pomocą którego w łatwy i prosty sposób można dokonać zlecenia, śledzić jego realizację oraz uzyskać sprawozdanie z badań.

 

Jesteś zainteresowany?

 

Skontaktuj się ze swoim opiekunem z Biura Obsługi Klienta lub z Działu Handlowego lub wyślij zapytanie wypełniając Formularz Kontaktowy.