Program

Czas trwania: 1 semestr (165 h), luty – czerwiec 2022

Tryb: niestacjonarny, hybrydowy – co dwa tygodnie (weekendowy)

Koszt: 6500 zł netto płatne w dwóch ratach:

 • 3500 zł netto + VAT 23 % w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia realizacji Akademii
 • 3000 zł netto + VAT 23 % (do 31.03.2022 r.)

Program:

 

 • Podstawy zarządzania w przemyśle spożywczym (8h)
  • Podstawy zarządzania
  • Projekt i zarządzanie projektem branży spożywczej
  • Projektowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych
  • Zarządzanie strategiczne w przemyśle
  • Zarządzanie kryzysowe i antykryzysowe

 

 • Projektowanie wyrobów w przemyśle spożywczym (24h)
  • Podstawy kreatywności i twórczego myślenia
  • Metody generowania pomysłów
  • Synektyka i analogie projektowe
  • Design thinking w tworzeniu koncepcji produktu spożywczego
  • Zarządzanie innowacją
  • Planowanie produktu
  • Prototypowanie i seria próbna
  • Komercjalizacja pomysłów produktowych przemysłu spożywczego

 

 • Ciągłe doskonalenie produkcji i produktów spożywczych (20h)
  • Podstawy zarządzania jakością
  • Metody pomiaru satysfakcji klienta
  • Cykl ciągłego doskonalenia w koncepcji Kaizen
  • Dashboard i Visual Management
  • Statystyczna kontrola jakości
  • Karty kontrolne w błędach i brakach produkcyjnych
  • Integracja zespołów produkcyjnych w generowaniu rozwiązań doskonalących
  • Metody przyczynowo skutkowe
  • Analiza ryzyka w przemyśle spożywczym

 

 • Wprowadzenie do zagadnień jakości i bezpieczeństwa żywności (4h)
  • Pojęcie jakości i bezpieczeństwa żywności
  • Wybrane zagadnienia z prawa żywnościowego
  • Znaczenie systemu RASFF w nadzorowaniu niebezpiecznej żywności
  • Rola Kierownictwa w zarządzaniu systemem zarządzania jakością i kształtowaniu kultury bezpieczeństwa żywności

 

 • Zagrożenia żywności (8h)
  •  Biologiczne
   • podział i charakterystyka
   • źródła i metody zapobiegania w przemyśle spożywczym i opakowaniowym (elementy GMP/GHP)
   • metody wykrywania i kontroli zagrożeń biologicznych
  •  Fizyczne
   • podział i charakterystyka
   • źródła i metody zapobiegania w przemyśle spożywczym i opakowaniowym (elementy GMP/GHP)
   • metody kontroli zagrożeń fizycznych
  •  Chemiczne
   • podział i charakterystyka
   • źródła i metody zapobiegania w przemyśle spożywczym i opakowaniowym (elementy GMP/GHP)
   • metody wykrywania i kontroli zagrożeń chemicznych
  •  Alergeny
   • charakterystyka alergenów
   • źródła i metody zapobiegania w przemyśle spożywczym i opakowaniowym (elementy GMP/GHP)
   • metody wykrywania i kontroli alergenów
  •  Zafałszowania
   • omówienie problematyki zafałszowań w produkcji żywności (incydenty)
   • źródła i metody zapobiegania w przemyśle spożywczym i opakowaniowym (elementy GMP/GHP)
   • obrona żywności w bezpieczeństwie żywności
   • metody wykrywania zafałszowań w przemyśle spożywczym i opakowaniowym
  • Żywność i składniki genetycznie modyfikowane jako ryzyko zagrożeń

 

 • Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny – system HACCP (8h)
  • Codex Alimentarius – podstawowe pojęcia i definicje
  • Zasady systemu HACCP oraz 12 etapów wdrażania
  • Analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka
  • Zasady wyznaczania krytycznych punktów kontrolnych/punktów kontrolnych
  • Zasady monitorowania CCP
  • Określenie działań korygujących (korekcyjnych)
  • Zasady tworzenia dokumentacji HACCP
  • Weryfikacja systemu HACCP

 

 • Systemy i standardy bezpieczeństwa żywności (32h)
  • Zasady certyfikacji systemów przez jednostki certyfikujące
  • Rozpoznawalne schematy certyfikacji wg GFSI (Global Food Safety Initiative)
  • Wymagania znormalizowanych systemów i standardów jakości i bezpieczeństwa żywności
   • ISO 22000
   • FSSC 22000 w. 5.1
   • IFS Food w.7
   • BRC Food w.8

 

 • Rola audytu w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (16h)
  • Zasady planowania, prowadzenia i dokumentowania audytów wg normy ISO 19011
  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. ISO 22000:2018
  • Audytor wewnętrzny standardu IFS Food w. 7
  • Audytor wewnętrzny standardu BRC GS w. 8

 

 • Bezpieczeństwo opakowań do kontaktu z żywnością (8h)
  • Wymagania prawne w zakresie materiałów do kontaktu z żywnością
  • Dobra Praktyka Produkcyjna
  • Zasady dobrej praktyki higienicznej wg normy PN EN 15593:2010
  • Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością (w tym m.in. deklaracja zgodności, badania laboratoryjne, specyfikacje techniczne, atesty jakości)
  • Znakowanie opakowań
  • Badania dotyczące migracji specyficznej i globalnej

 

 • Znakowanie żywności (8h)
  • Podstawowe obowiązki producentów żywności w zakresie znakowania żywności – wprowadzenie w problematykę
  • Obowiązkowe informacje na temat żywności
  • Przepisy szczegółowe dotyczące obowiązkowych danych szczegółowych w tym m.in.:
   • Nazwa środka spożywczego
   • Wykaz składników
   • Pominięcie wykazu składników
   • Oznaczenie ilościowe składników
   • Ilość netto
   • Data minimalnej trwałości / termin przydatności do spożycia
   • Warunki przechowywania lub warunki użycia
   • Kraj lub miejsce pochodzenia
  • Informacja na temat wartości odżywczej
  • Dobrowolne informacje na temat żywności
  • Wybrane przepisy krajowe w zakresie znakowania żywności (w tym dotyczące żywności nieopakowanej)
  • Treści niedozwolone, wprowadzające konsumenta w błąd.

 

 • Analiza sensoryczna  warsztaty – max. 15 osób. (14h)
  • Podstawy analizy sensorycznej, definicje i terminologia
  • Zasady wykonania badań sensorycznych i przygotowania próbek
  • Czynniki wpływające na wiarygodność wyników
  • Rekrutacja i weryfikacja zespołu sensorycznego
  • Wymagania normy ISO 13300-2:2006
  • Testy weryfikacyjne – rodzaje i zasady wykonania
  • Metody analizy sensorycznej i badań konsumenckich

 

 

 

 

 

 

CEL AKADEMII  DLA KOGO?  PROGRAM REKRUTACJA
ZGŁOSZENIA