Spedycja i logistyka

Transport morski, krajowy i międzynarodowy

 

Współczesny obrót towarowy z zagranicą wymaga sprawnego i skoordynowanego działania wszystkich jego uczestników. Działania mające zapewnić szybką odprawę oraz transport towaru z miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia wiążą się z zaangażowaniem szeregu czynności takich jak: spedycyjne, agencyjne, brokerskie, transportowe itp. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom  oraz  tendencjom na rynkach światowych do konsolidacji tych czynności w jednej firmie, J S Hamilton oferuje  pakiet kompleksowej obsługi klientów w całym procesie odprawy i transportu towarów.

 

Nasza oferta skierowana jest głównie do firm prowadzących eksport/import/tranzyt towarów rolno-spożywczych i innych towarów masowych oraz drobnicy w obrocie portowo-morskim i obejmuje następujące elementy:

 • Realizacja spedycji morskiej i lądowej oraz usługi logistyczne zarówno towarów masowych jak i drobnicy w imporcie, eksporcie, tranzycie, a w szczególności takich towarów jak:
  • zboża, pasze  oraz nasiona oleiste
  • oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
  • produkty spożywcze np. cukier, ryż
 • Organizacja odpraw celnych
 • Pośrednictwo w pozyskaniu stosownych certyfikatów urzędowych np. Świadectw Fitosanitarnych,  Świadectw Pochodzenia, EUR1, T5 itp.
 • Pośrednictwo w ubezpieczaniu towarów w transporcie morskim i lądowym
 • Konfekcjonowanie i składowanie w magazynach celnych towarów pochodzenia  roślinnego
 • usługi w zakresie frachtowania statków – kontakt z armatorami oraz firmami      brokerskimi
 • wybór agenta statkowego
 • organizacja transportu drogowego krajowego i międzynarodowego.

 

Korzystając z naszej usługi klient ma rozwiązane wszystkie problemy związane z logistyką towarów w eksporcie i imporcie , obsługą od strony przeładunku statków, na bieżąco jest informowany o dostawach do portu/miejsca przeznaczenia oraz o załatwianiu wszelkich innych formalności dokumentowych związanych z towarem.

 

Wszystkie oferowane usługi realizowane są przez zespół doświadczonych specjalistów, posiadających znaczący dorobek i autorytet w swoich dziedzinach.