Cel akademii

Celem akademii jest przekazanie słuchaczom gruntownej i praktycznej wiedzy, niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności według najnowszych międzynarodowych standardów, takich jak ISO 22000, ISO FSSC, BRC i IFS, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością.

Słuchacze Akademii mają możliwość zdobycia i doskonalenia wiedzy z zakresu audytowania systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i w sposób praktyczny poznają zasady realizacji i dokumentowania audytów. Udoskonalą umiejętności interpretowania przepisów prawnych dotyczących opakowań do żywności.

Ponadto Uczestnikom Akademii zostaną przedstawione metody doskonalenia procesów produkcyjnych w przemyśle spożywczym oraz  techniki projektowania wyrobów w branży spożywczej z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji projektowania.

 

Niewątpliwym atutem ukończenia Akademii jest:

  • kadra wykładowców posiadająca nie tylko wiedzę merytoryczną ale przede wszystkim praktyczną zdobytą w trakcie prowadzenia audytów wewnętrznych i audytów dostawców lub na stanowiskach pełnomocników lub kierowników Działów Zarzadzania Jakością w zakładach przemysły spożywczego i Laboratorium J.S. Hamilton w Gdyni
  • zdobycie umiejętności interpretowania przepisów szerokiego spektrum prawnych dotyczących żywności i opakowań
  • udział w warsztatach z oceny wrażliwości sensorycznej i metod sensorycznych

w Pracowni Analiz Sensorycznych w Laboratorium J.S. Hamilton w Gdyni

  • możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów, potwierdzających wiedzę i kompetencje oraz praktyczne umiejętności zdobyte podczas nauki w Akademii.

 

Poza uzyskaniem dyplomu ukończeniem Akademii dodatkowo słuchacz otrzymuje następujące certyfikaty:

  • Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu HACCP wg ISO 22000
  • Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu IFS i BRC
  • Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 22000 oraz FSSC
  • Certyfikat oceny wrażliwości sensorycznej w zakresie rozróżniania smaku, zapachu, barwy i tekstury.

 

 

CEL AKADEMII  DLA KOGO?  PROGRAM REKRUTACJA
ZGŁOSZENIA