Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1247 dotyczące
dopuszczalnych poziomów pozostałości mandestrobiny

Nieustannie dążymy do  dostarczania  producentom branży spożywczej kompleksowego doradztwa w zakresie wprowadzanych zmian prawnych.

 

W dniu dzisiejszym odnosimy się do najnowszej zmiany – w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów – zachęcając do zapoznania się z szerokimi kompetencjami laboratorium Hamilton UO-Technologia Sp. z o.o. w Słomczynie.

 

Od dnia 19.08.2021r. obowiązywać zacznie Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1247 z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości mandestrobiny w winogronach i truskawkach.

 

Wgląd do pełnej wersji rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32021R1247

 

Jesteś zainteresowany badaniami pozostałości środków ochrony roślin (pestycydy) ?

 

Skontaktuj się ze swoim opiekunem z Biura Obsługi Klienta lub z Działu Handlowego, lub prześlij swoje zapytanie przez  Formularz Kontaktowy

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!