Pestycydy

Certyfikaty i Akredytacje

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1537

Laboratorium UO-Technologia Sp. z o.o. uzyskało akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji we wrześniu 2014r., otrzymując Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1537. Po pozytywnym wyniku oceny przeprowadzonej we wrześniu 2020 roku, Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło, iż kompetencje techniczne oraz system zarządzania laboratorium Hamilton UO-Technologia Sp. z o.o. spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ”Ogólne wymagania dotyczące kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących. Aktualny zakres akredytacji, Lista badań prowadzonych w ramach zakresu akredytacji

Zobacz