Szkolenia

Pakiety szkoleń

Wszystkie Wyczyść


Akademia jakości i bezpieczeństwa żywności

Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metod analiz – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „ZANIECZYSZCZENIA ŻYWNOŚCI. AKTUALIZACJA WYMAGAŃ PRAWNYCH, METODY ANALIZ”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 68 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych chemicznych zanieczyszczeń żywności w aspekcie aktualnych uregulowań prawnych, zagrożeń dla życia, metod analitycznych i interpretacji wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości i laboratoriów zakładów przemysłu spożywczego odpowiedzialnych za prawidłową ocenę surowca i produktów, pracowników urzędowych laboratoriów nadzoru, a także wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Charakterystyka zanieczyszczeń chemicznych żywności.
2. Źródła zanieczyszczeń w artykułach żywnościowych.
3. Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie konsumenta.
4. Aktualne akty prawne regulujące maksymalny poziom zanieczyszczeń w środkach spożywczych.
5. Metody oznaczania wybranych zanieczyszczeń w żywności.
6. Interpretacja wyników w powiązaniu z obowiązującymi przepisami prawnymi.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert J.S. Hamilton Poland.


TERMINY:
10.02.2022 – szkolenie on-line
17.05.2022 – szkolenie on-line
23.08.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w GDYNI
16.12.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
490 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

23/08/2022 On-Line
16/12/2022 On-Line

Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE
„NADZÓR NAD ALERGENAMI W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 63 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uaktualnienie lub poszerzenie informacji dotyczących alergenów oraz nadzoru nad alergenami
w zakładzie produkcyjnym. Omawiane będą aktualne wymagania prawne, charakterystyka metod badań i oceny ryzyka w odniesieniu do systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Przedstawione zostaną także zagadnienia walidacji procesów czyszczenia i dezynfekcji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, technologów, menadżerów produkcji, pracowników działów jakości
i laboratoriów, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Alergeny w przemyśle spożywczym – zagrożenia i aspekty prawne:
• Rodzaje alergenów występujących w żywności
• Prawo Unii Europejskiej dotyczące alergenów w żywności.
2. Procedury postępowania z alergenami w zakładzie produkcyjnym, w tym:
• zidentyfikowanie źródeł, przegląd: specyfikacji, dostaw i dostawców
• analiza zagrożeń, sporządzenie planu występowania - szacowanie ryzyka
• planowanie produkcji
• projektowanie nowych wyrobów
• zasady magazynowania
• ustalenie zasad postępowania przy operowaniu alergenami
• mycie i czyszczenie
• szkolenia pracowników.
3. Walidacja procesów czyszczenia i dezynfekcji:
• walidacja procesów czyszczenia – zaprojektowanie „najgorszego przypadku”
• ustalanie kryterium akceptacji dla walidacji czyszczenia
• szacowanie akceptowalnego poziomu skażenia alergenowego dla danego wyrobu
4. Alergeny a znakowanie produktów spożywczych.
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego.
Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami.
Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów.
Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
14.02.2022 – szkolenie on-line
09.05.2022 – szkolenie on-line
15.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
15.11.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
680 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

15/09/2022 On-Line
15/11/2022 On-Line

Znakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI. INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA”
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 50 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa odnośnie znakowania żywności w celu praktycznego ich zastosowania.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe obowiązki producentów żywności w zakresie znakowania żywności wynikające z:
 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
2. Znakowanie żywności – wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr (UE) 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności:
• informacje obowiązkowe na temat żywności, w tym m.in.
o nazwa produktu,
o wykaz składników,
o alergeny,
o QUID
o data minimalnej trwałości / termin przydatności do spożycia
o warunki przechowywania
• kraj i miejsce pochodzenia
3. Zasady znakowania wartością odżywczą:
• obowiązkowa i dobrowolna informacja o wartości odżywczej
• żywność zwolniona z obowiązku znakowania wartością odżywczą.
4. Nutri Score – dobrowolny system
5. „Produkt polski”
6. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – podstawowe zasady stosowania
7. Oznakowanie towarów paczkowanych.
8. Treści niedozwolone, wprowadzające konsumenta w błąd.
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.
TRENER:
Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego.
Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami.
Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów.
Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
14.01.2022 – szkolenie on-line
21.03.2022 – szkolenie on-line
23.05.2022 – szkolenie on-line
06.07.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w GDYNII
23.09.2022 – szkolenie on-line
17.11.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (GDYNIA)
680 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.
ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


06/07/2022 On-Line
23/09/2022 On-Line
17/11/2022 On-Line

Mycie i dezynfekcja maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „MYCIE I DEZYNFEKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 18 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zagadnieniami i ogólnymi zasadami dotyczącymi mycia i dezynfekcji
w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego, dobór metod i środków do określonych powierzchni
i zanieczyszczeń. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z dobrą praktyką higieniczną oraz ich rola
w prawidłowym funkcjonowaniu zakładu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników zainteresowanych zagadnieniami mycia i dezynfekcji w zakładach produkcyjnych, hotelach, restauracjach, stołówkach, barach oraz sklepach.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie
• Preparaty myjące i dezynfekcyjne
• Właściwości preparatów myjących
• Cechy dobrego środka myjącego
• Składniki preparatów myjących
• Właściwości preparatów dezynfekujących
• Cechy dobrego środka dezynfekcyjnego
2. Mycie
• Cel mycia
• Mycie - zasady ogólne
• Etapy mycia
• Mycie ręczne
• Mycie mechaniczne
• Mycie CIP (mycie w miejscu - Cleaning in Place)
• Mycie COP (mycie poza miejscem - Cleaning of Place)
3. Dezynfekcja
• Dezynfekcja fizyczna
• Dezynfekcja chemiczna
• Monitorowanie procesów mycia i dezynfekcji
• Weryfikacja mycia i dezynfekcji
4. GHP a mycie i dezynfekcja
5. Kontrola czystości fizycznej, chemicznej i biologicznej
6. Zakładowy plan higieny.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista z Katedry Higieny, Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, SGGW Warszawa, Doktor Nauk Weterynaryjnych, specjalista Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, technik analityki medycznej, specjalista ds. higieny żywności w firmie produkującej preparaty do zwalczania skażeń biologicznych, higienizacji.

TERMINY:
04.02.2022 – szkolenie on-line
16.05.2022 – szkolenie on-line
30.08.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
08.11.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

30/08/2022 On-Line
08/11/2022 On-Line

Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego w zakładach produkcji żywności – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „MIKROBIOLOGICZNY MONITORING ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO
W ZAKŁADACH PRODUKCJI ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 03 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie badań mikrobiologicznych w zakładzie przetwórstwa żywności, w zakresie pobierania i przygotowywania prób środowiskowych, przedstawienie monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego oraz jego nowoczesnych i szybkich technik. Omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas pobierania
i przygotowywania prób środowiskowych oraz wykonywania badań, podawania wyników.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, pracowników laboratorium przyzakładowych firm z branży spożywczej.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do mikrobiologii
2. Monitoring mikrobiologiczny środowiska produkcyjnego
3. Źródła zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego
• Biofilm w środowisku produkcyjnym
4. Pobieranie próbek środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 18593: wymazy i odciski
5. Nowoczesne i szybkie techniki monitoringu środowiska produkcyjnego
6. Pobieranie prób wody, powietrza, powietrza sprężonego
7. Higiena pracowników produkcyjnych
8. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania wyników
9. Budowanie kultury bezpieczeństwa żywności poprzez monitoring środowiska produkcyjnego
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Do 2016 roku Mikrobiolog w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton
w Poznaniu. Pracownik działów kontroli jakości, w tym laboratorium mikrobiologicznego, w firmach z branży suplementów diety i FMCG. Wykładowca przedmiotu Mikrobiologia podstawowa i żywności na uczelni wyższej.
Praktyk, Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego, Wykładowca z zakresu mikrobiologii, higieny, środowiska.

TERMINY:
10.02.2022 – szkolenie on-line
11.05.2022 – szkolenie on-line
13.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w POZNANIU
09.12.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.


TRYB STACJONARNY - (POZNAŃ)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

13/09/2022 On-Line
09/12/2022 On-Line

Produkty zafałszowane, niepełnowartościowe, podróbki i niezgodności w oznakowaniu – wybrane problemy autentyczności artykułów spożywczych – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE
„PRODUKTY ZAFAŁSZOWANE, NIEPEŁNOWARTOŚCIOWE, PODRÓBKI I NIEZGODNOŚCI
W OZNAKOWANIU – WYBRANE PROBLEMY AUTENTYCZNOŚCI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 05 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Podczas szkolenia przedstawione zostaną różne aspekty problematyki zafałszowań żywności – m.in. definicje prawne, przykłady fałszowania żywności, metody zapobiegania zafałszowaniom żywności, wymagania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, przegląd wybranych metodyk analitycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów ds. kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, a także innych uczestników łańcucha żywnościowego oraz organów kontrolnych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do problematyki zafałszowań żywności:
• Podstawowe definicje prawne dotyczące tematyki zafałszowań
• Podział zafałszowań
• Przyczyny zafałszowań, w tym zapobieganie zafałszowaniom żywności w wyniku błędów technologicznych
2. Zafałszowania żywności – wymagania prawne:
• Sankcje przewidziane za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych
• Przegląd przepisów dotyczących jakości handlowej artykułów-rolno spożywczych
• Przykłady fałszowania żywności na podstawie wyników kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
• Nieprawidłowości w zakresie oznakowania uznane jako zafałszowania
3. Zafałszowania żywności – wymagania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności:
• Wymagania standardu BRC i IFS w zakresie autentyczności środków spożywczych
• Ocena podatności na zafałszowania
• Plan ograniczania oszustw w branży spożywczej
• Przydatne narzędzia i przewodniki
4. Zafałszowania żywności w aspekcie badań laboratoryjnych:
• Przegląd najczęściej fałszowanych środków spożywczych
• Kontrola jakości produktów spożywczych - działania podejmowane w celu eliminowania przypadkowych zafałszowań wyrobów
• Metody analityczne stosowane w celu detekcji zafałszowań
• Przykłady interpretacji uzyskanych wyników
5. Podsumowanie, zakończenie szkolenia.
TRENER:
• Doktor rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność chemia i analiza żywności oraz technologia żywności. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem dydaktycznym w zakresie chemii żywności i analityki laboratoryjnej. Główny kierunek zainteresowań to chemia lipidów: oznaczanie, utlenianie oraz zafałszowania. Organizator i prowadzący szkolenia analitycznych kierowanych dla pracowników sektora spożywczego. Osoba powoływana do prac sądu jako ekspert w zagadnieniach spożywczych.

• Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
25.02.2022 – szkolenie on-line
24.05.2022 – szkolenie on-line
29.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
13.12.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
690 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.
ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

29/09/2022 On-Line
13/12/2022 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa żywności

Cena: 2 961,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia jakości i bezpieczeństwa pasz

Prawne i systemowe aspekty dystrybucji pasz – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „PRAWNE I SYSTEMOWE ASPEKTY DYSTRYBUCJI PASZ”
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 112 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z prawnymi i systemowymi aspektami dystrybucji pasz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do firm transportowych, handlowych, skupów, firm świadczących usługi przeładunku
i magazynowania, producentów mieszanek i materiałów paszowych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przepisy prawne i klasyfikacja pasz w UE
• rozporządzenia: 183/2005, 767/2009, 181/2003, 178/2002, 1069/2009, 2017/1017, 2017/625
2. Geneza systemów jakościowych
3. Najbardziej popularne systemy jakościowe w Polsce
• GMP+, QS, Vlog, GMP+MI105, FAMI-QS
4. Początek łańcucha paszowego
5. Porównanie wymogów prawnych i systemowych w sektorze paszowym
• Program warunków wstępnych
• Plan HACCP
• Działania operacyjne
• Weryfikacja i usprawnienia
• Oznakowanie/etykietowanie pasz
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
W roku 2008 ukończył studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczął w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu jako Inspektor ds. pasz aby potem kontynuować ją w Głównym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie. Następnym etapem pracy zawodowej było stanowisko Regulatory Managera w Cargill Poland Sp. Z o.o. gdzie był odpowiedzialny za kontakty oddziałów Cargill w Polsce z Inspekcją Weterynaryjną. Pozwoliło mu to potwierdzić oraz rozszerzyć wiedze z aspektów prawnych branży paszowej i utylizacyjnej. W ramach wewnętrznych szkoleń odbył staż na stanowisko dyrektora wytwórni pasz. Dalszym etapem pracy było stanowisko Quality Managera w Wytwórni Premiksów LNB w Kiszkowie – Oddziale Cargill Poland gdzie był odpowiedzialny za wdrażanie wymagań firm z obszaru petfood oraz utrzymanie i wdrażaniem systemów zarzadzania jakością, w tym FAMIQS ora GMP +. W roku 2018 rozstał się z firmą Cargill i od tej pory prowadzi konsulting oraz audytowane systemów GMP + oraz PIM BEZ GMO. Wdrożyłem systemy GMP+, PIM BEZ GMO oraz HACCP w wielu firmach

TERMINY:
09.02.2022 – szkolenie on-line
14.06.2022 – szkolenie on-line
21.10.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
13.12.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

21/10/2022 On-Line
13/12/2022 On-Line

Wdrażanie procedur HACCP w przemyśle paszowym – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „WDRAŻANIE PROCEDUR HACCP W PRZEMYŚLE PASZOWYM”
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 119 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest krótkie przypomnienie głównych wymagań systemu HACCP oraz praktyczne przygotowanie analizy zagrożeń, szacowanie ryzyka i omówienie prawidłowo wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do specjalistów ds. jakości karmy, technologów i kierowników produkcji odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu jakości i bezpieczeństwa pasz.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy zagrożeń
2. ustanowienie krytycznych punktów kontroli (CCP)
3. Ćwiczenia praktyczne
4. Przyjęcie odpowiednich limitów krytycznych dla każdego CCP
5. Opracowanie właściwego systemu monitorowania
6. Ćwiczenia praktyczne
7. Ustanowienie działań naprawczych w sytuacji, jeśli monitoring wykaże, iż CCP nie jest pod kontrolą
8. Opracowanie procedur weryfikacyjnych potwierdzających, że system HACCP funkcjonuje poprawnie
9. Ćwiczenia praktyczne
10. Prowadzenie dokumentacji (rejestrów) w odniesieniu dla procedur i systemu monitorowania
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
W roku 2008 ukończył studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczął w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu jako Inspektor ds. pasz aby potem kontynuować ją w Głównym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie. Następnym etapem pracy zawodowej było stanowisko Regulatory Managera w Cargill Poland Sp. Z o.o. gdzie był odpowiedzialny za kontakty oddziałów Cargill w Polsce z Inspekcją Weterynaryjną. Pozwoliło mu to potwierdzić oraz rozszerzyć wiedze z aspektów prawnych branży paszowej i utylizacyjnej. W ramach wewnętrznych szkoleń odbył staż na stanowisko dyrektora wytwórni pasz. Dalszym etapem pracy było stanowisko Quality Managera w Wytwórni Premiksów LNB w Kiszkowie – Oddziale Cargill Poland gdzie był odpowiedzialny za wdrażanie wymagań firm z obszaru petfood oraz utrzymanie i wdrażaniem systemów zarzadzania jakością, w tym FAMIQS ora GMP +.
W roku 2018 rozstał się z firmą Cargill i od tej pory prowadzi konsulting oraz audytowane systemów GMP + oraz PIM BEZ GMO. Wdrożyłem systemy GMP +, PIM BEZ GMO oraz HACCP w wielu firmach

TERMINY:
20.01.2022 – szkolenie on-line
25.05.2022 – szkolenie on-line
30.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w POZNANIU
21.11.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (POZNAŃ)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


30/09/2022 On-Line
21/11/2022 On-Line

Zasady etykietowania i wprowadzania do obrotu pasz. Praktyczne zastosowanie przepisów, najczęstsze błędy – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „ZASADY ETYKIETOWANIA I WPROWADZANIA DO OBROTU PASZ.
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW, NAJCZĘSTSZE BŁĘDY”
WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 121 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad prawidłowego etykietowania wszystkich rodzajów pasz (mieszanki paszowe, karmy. materiały paszowe, dodatki paszowe, premiksy). Uczestnicy zostaną zaznajomieni
i poprowadzeni „krok po kroku” przez niezbędne do tego celu materiały (m.in. rejestr dodatków paszowych, katalog materiałów paszowych, feedmaterialregister.eu). Szkolenie będzie oparte o praktyczne przykłady, również nieprawidłowości, spotykanych w codziennych sytuacjach rynkowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Osoby odpowiedzialne na co dzień w swojej pracy zawodowej za tworzenie etykiet, reklamę oraz weryfikację oznakowania pasz.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. 767/2009 definicje ich znaczenie i wpływ na klasyfikację produktów paszowych
2. Rejestr dodatków paszowych
• Jak korzystać, praktyczne porady
3. Materiały paszowe
• Katalog materiałów paszowych – co można a co trzeba
• Feedmaterialregister.com – status umieszczonych w nim produktów
• Przemysł spożywczy jako źródło materiałów paszowych
4. Dodatki paszowe i premiksy (r. 1831/2003)
• Zasady autoryzacji
• Oznakowanie
5. Oświadczenia obowiązkowe i dobrowolne stosowane w oznakowaniu pasz
6. Jak opracować prawidłowo etykietę, co musi zawierać, a co może
7. Ograniczenia prawne w stosowaniu pasz
8. Błędy i nadużycia stwierdzane w produktach znakowanych jako pasze – przykłady z życia
9. Kryteria oznakowania pasz "bez GMO"
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Od ponad 15 lat zawodowo związany z Inspekcją Weterynaryjną, różnych szczebli. Posiada doświadczenie wynikające
z bezpośrednich wizyt w zakładach działających na rynku pasz i utylizacji.
Reprezentuje Polskę w sprawach związanych z tematyką pasz na posiedzeniach SCoPAFF w Brukseli. Na zaproszenie KE brał udział w audycie „paszowym” w jednym z krajów członkowskich UE.

TERMINY:
04.03.2022 - szkolenie on-line
09.06.2022 - szkolenie on-line
19.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
29.11.2022 - szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


19/09/2022 On-Line
29/11/2022 On-Line

Wymagania standardu GMP+ FC SCHEME 2020 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „WYMAGANIA STANDARDU GMP+ FC SCHEME 2020”
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 162 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Przekazanie informacji o najnowszych zmianach w standardzie GMP+, zdobycie umiejętności zastosowania standardu GMP+ FC SCHEME 2020 w przedsiębiorstwie.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sprawujących nadzór nad systemem HACCP i GMP+, pełnomocników ds. jakości. Osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania prawne w przemyśle paszowym
2. System HACCP w paszach
3. #PROJECTGMP+2020, czyli co trzeba wiedzieć o najnowszych zmianach w GMP+?
4. Dokumentacja GMP+ FC SCHEME 2020, czyli jak się odnaleźć w nowej strukturze standardu?
5. Wymagania GMP+ FC SCHEME 2020 dla firm produkujących materiały paszowe (ex-B1)*, czyli co się zmieniło?
6. Analiza częstych niezgodności z audytów GMP+
7. Podsumowanie szkolenia, pytania.
*lub inny profil firmy w zależności od działalności w ramach GMP+

TRENER:
Absolwentka studiów Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Posiada 10-letnie doświadczenia w branży spożywczej. Audytor wiodący ISO 9001:2015 (IRCA). Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością oraz HACCP. Jako pierwsza w Polsce uzyskałam tytuł BRC Professional certyfikowanego partnera globalnego standardu bezpieczeństwa żywności BRC.
Od 2019 audytor wiodący systemu bezpieczeństwa pasz GMP+ i MI105 w zakresach: produkcja materiałów paszowych; produkcja mieszanek paszowych; produkcja dodatków paszowych; produkcja premiksów; handel, magazynowanie
i przeładunek pasz; transport drogowy pasz. Konsultant systemów bezpieczeństwa żywności i pasz.

TERMINY:
28.02.2022 – szkolenie on-line
27.05.2022 – szkolenie on-line
24.10.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 6 godzin

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
490 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

24/10/2022 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa pasz

Cena: 1 953,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty systemu zarządzania IFS (opcja 1)

Audytor wewnętrzny standardu IFS wersja 7 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „AUDYTOR WEWNĘTRZNY STANDARDU IFS WERSJA 7”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 124 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu audytowania systemu zarządzania jakością
i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym w oparciu o standard IFS Food wersja 7. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych. Uczestnicy podczas warsztatów szkoleniowych będą mogli w sposób praktyczny poznać zasady realizacji i dokumentowania audytów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników działów jakości, zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności w zakładach branży spożywczej oraz podmiotów planujących wdrożyć system i przeszkolić przyszłych audytorów wewnętrznych lub posiadają wdrożony system i chcą doskonalić wiedzę
z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie i ogólne informacje o kursie
• Ogólne informacje o kursie
• Rodzina norm IFS i programów wspierających
2. Audyty wewnętrzne i dobre praktyki audytowe z perspektywy IFS
• Rodzaje audytów
• Audyt wewnętrzny wg wymagań IFS Food wersja 7
• Umiejętności audytora wewnętrznego
• Przygotowanie audytu wewnętrznego
• Audyt wewnętrzny oparty na analizie ryzyka
• Planowanie audytu w oparciu o ryzyko
• Ścieżka audytu
3. Wymagania IFS Food wersja 7 – wprowadzenie
• Wymagania KO
• System oceny – niezgodności i odstępstwa
• Techniki audytowania
• Studium przypadku
4. IFS Food wersja 7 – główne zmiany
• Kultura bezpieczeństwa żywności
• System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
• Food fraud
• Zarządzanie zasobami
• Procesy operacyjne
• Pomiary, analiza i doskonalenie
• Food defence
5. Zakończenie audytu wewnętrznego
• Sporządzenie sprawozdania a audytu
• Opracowanie planu działania
• Najczęstsze błędy w audytach wewnętrznych
6. Posumowanie szkolenia

TRENER:
• Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz standardu BRC. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP.
LUB
• Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor trzeciej strony BRC Food; ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, alergenów oraz z zakresu znakowania środków spożywczych.
LUB
• Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką.
W doświadczeniu współpraca z jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, Sai Global, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
29-30.03.2022 – szkolenie on-line
23-24.06.2022 – szkolenie on-line
28-29.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
08-09.12.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
790 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
1250 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


28-29/09/2022 On-Line
08-09/12/2022 On-Line

Wymagania standardu IFS wersja 7 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„WYMAGANIA STANDARDU IFS FOOD WERSJA 7”


WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 152 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
• Pełne omówienie wymagań standardu IFS Food wersja 7
• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrażania standardu IFS Food wersja 7
• Nabycie umiejętności przygotowania się do audytu certyfikacyjnego zgodnie z wymaganiami IFS Food w. 7

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy wszystkich szczebli Organizacji, w których wdrożony został standard IFS Food wersja 7. Ponadto, osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, kandydaci na audytorów wewnętrznych, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do wymagań IFS Food wersja 7.
• Podstawowe definicje
• Wymagania KO
• Klasyfikacja niezgodności wg IFS Food
• System certyfikacji IFS Food
2. Interpretacja wymagań standardu IFS Food wersja 7
• Zarządzanie i zaangażowanie
 Polityka
 Struktura organizacyjna
 Skoncentrowanie na kliencie
 Przegląd zarządzania
• System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
 Zarządzanie dokumentacją
 Zapisy
 Plan HACCP
 Zespół HACCP
 Analiza HACCP
• Zarządzanie zasobami
 Zasoby ludzkie
 Higiena osobista
 Szkolenia i instrukcje
 Zaplecze socjalne
• Procesy operacyjne
 Umowa kontraktowa
 Specyfikacje i receptury
 Rozwój produktu / Modyfikacja produktu / Modyfikacja procesu produkcyjnego
 Zakupy
 Opakowanie produktu
 Lokalizacja zakładu
 Otoczenie zewnętrze zakładu
 Układ zakładu i rozplanowanie procesów produkcyjnych
 Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe
 Mycie i dezynfekcja
 Zarządzanie odpadami
 Ograniczanie ryzyka związanego z ciałami obcymi
 Monitorowanie i kontrola szkodników
 Odbiór i magazynowanie towarów
 Transport
 Konserwacja i naprawy
 Wyposażenie
 Identyfikowalność
 Ograniczanie ryzyka wystąpienia alergenów
 Oszustwa żywnościowe
• Pomiary, analizy, doskonalenia
 Audyty i inspekcje wewnętrzne
 Inspekcje fabryczne na miejscu
 Walidacja i kontrola procesu
 Kalibracja, regulacja i sprawdzanie urządzeń pomiarowych i monitorujących
 Monitorowanie kontroli ilości
 Analiza produktów i procesów
 Wersja produktu
 Zarządzanie skargami od władz i klientów
 Zarządzanie incydentami, wycofanie produktu, wycofanie produktu
 Zarządzanie niezgodnościami i produktami niezgodnymi
 Działania naprawcze
• Food Defence plan
3. Pytania i dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
• Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz standardu BRC wersja 8. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP.
LUB

• Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor trzeciej strony BRC Food; ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, alergenów oraz z zakresu znakowania środków spożywczych.
LUB

• Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką.
W doświadczeniu współpraca z jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, Sai Global, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
23.02.2022
11.05.2022
24.08.2022
15.11.2022

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 6 godzin

AGENDA:
09:00 – 15.30 z przerwami na odpoczynek

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
550 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.


24/08/2022 On-Line
15/11/2022 On-Line

Audytor wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności w zakresie wymagań standardów IFS i BRC oraz normy ISO 22000 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE
„AUDYTOR WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
W ZAKRESIE WYMAGAŃ STANDARDÓW IFS I BRC, ORAZ NORMY ISO 22000”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 153 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Szkolenie oparte jest na wymaganiach normy PN-EN ISO 19011:2012 (Wymagania w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych) i normy ISO 22000 oraz standardów BRC, IFS Food i Codex Alimentarius.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla pracowników prowadzących audyty wewnętrzne oraz realizujących audyty dostawców, nadzorujących proces audytowania w przedsiębiorstwie, pełnomocników ds. jakości oraz osób wchodzących
w skład zespołów ds. bezpieczeństwa żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Bezpieczeństwo a jakość produktu
2. Podstawowe wymagania prawne – przypomnienie
3. Wymagania GMP / GHP
4. HACCP - Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli
5. Wymagania standardów IFS 7, BRC 8, normy ISO 22000 - porównanie
6. Podstawy audytowania: definicje
7. Wprowadzenie do audytów
8. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych
9. Zasady audytowania
10. Planowanie audytów systemów zarządzania
11. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych
12. Komunikacja w pracy audytora
13. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego.
Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami.
Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów.
Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej
TERMINY:
24-25.03.2022
14-15.06.2022
30.11-01.12.2022

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie.
W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
790 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

30/11-01/12/2022 On-Line

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania IFS

Cena: 1 917,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty systemu zarządzania IFS (opcja 2)

Audytor wewnętrzny standardu IFS wersja 7 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „AUDYTOR WEWNĘTRZNY STANDARDU IFS WERSJA 7”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 124 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu audytowania systemu zarządzania jakością
i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym w oparciu o standard IFS Food wersja 7. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych. Uczestnicy podczas warsztatów szkoleniowych będą mogli w sposób praktyczny poznać zasady realizacji i dokumentowania audytów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników działów jakości, zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności w zakładach branży spożywczej oraz podmiotów planujących wdrożyć system i przeszkolić przyszłych audytorów wewnętrznych lub posiadają wdrożony system i chcą doskonalić wiedzę
z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie i ogólne informacje o kursie
• Ogólne informacje o kursie
• Rodzina norm IFS i programów wspierających
2. Audyty wewnętrzne i dobre praktyki audytowe z perspektywy IFS
• Rodzaje audytów
• Audyt wewnętrzny wg wymagań IFS Food wersja 7
• Umiejętności audytora wewnętrznego
• Przygotowanie audytu wewnętrznego
• Audyt wewnętrzny oparty na analizie ryzyka
• Planowanie audytu w oparciu o ryzyko
• Ścieżka audytu
3. Wymagania IFS Food wersja 7 – wprowadzenie
• Wymagania KO
• System oceny – niezgodności i odstępstwa
• Techniki audytowania
• Studium przypadku
4. IFS Food wersja 7 – główne zmiany
• Kultura bezpieczeństwa żywności
• System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
• Food fraud
• Zarządzanie zasobami
• Procesy operacyjne
• Pomiary, analiza i doskonalenie
• Food defence
5. Zakończenie audytu wewnętrznego
• Sporządzenie sprawozdania a audytu
• Opracowanie planu działania
• Najczęstsze błędy w audytach wewnętrznych
6. Posumowanie szkolenia

TRENER:
• Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz standardu BRC. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP.
LUB
• Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor trzeciej strony BRC Food; ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, alergenów oraz z zakresu znakowania środków spożywczych.
LUB
• Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką.
W doświadczeniu współpraca z jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, Sai Global, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
29-30.03.2022 – szkolenie on-line
23-24.06.2022 – szkolenie on-line
28-29.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
08-09.12.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
790 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
1250 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


28-29/09/2022 On-Line
08-09/12/2022 On-Line

Wymagania standardu IFS wersja 7 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„WYMAGANIA STANDARDU IFS FOOD WERSJA 7”


WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 152 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
• Pełne omówienie wymagań standardu IFS Food wersja 7
• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrażania standardu IFS Food wersja 7
• Nabycie umiejętności przygotowania się do audytu certyfikacyjnego zgodnie z wymaganiami IFS Food w. 7

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy wszystkich szczebli Organizacji, w których wdrożony został standard IFS Food wersja 7. Ponadto, osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, kandydaci na audytorów wewnętrznych, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do wymagań IFS Food wersja 7.
• Podstawowe definicje
• Wymagania KO
• Klasyfikacja niezgodności wg IFS Food
• System certyfikacji IFS Food
2. Interpretacja wymagań standardu IFS Food wersja 7
• Zarządzanie i zaangażowanie
 Polityka
 Struktura organizacyjna
 Skoncentrowanie na kliencie
 Przegląd zarządzania
• System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
 Zarządzanie dokumentacją
 Zapisy
 Plan HACCP
 Zespół HACCP
 Analiza HACCP
• Zarządzanie zasobami
 Zasoby ludzkie
 Higiena osobista
 Szkolenia i instrukcje
 Zaplecze socjalne
• Procesy operacyjne
 Umowa kontraktowa
 Specyfikacje i receptury
 Rozwój produktu / Modyfikacja produktu / Modyfikacja procesu produkcyjnego
 Zakupy
 Opakowanie produktu
 Lokalizacja zakładu
 Otoczenie zewnętrze zakładu
 Układ zakładu i rozplanowanie procesów produkcyjnych
 Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe
 Mycie i dezynfekcja
 Zarządzanie odpadami
 Ograniczanie ryzyka związanego z ciałami obcymi
 Monitorowanie i kontrola szkodników
 Odbiór i magazynowanie towarów
 Transport
 Konserwacja i naprawy
 Wyposażenie
 Identyfikowalność
 Ograniczanie ryzyka wystąpienia alergenów
 Oszustwa żywnościowe
• Pomiary, analizy, doskonalenia
 Audyty i inspekcje wewnętrzne
 Inspekcje fabryczne na miejscu
 Walidacja i kontrola procesu
 Kalibracja, regulacja i sprawdzanie urządzeń pomiarowych i monitorujących
 Monitorowanie kontroli ilości
 Analiza produktów i procesów
 Wersja produktu
 Zarządzanie skargami od władz i klientów
 Zarządzanie incydentami, wycofanie produktu, wycofanie produktu
 Zarządzanie niezgodnościami i produktami niezgodnymi
 Działania naprawcze
• Food Defence plan
3. Pytania i dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
• Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz standardu BRC wersja 8. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP.
LUB

• Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor trzeciej strony BRC Food; ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, alergenów oraz z zakresu znakowania środków spożywczych.
LUB

• Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką.
W doświadczeniu współpraca z jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, Sai Global, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
23.02.2022
11.05.2022
24.08.2022
15.11.2022

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 6 godzin

AGENDA:
09:00 – 15.30 z przerwami na odpoczynek

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
550 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.


24/08/2022 On-Line
15/11/2022 On-Line

Pełnomocnik ds. jakości w zakresie wymagań standardów BRC i IFS. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI W ZAKRESIE WYMAGAŃ STANDARDÓW BRC I IFS.
AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 129 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omówienie wymagań standardów BRC i IFS. W czasie szkolenia zostaną przedstawione możliwości doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności pod kątem spełnienia wymagań standardów BRC i IFS oraz wymagań prawnych funkcjonujących w obszarze produkcji
i wprowadzania do obrotu żywności. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną również aspekty dotyczące doskonalenia umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ds. zarządzania jakością, członków zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, osób odpowiedzialnych za dozór produkcyjny, opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz audytorów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
• Przedstawienie koncepcji aktualnych wydań standardów BRC i IFS.
• Powiązania nowych wymagań standardów z obowiązującymi przepisami prawnymi.
• Wymagania standardów w zakresie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (wymagania dotyczące odpowiedzialności najwyższego kierownictwa, wymagania dotyczące dokumentacji, nadzorowanie systemu jakości i bezpieczeństwa, zarządzanie reklamacjami oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych).
• Ocena wymagań standardów w zakresie pakowania i znakowania produktów spożywczych w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.
• Zarządzanie dotyczące zagrożeń ciałami obcymi w przedsiębiorstwie.
• Wymagania w zakresie kontroli produktu i procesu produkcyjnego (nadzór nad alergenami i GMO, nadzór nad ciałami obcymi, analizy laboratoryjne, zwolnienie wyrobu).
• Nadzór nad personelem (szkolenia, higiena personelu, nadzór medyczny, wymagania dotyczące odzieży ochronnej).
• Planowanie audytów systemów zarządzania (sporządzanie programu i planu audytu, przygotowanie dokumentacji audytowej, przygotowanie audytora do przeprowadzenia audytu).
• Przeprowadzanie audytów wewnętrznych (zasady prowadzenia audytu wewnętrznego, komunikacja w czasie audytu, zbieranie i ocena dowodów z audytu).
• Funkcje i zadania Pełnomocnika systemu zarządzania BRC i IFS (nadzór nad utrzymaniem systemu i raportowanie wyników systemu, organizacja pracy Zespołu bezpieczeństwa żywności, rola w zakresie zarządzania programem audytów wewnętrznych, organizacja przeglądów zarządzania i weryfikacji systemu HACCP).


TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

TERMINY:
14-15.03.2022 – szkolenie on-line
07-08.06.2022 – szkolenie on-line
29-30.11.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w KRAKOWIE

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po 5-6 godzin

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
890 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
1350 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.


Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

29-30/11/2022 On-Line

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania IFS

Cena: 2 007,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty systemu zarządzania BRC (opcja 1)

Audytor systemu BRC GS wydanie 8 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „AUDYTOR SYSTEMU BRC GS WYDANIE 8”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 126 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu audytowania systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym w oparciu o wymagania standard IFS BRCGS wydanie 8. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych. Uczestnicy podczas warsztatów szkoleniowych będą mogli w sposób praktyczny poznać zasady realizacji i dokumentowania audytów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników działów jakości, zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności w zakładach branży spożywczej oraz podmiotów planujących wdrożyć system i przeszkolić przyszłych audytorów wewnętrznych lub posiadają wdrożony system i chcą doskonalić wiedzę
z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do audytowania
• Podstawowe definicje
• Postawy i zachowania audytora
• Wprowadzenie do audytowania

2. Budowa Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności – BRCGS wydanie 8
• Podstawowe definicje, pojęcia BRCGS
• Wymagania podstawowe
• Klasyfikacja niezgodności wg BRCGS

3. Wymagania standardu BRCGS wersja 8
• Wybrane zagadnienia

4. Metody i techniki realizacji audytu wewnętrznego – teoria i warsztat
• Etapy realizacji audytu
• Przygotowanie audytu
• Rodzaje pytań audytowych
• Badania audytowe
• Sporządzanie notatek
• Formułowanie niezgodności/ spostrzeżeń
• Dokumentowanie wyników audytu
• Działania poaudytowe

5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC v.7. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food ,BRC oraz systemu HACCP.

TERMINY:
21-22.02.2022 – szkolenie on-line
04-05.07.2022 – szkolenie on-line
17-18.10.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w POZNANIU
05-06.12.2022 – szkolenie on-line

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: dwa dni po ok. 5 godzin

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
790 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (POZNAŃ)
1250 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


04-05/07/2022 On-Line
17-18/10/2022 On-Line
05-06/12/2022 On-Line

Wymagania systemu BRC GS wydanie 8 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „WYMAGANIA SYSTEMU BRC GS WYDANIE 8”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 125 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
• Zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania standardu BRCGS
• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrażania standardu BRCGS
• Nabycie umiejętności przygotowania się do audytu certyfikacyjnego zgodnie z wymaganiami BRC GS wersja 8

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy wszystkich szczebli Organizacji, w których wdrożony został standard BRCGS w wersji 8. Ponadto, osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, kandydaci na audytorów wewnętrznych, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do wymagań Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności – BRCGS wersja 8
• Podstawowe definicje, pojęcia BRCGS
• Wymagania podstawowe
• Klasyfikacja niezgodności wg BRCGS
• System certyfikacji BRCGS
2. Interpretacja wymagań standardu BRCGS w tym m.in.
• Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
• Wdrażanie systemu HACCP - plan bezpieczeństwa żywności
• Wymagania dotyczące dokumentacji
• Zarządzanie ciałami obcymi
• Nadzorowanie alergenów
• Zafałszowania żywności
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Audyty wewnętrzne/ inspekcje
• Zatwierdzanie i monitorowanie dostawców
• Specyfikacje
• Działania korygujące/zapobiegawcze
• Postępowanie z produktem niezgodnym
• Identyfikowalność
• Postępowanie z reklamacjami
• Zarządzanie incydentami oraz wycofaniem produktu z rynku
• Infrastruktura zewnętrzna/ wewnętrzna
• Obrona żywności
• Układ zakładu i plan przepływu (personelu, surowców, opakowań, itd.)
• Zaopatrzenie zakładu w media
• Wyposażenie – przegląd, konserwacja i naprawy
• Pomieszczenia socjalne
• Zabiegi czyszczenia, mycia i dezynfekcji
• Gospodarka odpadami
• Ochrona przed szkodnikami
• Przyjęcie towaru i magazynowanie
• Wysyłka i transport
• Projektowanie i rozwój produktu
• Kontrola procesów produkcji
• Kontrola i badania produktu
• Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
• Strefy produkcyjne
3. Co przyniesie nowe wydanie 9 standardu – kierunek zmian
4. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz Global Standard for Food Safety wersja 8. Doświadczenie
w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor współpracujący z jednostką certyfikującą, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v.7 ,BRC v.8 oraz systemu HACCP.

TERMINY:
07.03.2022 – szkolenie on-line
06.06.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
12.09.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia


CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
550 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
690 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

12/09/2022 On-Line

Audytor wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności w zakresie wymagań standardów IFS i BRC oraz normy ISO 22000 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE
„AUDYTOR WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
W ZAKRESIE WYMAGAŃ STANDARDÓW IFS I BRC, ORAZ NORMY ISO 22000”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 153 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Szkolenie oparte jest na wymaganiach normy PN-EN ISO 19011:2012 (Wymagania w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych) i normy ISO 22000 oraz standardów BRC, IFS Food i Codex Alimentarius.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla pracowników prowadzących audyty wewnętrzne oraz realizujących audyty dostawców, nadzorujących proces audytowania w przedsiębiorstwie, pełnomocników ds. jakości oraz osób wchodzących
w skład zespołów ds. bezpieczeństwa żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Bezpieczeństwo a jakość produktu
2. Podstawowe wymagania prawne – przypomnienie
3. Wymagania GMP / GHP
4. HACCP - Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli
5. Wymagania standardów IFS 7, BRC 8, normy ISO 22000 - porównanie
6. Podstawy audytowania: definicje
7. Wprowadzenie do audytów
8. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych
9. Zasady audytowania
10. Planowanie audytów systemów zarządzania
11. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych
12. Komunikacja w pracy audytora
13. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego.
Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami.
Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów.
Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej
TERMINY:
24-25.03.2022
14-15.06.2022
30.11-01.12.2022

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie.
W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
790 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

30/11-01/12/2022 On-Line

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania BRC

Cena: 1 917,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty systemu zarządzania BRC (opcja 2)

Audytor systemu BRC GS wydanie 8 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „AUDYTOR SYSTEMU BRC GS WYDANIE 8”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 126 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu audytowania systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym w oparciu o wymagania standard IFS BRCGS wydanie 8. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych. Uczestnicy podczas warsztatów szkoleniowych będą mogli w sposób praktyczny poznać zasady realizacji i dokumentowania audytów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników działów jakości, zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności w zakładach branży spożywczej oraz podmiotów planujących wdrożyć system i przeszkolić przyszłych audytorów wewnętrznych lub posiadają wdrożony system i chcą doskonalić wiedzę
z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do audytowania
• Podstawowe definicje
• Postawy i zachowania audytora
• Wprowadzenie do audytowania

2. Budowa Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności – BRCGS wydanie 8
• Podstawowe definicje, pojęcia BRCGS
• Wymagania podstawowe
• Klasyfikacja niezgodności wg BRCGS

3. Wymagania standardu BRCGS wersja 8
• Wybrane zagadnienia

4. Metody i techniki realizacji audytu wewnętrznego – teoria i warsztat
• Etapy realizacji audytu
• Przygotowanie audytu
• Rodzaje pytań audytowych
• Badania audytowe
• Sporządzanie notatek
• Formułowanie niezgodności/ spostrzeżeń
• Dokumentowanie wyników audytu
• Działania poaudytowe

5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC v.7. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food ,BRC oraz systemu HACCP.

TERMINY:
21-22.02.2022 – szkolenie on-line
04-05.07.2022 – szkolenie on-line
17-18.10.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w POZNANIU
05-06.12.2022 – szkolenie on-line

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: dwa dni po ok. 5 godzin

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
790 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (POZNAŃ)
1250 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


04-05/07/2022 On-Line
17-18/10/2022 On-Line
05-06/12/2022 On-Line

Wymagania systemu BRC GS wydanie 8 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „WYMAGANIA SYSTEMU BRC GS WYDANIE 8”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 125 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
• Zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania standardu BRCGS
• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrażania standardu BRCGS
• Nabycie umiejętności przygotowania się do audytu certyfikacyjnego zgodnie z wymaganiami BRC GS wersja 8

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy wszystkich szczebli Organizacji, w których wdrożony został standard BRCGS w wersji 8. Ponadto, osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, kandydaci na audytorów wewnętrznych, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do wymagań Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności – BRCGS wersja 8
• Podstawowe definicje, pojęcia BRCGS
• Wymagania podstawowe
• Klasyfikacja niezgodności wg BRCGS
• System certyfikacji BRCGS
2. Interpretacja wymagań standardu BRCGS w tym m.in.
• Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
• Wdrażanie systemu HACCP - plan bezpieczeństwa żywności
• Wymagania dotyczące dokumentacji
• Zarządzanie ciałami obcymi
• Nadzorowanie alergenów
• Zafałszowania żywności
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Audyty wewnętrzne/ inspekcje
• Zatwierdzanie i monitorowanie dostawców
• Specyfikacje
• Działania korygujące/zapobiegawcze
• Postępowanie z produktem niezgodnym
• Identyfikowalność
• Postępowanie z reklamacjami
• Zarządzanie incydentami oraz wycofaniem produktu z rynku
• Infrastruktura zewnętrzna/ wewnętrzna
• Obrona żywności
• Układ zakładu i plan przepływu (personelu, surowców, opakowań, itd.)
• Zaopatrzenie zakładu w media
• Wyposażenie – przegląd, konserwacja i naprawy
• Pomieszczenia socjalne
• Zabiegi czyszczenia, mycia i dezynfekcji
• Gospodarka odpadami
• Ochrona przed szkodnikami
• Przyjęcie towaru i magazynowanie
• Wysyłka i transport
• Projektowanie i rozwój produktu
• Kontrola procesów produkcji
• Kontrola i badania produktu
• Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
• Strefy produkcyjne
3. Co przyniesie nowe wydanie 9 standardu – kierunek zmian
4. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz Global Standard for Food Safety wersja 8. Doświadczenie
w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor współpracujący z jednostką certyfikującą, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v.7 ,BRC v.8 oraz systemu HACCP.

TERMINY:
07.03.2022 – szkolenie on-line
06.06.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
12.09.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia


CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
550 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
690 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

12/09/2022 On-Line

Pełnomocnik ds. jakości w zakresie wymagań standardów BRC i IFS. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI W ZAKRESIE WYMAGAŃ STANDARDÓW BRC I IFS.
AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 129 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omówienie wymagań standardów BRC i IFS. W czasie szkolenia zostaną przedstawione możliwości doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności pod kątem spełnienia wymagań standardów BRC i IFS oraz wymagań prawnych funkcjonujących w obszarze produkcji
i wprowadzania do obrotu żywności. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną również aspekty dotyczące doskonalenia umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ds. zarządzania jakością, członków zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, osób odpowiedzialnych za dozór produkcyjny, opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz audytorów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
• Przedstawienie koncepcji aktualnych wydań standardów BRC i IFS.
• Powiązania nowych wymagań standardów z obowiązującymi przepisami prawnymi.
• Wymagania standardów w zakresie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (wymagania dotyczące odpowiedzialności najwyższego kierownictwa, wymagania dotyczące dokumentacji, nadzorowanie systemu jakości i bezpieczeństwa, zarządzanie reklamacjami oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych).
• Ocena wymagań standardów w zakresie pakowania i znakowania produktów spożywczych w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.
• Zarządzanie dotyczące zagrożeń ciałami obcymi w przedsiębiorstwie.
• Wymagania w zakresie kontroli produktu i procesu produkcyjnego (nadzór nad alergenami i GMO, nadzór nad ciałami obcymi, analizy laboratoryjne, zwolnienie wyrobu).
• Nadzór nad personelem (szkolenia, higiena personelu, nadzór medyczny, wymagania dotyczące odzieży ochronnej).
• Planowanie audytów systemów zarządzania (sporządzanie programu i planu audytu, przygotowanie dokumentacji audytowej, przygotowanie audytora do przeprowadzenia audytu).
• Przeprowadzanie audytów wewnętrznych (zasady prowadzenia audytu wewnętrznego, komunikacja w czasie audytu, zbieranie i ocena dowodów z audytu).
• Funkcje i zadania Pełnomocnika systemu zarządzania BRC i IFS (nadzór nad utrzymaniem systemu i raportowanie wyników systemu, organizacja pracy Zespołu bezpieczeństwa żywności, rola w zakresie zarządzania programem audytów wewnętrznych, organizacja przeglądów zarządzania i weryfikacji systemu HACCP).


TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

TERMINY:
14-15.03.2022 – szkolenie on-line
07-08.06.2022 – szkolenie on-line
29-30.11.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w KRAKOWIE

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po 5-6 godzin

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
890 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
1350 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.


Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

29-30/11/2022 On-Line

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania BRC

Cena: 2 007,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty systemów zarządzania FSSC

Wymagania i audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 wersja 5.1 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „WYMAGANIA I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU FSSC 22000 WERSJA 5.1”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 130 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Standard FSSC 22000 oparty jest na założeniach systemu ISO 22000:2018. Obejmuje on jednak dodatkowo wymagania specyfikacji technicznej ISO TS 22002-1:2009 (dawniej PAS 220), a także dodatkowe wymagania FSSC 22000, które zostały uaktualnione w grudniu 2020 r.
Szkolenie ma na celu przekazanie producentom żywności praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji i zamknięcia procesu audytowego oraz analizy przykładów audytowych w odniesieniu do wymagań systemu FSSC.
Szkolenie prowadzone jest zgodnie z nową wersją standardu FSSC 5.1.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji: pełnomocników ds. zapewnienia jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, innych osób chcących przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe informacje dot. bezpieczeństwa żywności
2. FSSC 22000 w 5.1 - schemat certyfikacji
3. Zmiany w dodatkowych wymaganiach FSSC wg wersji 5.1
4. Wymagania ISO 22000:2018 wydana w czerwcu 2018 r. :
• Programy warunków wstępnych (dotyczy systemów GMP, GHP),
• System HACCP,
• System zarządzania,
• Weryfikacja, walidacja i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
5. Wymagania specyfikacji ISO/TS 220002-1:
• Konstrukcja i rozplanowanie budynków,
• Rozplanowanie obiektów i przestrzeni roboczej,
• Media – powietrze, woda, energia,
• Usuwanie odpadów,
• Przydatność urządzeń - utrzymanie sprawności,
• Zarządzanie zakupionymi materiałami,
• Zanieczyszczenia i migracja,
• Czyszczenie,
• Zwalczanie szkodników,
• Higiena personelu,
• Powtórna obróbka,
• Procedury wycofania produktu ze sprzedaży,
• Magazynowanie, Informacje o produkcie/ Świadomość konsumenta,
• Ochrona żywności, nadzór nad bezpieczeństwem biologicznym i bioterroryzm,
• Projektowanie i rozwój produktu.
6. Metodyka prowadzenia audytu systemu zarządzania:
• Porozumiewanie się - metody i techniki prowadzenia rozmów,
• Proces audytu (przygotowanie-wykonanie-zakończenie),
• Działania poaudytowe - odpowiedzialność, ocena skuteczności,
• Kryteria audytowe systemu zarządzania jakością wg FSSC 22000.
7. Planowanie audytów – ćwiczenie.
8. Opracowywanie listy kontrolnej – ćwiczenie.
9. Przeprowadzanie wywiadu audytowego – ćwiczenie.
10. Przeprowadzanie wywiadu audytowego – ćwiczenie.
11. Formułowanie niezgodności oraz spostrzeżeń z audytu – ćwiczenie.
12. Raportowanie audytów wewnętrznych – ćwiczenie.
13. Test sprawdzający z zakresu szkolenia.
14. Pytania i dyskusja, rozdanie certyfikatów, zakończenie szkolenia.
15. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, Sai Global, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
26-27.04.2022 – szkolenie on-line
21-22.06.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w POZNANIU
16-17.11.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
790 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (POZNAŃ)
1400 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

16-17/11/2022 On-Line

Kultura bezpieczeństwa żywności – warsztaty – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – WARSZTATY”
WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 131 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Warsztaty mają na celu zapoznanie się z wymaganiami i narzędziami pozwalającymi zrozumieć i zbadać poziom i kultury bezpieczeństwa żywności. W trakcie warsztatów liczne ćwiczenia umożliwiające:
• Zrozumieć istotę tematu, oraz otoczenie kultury bezpieczeństwa żywności;
• Poznanie możliwości pomiaru kultury bezpieczeństwa żywności;
• Wyznaczenie kierunku działania – planu budowania kultury bezpieczeństwa żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, technologów, menadżerów produkcji, pracowników działów jakości
i laboratoriów, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie w tematykę
• Bezpieczeństwo żywności
• Typologia zagrożeń bezpieczeństwa żywności
• Ogólne strefy zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności
• Ćwiczenia
2. Kultura bezpieczeństwa żywności – definiowanie
• Kultura organizacyjna
• Kultura bezpieczeństwa żywności
• Czynniki tworzące kulturę bezpieczeństwa żywności
• Systemy zarządzania a kształtowanie kultury bezpieczeństwa żywności
• Artefakty kultury bezpieczeństwa żywności
• Ćwiczenia
3. Wymagania prawa żywnościowego oraz standardów bezpieczeństwa żywności
• Rozporządzenie Komisji UE 2021/382 z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 852/2004
• Codex Alimentarius
• BRC GS wersja 8
• IFS Food wersja 7
• FSSC 22000 ver.5.1
4. Zjawisko just culture jako część kultury bezpieczeństwa żywności
5. Poziom kultury bezpieczeństwa żywności
a. Studium przypadku - Case Study
6. Cykl rozwoju kształtowania kultury bezpieczeństwa żywności
7. Etapy wdrażania kultury bezpieczeństwa żywności
a. Ćwiczenia
b. Studium przypadku - Case Study .
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC v.7. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food ,BRC oraz systemu HACCP.

TERMINY:
24.01.2022 – szkolenie on-line
29.04.2022 – szkolenie on-line
25.08.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w GDYNI
18.11.2022 – szkolenie on-line

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 6 godzin

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
490 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (GDYNIA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


25/08/2022 On-Line
18/11/2022 On-Line

Food Defence – system ochrony żywności przed celowym skażeniem. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „FOOD DEFENCE - SYSTEM OCHRONY ŻYWNOŚCI PRZED CELOWYM SKAŻENIEM. ZARZĄDZANIE SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ


TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 125 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem jest przedstawienie wymagań prawnych w zakresie wycofania i zwrotu wyrobów z rynku oraz wymagań standardów BRC i IFS oraz normy ISO 22000 w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych, oraz działań jakie powinno podjąć przedsiębiorstwo w przypadku wycofania wyrobu z rynku.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób uczestniczących w procesie nadzorowania działań związanych
z postępowaniem w sytuacjach kryzysowych, pełnomocników ds. zarządzania jakością, członków zespołów HACCP, pracowników działów sprzedaży, produkcji i magazynowania oraz osób zarządzających przedsiębiorstwem.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania prawne – RASFF (Rapid Alert System For Food And Feed) Systemu Wczesnego Ostrzegania w Zakresie Żywności i Środków Żywienia Zwierząt (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002); wycofanie i zwrot wyrobu z rynku.
2. Procedury postępowania kryzysowego oraz postępowanie w przypadku wycofania i/lub zwrotu wyrobu z rynku zgodnie z wymaganiami IFS Food (International Featured Standards Food) i BRC Food (globalna norma dotycząca bezpieczeństwa żywności).
3. Przyczyny opracowania i wdrożenia działań w zakresie Food Defence.
4. Zabezpieczenie żywności przed celowym skażeniem - przedstawienie wymagań standardu PAS 96:2014 Defending food and drink.
5. Przeprowadzenie oceny ryzyka w zakresie zagrożeń związanych z celowym skażeniem żywności (Food Defence).
6. Oczekiwania klientów w zakresie obrony żywności przed celowym działaniem niepożądanym.
7. Rola i wymagania dotyczące zespołu kryzysowego.
8. Identyfikacja i klasyfikacja potencjalnych sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie w odniesieniu do zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumenta.
9. Opracowanie planu działań dla zidentyfikowanych potencjalnych sytuacji kryzysowych.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

TRENER:
Zakres wykonywanych obowiązków trenera w ramach pracy zawodowej obejmował ocenę jakości artykułów rolno- spożywczych w obrocie międzynarodowym i krajowym.
Prowadzi szkolenia i wdrożenia z zakresu Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Żywności w firmach sektora rolno-spożywczego.
Przygotowanie i wdrożenie akredytacji dla firmy TUV Rheinland Polska w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu tradycyjnego.
Przeprowadzanie auditów w systemach jakości dla branży spożywczej ISO 9001, ISO 22000, certyfikacji produktów IFS, BRC, rolnictwo ekologiczne, produkt tradycyjny w kraju i zagranicą.
Prowadzenie konferencji z zakresu żywności. Zarządzanie zespołami specjalistów branżowych oraz podległymi laboratoriami badawczymi.
Obecnie w ramach prowadzonej własnej działalności współpracuje z kilkunastoma firmami w zakresie nadzorowania systemów bezpieczeństwa i jakości żywności. Weryfikuję spełnienie wymagań przez dostawców w tym rolników produkujących warzywa na świeży rynek. Moje usługi polegają na wdrożeniu i utrzymaniu Systemów Zarządzania Jakością w firmach z branży spożywczej w celu spełnienia wymagań stawianych przez duże sieci handlowe; wykonywaniu ocen jakości produktów, ekspertyz dotyczących warunków składowania, transportu.

TERMINY:
14.02.2022 – szkolenie on-line
04.07.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w KATOWICACH
05.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
16.12.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia


CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
490 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (KATOWICE, WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

04/07/2022 On-Line
05/09/2022 On-Line
16/12/2022 On-Line

Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży spożywczej. System VACCP – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „AUTENTYCZNOŚĆ ŻYWNOŚCI I OCENA PODATNOŚCI
NA ZAFAŁSZOWANIA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ. SYSTEM VACCP”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 35 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy na temat problematyki związanej z autentycznością żywności oraz zdobycie umiejętności w zakresie przeprowadzenia oceny podatności na oszustwa w łańcuchu dostaw żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności w zakładach branży spożywczej;
• kierowników, pracowników działu kontroli jakości;
• kierowników i pracowników odpowiedzialnych za zakupy w firmie;
• członków zespołu HACCP odpowiedzialnych za projektowanie i nadzór nad standardami BRC, IFS, ISO 22000;
• osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i nabyciem praktycznych umiejętności związanych
z wdrożeniem
• doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w aspekcie autentyczności żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie w problematykę
• Parasol zarządzania bezpieczeństwem żywności
• Macierz ryzyka żywnościowego
• Pojęcie oszustwa żywnościowego – food fraud
2. Wymagania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w zakresie oszustw żywnościowych/food fraud
• BRC v.8
• IFS FOOD v. 7
• FSSC 22000 ver.5.1
• ISO 22000:2018
3. Zafałszowania żywności
• Definicje i rodzaje zafałszowań
• Historia zafałszowań
• Najczęściej fałszowane produkty żywnościowe
• Odpowiedzialność administracyjna za fałszowanie żywności
• Informacje zawarte w decyzjach administracyjnych dotyczące zafałszowań
4. Autentyczność produktu
• Kryteria autentyczności
• Najczęstsze pytania audytowe w zakresie autentyczności – jak na nie odpowiadać?
• Jak kontrolować dostawców w zakresie autentyczności żywności?
5. Ocena podatności na oszustwa związane z żywnością
• Określenie potencjalnego ryzyka oszustw produktowych
• Zbieranie i analizowanie danych
• Budowanie planu
• Metody oceny podatności – m.in. wykorzystanie metodologii VACCP
• Analiza „food fraud” na wybranych przykładach
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC v.8. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor współpracujący z jednostką certyfikującą, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v.7 , BRC v.8 oraz systemu HACCP.

TERMINY:
12.04.2022 - szkolenie on-line
02.09.2022 - szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
550 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


02/09/2022 On-Line

Opracowywania procedur i audytów identyfikowalności – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „OPRACOWYWANIE PROCEDUR I AUDYTÓW IDENTYFIKOWALNOŚCI”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 46 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Przygotowanie zakładu do sprawnego ustanowienia procedur i prowadzenia zapisów w celu udokumentowania, identyfikacji wszystkich składników i materiałów stosowanych do produkcji danej partii żywności, zapoznanie się
z zasadami „traceability”, które umożliwiają dotarcie w szybkim czasie do „najsłabszego ogniwa” procesu odpowiedzialnych za niepowodzenie czy straty, nabycie umiejętności nadzorowania ilościowego rozchodu surowców, dodatków i materiałów pomocniczych w procesie (bilans masy).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których zadaniem jest przeprowadzanie audytów identyfikowalności na zgodność z wymaganiami standardów IFS, BRC i ISO 22000.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Definicje
2. Wprowadzenie do zagadnienia identyfikowalności, wycofania i zwrotu produktów
3. Cel i wymagania prawne dot. identyfikowalności i wycofania wyrobu z rynku
4. Wymagania dotyczące identyfikowalności i wycofania wyrobu w standardach BRC Food w.8, IFS Food w. 7, ISO 22000:2018, FSSC 22000 w. 5.1.
5. Opracowanie procedury systemu identyfikowalności.
6. Informacje wymagane w identyfikowalności (bilans masy, pochodzenie, warunki produkcji, identyfikacja statusu, zgodność, deklaracje składu, skażenia krzyżowe itp.)
7. Metodyka i dokumentowanie prowadzenia auditu identyfikowalności.
8. Weryfikacja systemu identyfikowalności – symulacja, audit (produkt-surowiec oraz surowiec-produkt)
9. Zarządzanie kryzysowe w przypadku konieczności wycofania wyrobu z rynku
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, Sai Global, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
18.03.2022 – szkolenie on-line
17.05.2022 – szkolenie on-line
13.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w POZNANIU
09.12.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
490 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (POZNAŃ)
680 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

13/09/2022 On-Line
09/12/2022 On-Line

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania FSSC

Cena: 2 529,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty jakości i bezpieczeństwa kosmetyków

GMP – zasady funkcjonowania fabryki kosmetyków wg standardu PN-EN ISO 22716:2009 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „GMP - ZASADY FUNKCJONOWANIA FABRYKI KOSMETYKÓW
WG STANDARDU PN-EN ISO 22716:2009”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 38 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest poznanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dla przemysłu kosmetycznego, zgodnych
z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716:2009. Szkolenie jest pomocne podczas wdrażania i utrzymywania systemu GMP w zakładzie wytwarzającym produkty kosmetyczne. Zapoznaje również z praktycznym podejściem do codziennego stosowania zasad GMP w odniesieniu do produkcji, kontroli jakości, magazynowania i wysyłania produktów kosmetycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za produkcję, kontrolę jakości, magazynowanie i wysyłkę produktów kosmetycznych, a także technologów, właścicieli firm oraz pełnomocników i auditorów Systemu Zarządzania Jakością.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Personel
• struktura organizacyjna
• zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników
• szkolenia
2. Pomieszczenia i urządzenia
• prawidłowe rozplanowanie układu pomieszczeń i urządzeń
• zasady nadzoru nad aparaturą kontrolno-pomiarową
• procesy mycia i dezynfekcji
• zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami
3. Zarządzanie jakością
• dokumentacja systemowa i jej archiwizacja
• audyty wewnętrzne
• reklamacje / wstrzymanie / wycofanie kosmetyku z obrotu
• postępowanie z odpadami
• podwykonawstwo
4. Surowce i opakowania
• kwalifikacja dostawców
• zasady nabywania i przyjmowania materiałów
• magazynowanie materiałów przed produkcją
5. Produkcja
• zasady wytwarzania produktu luzem i konfekcjonowania
• problemy technologiczne podczas wytwarzania mas kosmetycznych
• dokumentacja produkcyjna
6. Kontrola jakości
• dokumentacja kontroli jakości
• pobieranie prób laboratoryjnych i archiwalnych
• nadawanie statusu
• proces zwalniania materiałów do produkcji i wyrobów gotowych do obrotu
• wyniki poza specyfikacją
• postępowanie z wyrobem poza specyfikacją
• jakość wody stosowanej do produkcji
7. Logistyka wyrobów gotowych
• magazynowanie i wysyłka wyrobów gotowych
• zwroty wyrobów od klienta
8. Obowiązki osób odpowiedzialnych oraz producentów kosmetyków w zakresie GMP, wynikające z Ustawy o produktach kosmetycznych.
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk chemicznych. Pracownik działu kontroli jakości,
a następnie Kierownik Laboratorium Analiz Instrumentalnych w zakładzie farmaceutycznym. Kierownik Działu Kontroli Jakości w firmie produkującej kosmetyki. Safety Assessor produktów kosmetycznych. Specjalista w zakresie badań i certyfikacji produktów leczniczych i kosmetycznych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO i GMP. Trener i konsultant systemów jakości. Szkoleniowiec w branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

TERMINY:
14.02.2022 – szkolenie on-line
11.04.2022– szkolenie on-line
11.07.2022– szkolenie on-line
17.10.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE


AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
490 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

11/07/2022 On-Line
17/10/2022 On-Line

Audytor wewnętrzny GMP produktów kosmetycznych wg PN-EN ISO 22716:2009 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „AUDYTOR WEWNĘTRZNY GMP PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH
WG PN-EN ISO 22716:2009”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 40 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Prezentacja roli i znaczenia audytów wewnętrznych w firmie kosmetycznej. Nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności audytorskich – audytora wewnętrznego GMP produktów kosmetycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz kandydatów na audytorów wewnętrznych systemu dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) kosmetyków.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania normy PN-EN ISO 22716:2009 w zakresie audytów wewnętrznych
2. Dobra praktyka audytorska
• definicja audytu
• rodzaje audytów jakości
• zadania i cele audytów wewnętrznych
• zakres audytów
• zasady i techniki audytowania
• kwalifikacje audytorów
• harmonogram audytów wewnętrznych i zarządzanie procesem
3. Etapy audytu
• planowanie audytu - plan audytu, opracowanie dokumentacji niezbędnej do skutecznego prowadzenia audytu, wybór właściwej „ścieżki audytowej”
• przeprowadzenie audytu – spotkanie otwierające i zamykające audyt, sposoby pozyskiwania informacji, formułowanie wniosków z audytu, zapisy z audytu
• przygotowanie raportu z audytu – klasyfikacja niezgodności, określanie działań korygujących
i zapobiegawczych
4. Audyty wewnętrzne u wytwórcy produktu kosmetycznego - wymagania systemu GMP w poszczególnych obszarach audytowych
• audyt systemu zapewnienia jakości
• audyt wydziału produkcyjnego
• audyt działu kontroli jakości
• audyt miejsc magazynowania
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk chemicznych. Pracownik działu kontroli jakości,
a następnie Kierownik Laboratorium Analiz Instrumentalnych w zakładzie farmaceutycznym. Kierownik Działu Kontroli Jakości w firmie produkującej kosmetyki. Safety Assessor produktów kosmetycznych. Specjalista w zakresie badań
i certyfikacji produktów leczniczych i kosmetycznych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO i GMP. Trener
i konsultant systemów jakości. Szkoleniowiec w branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

TERMINY:
21.03.2022 – szkolenie on-line
25.08.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w GDYNI
28.11.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
490 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (GDYNIA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

25/08/2022 On-Line
28/11/2022 On-Line

Kontrola jakości procesu wytwarzania kosmetyków – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE
„KONTROLA JAKOŚCI PROCESU WYTWARZANIA KOSMETYKÓW”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 29 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przestawienie organizacji pracy działu kontroli jakości kosmetyków zgodnie z wymaganiami GMP wg normy PN-EN ISO 22716:2009, a także zakresu badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych niezbędnych oraz dobrowolnych do wykonywania podczas kontroli jakości produktów kosmetycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników branży kosmetycznej, w szczególności osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych, a także technologów.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania GMP wg PN-EN ISO 22716:2009, w zakresie kontroli jakości produktów kosmetycznych
• schemat organizacyjny wytwórni a niezależność działu jakości
• zadania kontroli jakości
• zakresy obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników
• dokumentacja kontroli jakości
• nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową
• pobieranie i archiwizacja prób
• zasady wykonywania badań kontroli jakości
• wyniki poza specyfikacją (OOS)
• nadawanie statusu
• zwalnianie materiałów do produkcji
• zwalnianie wyrobów gotowych do sprzedaży
• postępowanie z produktem poza specyfikacją
2. Normy zharmonizowane produktów kosmetycznych
• metody mikrobiologiczne
• metody analityczne
• projekty norm zharmonizowanych
3. Badania fizykochemiczne produktów kosmetycznych
• kategorie form kosmetycznych
• rodzaje badań fizykochemicznych wykonywane dla poszczególnych kategorii form kosmetycznych
• badania stabilności produktów kosmetycznych
• sprzęt laboratoryjny potrzebny do oznaczeń fizykochemicznych produktów kosmetycznych
• akt wykonawczy do Ustawy o produktach kosmetycznych w zakresie metod oznaczeń fizykochemicznych próbek produktów kosmetycznych niezbędnych do kontroli bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
4. Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych
• wymagania w zakresie czystości mikrobiologicznej
• produkty niskiego ryzyka mikrobiologicznego
• testy obciążeniowe produktów kosmetycznych
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk chemicznych. Pracownik działu kontroli jakości,
a następnie Kierownik Laboratorium Analiz Instrumentalnych w zakładzie farmaceutycznym. Kierownik Działu Kontroli Jakości w firmie produkującej kosmetyki. Safety Assessor produktów kosmetycznych. Specjalista w zakresie badań i certyfikacji produktów leczniczych i kosmetycznych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO i GMP. Trener i konsultant systemów jakości. Szkoleniowiec w branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

TERMINY:
18.02.2022
25.04.2022
22.08.2022
08.11.2022

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
490 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.


22/08/2022 On-Line
08/11/2022 On-Line

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW”
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 137 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zapisami prawnymi oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Podczas szkolenia omówiony zostanie raport bezpieczeństwa oraz zapisy, która powinny się w nim znaleźć.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działu zapewnienia i kontroli jakości, działu badawczo-wdrożeniowego, działu produkcyjnego, osób odpowiedzialnych za ocenę bezpieczeństwa kosmetyków oraz pracowników laboratoriów mikrobiologicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego jako podstawowy element dokumentacji:
• 11 poprawka do zaleceń Naukowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS/1628/21) jako podstawowe narzędzie dla safety assessora,
• część A i B raportu - analiza poszczególnych punktów,
• problemy z szacowaniem ekspozycji na produkt,
• ocena bezpieczeństwa substancji, dla których nie ma konieczności wyliczania MoS,
• bazy danych toksykologicznych.
2. Ćwiczenia praktyczne:
• szacowanie ekspozycji dla produktów kosmetycznych,
• praca z monografią toksykologiczną - analiza danych,
• podejście TTC jako ważne narzędzie w ocenie bezpieczeństwa.
3. Podsumowanie, wyjaśnienie wątpliwości, pytania.

TRENER:
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Od ponad 20 lat związana z branżą kosmetyczną. Wieloletni pracownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie; przez 3,5 roku – Specjalista ds. Produktów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej w firmie TÜV Rheinland Polska. Obecnie swoje doświadczenia wykorzystuje w Firmie J.S. Hamilton Poland, która w sposób kompleksowy łączy szerokie spektrum badań analitycznych prowadzonych we własnych laboratoriach. Jako Safety Assessor, reprezentujący J.S. Hamilton Poland, współpracuje z firmami kosmetycznymi, przygotowując raporty bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. W 2018 roku ukończyła z pozytywnym wynikiem kurs Safety Assessment of Cosmetics in the EU, organizowany przez Vrije Universiteit Brussel (VUB).

TERMINY:
24.03.2022 – szkolenie on-line
08.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
490 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
620 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


08/09/2022 On-Line

Zasady znakowania produktów kosmetycznych w Unii Europejskiej. Deklaracje marketingowe – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE
„ZASADY ZNAKOWANIA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ. DEKLARACJE MARKETINGOWE ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 27 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa kosmetycznego w zakresie oznakowania produktów kosmetycznych i tworzenia poprawnej komunikacji marketingowej. Zakres szkolenia to przedstawienie wymagań prawnych w odniesieniu do oznakowania kosmetyków
oraz praktycznej interpretacji obowiązujących wymagań prawnych i możliwych rozwiązań w oznakowaniu. Szkolenie
ma charakter aktywny: wykłady, analiza etykiet, odpowiedzi na pytania.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, pracowników działów jakości oraz marketingu firm kosmetycznych, osób odpowiedzialnych za znakowanie produktów kosmetycznych i ocenę bezpieczeństwa.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Obowiązki osób odpowiedzialnych, importerów i dystrybutorów w zakresie prawidłowego znakowania produktów kosmetycznych.
2. Oznakowanie produktów kosmetycznych
• etykieta kosmetyku – obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy na opakowaniu bezpośrednim i/lub zewnętrznym kosmetyku
• znakowanie aerozoli, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami rozporządzenia dotyczącego wyrobów aerozolowych
• znakowanie produktów ochrony przeciwsłonecznej, wg zaleceń KE
• znakowanie małych opakowań produktów kosmetycznych
• znakowanie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
• znakowanie żeli wodno-alkoholowych niespłukiwanych do rąk
3. Kosmetyki jako towary paczkowane – oznakowanie zgodne z ustawą o towarach paczkowanych.
4. Deklaracje marketingowe produktów kosmetycznych
• wymagania ogólne dotyczące oświadczeń o produkcie, zgodnie z rozporządzeniem 1223/2009/WE
• kryteria dotyczące tworzenia deklaracji marketingowych kosmetyków wynikające z rozporządzenia 655/2013
 dozwolone i niedozwolone oświadczenia o produktach kosmetycznych
• zasady poprawnego stosowania deklaracji
 „przebadany dermatologicznie”, „przebadany klinicznie”; „made in”; „nietestowano na zwierzętach”; „kosmetyk naturalny”, „kosmetyk organiczny”; inne
• regulacje dla deklaracji „nie zawiera” i „kosmetyk hipoalergiczny”
• sposoby potwierdzania deklaracji marketingowych produktów kosmetycznych
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk chemicznych. Pracownik działu kontroli jakości,
a następnie Kierownik Laboratorium Analiz Instrumentalnych w zakładzie farmaceutycznym. Kierownik Działu Kontroli Jakości w firmie produkującej kosmetyki. Safety Assessor produktów kosmetycznych. Specjalista w zakresie badań i certyfikacji produktów leczniczych i kosmetycznych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO i GMP. Trener
i konsultant systemów jakości. Szkoleniowiec w branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

TERMINY:
25.02.2022
20.06.2022
05.12.2022

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
490 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.


05/12/2022 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa kosmetyków

Cena: 2 205,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty bezpieczeństwa opakowań (opcja 1)

Materiały do kontaktu z żywnością – wymagania prawne i praktyczne. Przygotowanie deklaracji zgodności – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „MATERIAŁY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ - WYMAGANIA PRAWNE I PRAKTYCZNE.
PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI”
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 56 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa
w zakresie opakowań do kontaktu z żywnością oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do ich wyrobu. Celem szkolenia jest również nabycie umiejętności przygotowywania deklaracji zgodności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego i opakowaniowego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
• Rodzaje podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane stosować rozporządzenie
• Wykaz grup materiałów umieszczonych w rozporządzeniu
• Podstawowe wymagania stawiane materiałom i wyrobom do kontaktu z żywnością
• Deklaracja zgodności.
2. Rozporządzenie (UE) nr 10/2011
• Omówienie zakresu materiałów objętych rozporządzeniem
• Omówienie załącznika I do rozporządzenia
• Rodzaje płynów modelowych imitujących żywność
• Zastępowanie płynu modelowego D2 płynami substytucyjnymi w badaniach migracji
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
• Sposób wyrażania wyników migracji globalnej i specyficznej
• Deklaracja zgodności
• Omówienie niejasności i kwestii wątpliwych w rozporządzeniu.
3. Dokumenty poprzedzające wprowadzenie rozporządzenia nr (UE) 10/2011
• Dyrektywa 82/711/EWG
• Dyrektywa 85/572/EWG
• Dyrektywa 97/48/WE
• Dyrektywa 2007/19/WE
• Rodzaje płynów modelowych w tym płynów substytucyjnych
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej.
4. Analiza sensoryczna
• Cel przeprowadzania badań sensorycznych
• Podstawowe pojęcia
• Metody badań
• Omówienie niemieckiej normy DIN 10955:2004.
5. Dobra Praktyka Produkcyjna
• Omówienie rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 282/2008
• Wykaz podmiotów których obowiązuje przestrzeganie zapisów wymienionych rozporządzeń
• Omówienie podstawowych wymagań zawartych w rozporządzeniach.
6. Rezolucja AP 89 (1)
• Omówienie wymagań zawartych w rezolucji dotyczących barwników i pigmentów stosowanych do barwienia tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
7. Rozporządzenie (WE) nr 282/2008 dotyczące materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do kontaktu z żywnością.
8. Warunki stosowania tworzyw typu PCR
9. Rozporządzenie (UE) nr 284/2011 ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Punkt szczególnie ważny dla importerów wyrobów wymienionych w tytule rozporządzenia.
10. Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością
• Wymagania BFR zalecenie XXXVI
• Wymagania CEPI - wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
11. Opakowania metalowe
• Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators. 1st Edition, 2013, issued by the European Directorate for the Quality of Medicines
& HealthCare/Committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB)
 Płyny modelowe,
 Warunki badań
 Oznaczane pierwiastki.
12. Ochrona środowiska - dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
• Omówienie dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w opakowaniach.
13. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia w części dotyczącej producentów materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych.
15. Ćwiczenia z przygotowania deklaracji zgodności dla grup materiałów omawianych na szkoleniu
16. Karty MSDS, specyfikacje techniczne
17. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista ds. Badań Opakowań J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności. Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TERMINY:
24.01.2022 – szkolenie on-line
23.03.2022 – szkolenie on-line
27.05.2022 – szkolenie on-line
05.07.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w POZNANIU
13.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
16.11.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
590 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (POZNAŃ, WARSZAWA)
690 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.
Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

05/07/2022 On-Line
13/09/2022 On-Line
16/11/2022 On-Line

Opakowania z biotworzyw – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „OPAKOWANIA Z BIOTWORZYW”
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 67 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat kierunków produkcji nowych innowacyjnych tworzyw polimerowych zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska oraz możliwości ich wykorzystania do wytwarzania opakowań. Szkolenie obejmuje tworzywa biodegradowalne oraz niebiodegradowalne wytwarzane ze źródeł odnawianych. Uwzględnia również systemy oceny zgodności potwierdzające spełnienie wymagań przydatności do kompostowania (recykling organiczny) oraz zawartości surowców odnawialnych poprzez certyfikację i znakowanie. Szkolenie prowadzone jest
w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów. Umożliwia wymianę doświadczeń i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia. Uwzględnia zmiany systemu prawnego w 2022 r.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów i użytkowników opakowań (pracowników, technologów, specjalistów, kierowników) zajmujących się projektowaniem opakowań i ich elementów oraz systemów pakowania
i doborem materiałów opakowaniowych, a także do osób zainteresowanych tematyką wykorzystania tworzyw polimerowych nowej generacji do wytwarzania opakowań.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Terminologia biotworzyw
• Tworzywa polimerowe – podział
• Hierarchia metod postępowania z odpadami opakowaniowymi z biotworzyw (recykling materiałowy, recykling organiczny, odzysk energii)
2. Dlaczego biotworzywa?
• Zrównoważony rozwój
• Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
• Przykłady oceny cyklu życia (LCA) opakowań z biotworzyw
3. Biotworzywa opakowaniowe
• Rodzaje biotworzyw
• Zdolności produkcyjne, prognozy
• Opakowania z tworzyw biodegradowalnych: polilaktydydy (NatureWorks), Mater-Bi (Novamont), Natureflex (Futamura), Ecoflex, Ecovio (BASF)
• Opakowania z niebiodegradowalnych tworzyw polimerowych z surowców odnawialnych: bio LD-PE, bio HD-PE, bio PET
4. Wymagania prawne i certyfikacja opakowań z biotworzyw
• System prawny - wymagania dotyczące opakowań związane z ochroną środowiska
• Wymagania normy EN 13432
• Potwierdzenie kompostowalności
• Udział surowców odnawialnych
5. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa
w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
03.02.2022 – szkolenie on-line
19.05.2022 – szkolenie on-line
27.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


27/09/2022 On-Line

Ekoprojektowanie opakowań – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE
„EKOPROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE
SYMBOL: 83 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat projektowania opakowań w kontekście działań UE dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz strategii na rzecz tworzyw sztucznych, a także wytycznych określonych w dyrektywie 2019/904/UE w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Wśród wielu działań podejmowanych w celu przejścia do modelu GOZ istotnym elementem jest idea ekoprojektowania. W odniesieniu do opakowań uwzględnia ona ograniczanie wpływów środowiskowych we wszystkich etapach cyklu życia przy zachowaniu funkcji jakie pełnią opakowania w systemach dystrybucji oraz użytkowania. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia. Uwzględnia zmiany systemu prawnego w 2022 r.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów i użytkowników opakowań zajmujących się tworzeniem systemów pakowania dla określonych grup wyrobów, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką projektowania opakowań w ujęciu wymagań ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Opakowania w modelu gospodarki opakowaniowej w obiegu zamkniętym
• Podstawowe pojęcia dotyczące opakowań w aspekcie ochrony środowiska: definicje, kategorie opakowań, stopnie pakowania, materiały opakowaniowe, elementy i składniki
• Rola i funkcje opakowań
• Zasady doboru opakowań, materiałów i elementów pod kątem zamknięcia obiegu materiałowego – rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców
• Znakowanie opakowań związane z obiegiem zamkniętym
2. Opakowania a środowisko, ograniczanie wpływów środowiskowych w cyklu życia
• Wpływ opakowań na środowisko, rodzaje zagrożeń
• Jakości środowiskowa opakowań, kryteria oceny
• Wymagania prawne i normatywne dotyczące opakowań
• Wytyczne dyrektywy Single - Use Plastics
3. Ekoprojektowanie opakowań, definicja, podstawowe zasady i kryteria oceny
• Zrównoważone podejście do projektowania opakowań, aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne
• Definicja ekoprojektowania
• Zasady ekoprojektowania opakowań w odniesieniu do różnych grup materiałowych
• Ekoprojektowanie – zasady związane z recyklingiem opakowań z tworzyw sztucznych: metody recyklingu, przydatność do recyklingu, bariery
• Wykorzystanie surowców z recyklingu
4. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa
w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
28.01.2022
01.07.2022
12.12.2022

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.
Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.


01/07/2022 On-Line
12/12/2022 On-Line

Opakowania a środowisko. Ocena cyklu życia LCA, ślad węglowy, GOZ, recykling, znakowanie – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO. OCENA CYKLU ŻYCIA LCA,
ŚLAD WĘGLOWY, GOZ, RECYKLING, ZNAKOWANIE”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE


TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 23 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat zagadnień dotyczących: ograniczania wpływu opakowań
na środowisko w tym śladu węglowego, oceny jakości środowiskowej opakowań przy wykorzystaniu metody LCA (ocena cyklu życia), przygotowania się przedsiębiorstw do nowych zadań i wyzwań związanych z GOZ (gospodarki
o obiegu zamkniętym), wzrostu poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w perspektywie lat 2025-2030, wdrożenia do krajowego systemu prawnego wytycznych dyrektywy Single - Use Plastics oraz wzrostu kosztów rozszerzonej odpowiedzialność producenta za opakowania, a także zasad stosowania na opakowaniach znaków obejmujących aspekty środowiskowe oraz oznaczeń tekstowych (ekomarketing, greenwashing). Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń
i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia. Uwzględnia zmiany systemu prawnego w 2022 r.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych i opakowań, przedsiębiorstw wykorzystujących opakowania do pakowania wyrobów oraz działów zajmujących się systemami pakowania dla określonych grup towarów, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką opakowań w ujęciu wymagań ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania ochrony środowiska w odniesieniu do opakowań
• Rola opakowań w cyklu ich życia (funkcja: ochronna, promocyjno-marketingowa, logistyczna, informacyjna, użytkowa, ekologiczna)
• Wpływ opakowań na środowisko
• Ocena cyklu życia (LCA) jako narzędzie oceny środowiskowej opakowań
• LCA - case study dla wybranych opakowań
• Ekomarketing
2. Opakowania a środowisko w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych
• System prawny UE, ograniczania związane z dyrektywą Single - Use Plastics
• Krajowe regulacje
• Rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców za opakowania, perspektywa lat 2025-2030
3. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w odniesieniu do opakowań
• Model oceny zrównoważonego rozwoju
• Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych
• Ekoprojektowanie, znaczenie recyklingu w GOZ
• Opakowania z biotworzyw oraz z udziałem surowców z recyklingu
4. Funkcje znaków na opakowaniach związane z ochroną środowiska
• Znaki na opakowaniach - zasady stosowania: identyfikacja materiału, potwierdzenie spełnienia określonych wymagań lub kryteriów (przydatność do recyklingu materiałowego i organicznego, wielokrotność użytku, zawartość surowców odnawialnych, redukcji CO2), udział surowców
z recyklingu itd.
• Znaki wskazujące na właściwe postępowanie z opakowaniem po jego zużyciu
• Inne znaki, w tym stosowane przez producentów
5. Pytania, podsumowanie szkolenia.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa
w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
19.01.2022 – szkolenie on-line
08.04.2022 – szkolenie on-line
15.06.2022 – szkolenie on-line
23.08.2022 – szkolenie on-line
27.10.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


23/08/2022 On-Line
27/10/2022 On-Line

Opakowania – rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców. Wzrost kosztów związany z nowymi regulacjami – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „OPAKOWANIA - ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW.
WZROST KOSZTÓW ZWIĄZANY Z NOWYMI REGULACJAMI”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 166 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat odpowiedzialności za opakowania wprowadzane na rynek oraz odpady powstałe z tych opakowań. Obecnie obowiązujący krajowy system prawny określa obowiązki przedsiębiorców związane z zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych. W roku 2022 planowane jest wprowadzenie nowych regulacji, które zwiększą koszty rozszerzonej odpowiedzialność za opakowania. Szkolenie przybliży problematykę grup materiałowych i rodzajów opakowań objętych nowymi opłatami. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia. Uwzględnia zmiany systemu prawnego w 2022 r.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów i użytkowników opakowań zajmujących się problematyką realizacji ustawowych obowiązków związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorców za opakowania wprowadzone na rynek, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów opakowaniowych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rozszerzona odpowiedzialności producentów
• Cykl życia opakowań
• Metody zagospodarowania odpadów
• Koszty postępowania z odpadami
2. System prawny w UE
• Nowelizacje dyrektywy opakowaniowej, wzrost poziomów recyklingu w latach 2025-2030
• Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym
• Dyrektywa Single-Use Plastics w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
• Koszty rozszerzonej odpowiedzialności w Polsce na tle innych państw europejskich
3. Krajowy system prawny
• Odpowiedzialność przedsiębiorców za opakowania
• Sposoby realizacji obowiązków
• Projekty regulacji prawnych wprowadzające nowe opłaty opakowaniowe
4. Pytania, podsumowanie szkolenia.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbonfootprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa
w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
22.03.2022 – szkolenie on-line
31.05.2022 – szkolenie on-line
15.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
24.11.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


15/09/2022 On-Line
24/11/2022 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. bezpieczeństwa opakowań

Cena: 2 547,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty bezpieczeństwa opakowań (opcja 2)

Wymagania prawne dla producentów opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „WYMAGANIA PRAWNE DLA PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ
PRZEZNACZONYCH DO WYROBÓW KOSMETYCZNYCH”
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 15 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawnych dotyczących opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa kosmetyków, operatorów przemysłu kosmetycznego i opakowaniowego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009
• Omówienie załącznika I w części dotyczącej opakowań
• Omówienie załączników II-VI w kontekście substancji chemicznych wchodzących w skład opakowań
• Omówienie decyzji wykonawczej komisji do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w części dotyczącej opakowań
• Objaśnienie i stosowanie w praktyce pojęć zanieczyszczenie, ilość śladowa, substancja niedozwolona
• Objaśnienie i stosowanie w praktyce dokumentów otrzymanych od dostawców opakowań
2. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
• Rodzaje podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane stosować rozporządzenie
• Wykaz grup materiałów umieszczonych w rozporządzeniu
• Podstawowe wymagania stawiane materiałom i wyrobom do kontaktu z żywnością
• Deklaracja zgodności
3. Rozporządzenie (UE) nr 10/2011
• Omówienie zakresu materiałów objętych rozporządzeniem
• Omówienie załącznika I do rozporządzenia
• Rodzaje płynów modelowych imitujących żywność
• Zastępowanie płynu modelowego D2 płynami substytucyjnymi w badaniach migracji
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
• Sposób wyrażania wyników migracji globalnej i specyficznej
• Deklaracja zgodności
• Omówienie niejasności i kwestii wątpliwych w rozporządzeniu
4. Dokumenty poprzedzające wprowadzenie rozporządzenia nr (UE) 10/2011
• Dyrektywa 82/711/EWG
• Dyrektywa 85/572/EWG
• Dyrektywa 97/48/WE
• Dyrektywa 2007/19/WE
• Rodzaje płynów modelowych w tym płynów substytucyjnych
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
5. Analiza sensoryczna
• Cel przeprowadzania badań sensorycznych
• Podstawowe pojęcia
• Metody badań
• Omówienie niemieckiej normy DIN 10955:2004
6. Dobra Praktyka Produkcyjna
• Omówienie rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 282/2008
• Wykaz podmiotów których obowiązuje przestrzeganie zapisów wymienionych rozporządzeń
• Omówienie podstawowych wymagań zawartych w rozporządzeniach
7. Rezolucja AP 89 (1)
• Omówienie wymagań zawartych w rezolucji dotyczących barwników i pigmentów stosowanych do barwienia tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
8. Rozporządzenie (WE) nr 282/2008 dotyczące materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
9. Warunki stosowania tworzyw typu PCR.
10. Opakowania metalowe
• Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators. 1st Edition, 2013, issued by the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare/Committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB)
 Płyny modelowe,
 Warunki badań
 Oznaczane pierwiastki
11. Ochrona środowiska - dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
• Omówienie dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w opakowaniach
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
13. Karty MSDS, specyfikacje techniczne.
14. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

Część użytkowa:
 Możliwe pułapki i skutki ewentualnych nieścisłości w sposobie formułowania kontraktów.
 Omówienie parametrów fizyko-mechanicznych mających wpływ na jakość i właściwości użytkowe wyrobów.
 Możliwość reklamacji wyrobów otrzymanych od dostawców na podstawie badań chemicznych, organoleptycznych
i fizyko-mechanicznych.


TRENER:
Ekspert ds. Badań J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego
i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności. Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TERMINY:
17.02.2022 – szkolenie on-line
03.06.2022 – szkolenie on-line
29.08.2022 – szkolenie on-line
27.10.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
590 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
690 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.29/08/2022 On-Line
27/10/2022 On-Line

Opakowania z biotworzyw – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „OPAKOWANIA Z BIOTWORZYW”
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 67 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat kierunków produkcji nowych innowacyjnych tworzyw polimerowych zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska oraz możliwości ich wykorzystania do wytwarzania opakowań. Szkolenie obejmuje tworzywa biodegradowalne oraz niebiodegradowalne wytwarzane ze źródeł odnawianych. Uwzględnia również systemy oceny zgodności potwierdzające spełnienie wymagań przydatności do kompostowania (recykling organiczny) oraz zawartości surowców odnawialnych poprzez certyfikację i znakowanie. Szkolenie prowadzone jest
w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów. Umożliwia wymianę doświadczeń i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia. Uwzględnia zmiany systemu prawnego w 2022 r.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów i użytkowników opakowań (pracowników, technologów, specjalistów, kierowników) zajmujących się projektowaniem opakowań i ich elementów oraz systemów pakowania
i doborem materiałów opakowaniowych, a także do osób zainteresowanych tematyką wykorzystania tworzyw polimerowych nowej generacji do wytwarzania opakowań.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Terminologia biotworzyw
• Tworzywa polimerowe – podział
• Hierarchia metod postępowania z odpadami opakowaniowymi z biotworzyw (recykling materiałowy, recykling organiczny, odzysk energii)
2. Dlaczego biotworzywa?
• Zrównoważony rozwój
• Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
• Przykłady oceny cyklu życia (LCA) opakowań z biotworzyw
3. Biotworzywa opakowaniowe
• Rodzaje biotworzyw
• Zdolności produkcyjne, prognozy
• Opakowania z tworzyw biodegradowalnych: polilaktydydy (NatureWorks), Mater-Bi (Novamont), Natureflex (Futamura), Ecoflex, Ecovio (BASF)
• Opakowania z niebiodegradowalnych tworzyw polimerowych z surowców odnawialnych: bio LD-PE, bio HD-PE, bio PET
4. Wymagania prawne i certyfikacja opakowań z biotworzyw
• System prawny - wymagania dotyczące opakowań związane z ochroną środowiska
• Wymagania normy EN 13432
• Potwierdzenie kompostowalności
• Udział surowców odnawialnych
5. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa
w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
03.02.2022 – szkolenie on-line
19.05.2022 – szkolenie on-line
27.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


27/09/2022 On-Line

Ekoprojektowanie opakowań – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE
„EKOPROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE
SYMBOL: 83 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat projektowania opakowań w kontekście działań UE dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz strategii na rzecz tworzyw sztucznych, a także wytycznych określonych w dyrektywie 2019/904/UE w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Wśród wielu działań podejmowanych w celu przejścia do modelu GOZ istotnym elementem jest idea ekoprojektowania. W odniesieniu do opakowań uwzględnia ona ograniczanie wpływów środowiskowych we wszystkich etapach cyklu życia przy zachowaniu funkcji jakie pełnią opakowania w systemach dystrybucji oraz użytkowania. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia. Uwzględnia zmiany systemu prawnego w 2022 r.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów i użytkowników opakowań zajmujących się tworzeniem systemów pakowania dla określonych grup wyrobów, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką projektowania opakowań w ujęciu wymagań ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Opakowania w modelu gospodarki opakowaniowej w obiegu zamkniętym
• Podstawowe pojęcia dotyczące opakowań w aspekcie ochrony środowiska: definicje, kategorie opakowań, stopnie pakowania, materiały opakowaniowe, elementy i składniki
• Rola i funkcje opakowań
• Zasady doboru opakowań, materiałów i elementów pod kątem zamknięcia obiegu materiałowego – rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców
• Znakowanie opakowań związane z obiegiem zamkniętym
2. Opakowania a środowisko, ograniczanie wpływów środowiskowych w cyklu życia
• Wpływ opakowań na środowisko, rodzaje zagrożeń
• Jakości środowiskowa opakowań, kryteria oceny
• Wymagania prawne i normatywne dotyczące opakowań
• Wytyczne dyrektywy Single - Use Plastics
3. Ekoprojektowanie opakowań, definicja, podstawowe zasady i kryteria oceny
• Zrównoważone podejście do projektowania opakowań, aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne
• Definicja ekoprojektowania
• Zasady ekoprojektowania opakowań w odniesieniu do różnych grup materiałowych
• Ekoprojektowanie – zasady związane z recyklingiem opakowań z tworzyw sztucznych: metody recyklingu, przydatność do recyklingu, bariery
• Wykorzystanie surowców z recyklingu
4. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa
w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
28.01.2022
01.07.2022
12.12.2022

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.
Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.


01/07/2022 On-Line
12/12/2022 On-Line

Opakowania a środowisko. Ocena cyklu życia LCA, ślad węglowy, GOZ, recykling, znakowanie – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO. OCENA CYKLU ŻYCIA LCA,
ŚLAD WĘGLOWY, GOZ, RECYKLING, ZNAKOWANIE”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE


TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 23 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat zagadnień dotyczących: ograniczania wpływu opakowań
na środowisko w tym śladu węglowego, oceny jakości środowiskowej opakowań przy wykorzystaniu metody LCA (ocena cyklu życia), przygotowania się przedsiębiorstw do nowych zadań i wyzwań związanych z GOZ (gospodarki
o obiegu zamkniętym), wzrostu poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w perspektywie lat 2025-2030, wdrożenia do krajowego systemu prawnego wytycznych dyrektywy Single - Use Plastics oraz wzrostu kosztów rozszerzonej odpowiedzialność producenta za opakowania, a także zasad stosowania na opakowaniach znaków obejmujących aspekty środowiskowe oraz oznaczeń tekstowych (ekomarketing, greenwashing). Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń
i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia. Uwzględnia zmiany systemu prawnego w 2022 r.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych i opakowań, przedsiębiorstw wykorzystujących opakowania do pakowania wyrobów oraz działów zajmujących się systemami pakowania dla określonych grup towarów, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką opakowań w ujęciu wymagań ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania ochrony środowiska w odniesieniu do opakowań
• Rola opakowań w cyklu ich życia (funkcja: ochronna, promocyjno-marketingowa, logistyczna, informacyjna, użytkowa, ekologiczna)
• Wpływ opakowań na środowisko
• Ocena cyklu życia (LCA) jako narzędzie oceny środowiskowej opakowań
• LCA - case study dla wybranych opakowań
• Ekomarketing
2. Opakowania a środowisko w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych
• System prawny UE, ograniczania związane z dyrektywą Single - Use Plastics
• Krajowe regulacje
• Rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców za opakowania, perspektywa lat 2025-2030
3. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w odniesieniu do opakowań
• Model oceny zrównoważonego rozwoju
• Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych
• Ekoprojektowanie, znaczenie recyklingu w GOZ
• Opakowania z biotworzyw oraz z udziałem surowców z recyklingu
4. Funkcje znaków na opakowaniach związane z ochroną środowiska
• Znaki na opakowaniach - zasady stosowania: identyfikacja materiału, potwierdzenie spełnienia określonych wymagań lub kryteriów (przydatność do recyklingu materiałowego i organicznego, wielokrotność użytku, zawartość surowców odnawialnych, redukcji CO2), udział surowców
z recyklingu itd.
• Znaki wskazujące na właściwe postępowanie z opakowaniem po jego zużyciu
• Inne znaki, w tym stosowane przez producentów
5. Pytania, podsumowanie szkolenia.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa
w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
19.01.2022 – szkolenie on-line
08.04.2022 – szkolenie on-line
15.06.2022 – szkolenie on-line
23.08.2022 – szkolenie on-line
27.10.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


23/08/2022 On-Line
27/10/2022 On-Line

Opakowania – rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców. Wzrost kosztów związany z nowymi regulacjami – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „OPAKOWANIA - ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW.
WZROST KOSZTÓW ZWIĄZANY Z NOWYMI REGULACJAMI”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 166 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat odpowiedzialności za opakowania wprowadzane na rynek oraz odpady powstałe z tych opakowań. Obecnie obowiązujący krajowy system prawny określa obowiązki przedsiębiorców związane z zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych. W roku 2022 planowane jest wprowadzenie nowych regulacji, które zwiększą koszty rozszerzonej odpowiedzialność za opakowania. Szkolenie przybliży problematykę grup materiałowych i rodzajów opakowań objętych nowymi opłatami. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia. Uwzględnia zmiany systemu prawnego w 2022 r.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów i użytkowników opakowań zajmujących się problematyką realizacji ustawowych obowiązków związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorców za opakowania wprowadzone na rynek, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów opakowaniowych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rozszerzona odpowiedzialności producentów
• Cykl życia opakowań
• Metody zagospodarowania odpadów
• Koszty postępowania z odpadami
2. System prawny w UE
• Nowelizacje dyrektywy opakowaniowej, wzrost poziomów recyklingu w latach 2025-2030
• Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym
• Dyrektywa Single-Use Plastics w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
• Koszty rozszerzonej odpowiedzialności w Polsce na tle innych państw europejskich
3. Krajowy system prawny
• Odpowiedzialność przedsiębiorców za opakowania
• Sposoby realizacji obowiązków
• Projekty regulacji prawnych wprowadzające nowe opłaty opakowaniowe
4. Pytania, podsumowanie szkolenia.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbonfootprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa
w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
22.03.2022 – szkolenie on-line
31.05.2022 – szkolenie on-line
15.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
24.11.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


15/09/2022 On-Line
24/11/2022 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. bezpieczeństwa opakowań

Cena: 2 547,00 PLN + VAT

Zapisz się

Laboratorium mikrobiologii żywności

Metody analityczne przygotowania próbek na mikrobiologię – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „METODY ANALITYCZNE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK NA MIKROBIOLOGIĘ”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 156 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym przygotowywania próbek spożywczych. Przedstawione zostaną zasady przygotowania, pobierania oraz uśredniania próbek do badań. Szkolenie umożliwi zapoznanie się z metodami pobierania próbek ze środowiska produkcji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży przemysłu spożywczego, próbkobiorców a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rys prawny oraz terminologia w oparciu o ustawodawstwo, normy polskie i ISO.
2. Ogólne i szczegółowe wytyczne pobierania próbek do badań mikrobiologicznych żywności.
3. Sporządzanie planu analiz mikrobiologicznych.
4. Oznaczanie drobnoustrojów i kryteria mikrobiologiczne jako podstawa zwolnienia do obrotu partii produktu.
5. Kryteria mikrobiologiczne.
6. Ogólne zasady pobierania próbek ze środowiska produkcji oraz od personelu.
7. Archiwizacja i interpretacja wyników.
8. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia
i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

TERMINY:
23.03.2022 – szkolenie on-line
12.07.2022 – szkolenie on-line
09.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w GDYNI
16.12.2022 – szkolenie on-line

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (GDYNIA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

12/07/2022 On-Line
09/09/2022 On-Line
16/12/2022 On-Line

Kontrola czystości mikrobiologicznej. Warsztaty laboratoryjne przy wykorzystaniu nagrań – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „KONTROLA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ.
WARSZTATY LABORATORYJNE PRZY WYKORZYSTANIU NAGRAŃ”

WYKŁADY, FILMY INSTRUKTAŻOWE, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA WYNIKÓW, PROJEKTOWANIE REJESTRÓW
I SPRAWOZDAŃ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORM ZHARMONIZOWANYCH

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 151 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych. Przedstawione zostaną zasady przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń seryjnych. Przedstawione filmy instruktarzowe umożliwią zapoznanie się z pracą manualną wykonaną przez innego analityka. Celem jest utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży przemysłu kosmetycznego, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ustawodawstwo:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
• Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
2. Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej – GLP
3. Ogólne wytyczne badań mikrobiologicznych wg. PN EN ISO 21148, oraz przedstawienie pozostałych norm zharmonizowanych z ustawodawstwem.
4. Charakterystyka drobnoustrojów patogennych oznaczanych w produktach kosmetycznych
5. Neutralizacja właściwości bójczych produktów kosmetycznych- walidacja metody
6. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 21149 oraz wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus, E.coli wg norm PN-EN ISO (metody analizy omówione zostaną na podstawie materiałów filmowych).
7. Badanie skuteczności i ocena konserwacji – Challenge test
8. Charakterystyka jakości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych w świetle limitów zawartych w PN-EN ISO 17516.
9. Omówienie przykładowych wyników oraz ich rejestracja.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie szkolenia, zakończenie.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia
i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.
TERMINY:
22.04.2022 – szkolenie on-line
22.08.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
07.12.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
490 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

22/08/2022 On-Line
07/12/2022 On-Line

Termin przydatności do spożycia. Nowoczesne metody badań obciążeniowych – WEBINARIUM

WEBINARIUM
„TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA. NOWOCZESNE METODY BADAŃ OBCIĄŻENIOWYCH”

WYKŁADY
SYMBOL: 39 WEB

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Aby utrzymać wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu producenci są zobligowani do określenia czasu do jakiego produkty są przydatne do spożycia. Zróżnicowanie składu i tym samym właściwości produktów żywnościowych wymaga opracowywania projektów badań przechowalniczych indywidualnie dla poszczególnych produktów. Dla określenia
i selekcji parametrów mogących w stopniu decydującym odzwierciedlać wpływ poszczególnych czynników na trwałość badanego produktu projekt powinien ustalić poza badaniami fizykochemicznymi i sensorycznymi badania mikrobiologiczne, które należy przeprowadzić na wyprodukowanych próbkach.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów-ekspertów ustalających trwałość produktów żywnościowych i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produktu na rynku oraz Kierowników Laboratoriów działów marketingu.

PROGRAM:
1. Wymagania prawne. Ustalenie i zatwierdzanie okresu przydatności do spożycia.
2. Specyfikacja produktu jako narzędzie w ustalaniu planu badań.
3. Reakcja drobnoustrojów na stres środowiskowy: temperatura, pH , aktywność wody, głód, kultury starterowe.
4. Test obciążeniowy z wyznaczeniem potencjału wzrostu - procedura badawcza.
5. Interpretacja badań i wykorzystanie wyników w zarządzaniu ryzykiem.

PROWADZĄCY:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland. Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością
i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium
J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
18.02.2022
24.06.2022
24.11.2022

AGENDA:
09:00 – rozpoczęcie webinarium
09:05 – zajęcia webinaryjne
11.00 – sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie i zakończenie webinarium


ZASADY ORGANIZACJI WEBINARIUM:
Przed szkoleniem
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają ankiety ewaluacyjne.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
300 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w webinarium.
Imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23 %
Materiały szkoleniowe z webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23 %
Ilość miejsc na webinarium jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.


24/11/2022 Webinarium

Warsztaty z walidacji, weryfikacji i szacowanie niepewności wyników w mikrobiologii żywności – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE
„WARSZTATY Z WALIDACJI, WERYFIKACJI I SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI WYNIKÓW
W MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 171 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze schematem planowania i realizacji walidacji badań ilościowych i jakościowych. Wyznaczą precyzję w warunkach powtarzalności i odtwarzalności, specyficzność i selektywność oraz oszacują niepewność metody badawczej. Przykłady praktyczne, obliczenia w trakcie szkolenia pozwolą na swobodne przyswojenie i utrwalenie wiedzy.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów zajmujących się walidacją metod mikrobiologicznych, diagnostów laboratoryjnych, pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia, doktorantów i pracowników naukowych chcących podnieść swoje kompetencje, jak również osób zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
Część 1 – Walidacja i weryfikacja metod w mikrobiologii żywności
1. Terminologia
2. Dokumenty odniesienia - obowiązujące akty prawne i normy międzynarodowe
3. Omówienie różnić pomiędzy poszczególnymi arkuszami normy PN-EN ISO 16140
4. Wybór odpowiedniego dokumentu referencyjnego do przeprowadzenia walidacji/weryfikacji
5. PN-EN ISO 16140-3:2021-07 - Protokół weryfikacji referencyjnych i zwalidowanych metod alternatywnych
w pojedynczym laboratorium
• Wybór matryc
• Protokół techniczny
• Kontaminacja – przygotowanie inokulum oraz obliczenia
• Parametry charakterystyki (eLOD50, eBias, SIR)
• Kryteria akceptacji
6. PN-EN ISO 16140-4:2021-01 - Protokół walidacji metody stosowanej w jednym laboratorium
• Protokół techniczny
• Podejście standardowe oraz wieloczynnikowe
• Parametry charakterystyki
• Kryteria akceptacji
7. PN-EN ISO 16140-6:2020-05 - Protokół walidacji alternatywnych (własnych) metod dla procedur do potwierdzania i typowania
• Krótkie omówienie wymogów oraz protokołu technicznego
8. PN-EN ISO 22118:2011 – Charakterystyka molekularnych metod wykrywania
• Krótkie omówienie dodatkowych wymogów związanych z parametrami charakterystyki metody dla analiz żywności metodą PCR.

Część II – Niepewność pomiaru w badaniach mikrobiologicznych
1. Terminologia i definicje
2. Obowiązujące akty prawne i normy międzynarodowe
3. Sposób obliczania niepewności pomiaru w metodach ilościowych zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04
• Niepewność techniczna
• Niepewność matrycy
• Niepewność dystrybucji
Część III – Warsztaty, obliczenia.

Podsumowanie, pytania, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Starszy Specjalista ds. Analiz w J.S. Hamilton Poland sp. z o.o.
Biotechnolog molekularny z wykształcenia i mikrobiolog z pasji. Od około 5 lat specjalizuje się w zakresie mikrobiologii żywności. Na co dzień wykonuje badania obciążeniowe z użyciem Listeria monocytogenes oraz badania projektowe dedykowane dla klienta. Zajmuje się przeprowadzaniem szkoleń oraz wdrażaniem nowych metod mikrobiologicznych (R&D oraz Pion Wsparcia). W 2020 roku wdrożyła m.in. metodę wykrywania Shiga-toksycznych Escherichia coli wraz z identyfikacją serogrup za pomocą Real-Time PCR zgodnie z ISO/TS 13136.

TERMINY:
22-23.06.2022
08-09.11.2022

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 9,5 godziny

AGENDA:
I dzień
09:00 – 10.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
10:30 - 10:45 – przerwa
10:45-12:15 cd. szkolenia on-line
12:15- 12:30 – przerwa
12:30 – 14:00 cd. szkolenia on-line
14:00 – 14:15 – przerwa
14:15 – 15:30 cd. szkolenia on-line
15:30 podsumowanie, zakończenie

II dzień
09:30 – 11:00 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:00 – 11:15 – przerwa
11:15 – 12:45 cd. szkolenia on-line
12:45 – 13:00 – przerwa
13:00 – 13:30 pytania, podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
890 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, udział w warsztatach, imienne zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

08-09/11/2022 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. analiz mikrobiologicznych

Cena: 1 917,00 PLN + VAT

Zapisz się

Laboratorium mikrobiologii kosmetyków

Zagrożenia mikrobiologiczne produktów kosmetycznych. Ustalanie terminu trwałości – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE
„ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE W PRODUKCJI KOSMETYCZNEJ. USTALANIE TERMINU WAŻNOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 150 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Wykłady mają na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych, metodami analizy zgodnymi z normami ISO. Poszerzenie świadomości zagrożeń związanych z rozwojem drobnoustrojów w produktach kosmetycznych. Identyfikację punktów kontroli oraz potencjalnych źródeł prowadzących do zakażenia produktów gotowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, inżynierów oraz do osób koordynujących procesy technologiczne
w produkcji kosmetyków.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Skażenie produktu kosmetycznego z punktu widzenia użytkownika w skali kraju oraz świata.
2. Mechanizmy kontroli wg. PN EN ISO 21148, oraz przedstawienie pozostałych norm zharmonizowanych
z ustawodawstwem w wykorzystaniem tradycyjnych technik oraz alternatywy.
3. Omówienie drobnoustrojów oznaczanych w produktach kosmetycznych.
4. Charakterystyka jakości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych w świetle limitów zawartych w PN-EN ISO 17516, identyfikacja grup wrażliwych.
5. Omówienie faz w procesie technologicznym, charakterystyka surowców oraz kontrola środowiska produkcji
i higieny pracowników w świetle czystości mikrobiologicznej gotowego produktu kosmetycznego.
6. Konserwanty jako surowce kosmetyczne oraz metody badania ich skuteczności.
7. Omówienie powszechnie stosowanych metod testów konserwacji – podobieństwa i różnice.
8. Produkty kosmetyczne niskiego ryzyka mikrobiologicznego i ich ocena zgodnie z wymaganiami norm ISO.
9. Analiza wyników mikrobiologicznych w świetle ustalania terminu przydatności dla produktu kosmetycznego.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

TERMINY:
25.01.2022
20.04.2022
21.06.2022
07.11.2022

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
490 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

07/11/2022 On-Line

Dobra Praktyka Laboratoryjna w laboratorium kosmetycznym. Odwołanie do testu czystości mikrobiologicznej – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE
„DOBRA PRAKTYKA LABORATORYJNA W LABORATORIUM KOSMETYCZNYM.
ODWOŁANIE DO TESTU CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 105 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy zarządzającego jednostką badawczą, kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do zarządzających jednostkami badawczymi, kierowników badań oraz personelu laboratoriów badawczych różnych dziedzin.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Informacje ogólne
2. Aktualne wymagania prawne
3. Organizacja jednostki badawczej. Odpowiedzialność:
• Zarządzającego Jednostką Badawczą
• Personelu Jednostki Zapewnienia Jakości
• Kierownika Badania / Personelu Badawczego
4. Program Zapewnienia Jakości
5. Rola Jednostki Zapewnienia Jakości w prawidłowym przebiegu testu czystości mikrobiologicznej
6. Organizacja pomieszczeń i środowiska jednostki badawczej
• Pomieszczenia wykorzystywane do prowadzenia testu czystości
• Przyrządy pomiarowe, materiały i odczynniki używane w teście czytości
• Mikrobiologiczne Systemy badawcze
• Materiały badane i odniesienia
7. Dokumentacja systemowa:
• Standardowe Procedury Operacyjne (SOP)
• Formularze
• Rejestry
8. Dokumentacja badawcza:
• Plan badania czystości mikrobiologicznej
• Prowadzenie badania
• Sprawozdanie z badania czystości mikrobiologicznej
9. Archiwizacja
10. DPL w pracowni mikrobiologicznej – studium przypadku w odniesieniu do testu czystości.
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz praktykę w opracowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania, prowadzeniu badań, szkoleń oraz doradztwa technicznego.
Absolwentka Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie organizacji i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemów jakości. Od 2004 roku współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2012 roku kierownik laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą polsko-francuskiej firmy świadczącej usługi z zakresu biologii molekularnej
i kosmetologii dla największych światowych koncernów kosmetycznych. Opracowała i wdrożyła system Dobrych Praktyk Laboratoryjnych oraz ISO 17025 w jednym z największych centrów badawczych w Polsce. Kierownik zespołu współpracującego z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) w zakresie weryfikacji nowych norm badawczych.

TERMINY:
22.03.2022
06.07.2022
06.12.2022

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany
na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
490 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia
na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.


06/07/2022 On-Line
06/12/2022 On-Line

Aspekty mikrobiologiczne widziane oczami kadry technologicznej – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „ASPEKTY MIKROBIOLOGICZNE WIDZIANE OCZAMI
KADRY TECHNOLOGICZNEJ W PRODUKCJI KOSMETYKÓW”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 167 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z wymaganiami prawnymi oraz zbiorem norm, które wykorzystuje się w kontroli produktów kosmetycznych. Wymagania normatywne zostaną przedstawione z perspektywy wprowadzenia produktu gotowego do obrotu oraz jego życia na rynku. Omówione zostaną zasady projektowania procesów mycia w oparciu
o właściwości środków myjących oraz specyfikę produkcji. Wpływ drobnoustrojów zostanie przedstawiony z perspektywy procesu produkcji, konfekcji i magazynowania.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do kadry technologicznej, pracowników działów handlowych oraz marketingu a także pracowników kontroli jakości zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Dostępne wymogi prawne w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r z późniejszymi zmianami.
2. Mechanizmy kontroli wg. PN EN ISO 21148, oraz przedstawienie pozostałych norm zharmonizowanych
z ustawodawstwem.
3. Możliwości analizy mikrobiologicznej bez profesjonalnego zaplecza badawczego.
4. Charakterystyka jakości mikrobiologicznej produktów gotowych w oparciu o dane zawarte w normie PN-EN ISO 17516.
5. Projektowanie procesów mycia i dezynfekcji z uwzględnieniem walidacji.
6. Termin przydatności masy kosmetycznej przed konfekcją i po konfekcji.
7. Postępowanie w przypadku zakażenia produktu, surowca lub opakowania.
8. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

TERMINY:
17.03.2022 – szkolenie on-line
27.10.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

27/10/2022 On-Line

Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego. Identyfikacja zagrożeń i ustalenie planu utrzymania czystości w zakładach produkcji NON-FOOD – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „MIKROBIOLOGICZNY MONITORING ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO NON-FOOD.
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I USTALENIE PLANU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 08 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zidentyfikowanie zagrożeń mikrobiologicznych w zakładzie produkcyjnym oraz ustalenie planu utrzymania czystości, przedstawienie badań mikrobiologicznych w zakresie pobierania i przygotowywania prób środowiskowych, monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego oraz jego nowoczesnych i szybkich technik. Omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania wyników.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do dla pracowników odpowiedzialnych za mycie i dezynfekcję w zakładzie produktów non food, technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości oraz laboratorium mikrobiologicznego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do mikrobiologii
2. Monitoring mikrobiologiczny środowiska produkcyjnego
3. Źródła zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego
• Biofilm w środowisku produkcyjnym
4. Pobieranie próbek środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 18593: wymazy i odciski
5. Nowoczesne i szybkie techniki monitoringu środowiska produkcyjnego
6. Badania mikrobiologiczne mediów: wody, powietrza, powietrza sprężonego
7. Higiena pracowników produkcyjnych
8. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania wyników
9. Budowanie kultury bezpieczeństwa produktu poprzez zwiększanie mikrobiologicznej świadomości pracowników produkcyjnych
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Do 2016 roku Mikrobiolog w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton
w Poznaniu. Pracownik działów kontroli jakości, w tym laboratorium mikrobiologicznego, w firmach z branży suplementów diety i FMCG. Wykładowca przedmiotu Mikrobiologia podstawowa i żywności na uczelni wyższej.

TERMINY:
22.03.2022 – szkolenie on-line
07.06.2022 – szkolenie on-line
12.09.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w POZNANIU

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


12/09/2022 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. mikrobiologicznych analiz kosmetyków

Cena: 1 791,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty ds. analiz laboratoryjnych

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w organizacji i spójność pomiarowa w systemach zarządzania – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W ORGANIZACJI
I SPÓJNOŚĆ POMIAROWA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KRÓTKIE FILMY POKAZOWE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 98 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat sprawowania nadzoru nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym oraz przygotowanie uczestników do prawidłowego nadzorowania wyposażenia zgodnie z wymaganiami metrologicznymi. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie wymagania stawia się laboratoriom badawczym, pomiarowym i wzorcującym, jak również będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach dotyczących opracowywania kart wyposażenia i pozostałej dokumentacji towarzyszącej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników laboratoriów badawczych i kontroli jakości zajmujących się nadzorem nad posiadanym wyposażeniem pomiarowo-badawczym, kierowników technicznych oraz osób zainteresowanych tematem metrologii.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia.
2. Podstawowe pojęcia dotyczące wyposażenia zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”.
3. Omówienie i interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej,
4. Podstawowe wymagania normy pomocniczej PN-EN ISO10012:2004 - Systemy zarządzania pomiarami Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażania pomiarowego,
5. Zasady dotyczące opracowania procedury dotyczącej nadzorowania wyposażenia w laboratorium,
6. Podział wyposażenia
7. Zasady wyboru wyposażenia aby spełniło wymagania metrologiczne,
8. Czynniki brane pod uwagę podczas ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami - dokument ILAC-G24:2007 oraz podczas ustalanie odstępów czasów pomiędzy sprawdzeniami okresowymi,
9. Program wzorcowań,
10. Omówienie zawartość świadectwa wzorcowania oraz w jaki sposób interpretować oraz wykorzystywać wyniki zawarte w świadectwie wzorcowania,
11. Monitorowanie wyników wzorcowania w celu śledzenia kierunków ich zmian.
Ćwiczenia:
Opracowane na podstawie przyrządów fizykochemicznych np. wagi, wzorce masy, spektrofotometry, pehametry:
1. Kwalifikowanie wyposażenia do odpowiedniej grupy.
2. Planowanie nadzoru nad wyposażeniem– opracowanie programów wzorcowań/sprawdzeń pośrednich.
3. Analiza i wykorzystanie świadectwa wzorcowania
Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Metrolog, auditor wewnętrzny. Doświadczony trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe
w zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka artykułów publikowanych w prasie branżowej. Specjalista w akredytowanym laboratorium badawczym.

TERMINY:
11.02.2022 - szkolenie on-line
01.03.2022 - szkolenie on-line
17.05.2022 - szkolenie on-line
30.09.2022 - szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
30.11.2022 - szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
650 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


30/09/2022 On-Line
30/11/2022 On-Line

Zastosowanie metod statystycznych w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości – WEBINARIUM

WEBINARIUM
„ZASTOSOWANIE METOD STATYSTYCZNYCH
W PORÓWNANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH I BADANIACH BIEGŁOŚCI”

WYKŁADY
SYMBOL: 58 WEB

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem szkolenia jest przedstawienie sposobów weryfikacji poprawności prowadzonych oznaczeń laboratoryjnych oraz metod statystycznych zalecanych do wykorzystania na różnych etapach badania biegłości analitycznej, omówienie stosowanych terminów, symboli oraz metod i wskaźników oceny wyników, a także sposobów ich interpretacji. Uczestnicy będą mieli możliwość uzupełnienia i usystematyzowania wiedzy oraz nabycia umiejętności i kompetencji w zakresie wyboru najlepszych metod określenia poprawności analitycznej prowadzonych badań oraz uczestnictwa w programach porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości (PT/ILC).

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie badań, koordynowanie i ocenę poprawności stosowanych oznaczeń analitycznych, a także weryfikację sposobu określania biegłości; osób planujących uczestnictwo w badaniach biegłości czy porównaniach międzylaboratoryjnych, a także osób zaangażowanych w procesy kontroli i zapewnienia jakości, niezależnie od dyscypliny.

PROGRAM :
1. Miejsce badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych w kontroli i zapewnieniu jakości wyników badań
2. Wprowadzenie do pojęć statystycznych (statystyka, populacja, próbka losowa, reprezentatywna próbka losowa, niepewność pomiaru)
3. Cele stosowania technik statystycznych
4. Omówienie wymagań dotyczących realizacji badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych
• wymagania dotyczące jednorodności i stabilności obiektów
• pojęcie błędu w badaniach
• wykorzystanie narzędzi statystycznych w ocenie wyników
• sposoby określania i wyznaczania wartości przypisanej oraz niepewności
• ocena wyników uzyskanych przez uczestników i ich interpretacja
• wykorzystanie testów statystycznych w ocenie wyników i ich interpretacji
5. Dyskusja, wymiana doświadczeń, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Profesor uczelni, doktor habilitowana nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność chemia i analiza żywności oraz technologia żywności. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem dydaktycznym w zakresie chemii żywności i analityki laboratoryjnej oraz sposobów walidacji metod badawczych, a także towaroznawstwa
i pozaekonomicznych motywów zachowań konsumentów. Za działalność dydaktyczną i naukową wyróżniona kilkukrotnie nagrodami Rektora oraz studentów.
Organizator i prowadząca wielu szkoleń analitycznych i towaroznawczych realizowanych głównie dla pracowników sektora spożywczego. Autorka około 120 publikacji naukowych polskich i zagranicznych w zakresie zagadnień związanych z czynnikami wpływającymi na jakość żywności i sposobami jej oceny.

TERMINY:
26.01.2022
26.05.2022
05.10.2022

AGENDA:
09:00 – rozpoczęcie webinarium
09:05-11.00 – realizacja założonej tematyki zajęć
11:00 – sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie i zakończenie webinarium

ZASADY ORGANIZACJI WEBINARIUM:
Przed szkoleniem
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton. Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają ankiety ewaluacyjne.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
200 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w webinarium.
Imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23 %
Materiały szkoleniowe z webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23 %

Ilość miejsc na webinarium jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

05/10/2022 Webinarium

Budowanie kart kontrolnych na przykładzie kart Shewharta, wykorzystywanych w kontroli jakości – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE
„BUDOWANIE KART KONTROLNYCH NA PRZYKŁADZIE KART SHEWHARTA,
WYKORZYSTYWANYCH W KONTROLI JAKOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 108 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych podczas kontroli jakości wyników analiz i pomiarów z wykorzystaniem kart kontrolnych na przykładzie kart Shewharta. Szkolenie podsumowuje zagadnienia teoretyczne, porusza problemy związane z tworzeniem i interpretacją kart kontrolnych oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę (na przykładzie samodzielnie zbudowanych kart kontrolnych), pozwalającą wykorzystywać podstawy teoretyczne w późniejszej pracy.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za kontrolę jakości wyników analiz i pomiarów lub chcących poszerzyć lub uporządkować wiedzę z tego zakresu, a także pozostałych pracowników zainteresowanych problematyką szkolenia, chcących podnieść swoje kompetencje lub nabyć nową wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Podstawowe definicje dotyczące kontroli jakości
2. Podstawowe definicje dotyczące analizy trendów
3. Przykłady graficznej analizy uzyskanych wyników
4. Schemat budowania kart kontrolnych
5. Problematyka interpretacji kart kontrolnych
6. Omówienie podstawowych problemów podczas prowadzenia kart kontrolnych, przykłady.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Doktor nauk chemicznych, specjalista z zakresu analizy żywności i bezpieczeństwa produktów spożywczych, trener walidacji metodyk analitycznych, analizy trendów, sposobów kontroli i zapewnienia jakości w laboratorium analitycznym

TERMIN:
18.02.2022
20.04.2022
06.09.2022

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

06/09/2022 On-Line

Walidacja metod analitycznych i szacowania niepewności wyników. Badania fizykochemiczne, instrumentalne – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE
„WALIDACJA METOD ANALITYCZNYCH I SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI WYNIKÓW.
BADANIA FIZYKOCHEMICZNE I INSTRUMENTALNE”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 90 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy kierowników i pracowników laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane
z metodami badawczymi oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować stosowne procedury dotyczące szacowania niepewności i walidacji metod badawczych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów różnych branż przemysłu, diagnostów laboratoryjnych i pracowników laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych wszystkich szczebli, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe definicje dotyczące procesu walidacji:
• wyjaśnienie pojęć związanych z procesem walidacji,
• dokumenty walidacyjne,
• uregulowania normatywne i wymogi prawne.
2. Celowość walidacji i korzyści z niej wynikające:
• po co walidować?
• kiedy występuje konieczność walidacji?
• korzyści z walidacji dla laboratorium / Klienta / Zleceniodawcy.
3. Etapy postępowania walidacyjnego (planowanie, realizacja, ocena):
• podstawowy schemat postępowania walidacyjnego, określenie kompromisu pomiędzy oczekiwaniami
a możliwościami,
• plan walidacji,
• ocena pod kątem spełnienia wymagań walidacyjnych.
4. Podstawowe pojęcia i narzędzia:
• zakres pomiarowy, powtarzalność, precyzji,
• dokładność,
• odtwarzalność,
• stosowanie wybranych testów statystycznych,
• raport walidacyjny / dokumentacja walidacyjna
5. Szacowanie niepewności wyników:
• budżet niepewności
• wyznaczanie niepewności
6. Przykłady dotyczące walidacji metod i szacowania niepewności.
7. Wymagania normy PN-EN ISO /IEC 17025.
8. Badania biegłości analitycznej w procesie walidacji.
9. Najczęściej popełniane błędy w planowaniu i realizacji walidacji.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
• Ekspert ds. analiz Pracownia Spektrometrii J.S. Hamilton Poland

• Profesor uczelni, doktor habilitowana nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność chemia i analiza żywności oraz technologia żywności. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem dydaktycznym w zakresie chemii żywności i analityki laboratoryjnej oraz sposobów walidacji metod badawczych, a także towaroznawstwa i pozaekonomicznych motywów zachowań konsumentów. Za działalność dydaktyczną i naukową wyróżniona kilkukrotnie nagrodami Rektora oraz studentów.
Organizator i prowadząca wiele szkoleń analitycznych i towaroznawczych realizowanych głównie dla pracowników sektora spożywczego. Autorka około 120 publikacji naukowych polskich i zagranicznych w zakresie zagadnień związanych z czynnikami wpływającymi na jakość żywności i sposobami jej oceny.

TERMINY:
23.02.2022
14.06.2022
05.12.2022

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
550 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

05/12/2022 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. analiz laboratoryjnych

Cena: 1 584,00 PLN + VAT

Zapisz się

Analiza sensoryczna

Warsztaty z weryfikacji i metod sensorycznych – SZKOLENIE STACJONARNE

SZKOLENIE
„WARSZTATY Z WERYFIKACJI I METOD SENSORYCZNYCH”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 02 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami analizy sensorycznej i jej zastosowaniem, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami tworzenia zespołu i realizacji badań. Uczestnicy biorą udział w podstawowych testach weryfikacyjnych oraz badaniach z użyciem standardowych metod analizy sensorycznej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, działu marketingu i R&D, pracowników produkcji.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Podstawy analizy sensorycznej, definicje i terminologia.
2. Zasady wykonania badań sensorycznych i przygotowania próbek.
3. Czynniki wpływające na wiarygodność wyników.
4. Rekrutacja i weryfikacja zespołu sensorycznego.
5. Testy weryfikacyjne – rodzaje i zasady wykonania.
6. Metody analizy sensorycznej i badań konsumenckich.

WARSZTATY:
1. Weryfikacja sensoryczna zmysłu smaku, węchu, czucia i wzroku z wykorzystaniem testów wymaganych normą ISO 8586:2012 i innych norm związanych.
2. Wykonanie badań i analiza danych z badań z zastosowaniem podstawowych metod analizy sensorycznej (metody różnicowe, opisowe, punktowe i szeregowania).

TRENER:
Ekspert w zakresie oceny sensorycznej artykułów spożywczych. Ukończyła studnia Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Od 2014 roku prowadzi w J.S. Hamilton szkolenia z zakresu wrażliwości sensorycznej oraz metod analizy sensorycznej w zakładach przemysłu spożywczego.

TERMINY:
13-14.01.2022 Gdynia
28-29.07.2022 Gdynia
25-26.08.2022 Gdynia
29-30.09.2022 Gdynia
08-09.12.2022 Gdynia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po ok 6-7 godzin

NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych. Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.

CENA SZKOLENIA:
1500 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie/ certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

28-29/07/2022 Gdynia
25-26/08/2022 Gdynia
29-30/09/2022 Gdynia
08-09/12/2022 Gdynia

Lider zespołu sensorycznego – wymagania, zadania, problemy – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „LIDER ZESPOŁU SENSORYCZNEGO - WYMAGANIA, ZADANIA, PROBLEMY”
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 142 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań dotyczących projektowania oraz nadzorowania funkcjonowania pracowni sensorycznej. Przedstawione zostaną zasady naboru (rekrutacji) członków zespołu oceniającego, metody stosowane w badaniach sensorycznych oraz zasady tworzenia instrukcji laboratoryjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za organizację i funkcjonowanie pracowni sensorycznych, pracowników laboratoriów zakładowych, osób odpowiedzialnych za opracowanie i doskonalenie systemów zapewnienia jakości w laboratoriach

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Psychofizjologiczne podstawy oceny sensorycznej.
2. Zapewnienie wiarygodności metod badawczych: zespół oceniający, laboratorium sensoryczne, wybór metody badawczej
3. Zespół oceniający (wybór i szkolenie kandydatów) – wymagania w zakresie wrażliwości sensorycznej, psychologiczne predyspozycje kandydatów, podstawowe testy sprawdzające stosowane przy selekcji kandydatów, szkolenie zespołu oceniającego, monitorowanie sprawności sensorycznej oceniających.
4. Warunki przeprowadzania ocen sensorycznych – laboratorium sensoryczne, fizyczne warunki ocen.
5. Metody stosowane w badaniach sensorycznych – metody określania wartości progowych, metody skalowania, metody różnicowe, metody sensorycznej analizy opisowej.
6. Zasady Dobrej Praktyki w badaniach sensorycznych.
7. Akredytacja laboratorium jako potwierdzenie kompetencji kierownictwa i personelu.
8. Sensoryczne badania konsumenckie – metody jakościowe, metody ilościowe.
9. Planowanie badań sensorycznych oraz analiza statystyczna w prezentacji wyników badań sensorycznych.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności – chemii i analizy żywności (Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności).
Wieloletnie doświadczenie w prowadzenia analiz sensorycznych, badań konsumenckich, projektowania pracowni sensorycznych.
Wykładowca z zakresu prawa żywnościowego oraz wymagań standardów BRC i IFS w ramach studiów podyplomowych na wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Audytor wiodący w zakresie standardów BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 oraz GLOBALG.A.P.; audytor systemów ISO 9001, ISO 22000 oraz HACCP.
Wykształcenie pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń między innymi z zakresu prawa żywnościowego, wymagań standardów sieciowych, audytów wewnętrznych.

TERMINY:
18.03.2022 – szkolenie on-line
16.05.2022 – szkolenie on-line
05.09.2022 – szkolenie on-line
08.11.2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w WARSZAWIE
12.12.2022 – szkolenie on-line

AGENDA:
09/10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 - 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia
15:00/ 16.00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
590 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY - (WARSZAWA)
690 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

05/09/2022 On-Line
08/11/2022 On-Line
12/12/2022 On-Line

Badania konsumenckie jako narzędzie w kształtowaniu sukcesu produktu na rynku z uwzględnieniem wymagań przewodnika ISO 11136:2014 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE
„BADANIA KONSUMENCKIE JAKO NARZĘDZIE W KSZTAŁTOWANIU SUKCESU PRODUKTU
NA RYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ PRZEWODNIKA ISO 11136:2014”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 143 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami projektowania, realizacji i analizy danych badań konsumenckich, przedstawienie możliwości zastosowania badań konsumenckich w kształtowaniu jakości istniejących produktów i projektowaniu nowych produktów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do wszystkich pracowników działu marketingu, R&D, technologów i innych osób uczestniczących
w procesie projektowania nowych produktów i kształtowania jakości produktów już istniejących, osób odpowiedzialnych za organizację i realizację badań konsumenckich.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wykorzystanie badań konsumenckich w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w branży spożywczej (projektowanie
i doskonalenie produktów, repozycjonowanie, opakowanie produktu).
2. Podejmowanie decyzji konsumenckich – zmiany zachodzące na przestrzeni lat w reakcjach konsumentów dotyczących produktów żywnościowych; socjologiczne podstawy podejmowania decyzji zakupowych.
3. Przegląd metod badań konsumenckich.
4. Badania marketingowe – wykorzystanie technik ankietowych w badaniu rynku.
5. Wykorzystanie metod analizy sensoryczne w badaniach konsumenckich.
6. Przeprowadzanie testów hedonistycznych w badaniach konsumenckich – zastosowanie wytycznych normy ISO11136:2017.
7. Zogniskowany wywiad grupowy (Focus group intrview) – zasady wykorzystanie metody w badaniach konsumenckich.
8. Zasady wyboru metod badawczych w zależności od celu badania i oczekiwanych rezultatów. Zastosowanie badań konsumenckich w praktyce.
9. Analiza danych uzyskanych w testach konsumenckich. Zastosowanie metod statystycznych.
10. Praktyczne przykłady realizacji badań konsumenckich i wykorzystania wyników z badań do rozwoju produktu. Błędy w badaniach konsumenckich.
11. Oczekiwania konsumentów w stosunku do produktów żywnościowych – przegląd najnowszych trendów.
12. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności – chemii i analizy żywności (Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności).
Wieloletnie doświadczenie w prowadzenia analiz sensorycznych, badań konsumenckich, projektowania pracowni sensorycznych.
Wykładowca z zakresu prawa żywnościowego oraz wymagań standardów BRC i IFS w ramach studiów podyplomowych na wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Audytor wiodący w zakresie standardów BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 oraz GLOBALG.A.P.; audytor systemów ISO 9001, ISO 22000 oraz HACCP.
Wykształcenie pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń między innymi z zakresu prawa żywnościowego, wymagań standardów sieciowych, audytów wewnętrznych.

TERMINY:
27.01.2022
13.06.2022
14.11.2022

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie.
W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
590 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

14/11/2022 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. analiz sensorycznych

Cena: 2 412,00 PLN + VAT

Zapisz się