Szkolenia

Obszary szkoleń

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia w takich obszarach jak :

 

  • Bezpieczeństwo i jakość żywności, w tym szkolenia i warsztaty obejmujące: ocenę sensoryczną, badania mikrobiologiczne, analizę alergenów i GMO, systemy zarządzania  bezpieczeństwem żywności, systemy BRC i IFS przeznaczone dla sieci handlowych, towaroznawcze i szkolenia dotyczące jakości produktów spożywczych.

 

  • Opakowania, w tym: szkolenia dotyczące bezpieczeństwa opakowań do żywności, migracji globalnej i specyficznej,  warsztaty z analizy mikrobiologicznej opakowań, zmian zapachu i smaku przy kontakcie opakowania z żywnością.

 

  • Kosmetyki, w tym : szkolenia i warsztaty z analizy sensorycznej i mikrobiologicznej kosmetyków, wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa stosowania oraz oznakowania preparatów kosmetycznych.

 

  • Ochrona środowiska, w tym : szkolenia i warsztaty dotyczące zagospodarowania  osadów ściekowych, gospodarki odpadami opakowaniowymi, zadań gmin w zakresie  ochrony środowiska, opłat z tytułu korzystania ze środowiska.

 

  • Chemikalia i produkty naftowe, w tym : szkolenia w zakresie pobieranie próbek   paliw ciekłych pobierania próbek lekkiego oleju opałowego , metod badawczych oleju  opałowego i paliw ciekłych, rozliczania ilościowego oleju opałowego.