Szkolenia

Pakiety szkoleń

Wszystkie Wyczyść


Akademia specjalisty systemów zarządzania FSSC

Wymagania systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000:2019 (wersja 5) oraz nowelizacja ISO 22000:2018

CEL/ OPIS SZKOLENIA:
Głównym powodem wydania nowej wersji standardu FSSC v. 5 była publikacja nowego ISO 22000:2018 w dniu 19
czerwca 2018 r. oraz konieczność utrzymania zgodności z wymaganiami GFSI w wersji 7.2. Najważniejsze zmiany
w FSSC 22000 w wersji 5 to:
• włączenie nowych wymagań ze zaktualizowanej wersji ISO 22000:2018,
• wymagania dotyczące zarządzania usługami zostały objęte nowymi wymaganiami ISO 22000:2018,
• poszerzono wymaganie dotyczące monitoringu środowiska produkcyjnego,
• dodano wymaganie dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków dla transportowanych.

Uczestnicy szkolenia będą potrafili zidentyfikować wszystkie obszary wymagające aktualizacji w bieżącym systemie
zarządzania bezpieczeństwem żywności, dzięki czemu możliwe będzie zaplanowanie i określenie zakresu prac
niezbędnych do przejścia na nową wersję standardu ISO 22000:2018 oraz FSSC 22000 wersja 5.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
To co wyróżnia standard FSSC spośród pozostałych norm to wymagania przeznaczone także dla sektorów, które do tej pory nie dysponowały rozpoznawalnym standardem i mechanizmem certyfikacji (producenci pasz, producenci dodatków do żywności, producenci opakowań, detaliści, organizacje świadczące usługi gastronomiczne, cateringowe, sprzątania, transportowe, magazynowania i dystrybucji.
Szkolenie skierowane jest to osób, które mają za zdanie zidentyfikować wszystkie obszary wymagające aktualizacji
w bieżącym systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności, dzięki czemu możliwe będzie zaplanowanie
i określenie zakresu prac niezbędnych do przejścia na nową wersję standardu ISO 22000:2018 oraz FSSC 22000
wersja 5.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe informacje dot. bezpieczeństwa żywności.
2. FSSC 22000 - schemat certyfikacji
3. Wymagania ISO 22000:2018 wydana w czerwcu 2018 r.
· Programy warunków wstępnych (dotyczy systemów GMP, GHP)
· System HACCP
· System zarządzania
· Weryfikacja, walidacja i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
4. Wymagania specyfikacji ISO/TS 220002-1
· Konstrukcja i rozplanowanie budynków,
· Rozplanowanie obiektów i przestrzeni roboczej.
· Media – powietrze, woda, energia,
· Usuwanie odpadów,
· Przydatność urządzeń - utrzymanie sprawności,
· Zarządzanie zakupionymi materiałami,
· Zanieczyszczenia i migracja,
· Czyszczenie,
· Zwalczanie szkodników,
· Higiena personelu,
· Powtórna obróbka,
· Procedury wycofania produktu ze sprzedaży,
· Magazynowanie, Informacje o produkcie/ Świadomość konsumenta,
· Ochrona żywności, nadzór nad bezpieczeństwem biologicznym i bioterroryzm,
· Projektowanie i rozwój produktu
5. Przykłady rozwiązań i procedur
6. Schemat certyfikacji FSSC (5)
· niezapowiedziane audity
· wymagania dotyczące zapobiegania zafałszowaniu żywności (Food Fraud prevention)
· obrona żywności przed celowym skażeniem (Food Defence)
· zgodność z wymaganiami GFSI wersji 7.2.
· zarządzanie usługami laboratoryjnymi,
· monitoring środowiskowy
· uwzględnienie ISO 22000:2018
7. Pytania i dyskusja, rozdanie certyfikatów, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania
bezpieczeństwem żywności. Posiada duże doświadczenie trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami. Od kilku lat współpracuje z jednostkami certyfikującymi takimi jak TUV Nord, Sai Global, DECRA, a także Wyższą Szkołą Bankową, Wielkopolskim Instytutem Jakości, w zakresie audytowania, szkoleń, wdrożeń i ekspertyz
z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności i BHP. W pracy naukowej zajmuje się
zrównoważoną konsumpcją i produkcją żywności oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
Prowadzone szkolenia: AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU IFS I BRC, AUDYTOR WEWNĘTRZY SYSTEMU FSSC,
AUDYTOWANIE DOSTAWCÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM, AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ISO 9001 I ISO 22000.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + 23% VAT - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
22.01.2020 Warszawa
19.03.2020 Poznań
04.06.2020 Wrocław
26.08.2020 Gdynia
17.11.2020 Katowice

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA FSSC”:
1. 08 DSZ Wymagania systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000:2019 (wersja 5) oraz nowelizacja ISO 22000:2018
22.01.2020 Warszawa
19.03.2020 Poznań
04.06.2020 Wrocław
26.08.2020 Gdynia
17.11.2020 Katowice
2. 09 DSZ Audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 wersja 5
23.01.2020 Warszawa
20.03.2020 Poznań
05.06.2020 Wrocław
27.08.2020 Gdynia
18.11.2020 Katowice
3. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
4. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
5. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław
6. 17 DSZ System VACCP - Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży spożywczej
26.02.2020 Warszawa
13.05.2020 Katowice
07.10.2020 Wrocław
04.12.2020 Poznań

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania FSSC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.050 zł netto + 23% VAT.

26/08/2020 Gdynia
17/11/2020 Katowice

Audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 wersja 5

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Standard FSSC 22000 oparty jest na założeniach systemu ISO 22000:2018. Obejmuje on jednak dodatkowo
wymagania specyfikacji technicznej ISO TS 22002-1: 2009 (dawniej PAS 220).
Specyfikacja ta zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące między innymi konstrukcji i rozkładu budynków, mediów,
utylizacji odpadów i ścieków, utrzymania maszyn i urządzeń, mycia i dezynfekcji, higieny personelu, wycofywania
wyrobu czy magazynowania.
Szkolenie ma na celu przekazanie producentom żywności praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania,
realizacji i zamknięcia procesu audytowego oraz analizy przykładów audytowych w odniesieniu do wymagań
systemu FSSC.
Szkolenie prowadzone jest zgodnie z nową wersją standardu FSSC.
Najważniejsze zmiany w FSSC 22000 w wersji 5 to:
• włączenie nowych wymagań ze zaktualizowanej wersji ISO 22000:2018,
• wymagania dotyczące zarządzania usługami zostały objęte nowymi wymaganiami ISO 22000:2018,
• poszerzono wymaganie dotyczące monitoringu środowiska produkcyjnego,
• dodano wymaganie dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków dla transportowanych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych
w organizacji: pełnomocników ds. zapewnienia jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa
żywności, technologów żywności, innych osób chcących przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe informacje dot. bezpieczeństwa żywności
2. FSSC 22000 w 5.- schemat certyfikacji
3. Wymagania ISO 22000:2018 wydana w czerwcu 2018 r. :
· Programy warunków wstępnych (dotyczy systemów GMP, GHP),
· System HACCP ,
· System zarządzania,
· Weryfikacja, walidacja i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
4. Wymagania specyfikacji ISO/TS 220002-1:
· Konstrukcja i rozplanowanie budynków,
· Rozplanowanie obiektów i przestrzeni roboczej,
· Media – powietrze, woda, energia,
· Usuwanie odpadów,
· Przydatność urządzeń - utrzymanie sprawności,
· Zarządzanie zakupionymi materiałami,
· Zanieczyszczenia i migracja,
· Czyszczenie,
· Zwalczanie szkodników,
· Higiena personelu,
· Powtórna obróbka,
· Procedury wycofania produktu ze sprzedaży,
· Magazynowanie, Informacje o produkcie/ Świadomość konsumenta,
· Ochrona żywności, nadzór nad bezpieczeństwem biologicznym i bioterroryzm,
· Projektowanie i rozwój produktu.
5. Przykłady rozwiązań i procedur.
6. Metodyka prowadzenia audytu systemu zarządzania:
· Porozumiewanie się - metody i techniki prowadzenia rozmów,
· Proces audytu (przygotowanie-wykonanie-zakończenie),
· Działania poaudytowe - odpowiedzialność, ocena skuteczności,
· Kryteria audytowe systemu zarządzania jakością wg FSSC 22000.
7. Planowanie audytów – ćwiczenie.
8. Opracowywanie listy kontrolnej – ćwiczenie.
9. Przeprowadzanie wywiadu audytowego – ćwiczenie.
10. Przeprowadzanie wywiadu audytowego – ćwiczenie.
11. Formułowanie niezgodności oraz spostrzeżeń z audytu – ćwiczenie.
12. Raportowanie audytów wewnętrznych – ćwiczenie.
13. Test sprawdzający z zakresu szkolenia.
14. Pytania i dyskusja, rozdanie certyfikatów, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia, konsultacje oraz audytowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem
żywności. Posiada duże doświadczenie trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami. Od kilku lat
współpracuje z jednostkami certyfikującymi takimi jak TUV Nord, Sai Global, DECRA, a także Wyższą Szkołą
Bankową, Wielkopolskim Instytutem Jakości, w zakresie audytowania, szkoleń, wdrożeń i ekspertyz
z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności i BHP. W pracy naukowej zajmuje się
zrównoważoną konsumpcją i produkcją żywności oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
Prowadzone szkolenia: AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU IFS I BRC, AUDYTOR WEWNĘTRZY SYSTEMU FSSC,
AUDYTOWANIE DOSTAWCÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM, AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ISO 9001 I ISO 22000.

CENA SZKOLENIA:
650 zł netto + 23% VAT - cena katalogowa
550 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
23.01.2020 Warszawa
20.03.2020 Poznań
05.06.2020 Wrocław
27.08.2020 Gdynia
18.11.2020 Katowice

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA FSSC”:
1. 08 DSZ Wymagania systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000:2019 (wersja 5) oraz nowelizacja ISO
22000:2018
22.01.2020 Warszawa
19.03.2020 Poznań
04.06.2020 Wrocław
26.08.2020 Gdynia
17.11.2020 Katowice
2. 09 DSZ Audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 wersja 5
23.01.2020 Warszawa
20.03.2020 Poznań
05.06.2020 Wrocław
27.08.2020 Gdynia
18.11.2020 Katowice
3. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
4. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
5. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław
6. 17 DSZ System VACCP - Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży spożywczej
26.02.2020 Warszawa
13.05.2020 Katowice
07.10.2020 Wrocław
04.12.2020 Poznań

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania FSSC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.050 zł netto + 23% VAT.

27/08/2020 Gdynia
18/11/2020 Katowice

Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)

CEL/ OPIS SZKOLENIA:
Walidacja może być wymogiem narzuconym albo wymuszonym działaniem jako element systemu zarządzania (ISO
9001). Może być również potwierdzeniem zgodności funkcjonowania z obowiązującymi systemów zarzadzania IFS,
BRC i FSSC. Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy nt. metod walidacji i skuteczności środków kontroli zarządzania
w ramach określonego systemu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla posiadających wdrożony schemat certyfikacji FSSC 22000, IFS/ BRC a także dla
osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – pełnomocników,
auditorów.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe zagadnienia dot. bezpieczeństwa żywności
2. Weryfikacja a walidacja – różnice w terminologii (podejście Codex ALimentarius, USDA, FDA, itp.)
3. Wymagania dot. walidacji w systemach bezpieczeństwa żywności IFS w.6.1; BRC w.8, FSSC 22000
4. Metody walidacji w systemach bezpieczeństwa żywności
5. Dokumentowanie wyników walidacji
6. Case Study – walidacja aspektów związanych z bezpieczeństwem żywności
7. Pytania i dyskusja

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania
bezpieczeństwem żywności. Posiada duże doświadczenie trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami.
Od kilku lat współpracuje z jednostkami certyfikującymi takimi jak TUV Nord, Sai Global, DECRA, a także Wyższą
Szkołą Bankową, Wielkopolskim Instytutem Jakości, w zakresie audytowania, szkoleń, wdrożeń i ekspertyz
z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności i BHP. W pracy naukowej zajmuje się
zrównoważoną konsumpcją i produkcją żywności oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
Prowadzone szkolenia: AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU IFS I BRC, AUDYTOR WEWNĘTRZY SYSTEMU FSSC,
AUDYTOWANIE DOSTAWCÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM, AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ISO 9001 I ISO 22000.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + 23% VAT - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS I BRC”:
1. 10 DSZ Aktualizacja wymagań standardów BRC wersja 8 i IFS wersja 6.1.
05.02.2020 Katowice
22.04.2020 Poznań
26.08.2020 Gdynia
21.10.2020 Warszawa
2. 11 DSZ Audytor systemu BRC FOOD w. 8 I IFS FOOD W. 6.1.
06-07.02.2020 Katowice
23-24.04.2020 Poznań
27-28.08.2020 Gdynia
22-23.10.2020 Warszawa
3. 12 DSZ Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
wg standardu IFS v.6.1 oraz BRC v.8
11-12.03.2020 Warszawa
17-18.06.2020 Katowice
23-24.09.2020 Wrocław
02-03.12.2020 Poznań
4. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
5. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
6. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania IFS i BRC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.440 zł netto + 23% VAT.

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA FSSC”:
1. 08 DSZ Wymagania systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000:2019 (wersja 5) oraz nowelizacja ISO
22000:2018
22.01.2020 Warszawa
19.03.2020 Poznań
04.06.2020 Wrocław
26.08.2020 Gdynia
17.11.2020 Katowice
2. 09 DSZ Audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 wersja 5
23.01.2020 Warszawa
20.03.2020 Poznań
05.06.2020 Wrocław
27.08.2020 Gdynia
18.11.2020 Katowice
3. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
4. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
5. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław
6. 17 DSZ System VACCP - Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży
spożywczej
26.02.2020 Warszawa
13.05.2020 Katowice
07.10.2020 Wrocław
04.12.2020 Poznań

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania FSSC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.050 zł netto + 23% VAT.

21/10/2020 Wrocław

Food Defence i zarządzanie kryzysowe

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie uwzględnia wymagania IFS i BRC oraz dokumentu PAS 96:2017 dotyczącego obrony żywności (Food Defence), związane z przeciwdziałaniem potencjalnego zagrożenia związanego z celowym skażeniem żywności.
W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę jak przygotować działania prewencyjne oraz jak być przygotowanym na działania w momencie, gdy dochodzi do sytuacji kryzysowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników działów jakości, zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności w zakładach, oraz osób dedykowanych do sztabów kryzysowych w przedsiębiorstwie.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do obrony żywności.
2. Omówienie źródeł wymagań dla opracowania i wdrożenia planu obrony żywności (standardy IFS Food v6.1, BRC
Food v. 8, FSSC 22000, PAS 96).
3. Definicje i terminy związane z Food Defence.
4. Rola i odpowiedzialności w zakresie obrony żywności pracowników zakładu.
5. Ocena ryzyka (VULNERABILITY ASSESSMENT, TACCP, CARVER + Shock,…).
6. Procedury zapobiegania celowemu skażeniu lub zafałszowaniu żywności:
• bezpieczeństwo personelu i odwiedzających
• uwzględnienie obrony żywności w zarządzaniu kadrami
• zasady ochrony osobowej i higieny dla personelu zakładowego
• ochrona dostępowa na terenie zakładu
• szkolenia dla personelu i podwykonawców w zakresie obrony żywności
• ochrona lokalizacji
• ochrona korespondencji
• przechowywanie i transport
• ochrona zasobów elektronicznych
• kontrola procesu, itd.
7. Procedury kryzysowe: gotowość na wypadek manipulacji produktem lub innej wrogiej, przestępczej
lub terrorystycznej działalności.
8. Jak przygotować się na wypadek nagłego zdarzenia?
9. Pytania i dyskusja.

TRENER:
Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor trzeciej strony BRC Food; ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, alergenów oraz z zakresu znakowania środków spożywczych.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: jeden dzień 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS I BRC”:
1. 10 DSZ Aktualizacja wymagań standardów BRC wersja 8 i IFS wersja 6.1.
05.02.2020 Katowice
22.04.2020 Poznań
26.08.2020 Gdynia
21.10.2020 Warszawa
2. 11 DSZ Audytor systemu BRC FOOD w. 8 I IFS FOOD W. 6.1.
06-07.02.2020 Katowice
23-24.04.2020 Poznań
27-28.08.2020 Gdynia
22-23.10.2020 Warszawa
3. 12 DSZ Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg
standardu IFS v.6.1 oraz BRC v.8
12-13.03.2020 Warszawa
17-18.06.2020 Katowice
23-24.09.2020 Wrocław
02-03.12.2020 Poznań
4. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
5. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
6. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania IFS i BRC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.440 zł netto + 23% VAT.

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA FSSC”:
1. 08 DSZ Wymagania systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000:2019 (wersja 5) oraz nowelizacja ISO
22000:2018
22.01.2020 Warszawa
19.03.2020 Poznań
04.06.2020 Wrocław
26.08.2020 Gdynia
17.11.2020 Katowice
2. 09 DSZ Audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 wersja 5
23.01.2020 Warszawa
20.03.2020 Poznań
05.06.2020 Wrocław
27.08.2020 Gdynia
18.11.2020 Katowice
3. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
4. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
5. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław
6. 17 DSZ System VACCP - Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży spożywczej
26.02.2020 Warszawa
13.05.2020 Katowice
07.10.2020 Wrocław
04.12.2020 Poznań

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania FSSC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.050 zł netto + 23% VAT.

08/09/2020 Gdynia
15/09/2020 Kraków

Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności

CEL/ OPIS SZKOLENIA:
Przygotowanie zakładu do sprawnego ustanowienia procedur i prowadzenia zapisów w celu udokumentowania,
identyfikacji wszystkich składników i materiałów stosowanych do produkcji danej partii żywności, zapoznanie się z
zasadami „traceability”, które umożliwiają dotarcie w szybkim czasie do „najsłabszego ogniwa” procesu
odpowiedzialnych za niepowodzenie czy straty, nabycie umiejętności nadzorowania ilościowego rozchodu
surowców, dodatków i materiałów pomocniczych w procesie (bilans masy).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których zadaniem jest przeprowadzanie audytów identyfikowalności na
zgodność z wymaganiami standardów IFS, BRC i ISO 22000.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Definicje
2. Wprowadzenie do zagadnienia identyfikowalności, wycofania i zwrotu produktów
3. Cel i wymagania prawne dot. identyfikowalności i wycofania wyrobu z rynku
4. Wymagania dotyczące identyfikowalności i wycofania wyrobu w standardach BRC Food w.8, IFS Food w.
6.1 (oraz w.7 draft), ISO 22000:2018.
5. Opracowanie procedury systemu identyfikowalności.
6. Informacje wymagane w identyfikowalności (bilans masy, pochodzenie, warunki produkcji, identyfikacja
statusu, zgodność, deklaracje składu, skażenia krzyżowe itp.)
7. Metodyka i dokumentowanie prowadzenia auditu identyfikowalności
8. Weryfikacja systemu identyfikowalności – symulacja, audit (produkt-surowiec oraz surowiec-produkt)
9. Zarządzanie kryzysowe w przypadku konieczności wycofania wyrobu z rynku
10. Case studies
11. Pytania i dyskusja.

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania
bezpieczeństwem żywności. Posiada duże doświadczenie trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami.
Od kilku lat współpracuje z jednostkami certyfikującymi takimi jak TUV Nord, Sai Global, DECRA, a także Wyższą
Szkołą Bankową, Wielkopolskim Instytutem Jakości, w zakresie audytowania, szkoleń, wdrożeń i ekspertyz
z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności i BHP. W pracy naukowej zajmuje się
zrównoważoną konsumpcją i produkcją żywności oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
Prowadzone szkolenia: AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU IFS I BRC, AUDYTOR WEWNĘTRZY SYSTEMU FSSC,
AUDYTOWANIE DOSTAWCÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM, AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ISO 9001 I ISO 22000.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + 23% VAT - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS I BRC”:
1. 10 DSZ Aktualizacja wymagań standardów BRC wersja 8 i IFS wersja 6.1.
05.02.2020 Katowice
22.04.2020 Poznań
26.08.2020 Gdynia
21.10.2020 Warszawa
2. 11 DSZ Audytor systemu BRC FOOD w. 8 I IFS FOOD W. 6.1.
06-07.02.2020 Katowice
23-24.04.2020 Poznań
27-28.08.2020 Gdynia
22-23.10.2020 Warszawa
3. 12 DSZ Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
wg standardu IFS v.6.1 oraz BRC v.8
12-13.03.2020 Warszawa
17-18.06.2020 Katowice
23-24.09.2020 Wrocław
02-03.12.2020 Poznań
4. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
5. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
6. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania IFS i BRC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.440 zł netto + 23% VAT.

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA FSSC”:
1. 08 DSZ Wymagania systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000:2019 (wersja 5) oraz nowelizacja ISO
22000:2018
22.01.2020 Warszawa
19.03.2020 Poznań
04.06.2020 Wrocław
26.08.2020 Gdynia
17.11.2020 Katowice
2. 09 DSZ Audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 wersja 5
23.01.2020 Warszawa
20.03.2020 Poznań
05.06.2020 Wrocław
27.08.2020 Gdynia
18.11.2020 Katowice
3. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
4. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
5. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław
6. 17 DSZ System VACCP - Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży
spożywczej
26.02.2020 Warszawa
13.05.2020 Katowice
07.10.2020 Wrocław
04.12.2020 Poznań

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania FSSC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.050 zł netto + 23% VAT.

29/09/2020 Warszawa
11/12/2020 Wrocław

System VACCP – Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży spożywczej

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy na temat problematyki związanej z autentycznością żywności oraz zdobycie umiejętności w zakresie przeprowadzenia oceny podatności na oszustwa w łańcuchu dostaw żywności

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
· osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności w zakładach branży
spożywczej;
· kierowników, pracowników działu kontroli jakości;
· kierowników i pracowników odpowiedzialnych za zakupy w firmie;
· członków zespołu HACCP odpowiedzialnych za projektowanie i nadzór nad standardami BRC, IFS, ISO 22000;
· osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem
doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w aspekcie autentyczności żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie w problematykę
· Parasol zarządzania bezpieczeństwem żywności
· Macierz ryzyka żywnościowego
· Pojęcie oszustwa żywnościowego – food fraud
2. Wymagania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w zakresie oszustw żywnościowych/food fraud
• BRC v.8
• IFS FOOD v. 6.1
• ISO 22000:2018
3. Zafałszowania żywności
• Definicje i rodzaje zafałszowań
• Historia zafałszowań
• Najczęściej fałszowane produkty żywnościowe
• Odpowiedzialność administracyjna za fałszowanie żywności
• Informacje zawarte w decyzjach administracyjnych dotyczące zafałszowań
4. Autentyczność produktu
• Kryteria autentyczności
• Najczęstsze pytania audytowe w zakresie autentyczności – jak na nie odpowiadać?
• Jak kontrolować dostawców w zakresie autentyczności żywności?
5. Ocena podatności na oszustwa związane z żywnością
• Określenie potencjalnego ryzyka oszustw produktowych
• Zbieranie i analizowanie danych
• Budowanie planu
• Metody oceny podatności – m.in. wykorzystanie metodologii VACCP
• Analiza „food fraud” na wybranych przykładach
6. Posumowanie szkolenia – rozdanie świadectw, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz standardu BRC. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds.
systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz
szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food,
BRC oraz systemu HACCP.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + 23% VAT – cena katalogowa
500 zł netto + 23% VAT – cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
26.02.2020 Warszawa
13.05.2020 Katowice
07.10.2020 Wrocław
04.12.2020 Poznań

Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA FSSC”:
1. 08 DSZ Wymagania systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000:2019 (wersja 5) oraz nowelizacja ISO 22000:2018
22.01.2020 Warszawa
19.03.2020 Poznań
04.06.2020 Wrocław
26.08.2020 Gdynia
17.11.2020 Katowice
2. 09 DSZ Audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 wersja 5
23.01.2020 Warszawa
20.03.2020 Poznań
05.06.2020 Wrocław
27.08.2020 Gdynia
18.11.2020 Katowice
3. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
4. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
5. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław
6. 17 DSZ System VACCP - Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży spożywczej
26.02.2020 Warszawa
13.05.2020 Katowice
07.10.2020 Wrocław
04.12.2020 Poznań

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania FSSC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.050 zł netto + 23% VAT.

07/10/2020 Wrocław
04/12/2020 Poznań

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania FSSC

Cena: 3 050,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty jakości i bezpieczeństwa pasz

Etykietowanie pasz – materiały paszowe, mieszanki, dodatki, premiksy, karmy

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa
odnośnie znakowania materiałów paszowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za właściwe znakowanie pasz, specjalistów ds. jakości pasz, technologów oraz kierowników produkcji oraz osób przygotowujących specyfikację oraz etykiety do pasz.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ogólne wymogi dotyczące etykietowania pasz zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 767/2009.
2. Szczegółowe wymogi dotyczące etykietowania pasz zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 767/2009.
3. Oznakowanie dodatków paszowych.
4. Wspólnotowy Rejestr Dodatków Paszowych.
5. Wspólnotowy Katalog Materiałów Paszowych.
6. Oświadczenia umieszczane na etykietach pasz.
7. Praktyczne aspekty etykietowania pasz - workshop.

TRENER:
Przedstawiciel Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji w Głównym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie.

CENA SZKOLENIA:
600 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
510 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały, lunch i przerwy kawowe, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień godz. 09:00 - 16:30

TERMIN SZKOLENIA:
20.05.2020 Warszawa

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PASZ”:
1. 01 JBP System HACCP w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i wprowadzeniem do obrotu pasz dla zwierząt
04.03.2020 Warszawa
2. 02 JBP Etykietowanie pasz - materiały paszowe, mieszanki, dodatki, premiksy, karmy
20.05.2020 Warszawa
3. 04 JPB Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym. Ryzyko dla ludzi i zwierząt płynące ze strony pasz skażonych
17.04.2020 Warszawa
21.10.2020 Poznań
4. 05 JBP Prawne i systemowe aspekty dystrybucji pasz
29.05.2020 Poznań
20.11.2020 Warszawa

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa pasz.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 2.020 zł + 23 % VAT.

Brak dostępnych terminów

Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym. Ryzyko dla ludzi i zwierząt płynące ze strony pasz skażonych

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z analizą zagrożeń, analizą ryzyka w łańcuchu paszowym oraz ryzykiem dla ludzi i zwierząt płynącym ze strony pasz skażonych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do firm transportowych, handlowych, skupów, firm świadczących usługi przeładunku
i magazynowania.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przepisy prawne i klasyfikacja pasz w UE
2. Stosowanie analizy ryzyka w łańcuchu paszowym
· katalog zagrożeń biologicznych, fizycznych (organiczne i nieorganiczne), chemicznych i botanicznych
· substancje zabronione w paszach
· substancje niepożądane w paszach
· zagrożenia dla produktu
· zagrożenia dla procesu
· przyczyny zagrożeń
· ocena ryzyka związanego z każdym zagrożeniem
3. Ryzyko dla ludzi i zwierząt płynące ze strony skażonych pasz (wybrane zagrożenia): metale ciężkie (Ołów (Pb), Kadm (Cd), Rtęć (Hg), Arsen (As)), pozostałości pestycydów, dioksyny, dioksynopodobne, salmonella, pleśnie,
mikotoksyny, melamina, azotyn, substancje przeciwbakteryjne, sporysz, rącznik pospolity, zabronione białka
pochodzenia zwierzęcego, fluor, ciała obce (sznurek, szkło, pozostałości opakowań oraz inne zanieczyszczenia
fizyczne), niewłaściwa granulacja, niewłaściwa homogeniczność pasz.
4. Działania zapobiegawcze

TRENER:
Mgr inż. Ochrony Środowiska w zakresie procesów i aparatów (Politechnika Szczecińska Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej), ukończone studia podyplomowe z Higieny pasz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej). Długoletni pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej na stanowisku m.in. starszego inspektora weterynaryjnego ds. pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zastępcy pełnomocnika ds. monitoringu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w dziale Higieny Żywności i Higieny Pasz. Audytor wiodący oraz recenzent techniczny systemu GMP+, zajmujący się wdrożeniami systemów jakości ISO 22000, 9001, HACCP, GMP+ oraz Non GMO.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej, lunch i przerwy kawowe, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6-7 godzin

TERMIN SZKOLENIA:
17.04.2020 Warszawa
21.10.2020 Poznań

Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PASZ”:
1. 01 JBP System HACCP w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i wprowadzeniem do obrotu pasz dla
zwierząt
04.03.2020 Warszawa
2. 02 JBP Etykietowanie pasz - materiały paszowe, mieszanki, dodatki, premiksy, karmy
20.05.2020 Warszawa
3. 04 JPB Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym. Ryzyko dla ludzi i zwierząt płynące ze strony
pasz skażonych
17.04.2020 Warszawa
21.10.2020 Poznań
4. 05 JBP Prawne i systemowe aspekty dystrybucji pasz
29.05.2020 Poznań
20.11.2020 Warszawa

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa pasz.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 2.020 zł + 23 % VAT.

21/10/2020 Poznań

Prawne i systemowe aspekty dystrybucji pasz

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z prawnymi i systemowymi aspektami dystrybucji pasz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do firm transportowych, handlowych, skupów, firm świadczących usługi przeładunku
i magazynowania, producentów mieszanek i materiałów paszowych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przepisy prawne i klasyfikacja pasz w UE
· rozporządzenia: 183/2005, 767/2009, 181/2003, 178/2002, 1069/2009, 2017/1017, 2017/625
2. Geneza systemów jakościowych
3. Najbardziej popularne systemy jakościowe w Polsce
· GMP+, QS, Vlog, GMP+MI105, FAMI-QS
4. Początek łańcucha paszowego
5. Porównanie wymogów prawnych i systemowych w sektorze paszowym
· Program warunków wstępnych
· Plan HACCP
· Działania operacyjne
· Weryfikacja i usprawnienia
· Oznakowanie/etykietowanie pasz

TRENER:
Mgr inż. Ochrony Środowiska w zakresie procesów i aparatów (Politechnika Szczecińska Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej), ukończone studia podyplomowe z Higieny pasz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej). Długoletni pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej na stanowisku m.in. starszego inspektora weterynaryjnego ds. pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zastępcy pełnomocnika ds. monitoringu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w dziale Higieny Żywności i Higieny Pasz. Audytor wiodący oraz recenzent techniczny systemu GMP+, zajmujący się wdrożeniami systemów jakości ISO 22000, 9001, HACCP, GMP+ oraz Non GMO.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej, lunch i przerwy kawowe, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6-7 godzin

TERMIN SZKOLENIA:
29.05.2020 Poznań
20.11.2020 Warszawa

Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PASZ”:
1. 01 JBP System HACCP w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i wprowadzeniem do obrotu pasz dla
zwierząt
04.03.2020 Warszawa
2. 02 JBP Etykietowanie pasz - materiały paszowe, mieszanki, dodatki, premiksy, karmy
20.05.2020 Warszawa
3. 04 JPB Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym. Ryzyko dla ludzi i zwierząt płynące ze strony
pasz skażonych
17.04.2020 Warszawa
21.10.2020 Poznań
4. 05 JBP Prawne i systemowe aspekty dystrybucji pasz
29.05.2020 Poznań
20.11.2020 Warszawa

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa pasz.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 2.020 zł + 23 % VAT.

20/11/2020 Warszawa

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa pasz

Cena: 2 020,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty jakości i bezpieczeństwa kosmetyków

Monitorowanie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych w łańcuchu dostaw. Europejskie oraz polskie uregulowania prawne w zakresie nadzoru nad rynkiem produktów kosmetycznych.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przedstawienie wszystkich aspektów i procesów koniecznych do realizacji przez osobę
odpowiedzialną po wprowadzeniu do obrotu produktu kosmetycznego. Omawia szczegółowo zasady dystrybucji
kosmetyków oraz prawidłowego monitorowania i przeprowadzania działań posprzedażowych, tj. zwrotów i reklamacji kosmetyków, wstrzymywania i wycofywania kosmetyków z obrotu oraz nadzoru nad ich działaniami niepożądanymi.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działu zapewnienia i kontroli jakości, działu badawczo-wdrożeniowego
oraz działu sprzedaży sektora kosmetycznego - w szczególności do osób zajmujących się zwalnianiem produktów
kosmetycznych do obrotu, ich dystrybucją, rozpatrywaniem reklamacji oraz oceną bezpieczeństwa.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Łańcuch dostaw produktów kosmetycznych na terenie UE
· różnica między „osobą odpowiedzialną” a „dystrybutorem”
· obowiązki osoby odpowiedzialnej w zakresie sprzedaży i marketingu produktów kosmetycznych
· obowiązki dystrybutora w odniesieniu do udostępnianych produktów kosmetycznych
· zasady identyfikacji produktów kosmetycznych w łańcuchu dostaw
· niezbędna dokumentacja dystrybucyjna produktów kosmetycznych
2. Monitorowanie ciężkich działań niepożądanych (SUE) produktów kosmetycznych
· procedura postępowania z ciężkimi działaniami niepożądanymi kosmetyków, zgodnie z Rozporządzeniem
1223/2009/WE
 analiza przyczynowo - skutkowa SUE
 dokumentacja SUE – rodzaje formularzy i ich obieg
 obowiązujące ramy czasowe
 ciężkie działanie niepożądane a raport bezpieczeństwa danego produktu kosmetycznego
· zasady nadzoru nad ciężkimi działaniami niepożądanymi produktów kosmetycznych stosowanymi na
terytorium RP, zgodnie z Ustawą o produktach kosmetycznych z dnia 04 października 2018 r., obowiązującą
od 01 stycznia 2019 r.
3. Monitorowanie działań niepożądanych produktów kosmetycznych – zasady rozpatrywania reklamacji
· rodzaje reklamacji kosmetyków
· zarządzanie procesem reklamacyjnym
 przyjęcie zgłoszenia reklamacji
 klasyfikacja reklamacji wg stopnia krytyczności
 postępowanie wyjaśniające reklamację => metoda 5 why; diagram Ishikawy; raport 8D
 dokumentowanie procesu reklamacyjnego
4. Monitorowanie bezpieczeństwa zwrotów produktów kosmetycznych
· postępowanie z produktem kosmetycznym zwróconym z rynku
· zasady ponownego udostępniania zwrotów na rynku
5. Wstrzymanie / wycofanie produktu kosmetycznego z obrotu
· decyzja o wstrzymaniu / wycofaniu kosmetyku z obrotu – kto i kiedy podejmuje?
· zasady nadzoru nad procesem wstrzymania / wycofania kosmetyku z obrotu
 komunikacja w łańcuchu dostaw
 ramy czasowe
 bilans produktu wstrzymanego / wycofanego z obrotu
 niezbędna dokumentacja
· symulacja procedury wstrzymania / wycofania produktu z obrotu
· przykłady i analiza najczęstszych przyczyn wycofywania produktów kosmetycznych z rynku UE

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk chemicznych. Pracownik działu kontroli jakości, a następnie Kierownik Laboratorium Analiz Instrumentalnych zakładzie farmaceutycznym. Kierownik Działu Kontroli Jakości w firmie produkującej kosmetyki. Kierownik Działu Analiz i Safety Assessor w Laboratorium Badawczo- Rozwojowym.
Specjalista w zakresie badań i certyfikacji produktów leczniczych i kosmetycznych. Certyfikowany audytor
wewnętrzny ISO i GMP. Trener i konsultant systemów jakości. Szkoleniowiec w branży farmaceutycznej
i kosmetycznej.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
20.03.2020 Poznań
11.09.2020 Warszawa

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW”:
1. 01 BK GMP - zasady funkcjonowania fabryki kosmetyków wg standardu PN-EN ISO 22716:2009
14.05.2020 Warszawa
27.08.2020 Poznań
2. 02 BK Audytor wewnętrzny GMP produktów kosmetycznych wg PN-EN ISO 22716:2009
15.05.2020 Warszawa
28.08.2020 Poznań
3. 04 BK Monitorowanie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych w łańcuchu dostaw. Europejskie oraz polskie
uregulowania prawne w zakresie nadzoru nad rynkiem produktów kosmetycznych.
20.03.2020 Poznań
11.09.2020 Warszawa
4. 05 BK Tworzenie raportu bezpieczeństwa kosmetyku
30.01.2020 Warszawa
24.09.2020 Poznań
5. 06 BK Kontrola jakości procesu wytwarzania kosmetyków
23.04.2020 Poznań
10.12.2020 Warszawa
6. 07 BK Zasady znakowania produktów kosmetycznych w Unii Europejskiej. Deklaracje marketingowe
24.04.2020 Poznań
11.12.2020 Warszawa
Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalisty ds. jakości i bezpieczeństwa kosmetyków.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.000 zł netto + 23% VAT.

11/09/2020 Warszawa

Tworzenie raportu bezpieczeństwa kosmetyku

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu omówienie procesu przygotowania raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego,
udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zasad opracowywania raportów dla kosmetyków o różnym składzie
jakościowo-ilościowym, a w szczególności zasad oceny toksykologicznej i obliczania marginesu bezpieczeństwa.
Wskazywanie przydatnych źródeł informacji i bazy danych oraz wyjaśnienie kto może być ekspertem, tzw. Safety
Assessorem, odpowiedzialnym za przygotowanie raportu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników kontroli jakości sektora kosmetycznego – w szczególności do osób
zajmujących się przygotowywaniem dossier dla kosmetyków i oceną bezpieczeństwa.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania prawne w odniesieniu do Safety Assessora
· kwalifikacje
· zadania, obowiązki i zakres odpowiedzialności
2. Klasyfikacja produktów
· definicja „kosmetyku”
· produkty z pogranicza („borderline products”)
- wytyczne europejskie klasyfikacji różnych grup produktów
- analiza przykładów produktów kosmetycznych z pogranicza leków, wyrobów medycznych, produktów
biobójczych, zabawek i innych
3. Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
· część A i B – zawartość raportu zgodnie z Rozporządzeniem 1223/2009/WE
- ocena bezpieczeństwa surowców i materiałów opakowaniowych
- ocena bezpieczeństwa wyrobu gotowego

· WARSZTATY: - wyznaczanie dziennego narażenia na produkt kosmetyczny oraz składniki kosmetyczne (SED)
- przykładowe obliczenia marginesu bezpieczeństwa (MoS)
4. Zasady oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
· dla dzieci
· zawierających nanomateriały
· zawierających substancje CMR
· testowanych na zwierzętach
· zawierających kompozycje zapachowe
· zawierających substancje powodujące zaburzenia endokrynologiczne
· farbujących włosy
· w postaci aerozoli
· do makijażu (kosmetyków kolorowych)
5. Źródła informacji i bazy danych toksykologicznych wykorzystywane w ocenie bezpieczeństwa kosmetyków

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk chemicznych. Pracownik działu kontroli jakości, a następnie Kierownik Laboratorium Analiz Instrumentalnych zakładzie farmaceutycznym. Kierownik Działu Kontroli Jakości w firmie produkującej kosmetyki. Kierownik Działu Analiz i Safety Assessor w Laboratorium Badawczo- Rozwojowym.
Specjalista w zakresie badań i certyfikacji produktów leczniczych i kosmetycznych. Certyfikowany audytor
wewnętrzny ISO i GMP. Trener i konsultant systemów jakości. Szkoleniowiec w branży farmaceutycznej
i kosmetycznej.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
30.01.2020 Warszawa
24.09.2020 Poznań

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW”:
1. 01 BK GMP - zasady funkcjonowania fabryki kosmetyków wg standardu PN-EN ISO 22716:2009 14.05.2020
Warszawa
27.08.2020 Poznań
2. 02 BK Audytor wewnętrzny GMP produktów kosmetycznych wg PN-EN ISO 22716:2009
15.05.2020 Warszawa
28.08.2020 Poznań
3. 04 BK Monitorowanie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych w łańcuchu dostaw. Europejskie oraz polskie
uregulowania prawne w zakresie nadzoru nad rynkiem produktów kosmetycznych.
20.03.2020 Poznań
11.09.2020 Warszawa
4. 05 BK Tworzenie raportu bezpieczeństwa kosmetyku
30.01.2020 Warszawa
24.09.2020 Poznań
5. 06 BK Kontrola jakości procesu wytwarzania kosmetyków
23.04.2020 Poznań
10.12.2020 Warszawa
6. 07 BK Zasady znakowania produktów kosmetycznych w Unii Europejskiej. Deklaracje marketingowe
24.04.2020 Poznań
11.12.2020 Warszawa

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalisty ds. jakości i bezpieczeństwa kosmetyków.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.000 zł netto + 23% VAT.

24/09/2020 Poznań

Kontrola jakości procesu wytwarzania kosmetyków

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przestawienie organizacji pracy działów produkcji, kontroli jakości kosmetyków. Omówione
zostaną m.in. wymagania GMP wg PN-EN ISO 22716:2009, w zakresie kontroli jakości produktów kosmetycznych, a
także badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne produktów kosmetycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników branży kosmetycznej, osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości
i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych, a także technologów.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania GMP wg PN-EN ISO 22716:2009, w zakresie kontroli jakości produktów kosmetycznych
· schemat organizacyjny wytwórni a niezależność działu jakości
· zadania kontroli jakości
· zakresy obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników
· dokumentacja kontroli jakości
· nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową
· pobieranie i archiwizacja prób
· zasady wykonywania badań kontroli jakości
· wyniki poza specyfikacją (OOS)
· nadawanie statusu
· zwalnianie materiałów do produkcji
· zwalnianie wyrobów gotowych do sprzedaży
· postępowanie z produktem poza specyfikacją
2. Normy zharmonizowane produktów kosmetycznych
· metody mikrobiologiczne
· metody analityczne
· projekty norm zharmonizowanych
3. Badania fizykochemiczne produktów kosmetycznych
· kategorie form kosmetycznych
· rodzaje badań fizykochemicznych wykonywane dla poszczególnych kategorii form kosmetycznych
· badania stabilności produktów kosmetycznych
· sprzęt laboratoryjny potrzebny do oznaczeń fizykochemicznych produktów kosmetycznych
· akty wykonawcze do Ustawy o produktach kosmetycznych w zakresie metod oznaczeń fizykochemicznych
próbek produktów kosmetycznych niezbędnych do kontroli bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
4. Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych
· wymagania w zakresie czystości mikrobiologicznej
· produkty niskiego ryzyka mikrobiologicznego
· testy obciążeniowe produktów kosmetycznych

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk chemicznych. Pracownik działu kontroli jakości, a następnie Kierownik Laboratorium Analiz Instrumentalnych zakładzie farmaceutycznym. Kierownik Działu Kontroli Jakości w firmie produkującej kosmetyki. Kierownik Działu Analiz i Safety Assessor w Laboratorium Badawczo-Rozwojowym.
Specjalista w zakresie badań i certyfikacji produktów leczniczych i kosmetycznych. Certyfikowany audytor
wewnętrzny ISO i GMP. Trener i konsultant systemów jakości. Szkoleniowiec w branży farmaceutycznej
i kosmetycznej.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
23.04.2020 Poznań
10.12.2020 Warszawa

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW”:
1. 01 BK GMP - zasady funkcjonowania fabryki kosmetyków wg standardu PN-EN ISO 22716:2009
14.05.2020 Warszawa
27.08.2020 Poznań
2. 02 BK Audytor wewnętrzny GMP produktów kosmetycznych wg PN-EN ISO 22716:2009
15.05.2020 Warszawa
28.08.2020 Poznań
3. 04 BK Monitorowanie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych w łańcuchu dostaw. Europejskie oraz polskie
uregulowania prawne w zakresie nadzoru nad rynkiem produktów kosmetycznych.
20.03.2020 Poznań
11.09.2020 Warszawa
4. 05 BK Tworzenie raportu bezpieczeństwa kosmetyku
30.01.2020 Warszawa
24.09.2020 Poznań
5. 06 BK Kontrola jakości procesu wytwarzania kosmetyków
23.04.2020 Poznań
10.12.2020 Warszawa
6. 07 BK Zasady znakowania produktów kosmetycznych w Unii Europejskiej. Deklaracje marketingowe
24.04.2020 Poznań
11.12.2020 Warszawa

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalisty ds. jakości i bezpieczeństwa kosmetyków.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.000 zł netto + 23% VAT.

10/12/2020 Warszawa

Zasady znakowania produktów kosmetycznych w Unii Europejskiej. Deklaracje marketingowe

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa
kosmetycznego w zakresie oznakowania produktów kosmetycznych i tworzenia poprawnej komunikacji
marketingowej. Zakres szkolenia to przedstawienie wymagań prawnych w odniesieniu do oznakowania kosmetyków oraz praktyczną interpretację obowiązujących wymagań prawnych i możliwe rozwiązania w oznakowaniu. Szkolenie ma charakter aktywny: wykłady, analiza etykiet, odpowiedzi na pytania.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników produkcji, kierowników jakości, pracowników działów jakości i laboratoriów, produkcji, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie produktów kosmetycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Obowiązki osób odpowiedzialnych, importerów i dystrybutorów w zakresie prawidłowego znakowania
produktów kosmetycznych.
2. Oznakowanie produktów kosmetycznych
· etykieta kosmetyku – obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy na opakowaniu bezpośrednim i/lub
zewnętrznym kosmetyku
· znakowanie aerozoli, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami rozporządzenia dotyczącego wyrobów
aerozolowych
· znakowanie produktów ochrony przeciwsłonecznej, wg zaleceń KE
· znakowanie małych opakowań produktów kosmetycznych
3. Kosmetyki jako towary paczkowane – oznakowanie zgodne z ustawą o towarach paczkowanych.
4. Deklaracje marketingowe produktów kosmetycznych
· wymagania ogólne dotyczące oświadczeń o produkcie, zgodnie z rozporządzeniem 1223/2009/WE
· kryteria dotyczące tworzenia deklaracji marketingowych kosmetyków wynikające z rozporządzenia 655/2013
=> dozwolone i niedozwolone oświadczenia o produktach kosmetycznych
· zasady poprawnego stosowania deklaracji
 „przebadany dermatologicznie”, „przebadany klinicznie”
 „made in”
 „nietestowano na zwierzętach”
 „kosmetyk naturalny”, „kosmetyk organiczny”
 inne
· regulacje dla deklaracji „nie zawiera” i „kosmetyk hipoalergiczny”
· sposoby potwierdzania deklaracji marketingowych produktów kosmetycznych

5. ĆWICZENIA
· analiza przykładowych składów, reklam i oświadczeń o produktach kosmetycznych
· analiza wyników kontroli organów nadzoru w zakresie prawidłowości oznakowania produktów
kosmetycznych

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk chemicznych. Pracownik działu kontroli jakości, a następnie Kierownik Laboratorium Analiz Instrumentalnych zakładzie farmaceutycznym. Kierownik Działu Kontroli Jakości w firmie produkującej kosmetyki. Kierownik Działu Analiz i Safety Assessor w Laboratorium Badawczo-Rozwojowym.
Specjalista w zakresie badań i certyfikacji produktów leczniczych i kosmetycznych. Certyfikowany audytor
wewnętrzny ISO i GMP. Trener i konsultant systemów jakości. Szkoleniowiec w branży farmaceutycznej
i kosmetycznej.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
24.04.2020 Poznań
11.12.2020 Warszawa

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW”:
1. 01 BK GMP - zasady funkcjonowania fabryki kosmetyków wg standardu PN-EN ISO 22716:2009
14.05.2020 Warszawa
27.08.2020 Poznań
2. 02 BK Audytor wewnętrzny GMP produktów kosmetycznych wg PN-EN ISO 22716:2009
15.05.2020 Warszawa
28.08.2020 Poznań
3. 04 BK Monitorowanie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych w łańcuchu dostaw. Europejskie oraz polskie
uregulowania prawne w zakresie nadzoru nad rynkiem produktów kosmetycznych.
20.03.2020 Poznań
11.09.2020 Warszawa
4. 05 BK Tworzenie raportu bezpieczeństwa kosmetyku
30.01.2020 Warszawa
24.09.2020 Poznań
5. 06 BK Kontrola jakości procesu wytwarzania kosmetyków
23.04.2020 Poznań
10.12.2020 Warszawa
6. 07 BK Zasady znakowania produktów kosmetycznych w Unii Europejskiej. Deklaracje marketingowe
24.04.2020 Poznań
11.12.2020 Warszawa

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalisty ds. jakości i bezpieczeństwa kosmetyków.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.000 zł netto + 23% VAT.

11/12/2020 Warszawa

GMP – zasady funkcjonowania fabryki kosmetyków wg standardu PN-EN ISO 22716:2009

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest poznanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej dla przemysłu kosmetycznego, zgodnych
z wymaganiami normy. Szkolenie jest pomocne podczas opracowywania i wdrażania GMP w zakładzie. Zapoznaje
również z praktycznym podejściem do codziennego stosowania zasad GMP w odniesieniu do produkcji, kontroli
jakości, składowania i transportu produktów kosmetycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za produkcję, kontrolę jakości, magazynowanie i transport
produktów kosmetycznych, a także technologów, właścicieli firm oraz pełnomocników, auditorów Systemu
Zarządzania Jakością.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Personel
· struktura organizacyjna
· zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników
· szkolenia
2. Pomieszczenia i urządzenia
· prawidłowe rozplanowanie układu pomieszczeń i urządzeń
· zasady nadzoru nad aparaturą kontrolno-pomiarową
· procesy mycia i dezynfekcji
· zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami
3. Zarządzanie jakością
· dokumentacja systemowa i jej archiwizacja
· audyty wewnętrzne
· reklamacje / wstrzymanie / wycofanie kosmetyku z obrotu
· postępowanie z odpadami
· podwykonawstwo
4. Surowce i opakowania
· kwalifikacja dostawców
· zasady nabywania i przyjmowania materiałów
· magazynowanie materiałów przed produkcją
5. Produkcja
· zasady wytwarzania produktu luzem i konfekcjonowania
· problemy technologiczne podczas wytwarzania mas kosmetycznych
· dokumentacja produkcyjna
6. Kontrola jakości
· dokumentacja kontroli jakości
· pobieranie prób laboratoryjnych i archiwalnych
· nadawanie statusu
· proces zwalniania materiałów do produkcji i wyrobów gotowych do obrotu
· wyniki poza specyfikacją
· postępowanie z wyrobem poza specyfikacją
· jakość wody stosowanej do produkcji
7. Logistyka wyrobów gotowych
· magazynowanie i wysyłka wyrobów gotowych
· zwroty wyrobów od klienta
8. Obowiązki osób odpowiedzialnych oraz producentów kosmetyków w zakresie GMP, wynikające z Ustawy o
produktach kosmetycznych.

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk chemicznych. Pracownik działu kontroli jakości, a następnie Kierownik Laboratorium Analiz Instrumentalnych zakładzie farmaceutycznym. Kierownik Działu Kontroli Jakości w firmie produkującej kosmetyki. Kierownik Działu Analiz i Safety Assessor w Laboratorium Badawczo- Rozwojowym.
Specjalista w zakresie badań i certyfikacji produktów leczniczych i kosmetycznych. Certyfikowany audytor
wewnętrzny ISO i GMP. Trener i konsultant systemów jakości. Szkoleniowiec w branży farmaceutycznej
i kosmetycznej.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
14.05.2020 Warszawa
27.08.2020 Poznań

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW”:
1. 01 BK GMP - zasady funkcjonowania fabryki kosmetyków wg standardu PN-EN ISO 22716:2009
14.05.2020 Warszawa
27.08.2020 Poznań
2. 02 BK Audytor wewnętrzny GMP produktów kosmetycznych wg PN-EN ISO 22716:2009
15.05.2020 Warszawa
28.08.2020 Poznań
3. 04 BK Monitorowanie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych w łańcuchu dostaw. Europejskie oraz polskie
uregulowania prawne w zakresie nadzoru nad rynkiem produktów kosmetycznych.
20.03.2020 Poznań
11.09.2020 Warszawa
4. 05 BK Tworzenie raportu bezpieczeństwa kosmetyku
30.01.2020 Warszawa
24.09.2020 Poznań
5. 06 BK Kontrola jakości procesu wytwarzania kosmetyków
23.04.2020 Poznań
10.12.2020 Warszawa
6. 07 BK Zasady znakowania produktów kosmetycznych w Unii Europejskiej. Deklaracje marketingowe
24.04.2020 Poznań
11.12.2020 Warszawa

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalisty ds. jakości i bezpieczeństwa kosmetyków.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.000 zł netto + 23% VAT.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Audytor wewnętrzny GMP produktów kosmetycznych wg PN-EN ISO 22716:2009

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Prezentacja roli i znaczenia audytów wewnętrznych, nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności audytorskich, przekazanie producentom zaleceń stosowanych przez sieci handlowe odnośnie procesu produkcji, a także wymogów określających kontrolę, rodzaj i pochodzenie surowców, warunki higieniczne, bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem, możliwości śledzenia kolejnych etapów produkcji oraz przestrzegania szczegółowych wymogów dotyczących wytwarzania poszczególnych produktów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych systemów
zarządzania funkcjonujących w przedsiębiorstwach chemii gospodarczej i kosmetyków.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania normy PN-EN ISO 22716:2009 w zakresie audytów wewnętrznych
2. Dobra praktyka audytorska
· definicja audytu
· rodzaje audytów jakości
· zadania i cele audytów wewnętrznych
· zakres audytów
· zasady i techniki audytowania
· kwalifikacje audytorów
· harmonogram audytów wewnętrznych i zarządzanie procesem
3. Etapy audytu
· planowanie audytu - harmonogram i plan audytu, opracowanie dokumentacji niezbędnej do
skutecznego prowadzenia audytu, wybór właściwej „ścieżki audytowej”
· przeprowadzenie audytu – spotkanie otwierające i zamykające audyt, sposoby pozyskiwania informacji,
formułowanie wniosków z audytu, zapisy z audytu
· przygotowanie raportu z audytu – klasyfikacja niezgodności, określanie działań korygujących i
zapobiegawczych
4. Audyty wewnętrzne u wytwórcy produktu kosmetycznego - wymagania systemu GMP w poszczególnych
obszarach audytowych
· audyt systemu zapewnienia jakości
· audyt wydziału produkcyjnego
· audyt działu kontroli jakości
· audyt miejsc magazynowania

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk chemicznych. Pracownik działu kontroli jakości, a następnie Kierownik Laboratorium Analiz Instrumentalnych zakładzie farmaceutycznym. Kierownik Działu Kontroli Jakości w firmie produkującej kosmetyki. Kierownik Działu Analiz i Safety Assessor w Laboratorium Badawczo- Rozwojowym.
Specjalista w zakresie badań i certyfikacji produktów leczniczych i kosmetycznych. Certyfikowany audytor
wewnętrzny ISO i GMP. Trener i konsultant systemów jakości. Szkoleniowiec w branży farmaceutycznej i
kosmetycznej.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
15.05.2020 Warszawa
28.08.2020 Poznań

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW”:
1. 01 BK GMP - zasady funkcjonowania fabryki kosmetyków wg standardu PN-EN ISO 22716:2009
14.05.2020 Warszawa
27.08.2020 Poznań
2. 02 BK Audytor wewnętrzny GMP produktów kosmetycznych wg PN-EN ISO 22716:2009
15.05.2020 Warszawa
28.08.2020 Poznań
3. 04 BK Monitorowanie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych w łańcuchu dostaw. Europejskie oraz polskie
uregulowania prawne w zakresie nadzoru nad rynkiem produktów kosmetycznych.
20.03.2020 Poznań
11.09.2020 Warszawa
4. 05 BK Tworzenie raportu bezpieczeństwa kosmetyku
30.01.2020 Warszawa
24.09.2020 Poznań
5. 06 BK Kontrola jakości procesu wytwarzania kosmetyków
23.04.2020 Poznań
10.12.2020 Warszawa
6. 07 BK Zasady znakowania produktów kosmetycznych w Unii Europejskiej. Deklaracje marketingowe
24.04.2020 Poznań
11.12.2020 Warszawa

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalisty ds. jakości i bezpieczeństwa kosmetyków.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.000 zł netto + 23% VAT.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa kosmetyków

Cena: 3 000,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty bezpieczeństwa opakowań

Materiały do kontaktu z żywnością – wymagania prawne i praktyczne ćwiczenia z przygotowania deklaracji zgodności

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa
w zakresie opakowań do kontaktu z żywnością oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do ich wyrobu. Celem
szkolenia jest również nabycie umiejętności przygotowywania deklaracji zgodności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego i opakowaniowego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
2. Rozporządzenie (UE) nr 10/2011
3. Dokumenty poprzedzające wprowadzenie rozporządzenia nr (UE) 10/2011
4. Analiza sensoryczna
5. Dobra Praktyka Produkcyjna
· Omówienie rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 282/2008
· Wykaz podmiotów których obowiązuje przestrzeganie zapisów wymienionych rozporządzeń
· Omówienie podstawowych wymagań zawartych w rozporządzeniach
6. Rezolucja AP 89 (1)
· Omówienie wymagań zawartych w rezolucji dotyczących barwników i pigmentów stosowanych do barwienia
tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
7. Rozporządzenie (WE) nr 282/2008 dotyczące materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do
kontaktu z żywnością
8. Rozporządzenie (UE) nr 284/2011 ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych
z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Punkt szczególnie ważny dla
importerów wyrobów wymienionych w tytule rozporządzenia
9. Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością
10. Opakowania metalowe
11. Ochrona środowiska - dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
12. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia w części dotyczącej producentów materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
14. Praktyczne ćwiczenia z przygotowania deklaracji zgodności dla grup materiałów omawianych na szkoleniu
15. Karty MSDS, specyfikacje techniczne
16. Pytania, dyskusja

TRENER:
Specjalista ds. Badań Opakowań, J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności. Autor
i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu
z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

CENA SZKOLENIA:
650 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
550 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
21.01.2020 Tychy
11.03.2020 Warszawa
26.05.2020 Poznań
01.07.2020 Gdynia
22.09.2020 Wrocław
02.12.2020 Warszawa

22/09/2020 Wrocław
02/12/2020 Warszawa

Wymagania prawne dla producentów opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych

SZKOLENIE: „WYMAGANIA PRAWNE DLA PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ PRZEZNACZONYCH DO WYROBÓW KOSMETYCZNYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 02 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawnych dotyczących opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa kosmetyków, operatorów przemysłu kosmetycznego i opakowaniowego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009
• Omówienie załącznika I w części dotyczącej opakowań
• Omówienie załączników II-VI w kontekście substancji chemicznych wchodzących w skład opakowań
• Omówienie decyzji wykonawczej komisji do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w części dotyczącej opakowań
• Objaśnienie i stosowanie w praktyce pojęć zanieczyszczenie, ilość śladowa, substancja niedozwolona
• Objaśnienie i stosowanie w praktyce dokumentów otrzymanych od dostawców opakowań
2. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
• Rodzaje podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane stosować rozporządzenie
• Wykaz grup materiałów umieszczonych w rozporządzeniu
• Podstawowe wymagania stawiane materiałom i wyrobom do kontaktu z żywnością
• Deklaracja zgodności
3. Rozporządzenie (UE) nr 10/2011
• Omówienie zakresu materiałów objętych rozporządzeniem
• Omówienie załącznika I do rozporządzenia
• Rodzaje płynów modelowych imitujących żywność
• Zastępowanie płynu modelowego D2 płynami substytucyjnymi w badaniach migracji
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
• Sposób wyrażania wyników migracji globalnej i specyficznej
• Deklaracja zgodności
• Omówienie niejasności i kwestii wątpliwych w rozporządzeniu
4. Dokumenty poprzedzające wprowadzenie rozporządzenia nr (UE) 10/2011
• Dyrektywa 82/711/EWG
• Dyrektywa 85/572/EWG
• Dyrektywa 97/48/WE
• Dyrektywa 2007/19/WE
• Rodzaje płynów modelowych w tym płynów substytucyjnych
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
5. Analiza sensoryczna
• Cel przeprowadzania badań sensorycznych
• Podstawowe pojęcia
• Metody badań
• Omówienie niemieckiej normy DIN 10955:2004
6. Dobra Praktyka Produkcyjna
• Omówienie rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 282/2008
• Wykaz podmiotów których obowiązuje przestrzeganie zapisów wymienionych rozporządzeń
• Omówienie podstawowych wymagań zawartych w rozporządzeniach
7. Rezolucja AP 89 (1)
• Omówienie wymagań zawartych w rezolucji dotyczących barwników i pigmentów stosowanych do barwienia tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
8. Rozporządzenie (WE) nr 282/2008 dotyczące materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
9. Rozporządzenie (UE) nr 284/2011 ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych
z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Punkt szczególnie ważny dla importerów wyrobów wymienionych w tytule rozporządzenia
10. Opakowania metalowe
• Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators. 1st Edition, 2013, issued by the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare/Committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB)
 Płyny modelowe,
 Warunki badań
 Oznaczane pierwiastki
11. Ochrona środowiska - dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
• Omówienie dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w opakowaniach
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
13. Karty MSDS, specyfikacje techniczne.
Część użytkowa:
 Możliwe pułapki i skutki ewentualnych nieścisłości w sposobie formułowania kontraktów.
 Omówienie parametrów fizyko-mechanicznych mających wpływ na jakość i właściwości użytkowe wyrobów.
 Możliwość reklamacji wyrobów otrzymanych od dostawców na podstawie badań chemicznych, organoleptycznych i fizyko-mechanicznych.

TRENER:
Specjalista ds. Badań Opakowań, J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności. Autor
i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu
z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

CENA SZKOLENIA:
650 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
550 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych. Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
15.04.2020 Warszawa
14.10.2020 Warszawa

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKDEMIA SPECJALISTY BEZPIECZEŃSTWA OPAKOWAŃ”:
1. 01 BO Materiały do kontaktu z żywnością - wymagania prawne i praktyczne ćwiczenia z przygotowania deklaracji zgodności
21.01.2020 Katowice
11.03.2020 Warszawa
26.05.2020 Poznań
01.07.2020 Gdynia
22.09.2020 Wrocław
02.12.2020 Warszawa
LUB
2. 02 BO Wymagania prawne dla producentów opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych
15.04.2020 Warszawa
14.10.2020 Warszawa
3. 03 BO Opakowania z biotworzyw
26.02.2020 Warszawa
05.06.2020 Poznań
01.12.2020 Wrocław
4. 04 BO Ekoprojektowanie opakowań
19.03.2020 Poznań
24.09.2020 Warszawa
5. 05 BO Opakowania a środowisko. Ocena cyklu życia (LCA), recykling odpadów opakowaniowych, znaki na opakowaniach
22.04.2020 Warszawa
22.10.2020 Poznań
6. 03 SEN Badanie zmian zapachu i smaku przy kontakcie opakowania z żywnością
12.05.2020 Gdynia
06.10.2020 Gdynia
7. 06 BO Kompatybilność opakowań w przemyśle kosmetycznym. Testy stabilności
23.04.2020 Warszawa
25.09.2020 Warszawa
ewentualne szkolenie dodatkowe - dla producentów opakowań dla przemysłu kosmetycznego (realizacja opcjonalna, nieobowiązkowa do ukończenia pakietu).

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalisty ds. bezpieczeństwa opakowań.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: Cena pakietu: 2.640 zł netto lub 3.220 zł netto – z opcją szkolenia 06 BO.

14/10/2020 Warszawa

Badanie zmian zapachu i smaku przy kontakcie opakowania z żywnością

SZKOLENIE: „BADANIE ZMIAN ZAPACHU I SMAKU PRZY KONTAKCIE OPAKOWANIA Z ŻYWNOŚCIĄ”

WYKŁADY, WARSZTATY W LABORATORIUM SENSORYCZNYM, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 03 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania badań sensorycznych, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami wykonania badania zmian zapachu i smaku żywności w wyniku kontaktu z opakowaniem. Uczestnicy biorą udział w podstawowych testach weryfikacyjnych oraz badaniach
z użyciem metod analizy sensorycznej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną opakowań, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, marketingu i R&D oraz produkcji w branży opakowaniowej.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Zasady wykonania badań sensorycznych.
2. Czynniki wpływające na miarodajność badań sensorycznych.
3. Metody analizy sensorycznej stosowane przy ocenie zmian zapachu i smaku żywności w wyniku kontaktu z opakowaniem.

WARSZTATY:
1. Weryfikacja sensoryczna w zakresie zmysłu smaku i węchu.
2. Wykonanie badań i analiza danych z badań z zastosowaniem metod analizy sensorycznej wg PN-EN 1230-1, PN-EN 1230-2 i DIN 10955.

TRENER:
Specjaliści ds. Analiz Sensorycznych – Pracownia Analizy Sensorycznej i Badań Konsumenckich
J.S. Hamilton Poland.

CENA SZKOLENIA:
690 zł netto + 23 % VAT – cena katalogowa
590 zł netto + 23 % VAT – cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych. Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: jeden dzień 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
12.05.2020 Gdynia
06.10.2020 Gdynia

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKDEMIA SPECJALISTY BEZPIECZEŃSTWA OPAKOWAŃ”:
1. 01 BO Materiały do kontaktu z żywnością - wymagania prawne i praktyczne ćwiczenia z przygotowania deklaracji zgodności
21.01.2020 Tychy
11.03.2020 Warszawa
26.05.2020 Poznań
01.07.2020 Gdynia
22.09.2020 Wrocław
02.12.2020 Warszawa LUB
2. 02 BO Wymagania prawne dla producentów opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych
15.04.2020 Warszawa
14.10.2020 Warszawa
3. 03 BO Opakowania z biotworzyw
26.02.2020 Warszawa
05.06.2020 Poznań
01.12.2020 Wrocław
4. 04 BO Ekoprojektowanie opakowań
19.03.2020 Poznań
24.09.2020 Warszawa
5. 05 BO Opakowania a środowisko. Ocena cyklu życia (LCA), recykling odpadów opakowaniowych, znaki na opakowaniach
22.04.2020 Warszawa
22.10.2020 Poznań
6. 03 SEN Badanie zmian zapachu i smaku przy kontakcie opakowania z żywnością
12.05.2020 Gdynia
06.10.2020 Gdynia
7. 06 BO Kompatybilność opakowań w przemyśle kosmetycznym. Testy stabilności
23.04.2020 Warszawa
25.09.2020 Warszawa
ewentualne szkolenie dodatkowe - dla producentów opakowań dla przemysłu kosmetycznego (realizacja opcjonalna, nieobowiązkowa do ukończenia pakietu).
Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalisty ds. bezpieczeństwa opakowań.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: Cena pakietu: 2.640 zł netto lub 3.220 zł netto – z opcją szkolenia 06 BO.

06/10/2020 Gdynia

Kompatybilność opakowań w przemyśle kosmetycznym. Testy stabilności

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z kompatybilnością opakowań w produkcji wyrobów
kosmetycznych. Przybliżenie problematyki doboru właściwych opakowań do produktów kosmetycznych oraz
zapoznanie z obowiązującym prawodawstwem z zakresu kompatybilności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
· Pracowników Działów Rozwoju i Wdrożeń
· Technologów kosmetologii i opakowań przetwórstwa tworzyw sztucznych
· Konstruktorów
· Pracowników Działów Marketingu i Handlowych
· Pracowników Działu Produkcyjnego

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania prawne producentów opakowań do kosmetyków
2. Przykłady stosowanych materiałów opakowaniowych do kosmetyków – podział i charakterystyka
3. Na czym polega prawidłowy dobór opakowania/zamknięcia do danego medium
4. Warunki testów – opakowanie/zamknięcie
5. Warunki testów - masa
6. Testy kompatybilności
7. Produkty rozkładu
8. Korozja a opakowanie/zamknięcie
9. Migracja metali ciężkich z opakowań do produktu kosmetycznego
10. Skutki niewłaściwego doboru opakowania i/lub zamknięcia
11. Rozwiązania tworzywowe a innowacyjność – przykłady.

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości
w Krakowie. Ukończyła Teoretyczny i Praktyczny Coaching – Project Manager – Prince 2; Metodykę Zarządzania
Projektami Prince 2 Foundation i Practitioner w Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A Wieloletni auditor
wewnętrzny ZSZJiŚ, BRC CP system for 1 st product group (cosmetics) oraz IFS HPC. Wieloletni technolog branży
kosmetycznej. Autorka artykułów w pismach branżowych kosmetycznych.

CENA SZKOLENIA:
680 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
580 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
23.04.2020 Warszawa
25.09.2020 Warszawa

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKDEMIA SPECJALISTY BEZPIECZEŃSTWA OPAKOWAŃ”:
1. 01 BO Materiały do kontaktu z żywnością - wymagania prawne i praktyczne ćwiczenia z przygotowania deklaracji zgodności
21.01.2020 Katowice
11.03.2020 Warszawa
26.05.2020 Poznań
01.07.2020 Gdynia
22.09.2020 Wrocław
02.12.2020 Warszawa
LUB
2. 02 BO Wymagania prawne dla producentów opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych
15.04.2020 Warszawa
14.10.2020 Warszawa
3. 03 BO Opakowania z biotworzyw
26.02.2020 Warszawa
05.06.2020 Poznań
01.12.2020 Wrocław
4. 04 BO Ekoprojektowanie opakowań
19.03.2020 Poznań
24.09.2020 Warszawa
5. 05 BO Ocena zrównoważonego rozwoju opakowań pod kątem środowiska. Ocena cyklu życia opakowań
26.03.2020 Warszawa

04.06.2020 Poznań
23.10.2020 Katowice
6. 03 SEN Badanie zmian zapachu i smaku przy kontakcie opakowania z żywnością
12.05.2020 Gdynia
06.10.2020 Gdynia
7. 06 BO Kompatybilność opakowań w przemyśle kosmetycznym. Testy stabilności
23.04.2020 Warszawa
25.09.2020 Warszawa
ewentualne szkolenie dodatkowe - dla producentów opakowań dla przemysłu kosmetycznego (realizacja opcjonalna, nieobowiązkowa do ukończenia pakietu).

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalisty ds. bezpieczeństwa opakowań.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: Cena pakietu: 2.640 zł netto lub 3.220 zł netto – z opcją szkolenia 06 BO.

25/09/2020 Warszawa

Opakowania z biotworzyw

SZKOLENIE: „OPAKOWANIA Z BIOTWORZYW”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 09 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat kierunków produkcji nowych innowacyjnych tworzyw polimerowych zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska oraz możliwości ich wykorzystania do wytwarzania opakowań. Szkolenie omawia systemy oceny zgodności potwierdzające spełnienie wymagań poprzez certyfikację i znakowanie.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego i opakowaniowego, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką opakowań z biotworzyw.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Terminologia biotworzyw
• Tworzywa polimerowe – podział
• Hierarchia metod postępowania z odpadami opakowaniowymi z biotworzyw (recykling materiałowy, recykling organiczny, odzysk energii).
2. Dlaczego biotworzywa
• Zrównoważony rozwój
• Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
• Przykłady oceny cyklu życia (LCA) opakowań z biotworzyw.
3. Biotworzywa opakowaniowe
• Rodzaje biotworzyw
• Zdolności produkcyjne
• Prognoza
• Opakowania z tworzyw biodegradowalnych: polilaktydydy (NatureWorks), Mater-Bi (Novamont), Natureflex (Futamura), Ecoflex, Ecovio (BASF)
• Opakowania z niebiodegradowalnych tworzyw polimerowych z surowców odnawialnych: bio HD-PE, bio LDPE, bio PET.
4. Wymagania prawne i certyfikacja opakowań z biotworzyw
• System prawny - wymagania dotyczące opakowań związane z ochroną środowiska
• Wymagania normy EN 13432
• Potwierdzenie kompostowalności
• Udział surowców odnawialnych.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa
w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych. Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
26.02.2020 Warszawa
05.06.2020 Poznań
01.12.2020 Wrocław

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKDEMIA SPECJALISTY BEZPIECZEŃSTWA OPAKOWAŃ”:
1. 01 BO Materiały do kontaktu z żywnością - wymagania prawne i praktyczne ćwiczenia z przygotowania deklaracji zgodności
21.01.2020 Katowice
11.03.2020 Warszawa
26.05.2020 Poznań
01.07.2020 Gdynia
22.09.2020 Wrocław
02.12.2020 Warszawa
LUB
2. 02 BO Wymagania prawne dla producentów opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych
15.04.2020 Warszawa
14.10.2020 Warszawa
3. 03 BO Opakowania z biotworzyw
26.02.2020 Warszawa
05.06.2020 Poznań
01.12.2020 Wrocław
4. 04 BO Ekoprojektowanie opakowań
19.03.2020 Poznań
24.09.2020 Warszawa
5. 05 BO Opakowania a środowisko. Ocena cyklu życia (LCA), recykling odpadów opakowaniowych, znaki na opakowaniach
22.04.2020 Warszawa
22.10.2020 Poznań
6. 03 SEN Badanie zmian zapachu i smaku przy kontakcie opakowania z żywnością
12.05.2020 Gdynia
06.10.2020 Gdynia
7. 06 BO Kompatybilność opakowań w przemyśle kosmetycznym. Testy stabilności
23.04.2020 Warszawa
25.09.2020 Warszawa

ewentualne szkolenie dodatkowe - dla producentów opakowań dla przemysłu kosmetycznego (realizacja opcjonalna, nieobowiązkowa do ukończenia pakietu).

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalisty ds. bezpieczeństwa opakowań.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: Cena pakietu: 2.640 zł netto lub 3.220 zł netto – z opcją szkolenia 06 BO.

01/12/2020 Wrocław

Ekoprojektowanie opakowań

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat projektowania opakowań w kontekście działań UE dotyczących
gospodarki o obiegu zamkniętym oraz strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym,
a także wytycznych określonych w dyrektywie 2019/904/UE w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów
z tworzyw sztucznych na środowisko. Wśród wielu działań podejmowanych w celu przejścia do modelu gospodarki
o obiegu zamkniętym istotnym elementem jest idea ekoprojektowania. W odniesieniu do opakowań uwzględnia ona ograniczanie wpływów środowiskowych we wszystkich etapach cyklu życia przy zachowaniu funkcji jakie pełnią opakowania w systemach dystrybucji oraz użytkowania..

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów i użytkowników opakowań zajmujących się tworzeniem
systemów pakowania dla określonych grup wyrobów, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich
osób zainteresowanych tematyką projektowania opakowań w ujęciu ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe pojęcia dotyczące opakowań w aspekcie ochrony środowiska
· Opakowania – definicja, kategorie opakowań, stopnie pakowania
· Materiały opakowaniowe, elementy i składniki
· Kryteria jakości środowiskowej opakowań i metody oceny.
2. Opakowania w modelu gospodarki opakowaniowej w obiegu zamkniętym
· Rola i funkcje opakowań
· Zasady doboru opakowań, materiałów i elementów pod kątem zamknięcia obiegu materiałowego –
rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców
· Znakowanie opakowań związane z obiegiem zamkniętym.
3. Opakowania a środowisko, ograniczanie wpływów środowiskowych w całym cyklu życia
· Wpływ opakowań na środowisko – rodzaje zagrożeń
· Wymagania prawne i normatywne dotyczące opakowań
· Jakości środowiskowa opakowań
· Wytyczne dyrektywy Single - Use Plastics.
4. Zrównoważone podejście do projektowania opakowań
· Aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne
· Opakowania zrównoważone – więcej niż stanowi prawo
· Projektowanie w połączeniu z pakowanym wyrobem.
5. Ekoprojektowanie opakowań, definicja, podstawowe zasady i kryteria oceny
· Definicja ekoprojektowania
· Zasady ekoprojektowania opakowań w odniesieniu do różnych grup materiałowych
· Kryteria jakości środowiskowej opakowań.
6. Ekoprojektowanie – zasady związane z recyklingiem opakowań z tworzyw sztucznych
· Metody recyklingu
· Przydatność do recyklingu, bariery
· Wykorzystanie surowców z recyklingu.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne
technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów
opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania
biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań,
zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa
w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
19.03.2020 Poznań
24.09.2020 Warszawa

24/09/2020 Warszawa

Opakowania a środowisko. Ocena cyklu życia (LCA), recykling odpadów opakowaniowych, znaki na opakowaniach

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat zagadnień dotyczących: ograniczania wpływu opakowań na
środowisko, oceny jakości środowiskowej opakowań przy wykorzystaniu LCA, przygotowania się przedsiębiorstw do nowych zadań i wyzwań związanych z GOZ, wzrostu poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w perspektywie lat 2025-2030, wdrożenia do krajowego systemu prawnego wytycznych dyrektywy Single - Use Plastics oraz wzrostu kosztów rozszerzonej odpowiedzialność producenta za opakowania, a także zasad stosowania na opakowaniach znaków obejmujących aspekty środowiskowe.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych i opakowań,
przedsiębiorstw wykorzystujących opakowania do pakowania wyrobów oraz działów zajmujących się systemami
pakowania dla określonych grup towarów, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich osób
zainteresowanych tematyką opakowań w ujęciu wymagań ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania ochrony środowiska w odniesieniu do opakowań :
• Rola opakowań w cyklu ich życia (funkcja: ochronna, promocyjno-marketingowa, logistyczna, informacyjna,
użytkowa, ekologiczna),
• Wpływ opakowań na środowisko,
• Ocena cyklu życia (LCA) jako narzędzie oceny środowiskowej opakowań,
• LCA - case study dla wybranych opakowań,
• Ekomarketing.
2. Opakowania a środowisko w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych :
• System prawny UE, ograniczania związane z dyrektywą Single - Use Plastics
• Krajowe regulacje
• Rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców za opakowania, perspektywa lat 2025-2030
3. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w odniesieniu do opakowań :
· Model oceny zrównoważonego rozwoju
· Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych
· Ekoprojektowanie, znaczenie recyklingu w GOZ
· Opakowania z biotworzyw oraz z udziałem surowców z recyklingu
4. Funkcje znaków na opakowaniach związane z ochroną środowiska :
· Znaki na opakowaniach - zasady stosowania: identyfikacja materiału, potwierdzenie spełnienia określonych
wymagań lub kryteriów(przydatność do recyklingu materiałowego i organicznego, wielokrotność użytku,
zawartość surowców odnawialnych, redukcji CO2), udział surowców z recyklingu, przynależność do systemu
organizacyjno-prawnego związanego z gospodarką odpadami opakowaniowymi
· Znaki wskazujące na właściwe postępowanie z opakowaniem po jego zużyciu
· Inne znaki, w tym stosowane przez producentów

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne
technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów
opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania
biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań,
zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa
w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata
administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
22.04.2020 Warszawa
22.10.2020 Poznań

22/10/2020 Poznań

Certyfikat:

Specjalista ds. bezpieczeństwa opakowań

Cena: 3 220,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty ds. analiz laboratoryjnych

Walidacja metod analitycznych i szacowania niepewności wyników. Badania fizykochemiczne, instrumentalne i mikrobiologiczne

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych
do wykonywania pracy kierowników i pracowników laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy
związane z metodami badawczymi oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować
stosowne procedury dotyczące szacowania niepewności i walidacji metod badawczych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów różnych branż przemysłu, diagnostów
laboratoryjnych i pracowników laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych wszystkich szczebli, a także
pracowników innych laboratoriów zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

WYKŁADY:
1. Podstawowe definicje dotyczące procesu walidacji
· wyjaśnienie pojęć związanych z procesem walidacji,
· dokumenty walidacyjne,
· uregulowania normatywne i wymogi prawne.
2. Problematyka walidacji i korzyści z niej wynikające
· po co walidować?
· kiedy występuje konieczność walidacji?
· korzyści z walidacji dla laboratorium / Klienta / Zleceniodawcy.
3. Etapy postępowania walidacyjnego (planowanie, realizacja, ocena)
· podstawowy schemat postępowania walidacyjnego, określenie kompromisu pomiędzy
oczekiwaniami a możliwościami,
· plan walidacji,
· ocena pod kątem spełnienia wymagań walidacyjnych.
4. Podstawowe pojęcia i narzędzia
· zakres pomiarowy, powtarzalność, precyzji,
· dokładność,
· odtwarzalność,
· stosowanie wybranych testów statystycznych,
· raport walidacyjny / dokumentacja walidacyjna
5. Szacowanie niepewności wyników
· budżet niepewności
· wyznaczanie niepewności
6. Przykłady dotyczące walidacji metod i szacowania niepewności
7. Walidacja metod mikrobiologicznych
· wymagania normy PN-EN ISO /IEC 17025
· terminologia, walidacja pierwotna , walidacja wtórna
· plan i zakres walidacji
· wyznaczenie cech charakterystycznych metody
· wybór i przygotowanie próbek do badań
· walidacja metod ilościowych- przykłady
· walidacja metod jakościowych- przykłady
· walidacja metod alternatywnych wg. normy PN-EN ISO 16140:2004/A1:2011
· szacowanie niepewności wyników badań
· wykorzystanie danych z badań walidacyjnych
· najczęściej popełniane błędy w planowaniu i realizacji walidacji

TRENERZY:
Doktor nauk chemicznych, specjalista z zakresu analizy żywności i bezpieczeństwa produktów spożywczych, trener
walidacji metodyk analitycznych, analizy trendów, sposobów kontroli i zapewnienia jakości w laboratorium
analitycznym.

CENA SZKOLENIA:
690 zł netto + 23 % VAT – cena katalogowa
590 zł netto + 23 % VAT – cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.
Czas trwania szkolenia: 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
27.02.2020 Warszawa
17.09.2020 Katowice

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY DS. ANALIZ LABORATORYJNYCH”:
1. 01 LAB Walidacja metod analitycznych i szacowania niepewności wyników. Badania fizykochemiczne,
instrumentalne i mikrobiologiczne
27.02.2020 Warszawa
17.09.2020 Katowice
2. 02 LAB Analiza trendów danych fizykochemicznych i mikrobiologicznych
17.04.2020 Katowice
16.10.2020 Warszawa
3. 06 LAB Zastosowanie metod statystycznych w porównaniach między laboratoryjnych i badaniach biegłości
26.06.2020 Katowice
10.12.2020 Warszawa
4. 07 LAB Warsztaty z metrologii. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w organizacji i spójność pomiarowa w
systemach zarzadzania
25-26.03.2020 Warszawa
19-20.05.2020 Poznań
13-14.10.2020 Katowice
01-02.12.2020 Warszawa
5. 10 LAB Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce. Przygotowanie jednostki badawczej do wdrożenia i
certyfikacji
19.05.2020 Warszawa
24.09.2020 Warszawa
6. 11 LAB Zarządzanie audytami wewnętrznymi w laboratorium oraz kompetencje audytorów wewnętrznych -
szkolenie doskonalące
19.03.2020 Warszawa
21.08.2020 Katowice

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. analiz laboratoryjnych.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.500 zł + 23 % VAT.

17/09/2020 Katowice

Analiza trendów danych fizykochemicznych i mikrobiologicznych

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z technikami analizy trendów przy wykorzystaniu kart kontrolnych
mających zastosowanie przy analizie danych historycznych w ramach okresowego przeglądu jakości produktu,
procesu lub środowiska.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników laboratoriów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych,
kierowników działów jakości odpowiedzialnych za ustalanie harmonogramu i częstotliwości badań.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do zarządzania i zapewnienia jakości
2. Definicja wyniku oraz tendencji
3. Analiza trendów danych fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych - wytyczne prawodawstwa
4. Wymagania i konieczność zastosowania analizy trendów
5. Techniki wykrywania trendów, rodzaje danych, analiza graficzna, karty kontrolne
6. Metodyka oceny trendów
7. Ocena procesu pod kątem wykrywania rozregulowania
8. Wykrywanie odchyleń od procesu
9. Badanie trendów zanieczyszczeń procesu produkcyjnego
10. Badanie trendów zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego
11. Badanie trendów zanieczyszczeń surowców i produktu gotowego
12. Badanie trendów w bieżącej ocenie i kontroli jakości danych analitycznych
13. Dyskusja problemów definiowanych w procesie oceny jakości wyników oraz badaniu trendów
14. Podsumowanie szkolenia, zakończenie i rozdanie zaświadczeń

TRENER:
Doktor nauk chemicznych, specjalista z zakresu analizy żywności i bezpieczeństwa produktów spożywczych, trener
walidacji metodyk analitycznych, analizy trendów, sposobów kontroli i zapewnienia jakości w laboratorium
analitycznym.

CENA SZKOLENIA:
690 zł netto + 23 % VAT – cena katalogowa
590 zł netto + 23 % VAT – cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 5-6 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
17.04.2020 Katowice
16.10.2020 Warszawa

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY DS. ANALIZ LABORATORYJNYCH”:
1. 01 LAB Walidacja metod analitycznych i szacowania niepewności wyników. Badania fizykochemiczne,
instrumentalne i mikrobiologiczne
27.02.2020 Warszawa
17.09.2020 Katowice
2. 02 LAB Analiza trendów danych fizykochemicznych i mikrobiologicznych
17.04.2020 Katowice
16.10.2020 Warszawa
3. 06 LAB Zastosowanie metod statystycznych w porównaniach między laboratoryjnych i badaniach biegłości
26.06.2020 Katowice
10.12.2020 Warszawa
4. 07 LAB Warsztaty z metrologii. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w organizacji i spójność pomiarowa w
systemach zarzadzania
25-26.03.2020 Warszawa
19-20.05.2020 Poznań
13-14.10.2020 Katowice
01-02.12.2020 Warszawa
5. 10 LAB Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce. Przygotowanie jednostki badawczej do wdrożenia i
certyfikacji
19.05.2020 Warszawa
24.09.2020 Warszawa
6. 11 LAB Zarządzanie audytami wewnętrznymi w laboratorium oraz kompetencje audytorów wewnętrznych -
szkolenie doskonalące
19.03.2020 Warszawa
21.08.2020 Katowice
Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. analiz laboratoryjnych.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.500 zł + 23 % VAT.

16/10/2020 Warszawa

Zastosowanie metod statystycznych w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie założeń metod statystycznych, zalecanych do stosowania na różnych etapach
programów badania biegłości, omówienie stosowanych terminów, symboli oraz metod i wskaźników oceny wyników, a także możliwości ich interpretacji. Uczestnicy będą mieli możliwość uzupełnienia i usystematyzowania wiedzy oraz możliwość nabycia umiejętności i kompetencji w zakresie uczestnictwa i organizacji programów porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości (PT/ILC), łącznie z wymaganiami i wytycznymi dotyczącymi ilości uczestników oraz wykonywanych pomiarów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za koordynowanie i weryfikację realizacji poprawności
programów badań biegłości, osób planujących uczestnictwo w badaniach biegłości oraz chcących włączyć się
w organizację badań biegłości czy porównań międzylaboratoryjnych, a także osób zaangażowanych w procesy kontroli i zapewnienia jakości przy wykorzystaniu porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości, niezależnie od dyscypliny.

PROGRAM:
1. Wprowadzenie do definicji jakości, zarządzania jakością i zapewnienia jakości
2. Miejsce badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych w kontroli i zapewnieniu jakości wyników badań
3. Wprowadzenie do pojęć statystycznych (statystyka, populacja, próbka losowa, reprezentatywna próbka
losowa, niepewność pomiaru)
4. Cele stosowania technik statystycznych
5. Wykresy jako narzędzie analizy statystycznej
6. Omówienie wymagań norm dotyczących projektowania, organizacji i realizacji badań biegłości i porównań
międzylaboratoryjnych (normy ISO 17043, ISO 13528, ISO 5725)
· podstawowe definicje
· wymagania dotyczące jednorodności i stabilności obiektów
· pojęcie błędu w badaniach
· wymagania dotyczące raportowania wyników
· wykorzystanie narzędzi statystycznych w ocenie wyników
· sposoby określania i wyznaczania wartości przypisanej oraz niepewności
· ocena wyników uzyskanych przez uczestników i ich interpretacja
· wykorzystanie testów statystycznych w ocenie wyników i ich interpretacji
· wykorzystanie graficznych metod przedstawiania wyników i ich interpretacja
· stosowanie arkuszy kalkulacyjnych
7. Przykłady nieprawidłowości oraz uchybień w procesach organizacji, realizacji oraz ocenie wyników badań
biegłości i porównań międzylaboratoryjnych
8. Dyskusja, wymiana doświadczeń, podsumowanie, zakończenie szkolenia

TRENER:
Doktor nauk chemicznych, specjalista z zakresu analizy żywności i bezpieczeństwa produktów spożywczych, trener
walidacji metodyk analitycznych, analizy trendów, sposobów kontroli i zapewnienia jakości w laboratorium
analitycznym, metrologii i wykorzystania metodyk statystycznych w obszarze badań i ocenie jakości uzyskiwanych
wyników.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + 23 % VAT – cena katalogowa
500 zł netto + 23 % VAT – cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych. Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
26.06.2020 Katowice
10.12.2020 Warszawa

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY DS. ANALIZ LABORATORYJNYCH”:
1. 01 LAB Walidacja metod analitycznych i szacowania niepewności wyników. Badania fizykochemiczne, instrumentalne i mikrobiologiczne
27.02.2020 Warszawa
17.09.2020 Katowice
2. 02 LAB Analiza trendów danych fizykochemicznych i mikrobiologicznych
17.04.2020 Katowice
16.10.2020 Warszawa
3. 06 LAB Zastosowanie metod statystycznych w porównaniach między laboratoryjnych i badaniach biegłości
26.06.2020 Katowice
10.12.2020 Warszawa
4. 07 LAB Warsztaty z metrologii. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w organizacji i spójność pomiarowa w
systemach zarzadzania
25-26.03.2020 Warszawa
19-20.05.2020 Poznań
13-14.10.2020 Katowice
01-02.12.2020 Warszawa
5. 10 LAB Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce. Przygotowanie jednostki badawczej do wdrożenia i
certyfikacji
19.05.2020 Warszawa
24.09.2020 Warszawa
6. 11 LAB Zarządzanie audytami wewnętrznymi w laboratorium oraz kompetencje audytorów wewnętrznych - szkolenie
doskonalące
19.03.2020 Warszawa
21.08.2020 Katowice

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. analiz laboratoryjnych.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.500 zł + 23 % VAT.

10/12/2020 Warszawa

Warsztaty z metrologii. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w organizacji i spójność pomiarowa w systemach zarządzania

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat sprawowania nadzoru nad wyposażeniem kontrolnopomiarowym oraz przygotowanie uczestników do prawidłowego nadzorowania wyposażenia zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie wymagania stawia się laboratoriom
badawczym, pomiarowym i wzorcującym, jak również będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach
dotyczących opracowywania kart wyposażenia i pozostałej dokumentacji towarzyszącej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników laboratoriów badawczych zajmujących się nadzorem nad posiadanym
wyposażeniem pomiarowo-badawczym, kierowników technicznych oraz osób zainteresowanych tematem
metrologii.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia.
2. Podstawowe pojęcia dotyczące wyposażenia zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „Międzynarodowy słownik
metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”.
3. Omówienie i interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wyposażenia oraz
spójności pomiarowej,
4. Podstawowe wymagania normy pomocniczej PN-EN ISO10012:2004 - Systemy zarządzania pomiarami
Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażania pomiarowego,
5. Zasady dotyczące opracowania procedury dotyczącej nadzorowania wyposażenia w laboratorium,
6. Podział wyposażenia
7. Zasady wyboru wyposażenia aby spełniło wymagania metrologiczne,
8. Czynniki brane pod uwagę podczas ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami - dokument ILACG24:
2007 oraz podczas ustalanie odstępów czasów pomiędzy sprawdzeniami okresowymi,
9. Program wzorcowań
10. Przykładowa instrukcja sprawdzeń pośrednich
11. Omówienie zawartość świadectwa wzorcowania oraz w jaki sposób interpretować oraz wykorzystywać wyniki
zawarte w świadectwie wzorcowania,
12. Monitorowanie wyników wzorcowania w celu śledzenia kierunków ich zmian.

ĆWICZENIA:
Opracowane na podstawie przyrządów fizykochemicznych np. wagi, wzorce masy, spektrofotometry, pehametry:
1. Kwalifikowanie wyposażenia do odpowiedniej grupy.
2. Opracowanie karty wyposażenia.
3. Planowanie nadzoru nad wyposażeniem– opracowanie programów wzorcowań/sprawdzeń pośrednich.
4. Opracowanie schematycznej procedury nadzorowania wyposażenia.
5. Analiza i wykorzystanie świadectwa wzorcowania

TRENER:
Metrolog, auditor wewnętrzny. Doświadczony trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w
zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka artykułów
publikowanych w prasie branżowej. Specjalista w akredytowanym laboratorium badawczym.

CENA SZKOLENIA:
960 zł netto + 23 % VAT – cena katalogowa
820 zł netto + 23 % VAT – cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub
dwuosobowych. Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: dwa dni po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
25-26.03.2020 Warszawa
19-20.05.2020 Poznań
13-14.10.2020 Katowice
01-02.12.2020 Warszawa

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY DS. ANALIZ LABORATORYJNYCH”:
1. 01 LAB Walidacja metod analitycznych i szacowania niepewności wyników. Badania fizykochemiczne,
instrumentalne i mikrobiologiczne
27.02.2020 Warszawa
17.09.2020 Katowice
2. 02 LAB Analiza trendów danych fizykochemicznych i mikrobiologicznych
17.04.2020 Katowice
16.10.2020 Warszawa
3. 06 LAB Zastosowanie metod statystycznych w porównaniach między laboratoryjnych i badaniach biegłości
26.06.2020 Katowice
10.12.2020 Warszawa
4. 07 LAB Warsztaty z metrologii. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w organizacji i spójność pomiarowa w
systemach zarzadzania
25-26.03.2020 Warszawa
19-20.05.2020 Poznań
13-14.10.2020 Katowice
01-02.12.2020 Warszawa
5. 10 LAB Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce. Przygotowanie jednostki badawczej do wdrożenia i
certyfikacji
19.05.2020 Warszawa
24.09.2020 Warszawa
6. 11 LAB Zarządzanie audytami wewnętrznymi w laboratorium oraz kompetencje audytorów wewnętrznych -
szkolenie doskonalące
19.03.2020 Warszawa
21.08.2020 Katowice

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. analiz laboratoryjnych.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.500 zł + 23 % VAT.

13-14/10/2020 Katowice
01-02/12/2020 Warszawa

Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce. Przygotowanie jednostki badawczej do wdrożenia i certyfikacji

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy zarządzającego jednostką badawczą, kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do zarządzających jednostkami badawczymi, kierowników badań oraz personelu laboratoriów badawczych różnych dziedzin.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aktualne wymagania prawne.
2. Organizacja jednostki badawczej. Odpowiedzialność:
 Zarządzającego Jednostką Badawczą
 Personelu Jednostki Zapewnienia Jakości
 Kierownika Badania / Personelu Badawczego.
3. Program Zapewnienia Jakości.
4. Rola Jednostki Zapewnienia Jakości w prawidłowym działaniu systemu.
5. Organizacja pomieszczeń i środowiska jednostki badawczej.
6. Nadzór nad:
 Przyrządami pomiarowymi, materiałami i odczynnikami
 Systemami badawczymi
 Materiałami badanymi i odniesienia.
7. Dokumentacja badawcza:
 Plan badania
 Dane źródłowe
 Sprawozdanie z badania
 Raport z inspekcji
 Archiwizacja.
8. Standardowe Procedury Operacyjne
 Nadzór nad dokumentacją systemową
 Nadzór nad wyposażeniem i jednostką.

TRENER:
Ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz praktykę w opracowaniu i wdrażaniu systemów
zarządzania, prowadzeniu badań, szkoleń oraz doradztwa technicznego.
Absolwentka Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie organizacji
i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemów jakości. Od 2004 roku
współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2012 roku kierownik
laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą polsko-francuskiej firmy świadczącej usługi
z zakresu biologii molekularnej i kosmetologii dla największych światowych koncernów kosmetycznych. Opracowała i wdrożyła system Dobrych Praktyk Laboratoryjnych oraz ISO 17025 w jednym z największych centrów badawczych w Polsce. Kierownik zespołu współpracującego z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) w zakresie weryfikacji nowych norm badawczych.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
19.05.2020 Warszawa
24.09.2020 Warszawa

PAKIET SZKOLENIOWY:

Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY DS. ANALIZ LABORATORYJNYCH”:
1. 01 LAB Walidacja metod analitycznych i szacowania niepewności wyników. Badania fizykochemiczne,
instrumentalne i mikrobiologiczne
27.02.2020 Warszawa
17.09.2020 Katowice
2. 02 LAB Analiza trendów danych fizykochemicznych i mikrobiologicznych
17.04.2020 Katowice
16.10.2020 Warszawa
3. 06 LAB Zastosowanie metod statystycznych w porównaniach między laboratoryjnych i badaniach biegłości
26.06.2020 Katowice
10.12.2020 Warszawa
4. 07 LAB Warsztaty z metrologii. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w organizacji i spójność pomiarowa
w systemach zarzadzania
25-26.03.2020 Warszawa
19-20.05.2020 Poznań
13-14.10.2020 Katowice
01-02.12.2020 Warszawa
5. 10 LAB Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce. Przygotowanie jednostki badawczej do wdrożenia
i certyfikacji
19.05.2020 Warszawa
24.09.2020 Warszawa
6. 11 LAB Zarządzanie audytami wewnętrznymi w laboratorium oraz kompetencje audytorów wewnętrznych -
szkolenie doskonalące
19.03.2020 Warszawa
21.08.2020 Katowice
Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. analiz laboratoryjnych.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.500 zł + 23 % VAT.

24/09/2020 Warszawa

Zarządzanie auditami wewnętrznymi w laboratorium oraz kompetencje audytorów wewnętrznych – szkolenie doskonalące

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do
prawidłowego podejścia do problematyki audytów wewnętrznych w laboratorium. Uczestnicy będą mieli również
możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu metod i technik auditowania systemów zarządzania. Zostaną także wskazane metody poprawy skuteczności i efektywności auditów wewnętrznych ukierunkowanych na zapewnienie realnych korzyści dla organizacji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie jest skierowane do osób pełniących funkcje kierownicze w laboratorium, odpowiadających za
funkcjonowanie systemu zarządzania, a także do auditorów wewnętrznych, chcących doskonalić umiejętności
prowadzenia auditów i kandydatów na auditorów, chcących poznać warsztat auditorski.

PROGRAM :
1. Terminologia w systemach zarządzania laboratorium
2. Wymagania systemu zarządzania laboratorium według wytycznych normy ISO/IEC 17025 – wybrane zagadnienia
3. Weryfikacja zgodności i skuteczności działania systemu
4. Zarządzanie planowaniem auditów wewnętrznych
5. Przeprowadzanie auditu według cyklicznych harmonogramów oraz w sytuacjach nieplanowanych
6. Zasady auditowania wg ISO 19011
7. Zarządzanie ryzykiem auditowym wg ISO 19011
8. Przygotowanie, prowadzenie i zakończenie auditu
9. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy auditora, symulacja auditu
10. Podsumowanie i zakończenie

TRENER:
Doktor nauk chemicznych, skuteczna pasjonatka systemów jakości jako faktycznego narzędzia zarządzania. Ekspert
w zakresie prac laboratoryjnych, bezpieczeństwa żywności, farmaceutyków, suplementów diety, kosmetyków oraz
materiałów opakowaniowych, walidacji i wdrażania nowych metodyk – klasycznych i instrumentalnych, ze
szczególnym naciskiem na nowoczesne techniki analityczne. Doświadczony szkoleniowiec, trener, konsultant i auditor.
Dyrektor laboratorium usługowego i dyrektor R&D.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + 23 % VAT – cena katalogowa
500 zł netto + 23 % VAT – cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych. Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
19.03.2020 Warszawa
21.08.2020 Katowice

PAKIET SZKOLENIOWY:

Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY DS. ANALIZ LABORATORYJNYCH”:
1. 01 LAB Walidacja metod analitycznych i szacowania niepewności wyników. Badania fizykochemiczne, instrumentalne i mikrobiologiczne
27.02.2020 Warszawa
17.09.2020 Katowice
2. 02 LAB Analiza trendów danych fizykochemicznych i mikrobiologicznych
17.04.2020 Katowice
16.10.2020 Warszawa
3. 06 LAB Zastosowanie metod statystycznych w porównaniach między laboratoryjnych i badaniach biegłości
26.06.2020 Katowice
10.12.2020 Warszawa
4. 07 LAB Warsztaty z metrologii. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w organizacji i spójność pomiarowa w systemach zarządzania
25-26.03.2020 Warszawa
19-20.05.2020 Poznań
13-14.10.2020 Katowice
01-02.12.2020 Warszawa
5. 10 LAB Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce. Przygotowanie jednostki badawczej do wdrożenia i certyfikacji
19.05.2020 Warszawa
24.09.2020 Warszawa
6. 11 LAB Zarządzanie audytami wewnętrznymi w laboratorium oraz kompetencje audytorów wewnętrznych - szkolenie doskonalące
19.03.2020 Warszawa
21.08.2020 Katowice

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. analiz laboratoryjnych.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.500 zł + 23 % VAT.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. analiz laboratoryjnych

Cena: 3 500,00 PLN + VAT

Zapisz się

Laboratorium mikrobiologii żywności

Podstawowe techniki w analizie mikrobiologicznej

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących podstawowych technik
związanych z umiejętnością prawidłowego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, podstawowymi technikami
wykonywania posiewów oraz zapoznanie się z prawidłową interpretacją wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych
i pracowników mikrobiologicznych laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych wszystkich szczebli, a także
pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

WYKŁADY:
1. PN-EN ISO 7218 :2008 - ogólne wymagania i zasady badań mikrobiologicznych
2. Stanowisko pracy mikrobiologa
3. Przygotowanie zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń
4. Oznaczanie liczby z zastosowaniem pożywek stałych- metoda posiewu wgłębnego i powierzchniowego
5. Oznaczanie liczby w pożywkach płynnych - zasady metody NPL
6. Metoda wykrywania obecności (metoda jakościowa)
7. Posiew redukcyjny na podłożach stałych

WARSZTATY:
1. Warsztaty w laboratorium mikrobiologicznym:
• Przygotowanie zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń.
• Oznaczanie liczby Escherichia coli metodą posiewu wgłębnego.
• Oznaczanie liczby Staphylococcus aureus/Bacillus cereus metodą posiewu powierzchniowego.
• Oznaczanie liczby Escherichia coli metodą NPL.
• Posiew redukcyjny w kierunku Salmonella spp.
• Oznaczenie liczby bakterii z grupy coli, E. coli w wodzie metodą filtracji.
2. Na każdym etapie interpretacja wyników analiz

TRENERZY:
Specjalista ds. mikrobiologii. Od kilku lat prowadzi warsztaty i szkolenia mikrobiologiczne dla J.S. Hamilton Poland
Sp. z o. o.

Przedstawiciel Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

CENA SZKOLENIA:
1.200 zł netto + 23 % VAT – cena katalogowa
1.020 zł netto + 23 % VAT – cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: dwa dni po 6-7 godzin
Z uwagi na charakter szkolenia i potrzebę przygotowania niezbędnych materiałów zgłoszenia na szkolenia
mikrobiologiczne przyjmujemy do max. 10 dni przed terminem szkolenia.

TERMINY SZKOLEŃ:
30-31.01.2020 Gdynia
02-03.07.2020 Gdynia
01-02.10.2020 Gdynia

PAKIET SZKOLENIOWY:

Szkolenie jest częścią pakietu: „LABORATORIUM MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI”:
1. 01 MIK Podstawowe techniki w analizie mikrobiologicznej
30-31.01.2020 Gdynia
02-03.07.2020 Gdynia
01-02.10.2020 Gdynia
2. 02 MIK Pobieranie próbek żywności, próbek z powierzchni produkcji i obrotu, próbek powietrza. Analiza
mikrobiologiczna
22-24.04.2020 Gdynia
26-28.08.2020 Gdynia
18-20.11.2020 Gdynia
3. 03 MIK Analiza mikrobiologiczna żywności
26-28.02.2020 Gdynia
03-05.06.2020 Gdynia
16-18.09.2020 Gdynia
4. 05 MIK Warsztaty z walidacji metod mikrobiologicznych i szacowania niepewności pomiaru
25-27.03.2020 Gdynia
02-04.12.2020 Gdynia

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. analiz mikrobiologicznych żywności.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 5.480 zł + 23 % VAT.

01-02/10/2020 Gdynia

Pobieranie próbek żywności, próbek z powierzchni produkcji i obrotu, próbek powietrza. Analiza mikrobiologiczna

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych,
zasadami przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń, wskaźnikami i metodami badań
mikrobiologicznych, jak również ma na celu nabycie i utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń
przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży przemysłu spożywczego,
diagnostów laboratoryjnych i pracowników mikrobiologicznych laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych
wszystkich szczebli, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

WYKŁADY:
1. Pobieranie i przygotowanie próbek żywności wg PN-ISO 6887
2. Pobieranie próbek środowiskowych metodą wymazów oraz płytek kontaktowych. Badanie sanitarne rąk
pracowników.
3. Pobieranie próbek powietrza do oznaczeń czystości mikrobiologicznej
4. Omówienie otrzymanych wyników badań.

WARSZTATY:
1. Warsztaty w laboratorium mikrobiologicznym:
• Pobieranie wymazów i odcisków z powierzchni
· Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów
· Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae
· Oznaczanie obecności Salmonella/Listeria
• Pobieranie wymazów z rąk
· Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów
· Oznaczanie liczby gronkowców koagulazododatnich
· Pobieranie próbek żywności do analiz, najczęściej popełniane błędy.
2. Na każdym etapie interpretacja wyników analiz.

TRENERZY:
Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Do 2016 roku Mikrobiolog w laboratorium akredytowanym J.S.
Hamilton w Poznaniu. Pracownik działów kontroli jakości, w tym laboratorium mikrobiologicznego, w firmach z
branży suplementów diety i FMCG. Wykładowca przedmiotu Mikrobiologia podstawowa i żywności.

Przedstawiciel Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k .

CENA SZKOLENIA:
1.700 zł netto + 23 % VAT – cena katalogowa
1.445 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: trzy dni po 6-7 godzin
Z uwagi na charakter szkolenia i potrzebę przygotowania niezbędnych materiałów zgłoszenia na szkolenia
mikrobiologiczne przyjmujemy do max. 10 dni przed terminem szkolenia.

TERMINY SZKOLEŃ:
22-24.04.2020 Gdynia
26-28.08.2020 Gdynia
18-20.11.2020 Gdynia

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „LABORATORIUM MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI”:
1. Podstawowe techniki w analizie mikrobiologicznej
- 30-31.01.2020 Gdynia
- 02-03.07.2020 Gdynia
- 01-02.10.2020 Gdynia
2. Pobieranie próbek żywności, próbek z powierzchni produkcji i obrotu, próbek powietrza. Analiza
mikrobiologiczna
- 22-24.04.2020 Gdynia
- 26-28.08.2020 Gdynia
- 18-20.11.2020 Gdynia
3. Analiza mikrobiologiczna żywności
- 26-28.02.2020 Gdynia
- 03-05.06.2020 Gdynia
- 16-18.09.2020 Gdynia
4. Warsztaty z walidacji metod mikrobiologicznych i szacowania niepewności pomiaru
- 25-27.03.2020 Gdynia
- 02-04.12.2020 Gdynia

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista ds. analiz mikrobiologicznych żywności.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 5.480 zł netto + 23% VAT.

26-28/08/2020 Gdynia
18-20/11/2020 Gdynia

Analiza mikrobiologiczna żywności

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych,
zasadami przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń, wskaźnikami i metodami badań
mikrobiologicznych, jak również ma na celu nabycie i utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń
przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży przemysłu spożywczego,
diagnostów laboratoryjnych i pracowników mikrobiologicznych laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych
wszystkich szczebli, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

WYKŁADY:
1. Aktualny stan prawny dotyczący wymagań mikrobiologicznych
2. Ogólne zasady przygotowania próbek, zawiesiny wyjściowej i dziesięcio-krotnych rozcieńczeń do badań
mikrobiologicznych – omówienie normy ISO 6887
3. Wskaźniki mikrobiologiczne i metody badań - higiena i bezpieczeństwo

WARSZTATY:
1. Warsztaty w laboratorium mikrobiologicznym:
 Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów
 Wykrywanie obecności Salmonella Spp
 Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Listeria monocytogenes
 Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae
 Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby bakterii z grupy coli i E. coli
 Oznaczanie Bacillus Cereus
 Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich
2. Na każdym etapie interpretacja wyników analiz

TRENERZY:
Kierownik Pracowni Mikrobiologii J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o.
Przedstawiciel Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

CENA SZKOLENIA:
1.700 zł netto + 23 % VAT – cena katalogowa
1.445 zł netto + 23 % VAT – cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: trzy dni po 6-7 godzin
Z uwagi na charakter szkolenia i potrzebę przygotowania niezbędnych materiałów zgłoszenia na szkolenia
mikrobiologiczne przyjmujemy do max. 10 dni przed terminem szkolenia.

TERMINY SZKOLEŃ:
26-28.02.2020 Gdynia
03-05.06.2020 Gdynia
18-19.09.2020 Gdynia

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „LABORATORIUM MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI”:
1. 01 MIK Podstawowe techniki w analizie mikrobiologicznej
30-31.01.2020 Gdynia
02-03.07.2020 Gdynia
01-02.10.2020 Gdynia
2. 02 MIK Pobieranie próbek żywności, próbek z powierzchni produkcji i obrotu, próbek powietrza. Analiza
mikrobiologiczna
22-24.04.2020 Gdynia
26-28.08.2020 Gdynia
18-20.11.2020 Gdynia
3. 03 MIK Analiza mikrobiologiczna żywności
26-28.02.2020 Gdynia
03-05.06.2020 Gdynia
16-18.09.2020 Gdynia
4. 05 MIK Warsztaty z walidacji metod mikrobiologicznych i szacowania niepewności pomiaru
25-27.03.2020 Gdynia
02-04.12.2020 Gdynia

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. analiz mikrobiologicznych żywności.

Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 5.480 zł + 23 % VAT.

16-18/09/2020 Gdynia

Warsztaty z walidacji metod mikrobiologicznych i szacowania niepewności pomiaru

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze schematem planowania i realizacji walidacji badań ilościowych
i jakościowych. Wyznaczą precyzję w warunkach powtarzalności i odtwarzalności, specyficzność i selektywność
oraz oszacują niepewność metody badawczej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów zajmujących się walidacją metod
mikrobiologicznych, diagnostów laboratoryjnych, pracowników innych laboratoriów zainteresowanych
problematyką szkolenia, doktorantów i pracowników naukowych chcących podnieść swoje kompetencje, jak
również osób zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Definicje: walidacja, precyzja, dokładność, poprawność, specyficzność, selektywność.
2. Walidacja metod znormalizowanych i alternatywnych.
3. Kryteria walidacji metod ilościowych i jakościowych.
4. Niepewność metody – szacowanie niepewności metod mikrobiologicznych ilościowych i jakościowych.
5. Wyrażanie niepewności pomiaru (MU) w sprawozdaniach z badań

WARSZTATY:
1. Warsztaty w laboratorium mikrobiologicznym:
· Walidacja metody ilościowej na przykładzie ogólnej liczby drobnoustrojów i liczby enterokoków
w żywności
· Walidacja metody NPL na przykładzie liczby bakterii z grupy coli
· Wyznaczanie precyzji w warunkach powtarzalności i odtwarzalności
· Wyznaczanie specyficzności i selektywności metody badawczej na przykładzie liczby gronkowców
koagulazododatnich wg ISO 6888-1
· Szacowanie niepewności metody ilościowej na przykładzie ogólnej liczby drobnoustrojów
· Szacowanie niepewności metody jakościowej na przykładzie wykrywania pałeczek Salmonella
2. Opracowanie raportu walidacji.

TRENERZY:
Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o.
Przedstawiciel Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

CENA SZKOLENIA:
1.850 zł netto + 23 % VAT – cena katalogowa
1.570 zł netto + 23 % VAT – cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub
dwuosobowych. Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: trzy dni po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
25-27.03.2020 Gdynia
02-04.12.2020 Gdynia

Z uwagi na charakter szkolenia i potrzebę przygotowania niezbędnych materiałów, zgłoszenia na szkolenia
mikrobiologiczne przyjmujemy do max. 10 dni przed terminem szkolenia.

PAKIET SZKOLENIOWY:

Szkolenie jest częścią pakietu: „LABORATORIUM MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI”:
1. 01 MIK Podstawowe techniki w analizie mikrobiologicznej
30-31.01.2020 Gdynia
02-03.07.2020 Gdynia
01-02.10.2020 Gdynia
2. 02 MIK Pobieranie próbek żywności, próbek z powierzchni produkcji i obrotu, próbek powietrza. Analiza
mikrobiologiczna
22-24.04.2020 Gdynia
26-28.08.2020 Gdynia
18-20.11.2020 Gdynia
3. 03 MIK Analiza mikrobiologiczna żywności
26-28.02.2020 Gdynia
03-05.06.2020 Gdynia
16-18.09.2020 Gdynia
4. 05 MIK Warsztaty z walidacji metod mikrobiologicznych i szacowania niepewności pomiaru
25-27.03.2020 Gdynia
02-04.12.2020 Gdynia

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. analiz mikrobiologicznych żywności.

Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 5.480 zł + 23 % VAT.

02-04/12/2020 Gdynia

Certyfikat:

Specjalista ds. analiz mikrobiologicznych żywności

Cena: 5 480,00 PLN + VAT

Zapisz się

Mikrobiologiczne laboratorium kosmetyczne

Analiza mikrobiologiczna kosmetyków

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych,
zasadami przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń, wskaźnikami i metodami badań
mikrobiologicznych, jak również ma na celu nabycie i utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń
przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży przemysłu kosmetycznego,
diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką
szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

WYKŁADY:
1. Ustawodawstwo:
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
z późniejszymi zmianami
 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych.
2. Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej – GLP.
3. Ogólne wytyczne badań mikrobiologicznych wg. PN EN ISO 21148 oraz kryteria jakości mikrobiologicznej
produktów zgodne z PN-EN ISO 17516.
4. Charakterystyka drobnoustrojów patogennych oznaczanych w produktach kosmetycznych.
5. Neutralizacja właściwości bójczych produktów kosmetycznych- walidacja metody.
6. Krótka charakterystyka norm ISO zharmonizowanych z ustawodawstwem dotyczącym produktów
kosmetycznych.
7. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 21149.
8. Wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus, E.coli wg
norm PN-EN ISO.
9. Badanie skuteczności i ocena konserwacji – Challenge test.

WARSZTATY:
1. Warsztaty w laboratorium mikrobiologicznym:
 Neutralizacja właściwości biobójczych
 Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN EN ISO 21149
 Wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa
 Wykrywanie obecności Candida albicans
 Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus
 Wykrywanie obecności E.coli

2. Na każdym etapie interpretacja wyników analiz.

TRENERZY:
Wieloletni praktyk, od początku życia zawodowego związany z mikrobiologią przemysłową oraz kosmetyką.
Specjalista w kontroli jakości mikrobiologicznej produktów, surowców oraz środowiska produkcji, równocześnie
doświadczony technolog chemii posiadający w swoim portfolio szereg produktów kosmetycznych oraz
przemysłowych. Prywatnie pasjonatka literatury oraz biegania.

Przedstawiciel Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

CENA SZKOLENIA:
1.700 zł netto + 23 % VAT – cena katalogowa
1.445 zł netto + 23 % VAT – cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: trzy dni po 6-7 godzin

TERMIN SZKOLENIA:
06-08.05.2020 Gdynia

Z uwagi na charakter szkolenia i potrzebę przygotowania niezbędnych materiałów zgłoszenia na szkolenia
mikrobiologiczne przyjmujemy do max. 10 dni przed terminem szkolenia.

PAKIET SZKOLENIOWY:

Szkolenie jest częścią pakietu: „MIKROBIOLOGICZNE LABORATORIUM KOSMETYCZNE”:
1. 04 MIK Analiza mikrobiologiczna kosmetyków
06-08.05.2020 Gdynia
2. 15 BK Skażenia mikrobiologiczne w branży kosmetycznej
05.03.2020 Warszawa
15.10.2020 Warszawa
3. 16 BK Dobór układów konserwujących dla produktów kosmetycznych oraz projektowanie badań dla tych
wyrobów
14.04.2020 Warszawa
20.10.2020 Poznań
4. 18 BK Test konserwacji warunkiem bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
06.03.2020 Warszawa
16.10.2020 Warszawa
5. 20 BK Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego. Identyfikacja zagrożeń i ustalenie planu
utrzymania czystości NON-FOOD
19.02.2020 Poznań
26.03.2020 Warszawa
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
06.11.2020 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. mikrobiologicznych analiz kosmetyków.

Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.445 zł + 23 % VAT.

Brak dostępnych terminów

Test konserwacji warunkiem bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących testu konserwacji, czasu jego przeprowadzenia.
Omówione zostaną wytyczne dotyczące oceny ryzyka i identyfikacji produktów o niskim ryzyku mikrobiologicznym, zastosowanie testów konserwacji oraz przedstawione zostaną szczepy wzorcowe stosowane w testach konserwacji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowany jest do technologów, pracowników działów produkcyjnych, badawczo-rozwojowych i kontroli jakości oraz osób zajmujących się testami konserwacji produktów kosmetycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Co to jest test konserwacji i kiedy należy go przeprowadzać?
2. Wytyczne dotyczące oceny ryzyka i identyfikacji produktów o niskim ryzyku mikrobiologicznym wg normy PNEN
ISO 29621:2017-04
3. Zastosowanie testu konserwacji
4. Szczepy wzorcowe stosowane w teście konserwacji
5. Etapy badania skuteczności działania układu konserwującego w recepturze na podstawie normy ISO 11930
6. Różne sposoby określania skuteczności konserwacji produktu kosmetycznego - ISO11930:2012, Farmakopea
Polska, Koko-Test (porównanie metod)
7. Kryteria oceny oraz opracowanie wyników badania obciążeniowego produktów kosmetycznych
8. Interpretacja wyników badań testu konserwacji wg PN-EN ISO 11930:2012 - studium przypadku

TRENER:
Ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz praktykę w opracowaniu i wdrażaniu systemów
zarządzania, prowadzeniu badań, szkoleń oraz doradztwa technicznego.
Absolwentka Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie organizacji
i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemów jakości. Od 2004 roku
współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2012 roku kierownik
laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą polsko-francuskiej firmy świadczącej usługi
z zakresu biologii molekularnej i kosmetologii dla największych światowych koncernów kosmetycznych. Opracowała i wdrożyła system Dobrych Praktyk Laboratoryjnych oraz ISO 17025 w jednym z największych centrów badawczych w Polsce. Kierownik zespołu współpracującego z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) w zakresie weryfikacji nowych norm badawczych.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
06.03.2020 Warszawa
16.10.2020 Warszawa

Szkolenie jest częścią pakietu: „MIKROBIOLOGICZNE LABORATORIUM KOSMETYCZNE”:
1. 04 MIK Analiza mikrobiologiczna kosmetyków
06-08.05.2020 Gdynia
2. 15 BK Skażenia mikrobiologiczne w branży kosmetycznej
05.03.2020 Warszawa
15.10.2020 Warszawa
3. 16 BK Dobór układów konserwujących dla produktów kosmetycznych oraz projektowanie badań dla tych
wyrobów
14.04.2020 Warszawa
20.10.2020 Poznań
4. 18 BK Test konserwacji warunkiem bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
06.03.2020 Warszawa
16.10.2020 Warszawa
5. 20 BK Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego. Identyfikacja zagrożeń i ustalenie planu
utrzymania czystości NON-FOOD
19.02.2020 Poznań
26.03.2020 Warszawa
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
06.11.2020 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. mikrobiologicznych analiz kosmetyków.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.445 zł + 23 % VAT.

16/10/2020 Warszawa

Skażenia mikrobiologiczne w branży kosmetycznej

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podstawowych zagadnień związanych z czystością mikrobiologiczną wyrobów kosmetycznych w świetle norm PN EN ISO. Uczestnicy zdobędą teoretyczną wiedzę z zakresu badań mikrobiologicznych kosmetyków.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowany jest do osób bezpośrednio związanych z produkcją czy opracowywaniem prototypów
kosmetyków, jak i osób zatrudnionych w innych obszarach branży kosmetycznej czy farmaceutycznej.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Drobnoustroje szczególnie niebezpieczne (patogeny i patogeny oportunistyczne) z punktu widzenia użytkownika produktu kosmetycznego.
2. Skażenia produktów kosmetycznych w Polsce i na Świecie.
3. Kategoryzacja kosmetyków i związane z tym wymagania mikrobiologiczne.
4. Klasyczne i genetyczne metody wykrywania i oznaczania mikroorganizmów w wyrobach kosmetycznych
5. Wpływ higieny personelu i środowiska produkcji na jakość wytworzonego kosmetyku. Procedury.
6. Wpływ jakości surowców kosmetycznych i wody na bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktu końcowego.
Elementy GMP.
7. Metody konserwacji kosmetyków. Układy konserwujące.

TRENER:
Ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz praktykę w opracowaniu i wdrażaniu systemów
zarządzania, prowadzeniu badań, szkoleń oraz doradztwa technicznego.
Absolwentka Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie organizacji
i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemów jakości. Od 2004 roku
współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2012 roku kierownik
laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą polsko-francuskiej firmy świadczącej usługi
z zakresu biologii molekularnej i kosmetologii dla największych światowych koncernów kosmetycznych. Opracowała i wdrożyła system Dobrych Praktyk Laboratoryjnych oraz ISO 17025 w jednym z największych centrów badawczych w Polsce. Kierownik zespołu współpracującego z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) w zakresie weryfikacji nowych norm badawczych.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
05.03.2020 Warszawa
15.10.2020 Warszawa

PAKIET:
Szkolenie jest częścią pakietu: „MIKROBIOLOGICZNE LABORATORIUM KOSMETYCZNE”:
1. 04 MIK Analiza mikrobiologiczna kosmetyków
06-08.05.2020 Gdynia
2. 15 BK Skażenia mikrobiologiczne w branży kosmetycznej
05.03.2020 Warszawa
15.10.2020 Warszawa
3. 16 BK Dobór układów konserwujących dla produktów kosmetycznych oraz projektowanie badań dla tych
wyrobów
14.04.2020 Warszawa
20.10.2020 Poznań
4. 18 BK Test konserwacji warunkiem bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
06.03.2020 Warszawa
16.10.2020 Warszawa
5. 20 BK Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego. Identyfikacja zagrożeń i ustalenie planu
utrzymania czystości NON-FOOD
19.02.2020 Poznań
26.03.2020 Warszawa
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
06.11.2020 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. mikrobiologicznych analiz kosmetyków.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.445 zł + 23 % VAT.

15/10/2020 Warszawa

Dobór układów konserwujących dla produktów kosmetycznych oraz projektowanie badań dla tych wyrobów

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pomoc w zdobyciu umiejętności zaprojektowania stabilnej mikrobiologicznie receptury produktu kosmetycznego oraz technologii jego wytwarzania.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do technologów kosmetycznych oraz innych osób zainteresowanych tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe informacje o kosmetykach.
Definicja produktu kosmetycznego oraz wytyczne zawierające się w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych.
2. Przegląd dostępnych konserwantów kosmetycznych oraz ich przeznaczenie – produkty do spłukiwania bądź
pozostające na skórze. Dobór stężeń aktywnych, ocena wpływu parametrów fizykochemicznych produktu
kosmetycznego na stabilność konserwantów.
Wymogi Unii Europejskiej określają substancje dopuszczone jako konserwanty w kosmetykach
(Załącznik 4 do polskiej Ustawy o Kosmetykach oraz Załącznik VI do Dyrektywy Kosmetycznej 76/768/EWG).
Charakterystyka substancji o dozwolonym działaniu konserwującym oraz określenie produktów docelowych takich jak produkty spłukwalne, pozostające na skórze lub naturalne w których stosowane są konserwanty.
Omówienie substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, które nie są konserwantami a mogą stabilizować
mikrobiologicznie produkt gotowy.
3. Omówienie badań wymaganych do zweryfikowania czystości mikrobiologicznej kosmetyków.
Na badanie czystości mikrobiologicznej produktu kosmetycznego, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223/2009 z dnia 30.11.2009, a także normy PN-EN ISO
17516:2014-11, składają się odpowiednie normy zharmonizowane. Krótkie podsumowanie badań wymaganych przez ustawodawstwo.
4. Omówienie powszechnie stosowanych metod testów konserwacji – podobieństwa i różnice.
Zgodnie z wymogami obowiązującego ustawodawstwa producent ma obowiązek przeprowadzać testy konserwacji.
Opis dostępnych metod, interpretacja wyników jako część dokumentacji potwierdzające stabilność w czasie masy
kosmetycznej. Procedura oceny całkowitej ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego.
5. Produkty kosmetyczne niskiego ryzyka mikrobiologicznego i ich ocena zgodnie z wymaganiami norm ISO.
Testy konserwacji nie są wymagane dla produktów kosmetycznych o niskim ryzyku mikrobiologicznym (według PN-EN ISO 29621:2017-04). Identyfikacja tego rodzaju produktów zgodnie z wytycznymi normy oraz pułapki, które mogą czyhać na projektanta produktu kosmetycznego.
6. Ograniczenia w stosowaniu konserwantów kosmetycznych wynikające z działań Unii Europejskiej.
Wytyczne oraz opracowania Europejskiego Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS)
dotyczące możliwości stosowania niektórych konserwantów w produktach kosmetycznych.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
14.04.2020 Warszawa
20.10.2020 Poznań

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „MIKROBIOLOGICZNE LABORATORIUM KOSMETYCZNE”:
1. 04 MIK Analiza mikrobiologiczna kosmetyków
06-08.05.2020 Gdynia
2. 15 BK Skażenia mikrobiologiczne w branży kosmetycznej
05.03.2020 Warszawa
15.10.2020 Warszawa
3. 16 BK Dobór układów konserwujących dla produktów kosmetycznych oraz projektowanie badań dla tych
wyrobów
14.04.2020 Warszawa
20.10.2020 Poznań
4. 18 BK Test konserwacji warunkiem bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
06.03.2020 Warszawa
16.10.2020 Warszawa
5. 20 BK Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego. Identyfikacja zagrożeń i ustalenie planu
utrzymania czystości NON-FOOD
19.02.2020 Poznań
26.03.2020 Warszawa
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
06.11.2020 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. mikrobiologicznych analiz kosmetyków.

Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.445 zł + 23 % VAT.

20/10/2020 Poznań

Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego. Identyfikacja zagrożeń i ustalenie planu utrzymania czystości NON – FOOD

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zidentyfikowanie zagrożeń mikrobiologicznych w zakładzie produkcyjnym oraz ustalenie planu utrzymania czystości, przedstawienie badań mikrobiologicznych w zakresie pobierania i przygotowywania prób, monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego oraz jego nowoczesnych i szybkich technik. Omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania wyników.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do dla pracowników odpowiedzialnych za mycie i dezynfekcję w zakładzie produktów
non food, technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości oraz laboratorium mikrobiologicznego.

PROGRAM SZKOLENIA:

WYKŁADY:
1. Wstęp do mikrobiologii
2. Monitoring mikrobiologiczny środowiska produkcyjnego
3. Źródła zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego
a. Biofilm w środowisku produkcyjnym
4. Pobieranie próbek środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 18593
a. Nowoczesne i szybkie techniki monitoringu środowiska produkcyjnego
5. Higiena pracowników produkcyjnych
6. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pobierania i przygotowywania prób oraz
wykonywania badań, podawania wyników
7. Budowanie kultury bezpieczeństwa produktów poprzez monitoring środowiska produkcyjnego

TRENER:
Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Do 2016 roku Mikrobiolog w laboratorium akredytowanym J.S.
Hamilton w Poznaniu. Pracownik działów kontroli jakości, w tym laboratorium mikrobiologicznego, w firmach z
branży suplementów diety i FMCG. Wykładowca przedmiotu Mikrobiologia podstawowa i żywności.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
19.02.2020 Poznań
26.03.2020 Warszawa
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
06.11.2020 Wrocław

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „MIKROBIOLOGICZNE LABORATORIUM KOSMETYCZNE”:
1. 04 MIK Analiza mikrobiologiczna kosmetyków
06-08.05.2020 Gdynia
2. 15 BK Skażenia mikrobiologiczne w branży kosmetycznej
05.03.2020 Warszawa
15.10.2020 Warszawa
3. 16 BK Dobór układów konserwujących dla produktów kosmetycznych oraz projektowanie badań dla tych
wyrobów
14.04.2020 Warszawa
20.10.2020 Poznań
4. 18 BK Test konserwacji warunkiem bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
06.03.2020 Warszawa
16.10.2020 Warszawa
5. 20 BK Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego. Identyfikacja zagrożeń i ustalenie planu
utrzymania czystości NON-FOOD
19.02.2020 Poznań
26.03.2020 Warszawa
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
06.11.2020 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat Specjalista ds. mikrobiologicznych analiz kosmetyków.

Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.445 zł + 23 % VAT.

08/09/2020 Gdynia
06/11/2020 Wrocław

Certyfikat:

Specjalista ds. mikrobiologicznych analiz kosmetyków

Cena: 3 445,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia jakości i bezpieczeństwa żywności

Znakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa
odnośnie znakowania żywności w celu praktycznego ich zastosowania. Po przysłaniu przykładowych etykiet będzie
możliwość omówienia ich poprawności w oparciu o podstawy prawne i orzecznictwo organów sądowych
i administracyjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Podstawowe obowiązki producentów żywności w zakresie znakowania żywności wynikające z:
· Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
· Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
· Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania
poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
2. Znakowanie żywności – wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr (UE) 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności:
· nowe definicje wprowadzone w rozporządzeniu
· czytelność informacji, wielkość czcionki
· informacje obowiązkowe na temat żywności, w tym m.in. nazwa produktu, wykaz składników, alergeny
· znakowanie wartością odżywczą
· kraj i miejsce pochodzenia - obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/775.
3. Zasady znakowania wartością odżywczą:
· obowiązkowa i dobrowolna informacja o wartości odżywczej
· żywność zwolniona z obowiązku znakowania wartością odżywczą.
4. Prawidłowe oznakowanie towarów paczkowanych.
5. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne - podstawowe wymagania.
6. Treści niedozwolone, wprowadzające konsumenta w błąd.

ĆWICZENIA:
Analiza przykładowych etykiet pod kątem poprawności oznakowania.
Uczestników prosimy o dostarczenie skanów etykiet na 2 tygodnie przed terminem szkolenia na adres:
szkolenia@hamilton.com.pl. Maksymalnie 2 etykiety na firmę.

TRENER:
Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor trzeciej strony BRC Food; ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, alergenów oraz z zakresu znakowania środków spożywczych.

CENA SZKOLENIA:
650 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
550 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: jeden dzień 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
23.01.2020 Warszawa
13.03.2020 Poznań
21.05.2020 Katowice
18.09.2020 Wrocław
11.12.2020 Gdynia

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”:
1. 01 JB Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metod analiz
31.01.2020 Warszawa
19.06.2020 Katowice
11.12.2020 Warszawa
2. 04 JB Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym
04.02.2020 Warszawa
05.06.2020 Poznań
17.09.2020 Wrocław
18.11.2020 Warszawa
3. 05 JB Znakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa
23.01.2020 Warszawa
13.03.2020 Poznań
21.05.2020 Katowice
18.09.2020 Wrocław
11.12.2020 Gdynia
4. 17 JB Mycie i dezynfekcja maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym
10.01.2020 Warszawa
17.04.2020 Katowice
22.09.2020 Poznań
17.11.2020 Wrocław
5. 19 JB Higiena powietrza w zakładach przemysłu spożywczego
09.01.2020 Warszawa
30.09.2020 Warszawa
6. 21 JB Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego w zakładach produkcji żywności
18.02.2020 Poznań
25.03.2020 Warszawa
21.05.2020 Katowice
05.11.2020 Wrocław
04.12.2020 Kraków

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa żywności.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.050,00 zł netto + 23% VAT

18/09/2020 Wrocław
11/12/2020 Gdynia

Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metody analiz

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych chemicznych zanieczyszczeń żywności w aspekcie aktualnych
uregulowań prawnych, zagrożeń dla życia, metod analitycznych i interpretacji wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości i laboratoriów zakładów przemysłu spożywczego
odpowiedzialnych za prawidłową ocenę surowca i produktów, pracowników urzędowych laboratoriów nadzoru, a
także wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Charakterystyka zanieczyszczeń chemicznych żywności w odniesieniu m.in. do pestycydów, metali ciężkich,
mikotoksyn, dioksyn, PCB, WWA, chloropropanoli, olejów mineralnych.
2. Źródła zanieczyszczeń w artykułach żywnościowych.
3. Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie konsumenta.
4. Aktualne akty prawne regulujące maksymalny poziom zanieczyszczeń w środkach spożywczych.
5. Metody oznaczania wybranych zanieczyszczeń w żywności.
6. Interpretacja wyników w powiązaniu z obowiązującymi przepisami prawnymi.

TRENER:
Doktor nauk chemicznych, ekspert z wieloletnim doświadczeniem z zakresu analizy żywności i bezpieczeństwa
produktów spożywczych, auditor systemów bezpieczeństwa żywności.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
31.01.2020 Warszawa
19.06.2020 Katowice
11.12.2020 Warszawa

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”:
1. 01 JB Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metod analiz
31.01.2020 Warszawa
19.06.2020 Katowice
11.12.2020 Warszawa
2. 04 JB Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym
04.02.2020 Warszawa
05.06.2020 Poznań
17.09.2020 Wrocław
18.11.2020 Warszawa
3. 05 JB Znakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa
23.01.2020 Warszawa
13.03.2020 Poznań
21.05.2020 Katowice
18.09.2020 Wrocław
11.12.2020 Gdynia
4. 17 JB Mycie i dezynfekcja maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym
10.01.2020 Warszawa
17.04.2020 Katowice
22.09.2020 Poznań
17.11.2020 Wrocław
5. 19 JB Higiena powietrza w zakładach przemysłu spożywczego
09.01.2020 Warszawa
30.09.2020 Warszawa
6. 21 JB Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego w zakładach produkcji żywności
18.02.2020 Poznań
25.03.2020 Warszawa
21.05.2020 Katowice
05.11.2020 Wrocław
04.12.2020 Kraków

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa żywności.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.050,00 zł netto + 23% VAT

11/12/2020 Warszawa

Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uaktualnienie lub poszerzenie informacji dotyczących alergenów oraz nadzoru nad alergenami w zakładzie produkcyjnym. Omawiane będą aktualne wymagania prawne, charakterystyka metod badań i oceny ryzyka w odniesieniu do systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Przedstawione zostaną także zagadnienia walidacji procesów czyszczenia i dezynfekcji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, technologów, menadżerów produkcji, pracowników działów jakości i laboratoriów, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Alergeny w przemyśle spożywczym – zagrożenia i aspekty prawne:
- Rodzaje alergenów występujących w żywności
- Prawo Unii Europejskiej dotyczące alergenów w żywności.
2. Procedury postępowania z alergenami w zakładzie produkcyjnym, w tym:
- zidentyfikowanie źródeł, przegląd: specyfikacji, dostaw i dostawców
- analiza zagrożeń, sporządzenie planu występowania - szacowanie ryzyka
- planowanie produkcji
- projektowanie nowych wyrobów
- zasady magazynowania
- ustalenie zasad postępowania przy operowaniu alergenami
- mycie i czyszczenie
- szkolenia pracowników.
3. Walidacja procesów czyszczenia i dezynfekcji:
- walidacja procesów czyszczenia – zaprojektowanie „najgorszego przypadku”
- ustalanie kryterium akceptacji dla walidacji czyszczenia
- szacowanie akceptowalnego poziomu skażenia alergenowego dla danego wyrobu: NOAEL, LOAEL.
4. Alergeny a znakowanie produktów spożywczych:
- Wymagania prawne dotyczące oznakowania produktów spożywczych
- Znakowanie alergenów.
5. Metody wykrywania alergenów w próbkach:
- Szybkie testy jakościowe do detekcji alergenów spożywczych w próbkach i wymazach środowiskowych
- Testy ELISA do ilościowego wykrywania alergenów spożywczych metodą immunoenzymatyczną
- Wykrywanie alergenów metodą PCR
- Testy paskowe.
6. Dyskusja i pytania uczestników.

TRENERZY:
Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor trzeciej strony BRC Food; ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, alergenów oraz z zakresu znakowania środków spożywczych.
Ekspert w zakresie mikrobiologii i alergenów.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: jeden dzień 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
04.02.2020 Warszawa
05.06.2020 Poznań
17.09.2020 Wrocław
18.11.2020 Warszawa

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”:
1. 01 JB Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metod analiz
31.01.2020 Warszawa
19.06.2020 Katowice
11.12.2020 Warszawa
2. 04 JB Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym
04.02.2020 Warszawa
05.06.2020 Poznań
17.09.2020 Wrocław
18.11.2020 Warszawa
3. 05 JB Znakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa
23.01.2020 Warszawa
13.03.2020 Poznań
21.05.2020 Katowice
18.09.2020 Wrocław
11.12.2020 Gdynia
4. 17 JB Mycie i dezynfekcja maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym
10.01.2020 Warszawa
17.04.2020 Katowice
22.09.2020 Poznań
17.11.2020 Wrocław
5. 19 JB Higiena powietrza w zakładach przemysłu spożywczego
09.01.2020 Warszawa
30.09.2020 Warszawa
6. 21 JB Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego w zakładach produkcji żywności
18.02.2020 Poznań
25.03.2020 Warszawa
21.05.2020 Katowice
05.11.2020 Wrocław
04.12.2020 Kraków

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa żywności.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.050,00 zł netto + 23% VAT

17/09/2020 Wrocław
18/11/2020 Warszawa

Higiena powietrza w zakładach przemysłu spożywczego

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami względem dedykowanej czystości powietrza, analiza zagrożeń
w powietrzu, sposoby uzdatniania powietrza do założonych celów w zakładzie przemysłu spożywczego.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości i laboratoriów zakładów przemysłu spożywczego
odpowiedzialnych za prawidłową ocenę jakości powietrza, a także pracownicy działów: utrzymania ruchu, produkcji, członkowie zespołów ds. HACCP, audytorzy wewnętrzni

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Powietrze – wprowadzenie do zagadnienia
2. Wymagania prawne oraz standardów w zakresie higieny powietrza
· Wymagania prawne – krajowe i unijne
· Norma ISO 22000:2015
· Wymagania standardu BRC Food, wydanie 8
· Wymagania standardu IFS Food, wydanie 6.1
3. Źródła powietrza w zakładach przemysłu spożywczego
· Powietrze atmosferyczne
· Sprężone powietrze
· Gazy techniczne
4. Zanieczyszczenia powietrza- analiza zagrożeń
· Zanieczyszczenia fizyczne
· Zanieczyszczenia chemiczne
· Zanieczyszczenia biologiczne
5. Zastosowanie powietrza i gazów w przemyśle spożywczym
· Kryteria czystości powietrza
· Wentylacja
· Układ reduktorów
· Skład powietrza
· Ciśnienie powietrza
6. Metody oczyszczania/uzdatniania powietrza produkcyjnego
· Centrale wentylacyjne
· Lampy jonizujące
· Filtry
7. Kontrola jakości powietrza, analiza wyników
8. Podsumowanie szkolenia

TRENER:
Trenerem szkolenia jest doktor nauk rolniczych w zakresie Technologii żywności i żywienia, współpracownik Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wykładowca z zakresu systemów jakości i bezpieczeństwa żywności. Autor
publikacji naukowych i popularno-naukowych. Współpraca z firmami krajowymi i międzynarodowymi w charakterze konsultanta w zakresie szkolenia, wdrażania, audytowania systemów zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, również w usługach logistycznych i dystrybucyjnych.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
09.01.2020 Warszawa
30.09.2020 Warszawa

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”:
1. 01 JB Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metod analiz
31.01.2020 Warszawa
19.06.2020 Katowice
11.12.2020 Warszawa
2. 04 JB Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym
04.02.2020 Warszawa
05.06.2020 Poznań
17.09.2020 Wrocław
18.11.2020 Warszawa
3. 05 JB Znakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa
23.01.2020 Warszawa
13.03.2020 Poznań
21.05.2020 Katowice
18.09.2020 Wrocław
11.12.2020 Gdynia
4. 17 JB Mycie i dezynfekcja maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym
10.01.2020 Warszawa
17.04.2020 Katowice
22.09.2020 Poznań
17.11.2020 Wrocław
5. 19 JB Higiena powietrza w zakładach przemysłu spożywczego
09.01.2020 Warszawa
30.09.2020 Warszawa
6. 21 JB Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego w zakładach produkcji żywności
18.02.2020 Poznań
25.03.2020 Warszawa
21.05.2020 Katowice
05.11.2020 Wrocław
04.12.2020 Kraków

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa żywności.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.050,00 zł netto + 23% VAT

30/09/2020 Warszawa

Mycie i dezynfekcja maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zagadnieniami i ogólnymi zasadami dotyczącymi mycia i dezynfekcji
w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego, dobór metod i środków do określonych powierzchni
i zanieczyszczeń. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z dobrą praktyką higieniczną oraz ich rola
w prawidłowym funkcjonowaniu zakładu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników zainteresowanych zagadnieniami mycia i dezynfekcji w zakładach
produkcyjnych, hotelach, restauracjach, stołówkach, barach oraz sklepach.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie
• Preparaty myjące i dezynfekcyjne
• Właściwości preparatów myjących
• Cechy dobrego środka myjącego
• Składniki preparatów myjących
• Właściwości preparatów dezynfekujących
• Cechy dobrego środka dezynfekcyjnego
2. Mycie
• Cel mycia
• Mycie - zasady ogólne
• Etapy mycia
• Mycie ręczne
• Mycie mechaniczne
• Mycie CIP (mycie w miejscu - Cleaning in Place)
• Mycie COP (mycie poza miejscem - Cleaning of Place)
3. Dezynfekcja
• Dezynfekcja fizyczna
• Dezynfekcja chemiczna
• Monitorowanie procesów mycia i dezynfekcji
• Weryfikacja mycia i dezynfekcji
4. GHP a mycie i dezynfekcja
5. Kontrola czystości fizycznej, chemicznej i biologicznej
6. Zakładowy plan higieny.

TRENER:
Specjalista z Katedry Higieny, Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, SGGW Warszawa, Doktor Nauk
Weterynaryjnych, specjalista Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, technik analityki
medycznej, specjalista ds. higieny żywności w firmie produkującej preparaty do zwalczania skażeń biologicznych,
higienizacji.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
10.01.2020 Warszawa
17.04.2020 Katowice
22.09.2020 Poznań
17.11.2020 Wrocław

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”:
1. 01 JB Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metod analiz
31.01.2020 Warszawa
19.06.2020 Katowice
11.12.2020 Warszawa
2. 04 JB Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym
04.02.2020 Warszawa
05.06.2020 Poznań
17.09.2020 Wrocław
18.11.2020 Warszawa
3. 05 JB Znakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa
23.01.2020 Warszawa
13.03.2020 Poznań
21.05.2020 Katowice
18.09.2020 Wrocław
11.12.2020 Gdynia
4. 17 JB Mycie i dezynfekcja maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym
10.01.2020 Warszawa
17.04.2020 Katowice
22.09.2020 Poznań
17.11.2020 Wrocław
5. 19 JB Higiena powietrza w zakładach przemysłu spożywczego
09.01.2020 Warszawa
30.09.2020 Warszawa
6. 21 JB Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego w zakładach produkcji żywności
18.02.2020 Poznań
25.03.2020 Warszawa
21.05.2020 Katowice
05.11.2020 Wrocław
04.12.2020 Kraków

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa żywności.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.050,00 zł netto + 23% VAT

22/09/2020 Poznań
17/11/2020 Wrocław

Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego w zakładach produkcji żywności

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie badań mikrobiologicznych w zakładzie przetwórstwa żywności, w zakresie
pobierania i przygotowywania prób, przedstawienie monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego oraz jego nowoczesnych i szybkich technik. Omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas pobierania i przygotowywania prób żywności i środowiskowych oraz wykonywania badań, podawania wyników.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, pracowników
laboratorium przyzakładowych firm z branży spożywczej.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do mikrobiologii
2. Badania mikrobiologiczne w zakładzie przetwórstwa żywności
· Pobieranie i przygotowywanie prób zgodnie z arkuszami normy PN-EN ISO 6887
3. Monitoring mikrobiologiczny środowiska produkcyjnego
· Źródła zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego
- Biofilm w środowisku produkcyjnym
· Pobieranie próbek środowiskowych (teoria + elementy praktyczne) zgodnie z PN-EN ISO 18593
· Nowoczesne i szybkie techniki monitoringu środowiska produkcyjnego
4. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania
badań, podawania wyników
5. Budowanie kultury bezpieczeństwa żywności poprzez monitoring środowiska produkcyjnego
6. System MVP ICON – natychmiastowa weryfikacja skuteczności mycia i sanityzacji w procesie produkcyjnym jako
nieodłączny element bezpieczeństwa żywności.

TRENERZY:
Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Do 2016 roku Mikrobiolog w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton w Poznaniu. Pracownik działów kontroli jakości, w tym laboratorium mikrobiologicznego, w firmach z branży suplementów diety i FMCG. Wykładowca przedmiotu Mikrobiologia podstawowa i żywności.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
18.02.2020 Poznań
25.03.2020 Warszawa
21.05.2020 Katowice
05.11.2020 Wrocław
04.12.2020 Kraków

PAKIET SZKOLENIOWY:

Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”:
1. 01 JB Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metod analiz
31.01.2020 Warszawa
19.06.2020 Katowice
11.12.2020 Warszawa
2. 04 JB Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym
04.02.2020 Warszawa
05.06.2020 Poznań
17.09.2020 Wrocław
18.11.2020 Warszawa
3. 05 JB Znakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa
23.01.2020 Warszawa
13.03.2020 Poznań
21.05.2020 Katowice
18.09.2020 Wrocław
11.12.2020 Gdynia
4. 17 JB Mycie i dezynfekcja maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym
10.01.2020 Warszawa
17.04.2020 Katowice
22.09.2020 Poznań
17.11.2020 Wrocław
5. 19 JB Higiena powietrza w zakładach przemysłu spożywczego
09.01.2020 Warszawa
30.09.2020 Warszawa
6. 21 JB Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego w zakładach produkcji żywności
18.02.2020 Poznań
25.03.2020 Warszawa
21.05.2020 Katowice
05.11.2020 Wrocław
04.12.2020 Kraków

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa żywności.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.050,00 zł netto + 23% VAT

05/11/2020 Wrocław
04/12/2020 Kraków

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa żywności

Cena: 3 050,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty systemu HACCP

Wymagania systemu HACCP wg. ISO 22000. Szkolenie doskonalące dla zespołu HACCP

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań i kierunków ewaluacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg Codex Alimentarius oraz uregulowań normy ISO 22000:2018.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• Osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności;
• Pełnomocników HACCP, pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości
• Pracowników odpowiedzialnych za nadzór i weryfikację systemu HACCP oraz ISO 22000.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w Polsce i UE
2. Definicje i terminy w systemie HACCP
3. Wymagania Codex Alimentarius:
• Obiekt: lokalizacja, pomieszczenia, urządzenia i sprzęt
• Nadzorowanie operacji produkcyjnych
• Utrzymanie i praktyki sanitarne: utrzymanie czystości, nadzór nad szkodnikami i odpadami
• Higiena osobista: stan zdrowia, czystość i zachowanie - pracowników i osób odwiedzających
• Transport
• Informacja o produkcie i świadomość konsumenta
• Szkolenia
3. Zasady wdrażania
• 7 zasad/ 12 etapów wdrażania systemu HACCP
4. Norma ISO 22000:2018
• Model i elementy zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. ISO 22000:2018
• Kontekst organizacji
• Przywództwo
• Planowanie
• Wsparcie
• Działanie
• Ocena wyników systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
• Doskonalenie

TRENER:
Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor trzeciej strony BRC Food; ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, alergenów oraz z zakresu znakowania środków spożywczych.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: jeden dzień 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
30.01.2020 Poznań
29.05.2020 Warszawa
27.08.2020 Gdynia
03.12.2020 Wrocław

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU HACCP”:
1. 02 DSZ Wymagania systemu HACCP wg. ISO 2200. Szkolenie doskonalące dla zespołu HACCP
30.01.2020 Poznań
29.05.2020 Warszawa
27.08.2020 Gdynia
03.12.2020 Wrocław
2. 03 DSZ Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg normy ISO 22000:2018
27.02.2020 Katowice
02.04.2020 Warszawa
02.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Poznań
04.12.2020 Wrocław
3. 04 DSZ Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu HACCP oraz systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2018
04-05.03.2020 Warszawa
14-15.05.2020 Katowice
16-17.09.2020 Poznań
04-05.11.2020 Wrocław
4. 05 DSZ Metodyka oceny ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności (HACCP, VACCP, TACCP)
21.01.2020 Poznań
16.04.2020 Warszawa
10.09.2020 Wrocław
04.12.2020 Katowice
5. 06 DSZ Strefy wysokiego ryzyka w zakładach przemysłu spożywczego
31.03.2020 Warszawa
09.06.2020 Warszawa
27.10.2020 Warszawa
6. 07 DSZ Warsztaty z planowania harmonogramów w oparciu o ocenę ryzyka (monitoring środ., mycie i dezynfekcja, utrzymanie ruchu)
25.02.2020 Warszawa
19.05.2020 Katowice
20.10.2010 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania HACCP.

Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.220 zł netto + 23% VAT

27/08/2020 Gdynia
03/12/2020 Wrocław

Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg normy ISO 22000:2018

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji i zamknięcia
procesu audytowego. Szkolenie ma na celu doskonalenie procesu prowadzenia audytów wewnętrznych systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych
w organizacji, pełnomocników ds. Zapewnienia Jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa
żywności, technologów żywności, innych osób chcących przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Omówienie wymagań normy ISO 22000:2018:
• Kontekst organizacji
• Przywództwo
• Planowanie
• Wsparcie
• Działanie
• Ocena wyników systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
• Doskonalenie
2. Wprowadzenie do audytowania :
• Definicja audytu
• Rodzaje audytów
• Postawy i zachowania audytora
• Zasady i proces audytowania wg normy ISO 19011
3. Metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych:
• Przygotowanie audytu
• Istota, model i warunki skutecznego komunikowania się
• Rodzaje pytań audytowych
• Badania audytowe
• Formułowanie niezgodności
• Dokumentowanie wyników audytu
4. Działania poaudytowe:
• Korekcje
• Działania korygujące
• Rekomendacje do doskonalenia

TRENER:
Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor trzeciej strony BRC Food; ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, alergenów oraz z zakresu znakowania środków spożywczych.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: jeden dzień 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
27.02.2020 Katowice
02.04.2020 Warszawa
02.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Poznań
04.12.2020 Wrocław

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU HACCP”:
1. 02 DSZ Wymagania systemu HACCP wg. ISO 2200. Szkolenie doskonalące dla zespołu HACCP
30.01.2020 Poznań
29.05.2020 Warszawa
27.08.2020 Gdynia
03.12.2020 Wrocław
2. 03 DSZ Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg normy ISO 22000:2018
27.02.2020 Katowice
02.04.2020 Warszawa
02.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Poznań
04.12.2020 Wrocław
3. 04 DSZ Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu HACCP oraz systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2018
04-05.03.2020 Warszawa
14-15.05.2020 Katowice
16-17.09.2020 Poznań
04-05.11.2020 Wrocław
4. 05 DSZ Metodyka oceny ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności (HACCP, VACCP, TACCP)
21.01.2020 Poznań
16.04.2020 Warszawa
10.09.2020 Wrocław
04.12.2020 Katowice
5. 06 DSZ Strefy wysokiego ryzyka w zakładach przemysłu spożywczego
31.03.2020 Warszawa
09.06.2020 Warszawa
27.10.2020 Warszawa
6. 07 DSZ Warsztaty z planowania harmonogramów w oparciu o ocenę ryzyka (monitoring środ., mycie i dezynfekcja,
utrzymanie ruchu)
25.02.2020 Warszawa
19.05.2020 Katowice
20.10.2010 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania HACCP.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.220 zł netto + 23% VAT

21/10/2020 Poznań
04/12/2020 Wrocław

Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu HACCP oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2018

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z wymaganiami dotyczącymi opracowania dokumentacji systemu
HACCP oraz dostosowania dokumentacji do znowelizowanej normy ISO 22000:2018. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie zasad tworzenia oraz nadzoru nad dokumentacją systemu HACCP oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. ISO 22000:2018.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników i specjalistów zajmujących
się opracowaniem i weryfikacją dokumentacji systemu HACCP, a także dostosowaniem dokumentacji do nowych
wymagań normy ISO 22000:2018. Osób chcących poszerzyć wiedzę na temat tworzenia i zarządzania dokumentacją systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności – wprowadzenie
· Pojęcie żywności
· Definiowanie jakości żywności
· Bezpieczeństwo a jakość żywności
· System HACCP w prawie żywnościowym
2. Plan bezpieczeństwa żywności – HACCP
· Powołanie Zespołu HACCP
· Opis produktu
· Określenie zamierzonego zastosowania
· Opracowanie schematu przebiegu procesu
· Weryfikacja schematu przebiegu procesu
· Lista wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z poszczególnymi etapami procesu
· Przeprowadzenie analizy zagrożeń i rozważenie środków kontroli zidentyfikowanych zagrożeń
· Określenie krytycznych punktów kontroli
· Ustalenie limitów krytycznych
· Ustalenie systemu monitorowania i działań korygujących
· Ustalenie procedur weryfikacji
3. Ogólne wytyczne dotyczące dokumentowania systemu
· Proces przygotowania dokumentacji
· Proces zatwierdzania, wydawania i nadzoru nad dokumentacją
· Przegląd, zatwierdzanie i dystrybucja
· Wprowadzanie zmian
· Polityka bezpieczeństwa żywności
· Cele dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
· Budowa Księgi systemu HACCP
· Zasady tworzenia procedur i instrukcji systemowych
4. Norma ISO 22000:2018
· Kluczowe zmiany między ISO 22000:2018 a ISO 22000:2005
· Udokumentowane informacje
· Jakie zapisy wymaga norma
5. Warsztaty z tworzenia dokumentacji
· Praktyczna realizacja punktu 2 niniejszego planu szkolenia m.in. przeprowadzenie analizy zagrożeń,
tworzenie schematów technologicznych, ustalanie CCP, itd.
· Przeprowadzenie oceny ryzyka dla przykładowych obszarów
· Określenie kontekstu organizacji
· Procedury systemowe – aspekty jakie powinny zawierać
· Omówienie dokumentacji uczestników *

*Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystania z weryfikacji dokumentacji systemowej wdrożonej
w zakładzie dla jednego schematu technologicznego/analizy zagrożeń/procedury/instrukcji. W przypadku chęci
skorzystania z ww. możliwości należy o tym fakcie poinformować opiekuna szkolenia na 7 dni przed szkoleniem.
6. Pytania i dyskusja, rozdanie świadectw, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz standardu BRC. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds.
systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz
szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food,
BRC oraz systemu HACCP.

CENA SZKOLENIA:
850 zł netto + 23% VAT – cena katalogowa
720 zł netto + 23% VAT – cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
04-05.03.2020 Warszawa
14-15.05.2020 Katowice
16-17.09.2020 Poznań
04-05.11.2020 Wrocław

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU HACCP”:
1. 02 DSZ Wymagania systemu HACCP wg. ISO 2200. Szkolenie doskonalące dla zespołu HACCP
30.01.2020 Poznań
29.05.2020 Warszawa
27.08.2020 Gdynia
03.12.2020 Wrocław
2. 03 DSZ Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg normy ISO 22000:2018
27.02.2020 Katowice
02.04.2020 Warszawa
02.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Poznań
04.12.2020 Wrocław
3. 04 DSZ Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu HACCP oraz systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2018
04-05.03.2020 Warszawa
14-15.05.2020 Katowice
16-17.09.2020 Poznań
04-05.11.2020 Wrocław
4. 05 DSZ Metodyka oceny ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności (HACCP, VACCP, TACCP)
21.01.2020 Poznań
16.04.2020 Warszawa
10.09.2020 Wrocław
04.12.2020 Katowice
5. 06 DSZ Strefy wysokiego ryzyka w zakładach przemysłu spożywczego
31.03.2020 Warszawa
09.06.2020 Warszawa
27.10.2020 Warszawa
6. 07 DSZ Warsztaty z planowania harmonogramów w oparciu o ocenę ryzyka (monitoring środ., mycie i dezynfekcja, utrzymanie ruchu)
25.02.2020 Warszawa
19.05.2020 Katowice
20.10.2010 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania HACCP.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.220 zł netto + 23% VAT

16-17/09/2020 Poznań
04-05/11/2020 Wrocław

Metodyka oceny ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności (HACCP, VACCP, TACCP)

CEL/ OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką oceny ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności
(HACCP, VACCP, TACCP).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• Osób zaangażowanych w zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności
• Pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości
• Pracowników odpowiedzialnych za nadzór i weryfikację systemu HACCP, VACCP, TACCP.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Bezpieczeństwo żywności – wprowadzenie i uwarunkowania
2. Wprowadzenie do pojęcia „ryzyko”
3. Zagrożenia w żywności (mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne, alergeny, zafałszowania, zanieczyszczenie
innymi gatunkami)
4. Metody szacowania ryzyka w przemyśle spożywczym
5. Wymagania dotyczące oceny ryzyka w standardach BRC Food w.8, IFS Food w. 6.1 (oraz w.7 draft), ISO
22000:2018, FSSC 22000 w 5.
6. Wykorzystanie oceny ryzyka do identyfikacji CCP, CP, oPRP
7. Warsztaty z prowadzenia analizy zagrożeń i oceny ryzka
8. Działania korygujące i doskonalące wynikające z oceny ryzka
9. Pytania i dyskusja.

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania
bezpieczeństwem żywności. Posiada duże doświadczenie trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami.
Od kilku lat współpracuje z jednostkami certyfikującymi takimi jak TUV Nord, Sai Global, DECRA, a także Wyższą
Szkołą Bankową, Wielkopolskim Instytutem Jakości, w zakresie audytowania, szkoleń, wdrożeń i ekspertyz
z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności i BHP. W pracy naukowej zajmuje się
zrównoważoną konsumpcją i produkcją żywności oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
Prowadzone szkolenia: AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU IFS I BRC, AUDYTOR WEWNĘTRZY SYSTEMU FSSC,
AUDYTOWANIE DOSTAWCÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM, AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ISO 9001 I ISO 22000.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + 23% VAT - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
21.01.2020 Poznań
16.04.2020 Warszawa
10.09.2020 Wrocław
04.12.2020 Katowice

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU HACCP”:
1. 02 DSZ Wymagania systemu HACCP wg. ISO 2200. Szkolenie doskonalące dla zespołu HACCP
30.01.2020 Poznań
29.05.2020 Warszawa
27.08.2020 Gdynia
03.12.2020 Wrocław
2. 03 DSZ Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg normy ISO 22000:2018
27.02.2020 Katowice
02.04.2020 Warszawa
02.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Poznań
04.12.2020 Wrocław
3. 04 DSZ Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu HACCP oraz systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2018
04-05.03.2020 Warszawa
14-15.05.2020 Katowice
16-17.09.2020 Poznań
04-05.11.2020 Wrocław
4. 05 DSZ Metodyka oceny ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności (HACCP, VACCP, TACCP)
21.01.2020 Poznań
16.04.2020 Warszawa
10.09.2020 Wrocław
04.12.2020 Katowice
5. 06 DSZ Strefy wysokiego ryzyka w zakładach przemysłu spożywczego
31.03.2020 Warszawa
09.06.2020 Warszawa
27.10.2020 Warszawa
6. 07 DSZ Warsztaty z planowania harmonogramów w oparciu o ocenę ryzyka (monitoring środ., mycie i
dezynfekcja, utrzymanie ruchu)
25.02.2020 Warszawa
19.05.2020 Katowice
20.10.2010 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania HACCP.

Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.220 zł netto + 23% VAT

10/09/2020 Wrocław
04/12/2020 Katowice

Strefy wysokiego ryzyka w zakładach przemysłu spożywczego

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami względem dedykowanych wydzielonych części zakładu do ochrony produktów (głównie gotowych) przed zanieczyszczeniem w zakładzie przemysłu spożywczego

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości i laboratoriów zakładów przemysłu spożywczego
odpowiedzialnych za prawidłowe zaprojektowanie, wyposażenie, użytkowanie, udokumentowanie stref wysokiego
ryzyka, a także pracownicy działów: utrzymania ruchu, produkcji, członkowie zespołów ds. HACCP, audytorzy
wewnętrzni.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Strefy ryzyka w zakładzie przemysłu spożywczego – wprowadzenie do zagadnienia
2. Jakie produkty wymagają stref ryzyka
3. Wymagania prawne oraz standardów w zakresie ochrony produktu przez strefy ryzyka
· Wymagania prawne – krajowe i unijne
· Norma ISO 22000:2015
· Wymagania standardu BRC Food, wydanie7
· Wymagania standardu IFS, wydanie 6.1
4. Źródła zanieczyszczeń w zakładach przemysłu spożywczego
· Zanieczyszczenia fizyczne
· Zanieczyszczenia chemiczne
· Zanieczyszczenia biologiczne
5. Strefy ryzyka – jakie?
6. Drzewo decyzyjne do wyznaczania stref ryzyka
7. Wyposażenie stref ryzyka - wysokie ryzyko
· Powietrze/wentylacja
· Kanalizacja
· Instalacje – w tym system komputerowy
· Wyposażenie
· Rozdział architektoniczny
· Opakowanie
· Pracownicy
· Urządzenia do podnoszenia higieny w pomieszczeniach
8. Ocena ryzyka – analiza ryzyka w strefie
9. Prawidłowe zasady wejścia pracownika na strefę i wyjścia
10. Kontrola jakości strefy, analiza wyników
11. Podsumowanie szkolenia.

TRENER:
Trenerem szkolenia jest doktor nauk rolniczych w zakresie Technologii żywności i żywienia, współpracownik Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wykładowca z zakresu systemów jakości i bezpieczeństwa żywności. Autor
publikacji naukowych i popularno-naukowych. Współpraca z firmami krajowymi i międzynarodowymi w charakterze konsultanta w zakresie szkolenia, wdrażania, audytowania systemów zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, również w usługach logistycznych i dystrybucyjnych.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
31.03.2020 Warszawa
09.06.2020 Warszawa
27.10.2020 Warszawa

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU HACCP”:
1. 02 DSZ Wymagania systemu HACCP wg. ISO 2200. Szkolenie doskonalące dla zespołu HACCP
30.01.2020 Poznań
29.05.2020 Warszawa
27.08.2020 Gdynia
03.12.2020 Wrocław
2. 03 DSZ Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg normy ISO 22000:2018
27.02.2020 Katowice
02.04.2020 Warszawa
02.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Poznań
04.12.2020 Wrocław
3. 04 DSZ Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu HACCP oraz systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2018
04-05.03.2020 Warszawa
14-15.05.2020 Katowice
16-17.09.2020 Poznań
04-05.11.2020 Wrocław
4. 05 DSZ Metodyka oceny ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności (HACCP, VACCP, TACCP)
21.01.2020 Poznań
16.04.2020 Warszawa
10.09.2020 Wrocław
04.12.2020 Katowice
5. 06 DSZ Strefy wysokiego ryzyka w zakładach przemysłu spożywczego
31.03.2020 Warszawa
09.06.2020 Warszawa
27.10.2020 Warszawa
6. 07 DSZ Warsztaty z planowania harmonogramów w oparciu o ocenę ryzyka (monitoring środ., mycie i dezynfekcja, utrzymanie ruchu)
25.02.2020 Warszawa
19.05.2020 Katowice
20.10.2010 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania HACCP.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.220 zł netto + 23% VAT.

27/10/2020 Warszawa

Warsztaty z planowania harmonogramów w oparciu o ocenę ryzyka (monitoring środ., mycie i dezynfekcja, utrzymanie ruchu)

CEL/ OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji jak planować harmonogramy w oparciu o ocenę ryzyka.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości i innych osób
zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do pojęcia „ryzyko”
2. Metodyka prowadzenia oceny ryzyka
3. Wymagania odnośnie oceny ryzyka w standardach BRC Food w.8, IFS Food w. 6.1 (oraz w.7 draft), ISO
22000:2018, FSSC 22000 w 5.
4. Warsztaty dot. oceny ryzyka i opracowania planów i harmonogramów z zakresu:
· Monitoring środowiskowy
· Food Defense
· Food Fraud
· Ocena dostawców
· Utrzymanie ruchu
· Badania laboratoryjne
· Mycie i dezynfekcja
· Nadzór nad szkłem
5. Pytania i dyskusja

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania
bezpieczeństwem żywności. Posiada duże doświadczenie trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami.
Od kilku lat współpracuje z jednostkami certyfikującymi takimi jak TUV Nord, Sai Global, DECRA, a także Wyższą
Szkołą Bankową, Wielkopolskim Instytutem Jakości, w zakresie audytowania, szkoleń, wdrożeń i ekspertyz
z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności i BHP. W pracy naukowej zajmuje się
zrównoważoną konsumpcją i produkcją żywności oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
Prowadzone szkolenia: AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU IFS I BRC, AUDYTOR WEWNĘTRZY SYSTEMU FSSC,
AUDYTOWANIE DOSTAWCÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM, AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ISO 9001 I ISO 22000.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + 23% VAT - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
25.02.2020 Warszawa
19.05.2020 Katowice
20.10.2010 Wrocław

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU HACCP”:
1. 02 DSZ Wymagania systemu HACCP wg. ISO 2200. Szkolenie doskonalące dla zespołu HACCP
30.01.2020 Poznań
29.05.2020 Warszawa
27.08.2020 Gdynia
03.12.2020 Wrocław
2. 03 DSZ Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg normy ISO 22000:2018
27.02.2020 Katowice
02.04.2020 Warszawa
02.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Poznań
04.12.2020 Wrocław
3. 04 DSZ Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu HACCP oraz systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2018
04-05.03.2020 Warszawa
14-15.05.2020 Katowice
16-17.09.2020 Poznań
04-05.11.2020 Wrocław
4. 05 DSZ Metodyka oceny ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności (HACCP, VACCP, TACCP)
21.01.2020 Poznań
16.04.2020 Warszawa
10.09.2020 Wrocław
04.12.2020 Katowice
5. 06 DSZ Strefy wysokiego ryzyka w zakładach przemysłu spożywczego
31.03.2020 Warszawa
09.06.2020 Warszawa
27.10.2020 Warszawa
6. 07 DSZ Warsztaty z planowania harmonogramów w oparciu o ocenę ryzyka (monitoring środ., mycie i
dezynfekcja, utrzymanie ruchu)
25.02.2020 Warszawa
19.05.2020 Katowice
20.10.2010 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania HACCP.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.220 zł netto + 23% VAT

20/10/2020 Wrocław

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania HACCP

Cena: 3 220,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty systemów zarządzania IFS i BRC

Aktualizacja wymagań standardów BRC wersja 8 i IFS wersja 6.1.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
· Zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania standardu BRC i IFS
· Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrażania standardu BRC i IFS
· Nabycie umiejętności przygotowania się do audytu certyfikacyjnego zgodnie z wymaganiami BRC i IFS

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy wszystkich szczebli Organizacji, w których wdrożony został standard BRC i IFS. Ponadto, osoby
odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, kandydaci na audytorów
wewnętrznych, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem
żywności i ich audytowanie.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do wymagań Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności - BRC oraz Międzynarodowego
Standardu Żywności - IFS:
· Podstawowe definicje, pojęcia BRC i IFS
· Wymagania podstawowe/KO
· Klasyfikacja niezgodności wg IFS i BRC
· System certyfikacji IFS i BRC
2. Interpretacja wymagań standardu BRC i IFS w tym m.in.
· Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
· Wdrażanie systemu HACCP - plan bezpieczeństwa żywności
· Wymagania dotyczące dokumentacji
· Zarządzanie ciałami obcymi
· Nadzorowanie alergenów
· Zafałszowania żywności
· Zarządzanie zasobami ludzkimi
· Audyty wewnętrzne/ inspekcje
· Zatwierdzanie i monitorowanie dostawców
· Specyfikacje
· Działania korygujące/zapobiegawcze
· Postępowanie z produktem niezgodnym
· Identyfikowalność
· Postępowanie z reklamacjami
· Zarządzanie incydentami oraz wycofaniem produktu z rynku
· Infrastruktura zewnętrzna/ wewnętrzna
· Obrona żywności
· Układ zakładu i plan przepływu (personelu, surowców, opakowań, itd.)
· Zaopatrzenie zakładu w media
· Wyposażenie – przegląd, konserwacja i naprawy
· Pomieszczenia socjalne
· Zabiegi czyszczenia, mycia i dezynfekcji
· Gospodarka odpadami
· Ochrona przed szkodnikami
· Przyjęcie towaru i magazynowanie
· Wysyłka i transport
· Projektowanie i rozwój produktu
· Kontrola procesów produkcji
· Kontrola i badania produktu
· Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
· Strefy produkcyjne
3. Pytania i dyskusja, rozdanie świadectw, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz standardu BRC. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds.
systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz
szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food,
BRC oraz systemu HACCP.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + 23% VAT – cena katalogowa
500 zł netto + 23% VAT – cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
05.02.2020 Katowice
22.04.2020 Poznań
26.08.2020 Gdynia
21.10.2020 Warszawa

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS I BRC”:
1. 10 DSZ Aktualizacja wymagań standardów BRC wersja 8 i IFS wersja 6.1.
05.02.2020 Katowice
22.04.2020 Poznań
26.08.2020 Gdynia
21.10.2020 Warszawa
2. 11 DSZ Audytor systemu BRC FOOD w. 8 I IFS FOOD W. 6.1.
06-07.02.2020 Katowice
23-24.04.2020 Poznań
27-28.08.2020 Gdynia
22-23.10.2020 Warszawa
3. 12 DSZ Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
wg standardu IFS v.6.1 oraz BRC v.8
11-12.03.2020 Warszawa
17-18.06.2020 Katowice
23-24.09.2020 Wrocław
02-03.12.2020 Poznań
4. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
5. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
6. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania IFS i BRC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.440 zł netto + 23% VAT .

26/08/2020 Gdynia
21/10/2020 Warszawa

Audytor systemu BRC FOOD w. 8 I IFS FOOD W. 6.1.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu audytowania systemu zarządzania
jakością i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym w oparciu o standardy IFS wersja 6.1 oraz BRC
wydanie 8. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych. Uczestnicy
podczas warsztatów szkoleniowych będą mogli w sposób praktyczny poznać zasady realizacji i dokumentowania
audytów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników działów jakości, zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności w zakładach branży spożywczej oraz podmiotów planujących wdrożyć system i przeszkolić przyszłych audytorów wewnętrznych lub posiadają wdrożony system i chcą doskonalić wiedzę z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do audytowania
· Podstawowe definicje
· Postawy i zachowania audytora
· Wprowadzenie do audytowania
2. Budowa Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności - BRC wydanie 8 oraz Międzynarodowego
Standardu Żywności – IFS Food wersja 6.1:
· Podstawowe definicje, pojęcia BRC i IFS
· Wymagania podstawowe/KO
· Klasyfikacja niezgodności wg IFS i BRC
3. Wymagania standardu BRC oraz IFS
· Omówienie zmian
4. Metody i techniki realizacji audytu wewnętrznego – teoria i warsztat
· Etapy realizacji audytu
· Przygotowanie audytu
· Rodzaje pytań audytowych
· Badania audytowe
· Sporządzanie notatek
· Formułowanie niezgodności/ spostrzeżeń
· Dokumentowanie wyników audytu
· Działania poaudytowe
5. Posumowanie szkolenia – rozdanie świadectw, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz standardu BRC. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds.
systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz
szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food,
BRC oraz systemu HACCP.

CENA SZKOLENIA:
850 zł netto + 23% VAT – cena katalogowa
720 zł netto + 23% VAT – cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
06-07.02.2020 Katowice
23-24.04.2020 Poznań
27-28.08.2020 Gdynia
22-23.10.2020 Warszawa

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS I BRC”:
1. 10 DSZ Aktualizacja wymagań standardów BRC wersja 8 i IFS wersja 6.1.
05.02.2020 Katowice
22.04.2020 Poznań
26.08.2020 Gdynia
21.10.2020 Warszawa
2. 11 DSZ Audytor systemu BRC FOOD w. 8 I IFS FOOD W. 6.1.
06-07.02.2020 Katowice
23-24.04.2020 Poznań
27-28.08.2020 Gdynia
22-23.10.2020 Warszawa
3. 12 DSZ Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
wg standardu IFS v.6.1 oraz BRC v.8
11-12.03.2020 Warszawa
17-18.06.2020 Katowice
23-24.09.2020 Wrocław
02-03.12.2020 Poznań
4. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
5. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
6. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania IFS i BRC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.440 zł netto + 23% VAT.

27-28/08/2020 Gdynia
22-23/10/2020 Warszawa

Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardu IFS v.6.1 oraz BRC v.8

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z wymaganiami dotyczącymi opracowania dokumentacji systemu
zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardu IFS v.6.1 oraz BRC v.8.
Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie zasad tworzenia oraz nadzoru nad dokumentacją systemu
zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardu IFS v.6.1 oraz BRC v.8.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników i specjalistów zajmujących
się opracowaniem i weryfikacją dokumentacji systemowej. Osób chcących poszerzyć wiedzę na temat tworzenia i
zarządzania dokumentacją systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardu IFS v.6.1 oraz BRC v.8.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności – wprowadzenie
· Bezpieczeństwo a jakość żywności
· Podstawowe definicje, pojęcia BRC i IFS
· Wymagania podstawowe/KO
2. Budowanie Planu bezpieczeństwa żywności – wg 12 etapów
· Powołanie Zespołu HACCP
· Opis produktu
· Określenie zamierzonego zastosowania
· Opracowanie schematu przebiegu procesu
· Weryfikacja schematu przebiegu procesu
· Lista wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z poszczególnymi etapami procesu
· Przeprowadzenie analizy zagrożeń i rozważenie środków kontroli zidentyfikowanych zagrożeń
· Określenie krytycznych punktów kontroli
· Ustalenie limitów krytycznych
· Ustalenie systemu monitorowania i działań korygujących
· Ustalenie procedur weryfikacji
3. Ogólne wytyczne dotyczące dokumentowania systemu
· Proces przygotowania dokumentacji
· Proces zatwierdzania, wydawania i nadzoru nad dokumentacją
· Przegląd, zatwierdzanie i dystrybucja
· Wprowadzanie zmian
· Polityka bezpieczeństwa żywności
· Cele dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
· Budowa Księgi Jakości
· Zasady tworzenia procedur i instrukcji systemowych
4. Standard BRC/IFS
· Kluczowe zmiany
· Wymagania dotyczące dokumentacji i zapisów
5. Warsztaty z tworzenia dokumentacji
· Procedura oceny ryzyka
· Procedura analizy zagrożeń
· Plan monitoringu dla CCP
· Budowanie planu obrony żywności ( food defence)
· Budowanie planu ograniczenia oszustwa produktowego ( food fraud)
· Układ zakładu i plan przepływu / strefy produkcyjne
· Procedury systemowe – aspekty jakie powinny zawierać
6. Pytania i dyskusja, rozdanie świadectw, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz standardu BRC. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds.
systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz
szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food,
BRC oraz systemu HACCP.

CENA SZKOLENIA:
850 zł netto + 23% VAT – cena katalogowa
720 zł netto + 23% VAT – cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
11-12.03.2020 Warszawa
17-18.06.2020 Katowice
23-24.09.2020 Wrocław
02-03.12.2020 Poznań

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS I BRC”:
1. 10 DSZ Aktualizacja wymagań standardów BRC wersja 8 i IFS wersja 6.1.
05.02.2020 Katowice
22.04.2020 Poznań
26.08.2020 Gdynia
21.10.2020 Warszawa
2. 11 DSZ Audytor systemu BRC FOOD w. 8 I IFS FOOD W. 6.1.
06-07.02.2020 Katowice
23-24.04.2020 Poznań
27-28.08.2020 Gdynia
22-23.10.2020 Warszawa
3. 12 DSZ Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg
standardu IFS v.6.1 oraz BRC v.8
11-12.03.2020 Warszawa
17-18.06.2020 Katowice
23-24.09.2020 Wrocław
02-03.12.2020 nań
4. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
5. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
6. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław
Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania IFS i BRC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.440 zł netto + 23% VAT.

23-24/09/2020 Wrocław
02-03/12/2020 Poznań

Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)

CEL/ OPIS SZKOLENIA:
Walidacja może być wymogiem narzuconym albo wymuszonym działaniem jako element systemu zarządzania (ISO
9001). Może być również potwierdzeniem zgodności funkcjonowania z obowiązującymi systemów zarzadzania IFS,
BRC i FSSC. Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy nt. metod walidacji i skuteczności środków kontroli zarządzania
w ramach określonego systemu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla posiadających wdrożony schemat certyfikacji FSSC 22000, IFS/ BRC a także dla
osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – pełnomocników,
auditorów.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe zagadnienia dot. bezpieczeństwa żywności
2. Weryfikacja a walidacja – różnice w terminologii (podejście Codex ALimentarius, USDA, FDA, itp.)
3. Wymagania dot. walidacji w systemach bezpieczeństwa żywności IFS w.6.1; BRC w.8, FSSC 22000
4. Metody walidacji w systemach bezpieczeństwa żywności
5. Dokumentowanie wyników walidacji
6. Case Study – walidacja aspektów związanych z bezpieczeństwem żywności
7. Pytania i dyskusja

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania
bezpieczeństwem żywności. Posiada duże doświadczenie trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami.
Od kilku lat współpracuje z jednostkami certyfikującymi takimi jak TUV Nord, Sai Global, DECRA, a także Wyższą
Szkołą Bankową, Wielkopolskim Instytutem Jakości, w zakresie audytowania, szkoleń, wdrożeń i ekspertyz
z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności i BHP. W pracy naukowej zajmuje się
zrównoważoną konsumpcją i produkcją żywności oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
Prowadzone szkolenia: AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU IFS I BRC, AUDYTOR WEWNĘTRZY SYSTEMU FSSC,
AUDYTOWANIE DOSTAWCÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM, AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ISO 9001 I ISO 22000.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + 23% VAT - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS I BRC”:
1. 10 DSZ Aktualizacja wymagań standardów BRC wersja 8 i IFS wersja 6.1.
05.02.2020 Katowice
22.04.2020 Poznań
26.08.2020 Gdynia
21.10.2020 Warszawa
2. 11 DSZ Audytor systemu BRC FOOD w. 8 I IFS FOOD W. 6.1.
06-07.02.2020 Katowice
23-24.04.2020 Poznań
27-28.08.2020 Gdynia
22-23.10.2020 Warszawa
3. 12 DSZ Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
wg standardu IFS v.6.1 oraz BRC v.8
11-12.03.2020 Warszawa
17-18.06.2020 Katowice
23-24.09.2020 Wrocław
02-03.12.2020 Poznań
4. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
5. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
6. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania IFS i BRC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.440 zł netto + 23% VAT.

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA FSSC”:
1. 08 DSZ Wymagania systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000:2019 (wersja 5) oraz nowelizacja ISO
22000:2018
22.01.2020 Warszawa
19.03.2020 Poznań
04.06.2020 Wrocław
26.08.2020 Gdynia
17.11.2020 Katowice
2. 09 DSZ Audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 wersja 5
23.01.2020 Warszawa
20.03.2020 Poznań
05.06.2020 Wrocław
27.08.2020 Gdynia
18.11.2020 Katowice
3. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
4. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
5. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław
6. 17 DSZ System VACCP - Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży
spożywczej
26.02.2020 Warszawa
13.05.2020 Katowice
07.10.2020 Wrocław
04.12.2020 Poznań

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania FSSC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.050 zł netto + 23% VAT.

21/10/2020 Wrocław

Food Defence i zarządzanie kryzysowe

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie uwzględnia wymagania IFS i BRC oraz dokumentu PAS 96:2017 dotyczącego obrony żywności (Food Defence), związane z przeciwdziałaniem potencjalnego zagrożenia związanego z celowym skażeniem żywności.
W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę jak przygotować działania prewencyjne oraz jak być przygotowanym na działania w momencie, gdy dochodzi do sytuacji kryzysowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników działów jakości, zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności w zakładach, oraz osób dedykowanych do sztabów kryzysowych w przedsiębiorstwie.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do obrony żywności.
2. Omówienie źródeł wymagań dla opracowania i wdrożenia planu obrony żywności (standardy IFS Food v6.1, BRC
Food v. 8, FSSC 22000, PAS 96).
3. Definicje i terminy związane z Food Defence.
4. Rola i odpowiedzialności w zakresie obrony żywności pracowników zakładu.
5. Ocena ryzyka (VULNERABILITY ASSESSMENT, TACCP, CARVER + Shock,…).
6. Procedury zapobiegania celowemu skażeniu lub zafałszowaniu żywności:
• bezpieczeństwo personelu i odwiedzających
• uwzględnienie obrony żywności w zarządzaniu kadrami
• zasady ochrony osobowej i higieny dla personelu zakładowego
• ochrona dostępowa na terenie zakładu
• szkolenia dla personelu i podwykonawców w zakresie obrony żywności
• ochrona lokalizacji
• ochrona korespondencji
• przechowywanie i transport
• ochrona zasobów elektronicznych
• kontrola procesu, itd.
7. Procedury kryzysowe: gotowość na wypadek manipulacji produktem lub innej wrogiej, przestępczej
lub terrorystycznej działalności.
8. Jak przygotować się na wypadek nagłego zdarzenia?
9. Pytania i dyskusja.

TRENER:
Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor trzeciej strony BRC Food; ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, alergenów oraz z zakresu znakowania środków spożywczych.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + VAT 23 % - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno- lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: jeden dzień 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS I BRC”:
1. 10 DSZ Aktualizacja wymagań standardów BRC wersja 8 i IFS wersja 6.1.
05.02.2020 Katowice
22.04.2020 Poznań
26.08.2020 Gdynia
21.10.2020 Warszawa
2. 11 DSZ Audytor systemu BRC FOOD w. 8 I IFS FOOD W. 6.1.
06-07.02.2020 Katowice
23-24.04.2020 Poznań
27-28.08.2020 Gdynia
22-23.10.2020 Warszawa
3. 12 DSZ Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg
standardu IFS v.6.1 oraz BRC v.8
12-13.03.2020 Warszawa
17-18.06.2020 Katowice
23-24.09.2020 Wrocław
02-03.12.2020 Poznań
4. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
5. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
6. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania IFS i BRC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.440 zł netto + 23% VAT.

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA FSSC”:
1. 08 DSZ Wymagania systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000:2019 (wersja 5) oraz nowelizacja ISO
22000:2018
22.01.2020 Warszawa
19.03.2020 Poznań
04.06.2020 Wrocław
26.08.2020 Gdynia
17.11.2020 Katowice
2. 09 DSZ Audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 wersja 5
23.01.2020 Warszawa
20.03.2020 Poznań
05.06.2020 Wrocław
27.08.2020 Gdynia
18.11.2020 Katowice
3. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
4. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
5. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław
6. 17 DSZ System VACCP - Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży spożywczej
26.02.2020 Warszawa
13.05.2020 Katowice
07.10.2020 Wrocław
04.12.2020 Poznań

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania FSSC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.050 zł netto + 23% VAT.

08/09/2020 Gdynia
15/09/2020 Kraków

Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności

CEL/ OPIS SZKOLENIA:
Przygotowanie zakładu do sprawnego ustanowienia procedur i prowadzenia zapisów w celu udokumentowania,
identyfikacji wszystkich składników i materiałów stosowanych do produkcji danej partii żywności, zapoznanie się z
zasadami „traceability”, które umożliwiają dotarcie w szybkim czasie do „najsłabszego ogniwa” procesu
odpowiedzialnych za niepowodzenie czy straty, nabycie umiejętności nadzorowania ilościowego rozchodu
surowców, dodatków i materiałów pomocniczych w procesie (bilans masy).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których zadaniem jest przeprowadzanie audytów identyfikowalności na
zgodność z wymaganiami standardów IFS, BRC i ISO 22000.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Definicje
2. Wprowadzenie do zagadnienia identyfikowalności, wycofania i zwrotu produktów
3. Cel i wymagania prawne dot. identyfikowalności i wycofania wyrobu z rynku
4. Wymagania dotyczące identyfikowalności i wycofania wyrobu w standardach BRC Food w.8, IFS Food w.
6.1 (oraz w.7 draft), ISO 22000:2018.
5. Opracowanie procedury systemu identyfikowalności.
6. Informacje wymagane w identyfikowalności (bilans masy, pochodzenie, warunki produkcji, identyfikacja
statusu, zgodność, deklaracje składu, skażenia krzyżowe itp.)
7. Metodyka i dokumentowanie prowadzenia auditu identyfikowalności
8. Weryfikacja systemu identyfikowalności – symulacja, audit (produkt-surowiec oraz surowiec-produkt)
9. Zarządzanie kryzysowe w przypadku konieczności wycofania wyrobu z rynku
10. Case studies
11. Pytania i dyskusja.

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania
bezpieczeństwem żywności. Posiada duże doświadczenie trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami.
Od kilku lat współpracuje z jednostkami certyfikującymi takimi jak TUV Nord, Sai Global, DECRA, a także Wyższą
Szkołą Bankową, Wielkopolskim Instytutem Jakości, w zakresie audytowania, szkoleń, wdrożeń i ekspertyz
z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności i BHP. W pracy naukowej zajmuje się
zrównoważoną konsumpcją i produkcją żywności oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
Prowadzone szkolenia: AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU IFS I BRC, AUDYTOR WEWNĘTRZY SYSTEMU FSSC,
AUDYTOWANIE DOSTAWCÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM, AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ISO 9001 I ISO 22000.

CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + 23% VAT - cena katalogowa
500 zł netto + VAT 23 % - cena pakietowa
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, certyfikat.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień po 6-7 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS I BRC”:
1. 10 DSZ Aktualizacja wymagań standardów BRC wersja 8 i IFS wersja 6.1.
05.02.2020 Katowice
22.04.2020 Poznań
26.08.2020 Gdynia
21.10.2020 Warszawa
2. 11 DSZ Audytor systemu BRC FOOD w. 8 I IFS FOOD W. 6.1.
06-07.02.2020 Katowice
23-24.04.2020 Poznań
27-28.08.2020 Gdynia
22-23.10.2020 Warszawa
3. 12 DSZ Warsztaty z tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
wg standardu IFS v.6.1 oraz BRC v.8
12-13.03.2020 Warszawa
17-18.06.2020 Katowice
23-24.09.2020 Wrocław
02-03.12.2020 Poznań
4. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
5. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
6. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania IFS i BRC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.440 zł netto + 23% VAT.

PAKIET SZKOLENIOWY:
Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA SPECJALISTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA FSSC”:
1. 08 DSZ Wymagania systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000:2019 (wersja 5) oraz nowelizacja ISO
22000:2018
22.01.2020 Warszawa
19.03.2020 Poznań
04.06.2020 Wrocław
26.08.2020 Gdynia
17.11.2020 Katowice
2. 09 DSZ Audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 wersja 5
23.01.2020 Warszawa
20.03.2020 Poznań
05.06.2020 Wrocław
27.08.2020 Gdynia
18.11.2020 Katowice
3. 13 DSZ Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)
26.02.2020 Warszawa
17.04.2020 Poznań
03.07.2020 Gdynia
21.10.2020 Wrocław
4. 15 DSZ Food Defence i zarządzanie kryzysowe
22.01.2020 Warszawa
12.03.2020 Poznań
22.05.2020 Katowice
08.09.2020 Gdynia
5. 16 DSZ Warsztaty z opracowywania procedur i audytów identyfikowalności
28.02.2020 Poznań
20.05.2020 Katowice
29.09.2020 Warszawa
11.12.2020 Wrocław
6. 17 DSZ System VACCP - Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży
spożywczej
26.02.2020 Warszawa
13.05.2020 Katowice
07.10.2020 Wrocław
04.12.2020 Poznań

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista systemu zarządzania FSSC.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 3.050 zł netto + 23% VAT.

29/09/2020 Warszawa
11/12/2020 Wrocław

Certyfikat:

Specjalista systemów zarządzania IFS i BRC

Cena: 3 440,00 PLN + VAT

Zapisz się