Dla kogo?

Ofertę kierujemy do pracowników Działów Jakości przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, kandydatów na stanowisko Kierownika lub Audytora Systemów Zarządzania Jakością, audytorów nadzorujących dostawców surowców i sprzedających produkty do sklepów spożywczych i sieci handlowych, pełnomocników ds. Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, studentów oraz innych osób zainteresowanych tematyką Akademii.

 

 

 

CEL AKADEMII  DLA KOGO?  PROGRAM REKRUTACJA
ZGŁOSZENIA