Szkolenia i audyty

Szkolenia zamknięte

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom klientom, J.S. Hamilton organizuje szkolenia dostosowane do potrzeb i specyfiki firmy. Każde szkolenie znajdujące się w harmonogramie szkoleń może być na życzenie klienta realizowane jako szkolenie zamknięte.

Dotyczy to także szkoleń niewymienionych w harmonogramie szkoleń.

 

Szkolenia i warsztaty organizowane są w miejscach i czasie wskazanym przez klienta. Programy są zwykle wyceniane na podstawie liczby dni i liczy uczestników dzięki czemu firma może zaoszczędzić znaczne kwoty w przypadku większych grup oraz obniżyć koszty podróży i zakwaterowania przez zorganizowanie szkolenia we własnej siedzibie. Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego najwyższą jakość kształcenia.

 

Wszelkie propozycje dotyczące tematyki szkoleń prosimy zgłaszać na adres: szkolenia@hamilton.com.pl.