Szkolenia

Pakiety szkoleń

Wszystkie Wyczyść


Akademia jakości i bezpieczeństwa żywności

Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metod analiz – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE
„ZANIECZYSZCZENIA ŻYWNOŚCI. AKTUALIZACJA WYMAGAŃ PRAWNYCH, METODY ANALIZ”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL: 68 ON-LINE
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych chemicznych zanieczyszczeń żywności w aspekcie aktualnych uregulowań prawnych, zagrożeń dla życia, metod analitycznych i interpretacji wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości i laboratoriów zakładów przemysłu spożywczego odpowiedzialnych za prawidłową ocenę surowca i produktów, pracowników urzędowych laboratoriów nadzoru, a także wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Charakterystyka zanieczyszczeń chemicznych żywności.
2. Źródła zanieczyszczeń w artykułach żywnościowych.
3. Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie konsumenta.
4. Aktualne akty prawne regulujące maksymalny poziom zanieczyszczeń w środkach spożywczych.
5. Metody oznaczania wybranych zanieczyszczeń w żywności.
6. Interpretacja wyników w powiązaniu z obowiązującymi przepisami prawnymi.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert ds. analiz Pracownia Spektrometrii J.S. Hamilton Poland.

Adiunkt w Katedrze Towaroznawstwa i Badań Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z kilkuletnim doświadczeniem w analizach jakościowych i ilościowych. Od kilku lat Opiekun Studenckiego Koła Higieny Żywności i Toksykologii. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na wtórnych metabolitach grzybów i sposobach ich unieszkodliwiania oraz innych zanieczyszczeniach żywności, jak WWA, pestycydy, bisfenol A. Działalność naukowa opiera się o analitykę żywności i pasz, w szczególności chemię i analitykę związków niepożądanych, w tym także o zafałszowania żywności. Zainteresowania dotyczą także trendów w metodach analizy żywności (LC/MS, GC/MS, metoda ELISA, NIR itp.) oraz trendów ryzyka zafałszowania produktów.

DATA:
10.09.2021
08.11.2021
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej. Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail. Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

08/11/2021 On-Line

Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE
„NADZÓR NAD ALERGENAMI W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL: 63 ON-LINE
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uaktualnienie lub poszerzenie informacji dotyczących alergenów oraz nadzoru nad alergenami
w zakładzie produkcyjnym. Omawiane będą aktualne wymagania prawne, charakterystyka metod badań i oceny ryzyka w odniesieniu do systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Przedstawione zostaną także zagadnienia walidacji procesów czyszczenia i dezynfekcji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, technologów, menadżerów produkcji, pracowników działów jakości
i laboratoriów, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Alergeny w przemyśle spożywczym – zagrożenia i aspekty prawne:
• Rodzaje alergenów występujących w żywności
• Prawo Unii Europejskiej dotyczące alergenów w żywności.
2. Procedury postępowania z alergenami w zakładzie produkcyjnym, w tym:
• zidentyfikowanie źródeł, przegląd: specyfikacji, dostaw i dostawców
• analiza zagrożeń, sporządzenie planu występowania - szacowanie ryzyka
• planowanie produkcji
• projektowanie nowych wyrobów
• zasady magazynowania
• ustalenie zasad postępowania przy operowaniu alergenami
• mycie i czyszczenie
• szkolenia pracowników.
3. Walidacja procesów czyszczenia i dezynfekcji:
• walidacja procesów czyszczenia – zaprojektowanie „najgorszego przypadku”
• ustalanie kryterium akceptacji dla walidacji czyszczenia
• szacowanie akceptowalnego poziomu skażenia alergenowego dla danego wyrobu: NOAEL, LOAEL.
4. Alergeny a znakowanie produktów spożywczych.
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENERZY:
Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor trzeciej strony BRC Food; ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, alergenów oraz z zakresu znakowania środków spożywczych.

TERMINY SZKOLENIA:
10.02.2021
07.05.2021
14.09.2021
08.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy ( o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują świadectwo/ certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej następnego dnia po szkoleniu.
Oryginał świadectwa/ certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

08/11/2021 On-Line

Znakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE
„ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI. INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL: 50 ON-LINE
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa odnośnie znakowania żywności w celu praktycznego ich zastosowania.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe obowiązki producentów żywności w zakresie znakowania żywności wynikające z:
 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
2. Znakowanie żywności – wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr (UE) 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności:
• informacje obowiązkowe na temat żywności, w tym m.in. nazwa produktu, wykaz składników, alergeny
• kraj i miejsce pochodzenia - obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/775.
3. Zasady znakowania wartością odżywczą:
• obowiązkowa i dobrowolna informacja o wartości odżywczej
• żywność zwolniona z obowiązku znakowania wartością odżywczą.
4. Prawidłowe oznakowanie towarów paczkowanych.
5. Treści niedozwolone, wprowadzające konsumenta w błąd.
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
TRENER:
Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor trzeciej strony BRC Food; ekspert
ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, alergenów oraz z zakresu znakowania środków spożywczych.
TERMINY SZKOELNIA:
12.01.2021
19.03.2021
21.05.2021
06.07.2021
24.09.2021
17.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej po szkoleniu.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00
do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna
w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

17/11/2021 On-Line

Mycie i dezynfekcja maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„MYCIE I DEZYNFEKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 18 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zagadnieniami i ogólnymi zasadami dotyczącymi mycia i dezynfekcji
w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego, dobór metod i środków do określonych powierzchni
i zanieczyszczeń. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z dobrą praktyką higieniczną oraz ich rola
w prawidłowym funkcjonowaniu zakładu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników zainteresowanych zagadnieniami mycia i dezynfekcji w zakładach produkcyjnych, hotelach, restauracjach, stołówkach, barach oraz sklepach.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie
• Preparaty myjące i dezynfekcyjne
• Właściwości preparatów myjących
• Cechy dobrego środka myjącego
• Składniki preparatów myjących
• Właściwości preparatów dezynfekujących
• Cechy dobrego środka dezynfekcyjnego
2. Mycie
• Cel mycia
• Mycie - zasady ogólne
• Etapy mycia
• Mycie ręczne
• Mycie mechaniczne
• Mycie CIP (mycie w miejscu - Cleaning in Place)
• Mycie COP (mycie poza miejscem - Cleaning of Place)
3. Dezynfekcja
• Dezynfekcja fizyczna
• Dezynfekcja chemiczna
• Monitorowanie procesów mycia i dezynfekcji
• Weryfikacja mycia i dezynfekcji
4. GHP a mycie i dezynfekcja
5. Kontrola czystości fizycznej, chemicznej i biologicznej
6. Zakładowy plan higieny.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista z Katedry Higieny, Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, SGGW Warszawa, Doktor Nauk Weterynaryjnych, specjalista Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, technik analityki medycznej, specjalista ds. higieny żywności w firmie produkującej preparaty do zwalczania skażeń biologicznych, higienizacji.

TERMIN SZKOLENIA:
15.01.2021
17.03.2021
20.05.2021
26.08.2021
05.10.2021
13.12.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy ( o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.
13/12/2021 On-Line

Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego w zakładach produkcji żywności – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„MIKROBIOLOGICZNY MONITORING ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO
W ZAKŁADACH PRODUKCJI ŻYWNOŚCI”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

03 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń, krótkie filmy pokazowe

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie badań mikrobiologicznych w zakładzie przetwórstwa żywności, w zakresie pobierania
i przygotowywania prób, przedstawienie monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego oraz jego nowoczesnych i szybkich technik. Omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas pobierania
i przygotowywania prób żywności i środowiskowych oraz wykonywania badań, podawania wyników.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, pracowników laboratorium przyzakładowych firm z branży spożywczej.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do mikrobiologii
2. Monitoring mikrobiologiczny środowiska produkcyjnego
3. Źródła zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego
a. Biofilm w środowisku produkcyjnym
4. Pobieranie próbek środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 18593
a. Nowoczesne i szybkie techniki monitoringu środowiska produkcyjnego
5. Higiena pracowników produkcyjnych
6. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania wyników
7. Budowanie kultury bezpieczeństwa żywności poprzez monitoring środowiska produkcyjnego
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Do 2016 roku Mikrobiolog w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton
w Poznaniu. Pracownik działów kontroli jakości, w tym laboratorium mikrobiologicznego, w firmach z branży suplementów diety i FMCG. Wykładowca przedmiotu Mikrobiologia podstawowa i żywności.
Praktyk, Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego, Wykładowca z zakresu mikrobiologii, higieny, środowiska.
TERMINY SZKOLENIA:
04.02.2021
15.04.2021
05.07.2021
16.09.2021
28.10.2021
09.12.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

28/10/2021 On-Line
09/12/2021 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa żywności

Cena: 2 133,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia jakości i bezpieczeństwa pasz

Prawne i systemowe aspekty dystrybucji pasz – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE:
„PRAWNE I SYSTEMOWE ASPEKTY DYSTRYBUCJI PASZ”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 112 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z prawnymi i systemowymi aspektami dystrybucji pasz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do firm transportowych, handlowych, skupów, firm świadczących usługi przeładunku
i magazynowania, producentów mieszanek i materiałów paszowych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przepisy prawne i klasyfikacja pasz w UE
• rozporządzenia: 183/2005, 767/2009, 181/2003, 178/2002, 1069/2009, 2017/1017, 2017/625
2. Geneza systemów jakościowych
3. Najbardziej popularne systemy jakościowe w Polsce
• GMP+, QS, Vlog, GMP+MI105, FAMI-QS
4. Początek łańcucha paszowego
5. Porównanie wymogów prawnych i systemowych w sektorze paszowym
• Program warunków wstępnych
• Plan HACCP
• Działania operacyjne
• Weryfikacja i usprawnienia
• Oznakowanie/etykietowanie pasz
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
W roku 2008 ukończył studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczął w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu jako Inspektor ds. pasz aby potem kontynuować ją w Głównym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie. Następnym etapem pracy zawodowej było stanowisko Regulatory Managera w Cargill Poland Sp. Z o.o. gdzie był odpowiedzialny za kontakty oddziałów Cargill w Polsce z Inspekcją Weterynaryjną. Pozwoliło mu to potwierdzić oraz rozszerzyć wiedze z aspektów prawnych branży paszowej i utylizacyjnej. W ramach wewnętrznych szkoleń odbył staż na stanowisko dyrektora wytwórni pasz. Dalszym etapem pracy było stanowisko Quality Managera w Wytwórni Premiksów LNB w Kiszkowie – Oddziale Cargill Poland gdzie był odpowiedzialny za wdrażanie wymagań firm z obszaru petfood oraz utrzymanie i wdrażaniem systemów zarzadzania jakością, w tym FAMIQS ora GMP +.
W roku 2018 rozstał się z firmą Cargill i od tej pory prowadzi konsulting oraz audytowane systemów GMP + oraz PIM BEZ GMO. Wdrożyłem systemy GMP +, PIM BEZ GMO oraz HACCP w wielu firmach.

TERMINY SZKOLENIA:
18.02.2021
17.06.2021
02.07.2021
07.10.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać
z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy ( o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.


Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PASZ”:
1. Wdrażanie procedur HACCP w przemyśle paszowym
2. Prawne i systemowe aspekty dystrybucji pasz
3. Zasady etykietowania i wprowadzania do obrotu pasz. Praktyczne zastosowanie przepisów, najczęstsze błędy.

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa pasz.

Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 1.305 zł netto + 23 % VAT.
Cena zawiera rabat 10 % z tytułu skorzystania z całego pakietu szkoleń.

Brak dostępnych terminów

Wdrażanie procedur HACCP w przemyśle paszowym – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE „WDRAŻANIE PROCEDUR HACCP W PRZEMYŚLE PASZOWYM”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.


119 ON-LINE
TECHNIKI I METODY:
wykłady, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest krótkie przypomnienie głównych wymagań systemu HACCP oraz praktyczne przygotowanie analizy zagrożeń, szacowanie ryzyka i omówienie prawidłowo wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do specjalistów ds. jakości karmy, technologów i kierowników produkcji odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu jakości i bezpieczeństwa pasz.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy zagrożeń
2. ustanowienie krytycznych punktów kontroli (CCP)
3. Ćwiczenia praktyczne
4. Przyjęcie odpowiednich limitów krytycznych dla każdego CCP
5. Opracowanie właściwego systemu monitorowania
6. Ćwiczenia praktyczne
7. Ustanowienie działań naprawczych w sytuacji, jeśli monitoring wykaże, iż CCP nie jest pod kontrolą
8. Opracowanie procedur weryfikacyjnych potwierdzających, że system HACCP funkcjonuje poprawnie
9. Ćwiczenia praktyczne
10. Prowadzenie dokumentacji (rejestrów) w odniesieniu dla procedur i systemu monitorowania
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
W roku 2008 ukończył studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczął w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu jako Inspektor ds. pasz aby potem kontynuować ją w Głównym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie. Następnym etapem pracy zawodowej było stanowisko Regulatory Managera w Cargill Poland Sp. Z o.o. gdzie był odpowiedzialny za kontakty oddziałów Cargill
w Polsce z Inspekcją Weterynaryjną. Pozwoliło mu to potwierdzić oraz rozszerzyć wiedze z aspektów prawnych branży paszowej i utylizacyjnej. W ramach wewnętrznych szkoleń odbył staż na stanowisko dyrektora wytwórni pasz. Dalszym etapem pracy było stanowisko Quality Managera w Wytwórni Premiksów LNB w Kiszkowie – Oddziale Cargill Poland gdzie był odpowiedzialny za wdrażanie wymagań firm z obszaru petfood oraz utrzymanie i wdrażaniem systemów zarzadzania jakością, w tym FAMIQS ora GMP +.
W roku 2018 rozstał się z firmą Cargill i od tej pory prowadzi konsulting oraz audytowane systemów GMP + oraz PIM BEZ GMO. Wdrożyłem systemy GMP +, PIM BEZ GMO oraz HACCP w wielu firmach.

TERMINY SZKOLENIA:
28.01.2021
19.03.2021
20.05.2021
07.09.2021
18.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać
z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy ( o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.


Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PASZ”:
1. Wdrażanie procedur HACCP w przemyśle paszowym
2. Prawne i systemowe aspekty dystrybucji pasz
3. Zasady etykietowania i wprowadzania do obrotu pasz. Praktyczne zastosowanie przepisów, najczęstsze błędy.

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa pasz.

Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 1.305 zł netto + 23 % VAT.
Cena zawiera rabat 10 % z tytułu skorzystania z całego pakietu szkoleń.

18/11/2021 On-Line

Zasady etykietowania i wprowadzania do obrotu pasz. Praktyczne zastosowanie przepisów, najczęstsze błędy – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„ZASADY ETYKIETOWANIA I WPROWADZANIA DO OBROTU PASZ.
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW, NAJCZĘSTSZE BŁĘDY.”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL: 121 ON-LINE
WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad prawidłowego etykietowania wszystkich rodzajów pasz (mieszanki paszowe, karmy. materiały paszowe, dodatki paszowe, premiksy). Uczestnicy zostaną zaznajomieni
i poprowadzeni „krok po kroku” przez niezbędne do tego celu materiały (m.in. rejestr dodatków paszowych, katalog materiałów paszowych, feedmaterialregister.eu). Szkolenie będzie oparte o praktyczne przykłady, również nieprawidłowości, spotykanych w codziennych sytuacjach rynkowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Osoby odpowiedzialne na co dzień w swojej pracy zawodowej za tworzenie etykiet, reklamę oraz weryfikację oznakowania pasz.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. 767/2009 definicje ich znaczenie i wpływ na klasyfikację produktów paszowych
2. Rejestr dodatków paszowych
• Jak korzystać, praktyczne porady
3. Materiały paszowe
• Katalog materiałów paszowych – co można a co trzeba
• Feedmaterialregister.com – status umieszczonych w nim produktów
• Przemysł spożywczy jako źródło materiałów paszowych
4. Dodatki paszowe i premiksy (r. 1831/2003)
• Zasady autoryzacji
• Oznakowanie
5. Oświadczenia obowiązkowe i dobrowolne stosowane w oznakowaniu pasz
6. Jak opracować prawidłowo etykietę, co musi zawierać, a co może
7. Ograniczenia prawne w stosowaniu pasz
8. Błędy i nadużycia stwierdzane w produktach znakowanych jako pasze – przykłady z życia
9. Kryteria oznakowania pasz "bez GMO"
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
TRENER:
Od ponad 15 lat zawodowo związany z Inspekcją Weterynaryjną, różnych szczebli. Posiada doświadczenie wynikające
z bezpośrednich wizyt w zakładach działających na rynku pasz i utylizacji. Reprezentuje Polskę w sprawach związanych
z tematyką pasz na posiedzeniach SCoPAFF w Brukseli. Na zaproszenie KE brał udział w audycie „paszowym” w jednym
z krajów członkowskich UE.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5-6 godzin

TERMIN SZKOLENIA:
03.03.2021
28.06.2021
21.09.2021
25.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA :
09.30 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15.00/15:30 podsumowanie, zakończenie

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
550 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia mogą odbywać się bezpośrednio u zamawiającego co daje możliwość do dopasowania zakresu szkolenia pod konkretne zapotrzebowanie.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.


Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PASZ”:
1. Wdrażanie procedur HACCP w przemyśle paszowym
2. Prawne i systemowe aspekty dystrybucji pasz
3. Zasady etykietowania i wprowadzania do obrotu pasz. Praktyczne zastosowanie przepisów, najczęstsze błędy.

Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa pasz.

Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 1.305 zł netto + 23 % VAT.
Cena zawiera rabat 10 % z tytułu skorzystania z całego pakietu szkoleń.

25/11/2021 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa pasz

Cena: 1 305,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty systemu zarządzania IFS (opcja 1)

Wymagania standardu IFS wersja 7 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„WYMAGANIA STANDARDU IFS FOOD WERSJA 7”

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jako licencjonowany dostawca szkoleń IFS Academy, tzw. Approval Trainer Provider oferuje szkolenia w zakresie wymagań i audytowania standardu IFS wersja 7.

Szkolenia prowadzone są przez zatwierdzonych trenerów i wg programu i prezentacji IFS Academy.
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia „Wymagania standardu IFS Food wersja 7” wystawione na formularzu IFS Academy.

152 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
Wykład, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
• Pełne omówienie wymagań standardu IFS Food wersja 7.
• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrażania standardu IFS Food wersja 7.
• Nabycie umiejętności przygotowania się do audytu certyfikacyjnego zgodnie z wymaganiami IFS Food wersja 7.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy wszystkich szczebli Organizacji, w których wdrożony został standard IFS Food wersja 7.. Ponadto, osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, kandydaci na audytorów wewnętrznych, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do wymagań IFS Food wersja 7.
a. Podstawowe definicje
b. Wymagania KO
c. Klasyfikacja niezgodności wg IFS Food
d. System certyfikacji IFS Food
2. Interpretacja wymagań standardu IFS Food wersja 7
a. Zarządzanie i zaangażowanie
i. Polityka
ii. Struktura organizacyjna
iii. Skoncentrowanie na kliencie
iv. Przegląd zarządzania
b. System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
i. Zarządzanie dokumentacją
ii. Zapisy
iii. Plan HACCP
iv. Zespół HACCP
v. Analiza HACCP
c. Zarządzanie zasobami
i. Zasoby ludzkie
ii. Higiena osobista
iii. Szkolenia i instrukcje
iv. Zaplecze socjalne
d. Procesy operacyjne
i. Umowa kontraktowa
ii. Specyfikacje i receptury
iii. Rozwój produktu / Modyfikacja produktu / Modyfikacja procesu produkcyjnego
iv. Zakupy
v. Opakowanie produktu
vi. Lokalizacja zakładu
vii. Otoczenie zewnętrze zakładu
viii. Układ zakładu i rozplanowanie procesów produkcyjnych
ix. Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe
x. Mycie i dezynfekcja
xi. Zarządzanie odpadami
xii. Ograniczanie ryzyka związanego z ciałami obcymi
xiii. Monitorowanie i kontrola szkodników
xiv. Odbiór i magazynowanie towarów
xv. Transport
xvi. Konserwacja i naprawy
xvii. Wyposażenie
xviii. Identyfikowalność
xix. Ograniczanie ryzyka wystąpienia alergenów
xx. Oszustwa żywnościowe
e. Pomiary, analizy, doskonalenia
i. Audyty i inspekcje wewnętrzne
ii. Inspekcje fabryczne na miejscu
iii. Walidacja i kontrola procesu
iv. Kalibracja, regulacja i sprawdzanie urządzeń pomiarowych i monitorujących
v. Monitorowanie kontroli ilości
vi. Analiza produktów i procesów
vii. Wersja produktu
viii. Zarządzanie skargami od władz i klientów
ix. Zarządzanie incydentami, wycofanie produktu, wycofanie produktu
x. Zarządzanie niezgodnościami i produktami niezgodnymi
xi. Działania naprawcze
f. Food Defence plan

3. Pytania i dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Zatwierdzeni trenerzy IFS Academy

TERMINY SZKOLENIA:
26.02.2021
11.03.2021
12.04.2021
19.05.2021
29.06.2021
05.07.2021
24.08.2021
09.09.2021
15.11.2021
07.12.2021

AGENDA:
09:00 – 15.30 z przerwami na odpoczynek

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

15/11/2021 On-Line
07/12/2021 On-Line

Audytor wewnętrzny standardu IFS wersja 7 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU IFS FOOD WYDANIE 7”

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jako licencjonowany dostawca szkoleń IFS Academy, tzw. Approval Trainer Provider oferuje szkolenia w zakresie wymagań i audytowania standardu IFS wersja 7.

Szkolenia prowadzone są przez zatwierdzonych trenerów i wg programu i prezentacji IFS Academy.
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia „Audytor wewnętrzny standardu IFS wersja 7” wystawione na formularzu IFS Academy.

124 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
Wykład, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu audytowania systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym w oparciu o standard IFS Food wersja 7. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych. Uczestnicy podczas warsztatów szkoleniowych będą mogli w sposób praktyczny poznać zasady realizacji i dokumentowania audytów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników działów jakości, zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności w zakładach branży spożywczej oraz podmiotów planujących wdrożyć system i przeszkolić przyszłych audytorów wewnętrznych lub posiadają wdrożony system i chcą doskonalić wiedzę z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie i ogólne informacje o kursie
• Ogólne informacje o kursie
• Rodzina norm IFS i programów wspierających

2. Audyty wewnętrzne i dobre praktyki audytowe z perspektywy IFS
• Rodzaje audytów
• Audyt wewnętrzny wg wymagań IFS Food wersja 7
• Umiejętności audytora wewnętrznego
• Przygotowanie audytu wewnętrznego
• Audyt wewnętrzny oparty na analizie ryzyka
• Planowanie audytu w oparciu o ryzyko
• Ścieżka audytu

3. Wymagania IFS Food wersja 7 – wprowadzenie
• Wymagania KO
• System oceny – niezgodności i odstępstwa
• Techniki audytowania
• Studium przypadku

4. IFS Food wersja 7 – główne zmiany
• Kultura bezpieczeństwa żywności
• System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
• Food fraud
• Zarządzanie zasobami
• Procesy operacyjne
• Pomiary, analiza i doskonalenie
• Food defence

5. Zakończenie audytu wewnętrznego
• Sporządzenie sprawozdania a audytu
• Opracowanie planu działania
• Najczęstsze błędy w audytach wewnętrznych

6. Posumowanie szkolenia

PROWADZĄCY:
Zatwierdzeni trenerzy IFS Academy

TERMINY SZKOLENIA:
24-25.02.2021 r.
29-30.03.2021 r.
26-27.04.2021 r.
26-27.05.2021 r.
09-10.06.2021 r.
08-09.07.2021 r.
30-31.08.2021 r.
20-21.10.2021 r.
22-23.11.2021 r.
08-09.12.2021 r.

AGENDA:
09:00 – 15.30 z przerwami na odpoczynek

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.


Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
890 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

20-21/10/2021 On-Line
22-23/11/2021 On-Line
08-09/12/2021 On-Line

Audytor wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności w zakresie wymagań standardów IFS i BRC oraz normy ISO 22000 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W ZAKRESIE WYMAGAŃ STANDARDÓW IFS I BRC, ORAZ NORMY ISO 22000.”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

152 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Szkolenie oparte jest na wymaganiach normy PN-EN ISO 19011:2012 (Wymagania w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych) i normy ISO 22000 oraz standardów BRC, IFS Food i Codex Alimentarius.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla pracowników prowadzących audyty wewnętrzne oraz realizujących audyty dostawców, nadzorujących proces audytowania w przedsiębiorstwie, pełnomocników ds. jakości oraz osób wchodzących w skład zespołów ds. bezpieczeństwa żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy audytowania: definicje,
2. Wprowadzenie do audytów,
3. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych,
4. Planowanie audytów systemów zarządzania,
5. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych,
6. Prowadzenie audytów wewnętrznych w zakresie wymagań systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor trzeciej strony BRC Food; ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, alergenów oraz z zakresu znakowania środków spożywczych.

TERMINY SZKOLENIA:
11-12.03.2021
09-10.06.2021
06-07.09.2021
04-05.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po ok. 5 godzin


AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
790 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

04-05/11/2021 On-Line

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania IFS

Cena: 1 944,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty systemu zarządzania IFS (opcja 2)

Wymagania standardu IFS wersja 7 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„WYMAGANIA STANDARDU IFS FOOD WERSJA 7”

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jako licencjonowany dostawca szkoleń IFS Academy, tzw. Approval Trainer Provider oferuje szkolenia w zakresie wymagań i audytowania standardu IFS wersja 7.

Szkolenia prowadzone są przez zatwierdzonych trenerów i wg programu i prezentacji IFS Academy.
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia „Wymagania standardu IFS Food wersja 7” wystawione na formularzu IFS Academy.

152 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
Wykład, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
• Pełne omówienie wymagań standardu IFS Food wersja 7.
• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrażania standardu IFS Food wersja 7.
• Nabycie umiejętności przygotowania się do audytu certyfikacyjnego zgodnie z wymaganiami IFS Food wersja 7.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy wszystkich szczebli Organizacji, w których wdrożony został standard IFS Food wersja 7.. Ponadto, osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, kandydaci na audytorów wewnętrznych, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do wymagań IFS Food wersja 7.
a. Podstawowe definicje
b. Wymagania KO
c. Klasyfikacja niezgodności wg IFS Food
d. System certyfikacji IFS Food
2. Interpretacja wymagań standardu IFS Food wersja 7
a. Zarządzanie i zaangażowanie
i. Polityka
ii. Struktura organizacyjna
iii. Skoncentrowanie na kliencie
iv. Przegląd zarządzania
b. System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
i. Zarządzanie dokumentacją
ii. Zapisy
iii. Plan HACCP
iv. Zespół HACCP
v. Analiza HACCP
c. Zarządzanie zasobami
i. Zasoby ludzkie
ii. Higiena osobista
iii. Szkolenia i instrukcje
iv. Zaplecze socjalne
d. Procesy operacyjne
i. Umowa kontraktowa
ii. Specyfikacje i receptury
iii. Rozwój produktu / Modyfikacja produktu / Modyfikacja procesu produkcyjnego
iv. Zakupy
v. Opakowanie produktu
vi. Lokalizacja zakładu
vii. Otoczenie zewnętrze zakładu
viii. Układ zakładu i rozplanowanie procesów produkcyjnych
ix. Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe
x. Mycie i dezynfekcja
xi. Zarządzanie odpadami
xii. Ograniczanie ryzyka związanego z ciałami obcymi
xiii. Monitorowanie i kontrola szkodników
xiv. Odbiór i magazynowanie towarów
xv. Transport
xvi. Konserwacja i naprawy
xvii. Wyposażenie
xviii. Identyfikowalność
xix. Ograniczanie ryzyka wystąpienia alergenów
xx. Oszustwa żywnościowe
e. Pomiary, analizy, doskonalenia
i. Audyty i inspekcje wewnętrzne
ii. Inspekcje fabryczne na miejscu
iii. Walidacja i kontrola procesu
iv. Kalibracja, regulacja i sprawdzanie urządzeń pomiarowych i monitorujących
v. Monitorowanie kontroli ilości
vi. Analiza produktów i procesów
vii. Wersja produktu
viii. Zarządzanie skargami od władz i klientów
ix. Zarządzanie incydentami, wycofanie produktu, wycofanie produktu
x. Zarządzanie niezgodnościami i produktami niezgodnymi
xi. Działania naprawcze
f. Food Defence plan

3. Pytania i dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Zatwierdzeni trenerzy IFS Academy

TERMINY SZKOLENIA:
26.02.2021
11.03.2021
12.04.2021
19.05.2021
29.06.2021
05.07.2021
24.08.2021
09.09.2021
15.11.2021
07.12.2021

AGENDA:
09:00 – 15.30 z przerwami na odpoczynek

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

15/11/2021 On-Line
07/12/2021 On-Line

Audytor wewnętrzny standardu IFS wersja 7 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU IFS FOOD WYDANIE 7”

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jako licencjonowany dostawca szkoleń IFS Academy, tzw. Approval Trainer Provider oferuje szkolenia w zakresie wymagań i audytowania standardu IFS wersja 7.

Szkolenia prowadzone są przez zatwierdzonych trenerów i wg programu i prezentacji IFS Academy.
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia „Audytor wewnętrzny standardu IFS wersja 7” wystawione na formularzu IFS Academy.

124 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
Wykład, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu audytowania systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym w oparciu o standard IFS Food wersja 7. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych. Uczestnicy podczas warsztatów szkoleniowych będą mogli w sposób praktyczny poznać zasady realizacji i dokumentowania audytów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników działów jakości, zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności w zakładach branży spożywczej oraz podmiotów planujących wdrożyć system i przeszkolić przyszłych audytorów wewnętrznych lub posiadają wdrożony system i chcą doskonalić wiedzę z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie i ogólne informacje o kursie
• Ogólne informacje o kursie
• Rodzina norm IFS i programów wspierających

2. Audyty wewnętrzne i dobre praktyki audytowe z perspektywy IFS
• Rodzaje audytów
• Audyt wewnętrzny wg wymagań IFS Food wersja 7
• Umiejętności audytora wewnętrznego
• Przygotowanie audytu wewnętrznego
• Audyt wewnętrzny oparty na analizie ryzyka
• Planowanie audytu w oparciu o ryzyko
• Ścieżka audytu

3. Wymagania IFS Food wersja 7 – wprowadzenie
• Wymagania KO
• System oceny – niezgodności i odstępstwa
• Techniki audytowania
• Studium przypadku

4. IFS Food wersja 7 – główne zmiany
• Kultura bezpieczeństwa żywności
• System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
• Food fraud
• Zarządzanie zasobami
• Procesy operacyjne
• Pomiary, analiza i doskonalenie
• Food defence

5. Zakończenie audytu wewnętrznego
• Sporządzenie sprawozdania a audytu
• Opracowanie planu działania
• Najczęstsze błędy w audytach wewnętrznych

6. Posumowanie szkolenia

PROWADZĄCY:
Zatwierdzeni trenerzy IFS Academy

TERMINY SZKOLENIA:
24-25.02.2021 r.
29-30.03.2021 r.
26-27.04.2021 r.
26-27.05.2021 r.
09-10.06.2021 r.
08-09.07.2021 r.
30-31.08.2021 r.
20-21.10.2021 r.
22-23.11.2021 r.
08-09.12.2021 r.

AGENDA:
09:00 – 15.30 z przerwami na odpoczynek

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.


Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
890 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

20-21/10/2021 On-Line
22-23/11/2021 On-Line
08-09/12/2021 On-Line

Pełnomocnik ds. jakości w zakresie wymagań standardów BRC i IFS. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI W ZAKRESIE WYMAGAŃ STANDARDÓW BRC I IFS.
AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

129 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omówienie wymagań standardów BRC i IFS. W czasie szkolenia zostaną przedstawione możliwości doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności pod kątem spełnienia wymagań standardów BRC i IFS oraz wymagań prawnych funkcjonujących w obszarze produkcji
i wprowadzania do obrotu żywności. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną również aspekty dotyczące doskonalenia umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ds. zarządzania jakością, członków zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, osób odpowiedzialnych za dozór produkcyjny, opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz audytorów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
• Przedstawienie koncepcji aktualnych wydań standardów BRC i IFS.
• Powiązania nowych wymagań standardów z obowiązującymi przepisami prawnymi.
• Wymagania standardów w zakresie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (wymagania dotyczące odpowiedzialności najwyższego kierownictwa, wymagania dotyczące dokumentacji, nadzorowanie systemu jakości i bezpieczeństwa, zarządzanie reklamacjami oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych).
• Ocena wymagań standardów w zakresie pakowania i znakowania produktów spożywczych w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.
• Zarządzanie dotyczące zagrożeń ciałami obcymi w przedsiębiorstwie.
• Wymagania w zakresie kontroli produktu i procesu produkcyjnego (nadzór nad alergenami i GMO, nadzór nad ciałami obcymi, analizy laboratoryjne, zwolnienie wyrobu).
• Nadzór nad personelem (szkolenia, higiena personelu, nadzór medyczny, wymagania dotyczące odzieży ochronnej).
• Planowanie audytów systemów zarządzania (sporządzanie programu i planu audytu, przygotowanie dokumentacji audytowej, przygotowanie audytora do przeprowadzenia audytu).
• Przeprowadzanie audytów wewnętrznych (zasady prowadzenia audytu wewnętrznego, komunikacja w czasie audytu, zbieranie i ocena dowodów z audytu).
• Funkcje i zadania Pełnomocnika systemu zarządzania BRC i IFS (nadzór nad utrzymaniem systemu i raportowanie wyników systemu, organizacja pracy Zespołu bezpieczeństwa żywności, rola w zakresie zarządzania programem audytów wewnętrznych, organizacja przeglądów zarządzania i weryfikacji systemu HACCP).

PROWADZĄCY:
Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor trzeciej strony BRC Food; ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, alergenów oraz z zakresu znakowania środków spożywczych.

TERMINY SZKOLENIA:
11-12.03.2021
17-18.06.2021
09-10.12.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po ok. 5 godzin

AGENDA:
09:00 – 10.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
10:30 - 10:45 – przerwa
10:45-12:15 cd. szkolenia on-line
12:15- 12:30 – przerwa
12:30 – 14:00 cd. szkolenia on-line
14:00 podsumowanie, zakończenie


ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
890 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

09-10/12/2021 On-Line

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania IFS

Cena: 2 034,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty systemu zarządzania BRC (opcja 1)

Wymagania systemu BRC GS wydanie 8 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„WYMAGANIA SYSTEMU BRC GS WYDANIE 8”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

125 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
• Zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania standardu BRCGS
• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrażania standardu BRCGS
• Nabycie umiejętności przygotowania się do audytu certyfikacyjnego zgodnie z wymaganiami BRCGS wersja 8.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy wszystkich szczebli Organizacji, w których wdrożony został standard BRCGS w wersji 8. Ponadto, osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, kandydaci na audytorów wewnętrznych, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do wymagań Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności – BRCGS wersja 8
a. Podstawowe definicje, pojęcia BRCGS
b. Wymagania podstawowe
c. Klasyfikacja niezgodności wg BRCGS
d. System certyfikacji BRCGS
2. Interpretacja wymagań standardu BRCGS w tym m.in.
a. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
b. Wdrażanie systemu HACCP - plan bezpieczeństwa żywności
c. Wymagania dotyczące dokumentacji
d. Zarządzanie ciałami obcymi
e. Nadzorowanie alergenów
f. Zafałszowania żywności
g. Zarządzanie zasobami ludzkimi
h. Audyty wewnętrzne/ inspekcje
i. Zatwierdzanie i monitorowanie dostawców
j. Specyfikacje
k. Działania korygujące/zapobiegawcze
l. Postępowanie z produktem niezgodnym
m. Identyfikowalność
n. Postępowanie z reklamacjami
o. Zarządzanie incydentami oraz wycofaniem produktu z rynku
p. Infrastruktura zewnętrzna/ wewnętrzna
q. Obrona żywności
r. Układ zakładu i plan przepływu (personelu, surowców, opakowań, itd.)
s. Zaopatrzenie zakładu w media
t. Wyposażenie – przegląd, konserwacja i naprawy
u. Pomieszczenia socjalne
v. Zabiegi czyszczenia, mycia i dezynfekcji
w. Gospodarka odpadami
x. Ochrona przed szkodnikami
y. Przyjęcie towaru i magazynowanie
z. Wysyłka i transport
aa. Projektowanie i rozwój produktu
bb. Kontrola procesów produkcji
cc. Kontrola i badania produktu
dd. Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
ee. Strefy produkcyjne
3. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz standardu BRC. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP.

TERMINY SZKOLENIA:
03.02.2021
19.04.2021
03.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

03/11/2021 On-Line

Audytor systemu BRC GS wydanie 8 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„AUDYTOR SYSTEMU BRC GS WYDANIE 8”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

126 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu audytowania systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym w oparciu o wymagania standard IFS BRCGS wydanie 8. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych. Uczestnicy podczas warsztatów szkoleniowych będą mogli w sposób praktyczny poznać zasady realizacji i dokumentowania audytów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników działów jakości, zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności w zakładach branży spożywczej oraz podmiotów planujących wdrożyć system i przeszkolić przyszłych audytorów wewnętrznych lub posiadają wdrożony system i chcą doskonalić wiedzę z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do audytowania
• Podstawowe definicje
• Postawy i zachowania audytora
• Wprowadzenie do audytowania

2. Budowa Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności – BRCGS wydanie 8
• Podstawowe definicje, pojęcia BRCGS
• Wymagania podstawowe
• Klasyfikacja niezgodności wg BRCGS

3. Wymagania standardu BRCGS wersja 8
• Wybrane zagadnienia

4. Metody i techniki realizacji audytu wewnętrznego – teoria i warsztat
• Etapy realizacji audytu
• Przygotowanie audytu
• Rodzaje pytań audytowych
• Badania audytowe
• Sporządzanie notatek
• Formułowanie niezgodności/ spostrzeżeń
• Dokumentowanie wyników audytu
• Działania poaudytowe

5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz standardu BRC. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP.

TERMINY SZKOLENIA:
10-11.02.2021
07-08.04.2021
13-14.10.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: dwa dni po ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
790 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

Brak dostępnych terminów

Audytor wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności w zakresie wymagań standardów IFS i BRC oraz normy ISO 22000 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W ZAKRESIE WYMAGAŃ STANDARDÓW IFS I BRC, ORAZ NORMY ISO 22000.”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

152 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Szkolenie oparte jest na wymaganiach normy PN-EN ISO 19011:2012 (Wymagania w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych) i normy ISO 22000 oraz standardów BRC, IFS Food i Codex Alimentarius.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla pracowników prowadzących audyty wewnętrzne oraz realizujących audyty dostawców, nadzorujących proces audytowania w przedsiębiorstwie, pełnomocników ds. jakości oraz osób wchodzących w skład zespołów ds. bezpieczeństwa żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy audytowania: definicje,
2. Wprowadzenie do audytów,
3. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych,
4. Planowanie audytów systemów zarządzania,
5. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych,
6. Prowadzenie audytów wewnętrznych w zakresie wymagań systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor trzeciej strony BRC Food; ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, alergenów oraz z zakresu znakowania środków spożywczych.

TERMINY SZKOLENIA:
11-12.03.2021
09-10.06.2021
06-07.09.2021
04-05.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po ok. 5 godzin


AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
790 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

04-05/11/2021 On-Line

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania BRC

Cena: 1 827,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty systemu zarządzania BRC (opcja 2)

Wymagania systemu BRC GS wydanie 8 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„WYMAGANIA SYSTEMU BRC GS WYDANIE 8”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

125 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
• Zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania standardu BRCGS
• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrażania standardu BRCGS
• Nabycie umiejętności przygotowania się do audytu certyfikacyjnego zgodnie z wymaganiami BRCGS wersja 8.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy wszystkich szczebli Organizacji, w których wdrożony został standard BRCGS w wersji 8. Ponadto, osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, kandydaci na audytorów wewnętrznych, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do wymagań Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności – BRCGS wersja 8
a. Podstawowe definicje, pojęcia BRCGS
b. Wymagania podstawowe
c. Klasyfikacja niezgodności wg BRCGS
d. System certyfikacji BRCGS
2. Interpretacja wymagań standardu BRCGS w tym m.in.
a. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
b. Wdrażanie systemu HACCP - plan bezpieczeństwa żywności
c. Wymagania dotyczące dokumentacji
d. Zarządzanie ciałami obcymi
e. Nadzorowanie alergenów
f. Zafałszowania żywności
g. Zarządzanie zasobami ludzkimi
h. Audyty wewnętrzne/ inspekcje
i. Zatwierdzanie i monitorowanie dostawców
j. Specyfikacje
k. Działania korygujące/zapobiegawcze
l. Postępowanie z produktem niezgodnym
m. Identyfikowalność
n. Postępowanie z reklamacjami
o. Zarządzanie incydentami oraz wycofaniem produktu z rynku
p. Infrastruktura zewnętrzna/ wewnętrzna
q. Obrona żywności
r. Układ zakładu i plan przepływu (personelu, surowców, opakowań, itd.)
s. Zaopatrzenie zakładu w media
t. Wyposażenie – przegląd, konserwacja i naprawy
u. Pomieszczenia socjalne
v. Zabiegi czyszczenia, mycia i dezynfekcji
w. Gospodarka odpadami
x. Ochrona przed szkodnikami
y. Przyjęcie towaru i magazynowanie
z. Wysyłka i transport
aa. Projektowanie i rozwój produktu
bb. Kontrola procesów produkcji
cc. Kontrola i badania produktu
dd. Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
ee. Strefy produkcyjne
3. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz standardu BRC. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP.

TERMINY SZKOLENIA:
03.02.2021
19.04.2021
03.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

03/11/2021 On-Line

Audytor systemu BRC GS wydanie 8 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„AUDYTOR SYSTEMU BRC GS WYDANIE 8”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

126 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu audytowania systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym w oparciu o wymagania standard IFS BRCGS wydanie 8. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych. Uczestnicy podczas warsztatów szkoleniowych będą mogli w sposób praktyczny poznać zasady realizacji i dokumentowania audytów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników działów jakości, zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności w zakładach branży spożywczej oraz podmiotów planujących wdrożyć system i przeszkolić przyszłych audytorów wewnętrznych lub posiadają wdrożony system i chcą doskonalić wiedzę z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do audytowania
• Podstawowe definicje
• Postawy i zachowania audytora
• Wprowadzenie do audytowania

2. Budowa Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności – BRCGS wydanie 8
• Podstawowe definicje, pojęcia BRCGS
• Wymagania podstawowe
• Klasyfikacja niezgodności wg BRCGS

3. Wymagania standardu BRCGS wersja 8
• Wybrane zagadnienia

4. Metody i techniki realizacji audytu wewnętrznego – teoria i warsztat
• Etapy realizacji audytu
• Przygotowanie audytu
• Rodzaje pytań audytowych
• Badania audytowe
• Sporządzanie notatek
• Formułowanie niezgodności/ spostrzeżeń
• Dokumentowanie wyników audytu
• Działania poaudytowe

5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz standardu BRC. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP.

TERMINY SZKOLENIA:
10-11.02.2021
07-08.04.2021
13-14.10.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: dwa dni po ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
790 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

Brak dostępnych terminów

Pełnomocnik ds. jakości w zakresie wymagań standardów BRC i IFS. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI W ZAKRESIE WYMAGAŃ STANDARDÓW BRC I IFS.
AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

129 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omówienie wymagań standardów BRC i IFS. W czasie szkolenia zostaną przedstawione możliwości doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności pod kątem spełnienia wymagań standardów BRC i IFS oraz wymagań prawnych funkcjonujących w obszarze produkcji
i wprowadzania do obrotu żywności. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną również aspekty dotyczące doskonalenia umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ds. zarządzania jakością, członków zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, osób odpowiedzialnych za dozór produkcyjny, opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz audytorów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
• Przedstawienie koncepcji aktualnych wydań standardów BRC i IFS.
• Powiązania nowych wymagań standardów z obowiązującymi przepisami prawnymi.
• Wymagania standardów w zakresie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (wymagania dotyczące odpowiedzialności najwyższego kierownictwa, wymagania dotyczące dokumentacji, nadzorowanie systemu jakości i bezpieczeństwa, zarządzanie reklamacjami oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych).
• Ocena wymagań standardów w zakresie pakowania i znakowania produktów spożywczych w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.
• Zarządzanie dotyczące zagrożeń ciałami obcymi w przedsiębiorstwie.
• Wymagania w zakresie kontroli produktu i procesu produkcyjnego (nadzór nad alergenami i GMO, nadzór nad ciałami obcymi, analizy laboratoryjne, zwolnienie wyrobu).
• Nadzór nad personelem (szkolenia, higiena personelu, nadzór medyczny, wymagania dotyczące odzieży ochronnej).
• Planowanie audytów systemów zarządzania (sporządzanie programu i planu audytu, przygotowanie dokumentacji audytowej, przygotowanie audytora do przeprowadzenia audytu).
• Przeprowadzanie audytów wewnętrznych (zasady prowadzenia audytu wewnętrznego, komunikacja w czasie audytu, zbieranie i ocena dowodów z audytu).
• Funkcje i zadania Pełnomocnika systemu zarządzania BRC i IFS (nadzór nad utrzymaniem systemu i raportowanie wyników systemu, organizacja pracy Zespołu bezpieczeństwa żywności, rola w zakresie zarządzania programem audytów wewnętrznych, organizacja przeglądów zarządzania i weryfikacji systemu HACCP).

PROWADZĄCY:
Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor trzeciej strony BRC Food; ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, alergenów oraz z zakresu znakowania środków spożywczych.

TERMINY SZKOLENIA:
11-12.03.2021
17-18.06.2021
09-10.12.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po ok. 5 godzin

AGENDA:
09:00 – 10.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
10:30 - 10:45 – przerwa
10:45-12:15 cd. szkolenia on-line
12:15- 12:30 – przerwa
12:30 – 14:00 cd. szkolenia on-line
14:00 podsumowanie, zakończenie


ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
890 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

09-10/12/2021 On-Line

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania BRC

Cena: 1 917,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty systemów zarządzania FSSC

Wymagania i audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 wersja 5.1 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„WYMAGANIA I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU FSSC 22000 WERSJA 5.1”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

130 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Standard FSSC 22000 oparty jest na założeniach systemu ISO 22000:2018. Obejmuje on jednak dodatkowo wymagania specyfikacji technicznej ISO TS 22002-1:2009 (dawniej PAS 220), a także dodatkowe wymagania FSSC 22000, które zostały uaktualnione w grudniu 2020 r.
Szkolenie ma na celu przekazanie producentom żywności praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji i zamknięcia procesu audytowego oraz analizy przykładów audytowych w odniesieniu do wymagań systemu FSSC.
Szkolenie prowadzone jest zgodnie z nową wersją standardu FSSC 5.1.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji: pełnomocników ds. zapewnienia jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, innych osób chcących przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe informacje dot. bezpieczeństwa żywności
2. FSSC 22000 w 5.1 - schemat certyfikacji
3. Zmiany w dodoatkowych wymaganiach FSSC wg wersji 5.1 (zmiany od 12.2020)
4. Wymagania ISO 22000:2018 wydana w czerwcu 2018 r. :
a. Programy warunków wstępnych (dotyczy systemów GMP, GHP),
b. System HACCP ,
c. System zarządzania,
d. Weryfikacja, walidacja i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
5. Wymagania specyfikacji ISO/TS 220002-1:
a. Konstrukcja i rozplanowanie budynków,
b. Rozplanowanie obiektów i przestrzeni roboczej,
c. Media – powietrze, woda, energia,
d. Usuwanie odpadów,
e. Przydatność urządzeń - utrzymanie sprawności,
f. Zarządzanie zakupionymi materiałami,
g. Zanieczyszczenia i migracja,
h. Czyszczenie,
i. Zwalczanie szkodników,
j. Higiena personelu,
k. Powtórna obróbka,
l. Procedury wycofania produktu ze sprzedaży,
m. Magazynowanie, Informacje o produkcie/ Świadomość konsumenta,
n. Ochrona żywności, nadzór nad bezpieczeństwem biologicznym i bioterroryzm,
o. Projektowanie i rozwój produktu.
6. Metodyka prowadzenia audytu systemu zarządzania:
a. Porozumiewanie się - metody i techniki prowadzenia rozmów,
b. Proces audytu (przygotowanie-wykonanie-zakończenie),
c. Działania poaudytowe - odpowiedzialność, ocena skuteczności,
d. Kryteria audytowe systemu zarządzania jakością wg FSSC 22000.
7. Planowanie audytów – ćwiczenie.
8. Opracowywanie listy kontrolnej – ćwiczenie.
9. Przeprowadzanie wywiadu audytowego – ćwiczenie.
10. Przeprowadzanie wywiadu audytowego – ćwiczenie.
11. Formułowanie niezgodności oraz spostrzeżeń z audytu – ćwiczenie.
12. Raportowanie audytów wewnętrznych – ćwiczenie.
13. Test sprawdzający z zakresu szkolenia.
14. Pytania i dyskusja, rozdanie certyfikatów, zakończenie szkolenia.
15. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC, IFS 14001. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej i paszowej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i pasz normy ISO 9001 , systemu HACCP, standardów GMP oraz 14001.

TERMINY SZKOLENIA:
11-12.02.2021
16-17.06.2021
29-30.09.2021
25-26.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
790 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

25-26/11/2021 On-Line

Kultura bezpieczeństwa żywności – warsztaty – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – WARSZTATY”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

131 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Warsztaty mają na celu zapoznanie się z wymaganiami i narzędziami pozwalającymi zrozumieć i zbadać poziom i kultury bezpieczeństwa żywności. W trakcie warsztatów liczne ćwiczenia umożliwiające:
• Zrozumieć istotę tematu, oraz otoczenie kultury bezpieczeństwa żywności;
• Poznanie możliwości pomiaru kultury bezpieczeństwa żywności;
• Wyznaczenie kierunku działania – planu budowania kultury bezpieczeństwa żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, technologów, menadżerów produkcji, pracowników działów jakości i laboratoriów, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie w tematykę
a. Bezpieczeństwo żywności
b. Typologia zagrożeń bezpieczeństwa żywności
c. Ogólne strefy zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności
d. Ćwiczenia
2. Kultura bezpieczeństwa żywności – definiowanie
a. Kultura organizacyjna
b. Kultura bezpieczeństwa żywności
c. Czynniki tworzące kulturę bezpieczeństwa żywności
d. Systemy zarządzania a kształtowanie kultury bezpieczeństwa żywności
e. Artefakty kultury bezpieczeństwa żywności
f. Ćwiczenia
3. Wymagania standardów bezpieczeństwa żywności ( w tym BRCGS wersja 8 oraz IFS Food wersja 7)
4. Zjawisko just culture jako część kultury bezpieczeństwa żywności
5. Poziom kultury bezpieczeństwa żywności
a. Studium przypadku - Case Study
6. Cykl rozwoju kształtowania kultury bezpieczeństwa żywności
7. Etapy wdrażania kultury bezpieczeństwa żywności
a. Ćwiczenia
b. Studium przypadku - Case Study .
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz standardu BRC. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP.

TERMINY SZKOLENIA:
08.03.2021
07.06.2021
15.09.2021
17.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 6 godzin

AGENDA:
09:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać
z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

17/11/2021 On-Line

Food Defence – system ochrony żywności przed celowym skażeniem. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„FOOD DEFENCE - SYSTEM OCHRONY ŻYWNOŚCI PRZED CELOWYM SKAŻENIEM. ZARZĄDZANIE SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE.”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

132 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem jest przedstawienie wymagań prawnych w zakresie wycofania i zwrotu wyrobów z rynku oraz wymagań standardów BRC i IFS oraz normy ISO 22000 w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych, oraz działań jakie powinno podjąć przedsiębiorstwo w przypadku wycofania wyrobu z rynku.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób uczestniczących w procesie nadzorowania działań związanych
z postępowaniem w sytuacjach kryzysowych, pełnomocników ds. zarządzania jakością, członków zespołów HACCP, pracowników działów sprzedaży, produkcji i magazynowania oraz osób zarządzających przedsiębiorstwem.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania prawne – RASFF (Rapid Alert System For Food And Feed) Systemu Wczesnego Ostrzegania w Zakresie Żywności i Środków Żywienia Zwierząt (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002); wycofanie i zwrot wyrobu z rynku.
2. Procedury postępowania kryzysowego oraz postępowanie w przypadku wycofania i/lub zwrotu wyrobu z rynku zgodnie z wymaganiami IFS Food (International Featured Standards Food) i BRC Food (globalna norma dotycząca bezpieczeństwa żywności).
3. Przyczyny opracowania i wdrożenia działań w zakresie Food Defence.
4. Zabezpieczenie żywności przed celowym skażeniem - przedstawienie wymagań standardu PAS 96:2014 Defending food and drink.
5. Przeprowadzenie oceny ryzyka w zakresie zagrożeń związanych z celowym skażeniem żywności (Food Defence).
6. Oczekiwania klientów w zakresie obrony żywności przed celowym działaniem niepożądanym.
7. Rola i wymagania dotyczące zespołu kryzysowego.
8. Identyfikacja i klasyfikacja potencjalnych sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie w odniesieniu do zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumenta.
9. Opracowanie planu działań dla zidentyfikowanych potencjalnych sytuacji kryzysowych.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
• Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności – chemii i analizy żywności (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności).
• Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania i marketingu w przemyśle spożywczym.
• Wykładowca z zakresu prawa żywnościowego oraz wymagań standardów BRC i IFS w ramach studiów podyplomowych na wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
• Audytor wiodący w zakresie standardów BRC Global Standard for Food Safety, IFS International Food Standard oraz GLOBALG.A.P.; audytor systemów ISO 9001, ISO 22000 oraz HACCP.
• Konsultant w przedsiębiorstwach wdrażających systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (ISO 9001, HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, GLOBALG.A.P.).
• Wykształcenie pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń między innymi z zakresu prawa żywnościowego, wymagań standardów sieciowych, audytów wewnętrznych.

TERMINY SZKOLENIA:
15.02.2021
09.07.2021
10.12.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.
CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

10/12/2021 On-Line

Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży spożywczej. System VACCP – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„AUTENTYCZNOŚĆ ŻYWNOŚCI I OCENA PODATNOŚCI
NA ZAFAŁSZOWANIA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ - SYSTEM VACCP”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

35 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy na temat problematyki związanej z autentycznością żywności oraz zdobycie umiejętności w zakresie przeprowadzenia oceny podatności na oszustwa w łańcuchu dostaw żywności

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności w zakładach branży spożywczej;
• kierowników, pracowników działu kontroli jakości;
• kierowników i pracowników odpowiedzialnych za zakupy w firmie;
• członków zespołu HACCP odpowiedzialnych za projektowanie i nadzór nad standardami BRC, IFS, ISO 22000;
• osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem
doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w aspekcie autentyczności żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie w problematykę
• Parasol zarządzania bezpieczeństwem żywności
• Macierz ryzyka żywnościowego
• Pojęcie oszustwa żywnościowego – food fraud
2. Wymagania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w zakresie oszustw żywnościowych/food fraud
• BRC v.8
• IFS FOOD v. 6.1
• ISO 22000:2018
3. Zafałszowania żywności
• Definicje i rodzaje zafałszowań
• Historia zafałszowań
• Najczęściej fałszowane produkty żywnościowe
• Odpowiedzialność administracyjna za fałszowanie żywności
• Informacje zawarte w decyzjach administracyjnych dotyczące zafałszowań
4. Autentyczność produktu
• Kryteria autentyczności
• Najczęstsze pytania audytowe w zakresie autentyczności – jak na nie odpowiadać?
• Jak kontrolować dostawców w zakresie autentyczności żywności?
5. Ocena podatności na oszustwa związane z żywnością
• Określenie potencjalnego ryzyka oszustw produktowych
• Zbieranie i analizowanie danych
• Budowanie planu
• Metody oceny podatności – m.in. wykorzystanie metodologii VACCP
• Analiza „food fraud” na wybranych przykładach
6. dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001 oraz standardu BRC. Doświadczenie w komórkach związanych
z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP.

TERMINY SZKOLENIA:
21.01.2021
17.09.2021
13.12.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

13/12/2021 On-Line

Opracowywania procedur i audytów identyfikowalności – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„OPRACOWYWANIE PROCEDUR I AUDYTÓW IDENTYFIKOWALNOŚCI”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

46 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
Wykład, prezentacja, dyskusja

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Przygotowanie zakładu do sprawnego ustanowienia procedur i prowadzenia zapisów w celu udokumentowania, identyfikacji wszystkich składników i materiałów stosowanych do produkcji danej partii żywności, zapoznanie się z zasadami „traceability”, które umożliwiają dotarcie w szybkim czasie do „najsłabszego ogniwa” procesu odpowiedzialnych za niepowodzenie czy straty, nabycie umiejętności nadzorowania ilościowego rozchodu surowców, dodatków i materiałów pomocniczych w procesie (bilans masy).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których zadaniem jest przeprowadzanie audytów identyfikowalności na zgodność z wymaganiami standardów IFS, BRC i ISO 22000.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Definicje
2. Wprowadzenie do zagadnienia identyfikowalności, wycofania i zwrotu produktów
3. Cel i wymagania prawne dot. identyfikowalności i wycofania wyrobu z rynku
4. Wymagania dotyczące identyfikowalności i wycofania wyrobu w standardach BRC Food w.8, IFS Food w. 7, ISO 22000:2018, FSSC 22000 w. 5.1.
5. Opracowanie procedury systemu identyfikowalności.
6. Informacje wymagane w identyfikowalności (bilans masy, pochodzenie, warunki produkcji, identyfikacja statusu, zgodność, deklaracje składu, skażenia krzyżowe itp.)
7. Metodyka i dokumentowanie prowadzenia auditu identyfikowalności
8. Weryfikacja systemu identyfikowalności – symulacja, audit (produkt-surowiec oraz surowiec-produkt)
9. Zarządzanie kryzysowe w przypadku konieczności wycofania wyrobu z rynku
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia
PROWADZĄCY:
Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Posiada duże doświadczenie trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami. Od kilku lat współpracuje z jednostkami certyfikującymi takimi jak TUV Nord, Sai Global, DECRA, a także Wyższą Szkołą Bankową, Wielkopolskim Instytutem Jakości, w zakresie audytowania, szkoleń, wdrożeń i ekspertyz
z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności i BHP. W pracy naukowej zajmuje się zrównoważoną konsumpcją i produkcją żywności oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Prowadzone szkolenia: AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU IFS I BRC, AUDYTOR WEWNĘTRZY SYSTEMU FSSC, AUDYTOWANIE DOSTAWCÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM, AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ISO 9001 I ISO 22000.

TERMINY SZKOLENIA:
18.03.2021
24.05.2021
08.09.2021
08.12.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

19/10/2021 On-Line
08/12/2021 On-Line

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania FSSC

Cena: 2 331,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty jakości i bezpieczeństwa kosmetyków

GMP – zasady funkcjonowania fabryki kosmetyków wg standardu PN-EN ISO 22716:2009 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE „GMP - ZASADY FUNKCJONOWANIA FABRYKI KOSMETYKÓW
WG STANDARDU PN-EN ISO 22716:2009”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL: 38 ON-LINE
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest poznanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej dla przemysłu kosmetycznego, zgodnych
z wymaganiami normy. Szkolenie jest pomocne podczas opracowywania i wdrażania GMP w zakładzie. Zapoznaje również z praktycznym podejściem do codziennego stosowania zasad GMP w odniesieniu do produkcji, kontroli jakości, składowania i transportu produktów kosmetycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za produkcję, kontrolę jakości, magazynowanie i transport produktów kosmetycznych, a także technologów, właścicieli firm oraz pełnomocników, auditorów Systemu Zarządzania Jakością.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Personel
• struktura organizacyjna
• zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników
• szkolenia
2. Pomieszczenia i urządzenia
• prawidłowe rozplanowanie układu pomieszczeń i urządzeń
• zasady nadzoru nad aparaturą kontrolno-pomiarową
• procesy mycia i dezynfekcji
• zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami
3. Zarządzanie jakością
• dokumentacja systemowa i jej archiwizacja
• audyty wewnętrzne
• reklamacje / wstrzymanie / wycofanie kosmetyku z obrotu
• postępowanie z odpadami
• podwykonawstwo
4. Surowce i opakowania
• kwalifikacja dostawców
• zasady nabywania i przyjmowania materiałów
• magazynowanie materiałów przed produkcją
5. Produkcja
• zasady wytwarzania produktu luzem i konfekcjonowania
• problemy technologiczne podczas wytwarzania mas kosmetycznych
• dokumentacja produkcyjna
6. Kontrola jakości
• dokumentacja kontroli jakości
• pobieranie prób laboratoryjnych i archiwalnych
• nadawanie statusu
• proces zwalniania materiałów do produkcji i wyrobów gotowych do obrotu
• wyniki poza specyfikacją
• postępowanie z wyrobem poza specyfikacją
• jakość wody stosowanej do produkcji
7. Logistyka wyrobów gotowych
• magazynowanie i wysyłka wyrobów gotowych
• zwroty wyrobów od klienta
8. Obowiązki osób odpowiedzialnych oraz producentów kosmetyków w zakresie GMP, wynikające z Ustawy o produktach kosmetycznych.
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk chemicznych. Pracownik działu kontroli jakości,
a następnie Kierownik Laboratorium Analiz Instrumentalnych zakładzie farmaceutycznym. Kierownik Działu Kontroli Jakości w firmie produkującej kosmetyki. Kierownik Działu Analiz i Safety Assessor w Laboratorium Badawczo-Rozwojowym. Specjalista w zakresie badań i certyfikacji produktów leczniczych i kosmetycznych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO i GMP. Trener i konsultant systemów jakości. Szkoleniowiec w branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

DATA:
15.02.2021
18.05.2021
20.09.2021
26.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać
z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy ( o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

26/11/2021 On-Line

Audytor wewnętrzny GMP produktów kosmetycznych wg PN-EN ISO 22716:2009 – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„AUDYTOR WEWNĘTRZNY GMP PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH WG PN-EN ISO 22716:2009”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL: 40 ON-LINE
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Prezentacja roli i znaczenia audytów wewnętrznych, nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności audytorskich, przekazanie producentom zaleceń stosowanych przez sieci handlowe odnośnie procesu produkcji, a także wymogów określających kontrolę, rodzaj i pochodzenie surowców, warunki higieniczne, bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem, możliwości śledzenia kolejnych etapów produkcji oraz przestrzegania szczegółowych wymogów dotyczących wytwarzania poszczególnych produktów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych systemów zarządzania funkcjonujących w przedsiębiorstwach chemii gospodarczej i kosmetyków.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania normy PN-EN ISO 22716:2009 w zakresie audytów wewnętrznych
2. Dobra praktyka audytorska
• definicja audytu
• rodzaje audytów jakości
• zadania i cele audytów wewnętrznych
• zakres audytów
• zasady i techniki audytowania
• kwalifikacje audytorów
• harmonogram audytów wewnętrznych i zarządzanie procesem
3. Etapy audytu
• planowanie audytu - harmonogram i plan audytu, opracowanie dokumentacji niezbędnej do skutecznego prowadzenia audytu, wybór właściwej „ścieżki audytowej”
• przeprowadzenie audytu – spotkanie otwierające i zamykające audyt, sposoby pozyskiwania informacji, formułowanie wniosków z audytu, zapisy z audytu
• przygotowanie raportu z audytu – klasyfikacja niezgodności, określanie działań korygujących i zapobiegawczych
4. Audyty wewnętrzne u wytwórcy produktu kosmetycznego - wymagania systemu GMP w poszczególnych obszarach audytowych
• audyt systemu zapewnienia jakości
• audyt wydziału produkcyjnego
• audyt działu kontroli jakości
• audyt miejsc magazynowania
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk chemicznych. Pracownik działu kontroli jakości, a następnie Kierownik Laboratorium Analiz Instrumentalnych zakładzie farmaceutycznym. Kierownik Działu Kontroli Jakości w firmie produkującej kosmetyki. Kierownik Działu Analiz i Safety Assessor w Laboratorium Badawczo-Rozwojowym. Specjalista w zakresie badań i certyfikacji produktów leczniczych i kosmetycznych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO i GMP. Trener i konsultant systemów jakości. Szkoleniowiec w branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

TERMINY SZKOLENIA:
16.02.2021
28.06.2021
22.10.2021
08.12.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać
z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy ( o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

22/10/2021 On-Line
08/12/2021 On-Line

Kontrola jakości procesu wytwarzania kosmetyków – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„KONTROLA JAKOŚCI PROCESU WYTWARZANIA KOSMETYKÓW”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL: 29 ON-LINE
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przestawienie organizacji pracy działów produkcji, kontroli jakości kosmetyków. Omówione zostaną m.in. wymagania GMP wg PN-EN ISO 22716:2009, w zakresie kontroli jakości produktów kosmetycznych, a także badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne produktów kosmetycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników branży kosmetycznej, osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych, a także technologów.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania GMP wg PN-EN ISO 22716:2009, w zakresie kontroli jakości produktów kosmetycznych
• schemat organizacyjny wytwórni a niezależność działu jakości
• zadania kontroli jakości
• zakresy obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników
• dokumentacja kontroli jakości
• nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową
• pobieranie i archiwizacja prób
• zasady wykonywania badań kontroli jakości
• wyniki poza specyfikacją (OOS)
• nadawanie statusu
• zwalnianie materiałów do produkcji
• zwalnianie wyrobów gotowych do sprzedaży
• postępowanie z produktem poza specyfikacją
2. Normy zharmonizowane produktów kosmetycznych
• metody mikrobiologiczne
• metody analityczne
• projekty norm zharmonizowanych
3. Badania fizykochemiczne produktów kosmetycznych
• kategorie form kosmetycznych
• rodzaje badań fizykochemicznych wykonywane dla poszczególnych kategorii form kosmetycznych
• badania stabilności produktów kosmetycznych
• sprzęt laboratoryjny potrzebny do oznaczeń fizykochemicznych produktów kosmetycznych
• akty wykonawcze do Ustawy o produktach kosmetycznych w zakresie metod oznaczeń fizykochemicznych próbek produktów kosmetycznych niezbędnych do kontroli bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
4. Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych
• wymagania w zakresie czystości mikrobiologicznej
• produkty niskiego ryzyka mikrobiologicznego
• testy obciążeniowe produktów kosmetycznych
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk chemicznych. Pracownik działu kontroli jakości,
a następnie Kierownik Laboratorium Analiz Instrumentalnych zakładzie farmaceutycznym. Kierownik Działu Kontroli Jakości w firmie produkującej kosmetyki. Kierownik Działu Analiz i Safety Assessor w Laboratorium Badawczo-Rozwojowym. Specjalista w zakresie badań i certyfikacji produktów leczniczych i kosmetycznych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO
i GMP. Trener i konsultant systemów jakości. Szkoleniowiec w branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

TERMINY SZKOLENIA:
18.02.2021
13.04.2021
09.07.2021
18.10.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
ze strony Działu Szkoleń, który przygotuje Uczestnika do odbycia szkolenia na odległość poprzez rozmowę telefoniczną.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

Brak dostępnych terminów

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE „OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

137 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zapisami prawnymi oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Podczas szkolenia omówiony zostanie raport bezpieczeństwa oraz zapisy, która powinny się w nim znaleźć.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działu zapewnienia i kontroli jakości, działu badawczo-wdrożeniowego, działu produkcyjnego, osób odpowiedzialnych za ocenę bezpieczeństwa kosmetyków oraz pracowników laboratoriów mikrobiologicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego jako podstawowy element dokumentacji:
• 11 poprawka do zaleceń Naukowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS/1628/21) jako podstawowe narzędzie dla safety assessora,
• część A i B raportu - analiza poszczególnych punktów,
• problemy z szacowaniem ekspozycji na produkt,
• ocena bezpieczeństwa substancji, dla których nie ma konieczności wyliczania MoS,
• bazy danych toksykologicznych.
2. Ćwiczenia praktyczne:
• szacowanie ekspozycji dla produktów kosmetycznych,
• praca z monografią toksykologiczną - analiza danych,
• podejście TTC jako ważne narzędzie w ocenie bezpieczeństwa.
3. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Od ponad 20 lat związana z branżą kosmetyczną. Wieloletni pracownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie; przez 3,5 roku – Specjalista ds. Produktów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej w firmie TÜV Rheinland Polska. Obecnie swoje doświadczenia wykorzystuje w Firmie J.S. Hamilton Poland, która w sposób kompleksowy łączy szerokie spektrum badań analitycznych prowadzonych we własnych laboratoriach. Jako Safety Assessor, reprezentujący J.S. Hamilton Poland, współpracuje z firmami kosmetycznymi, przygotowując raporty bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. W 2018 roku ukończyła z pozytywnym wynikiem kurs Safety Assessment of Cosmetics in the EU, organizowany przez Vrije Universiteit Brussel (VUB).

TERMINY SZKOLENIA:
17.02.2021
14.05.2021
24.08.2021
13.12.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin

AGENDA:
08:00 – 10.00 rozpoczęcie szkolenia on-line
10:00 - 10:15 – przerwa
10:15-12:15 cd. szkolenia on-line
12:15- 12:30 – przerwa
12:30 – 14:30 cd. szkolenia on-line
14:30 – 14:45 - przerwa
14:45 - 16:00 cd. szkolenia on-line
16:00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy ( o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej. Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
550 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

13/12/2021 On-Line

Zasady znakowania produktów kosmetycznych w Unii Europejskiej. Deklaracje marketingowe – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
"ZASADY ZNAKOWANIA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ.
DEKLARACJE MARKETINGOWE”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL: 27 ON-LINE
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa kosmetycznego w zakresie oznakowania produktów kosmetycznych i tworzenia poprawnej komunikacji marketingowej. Zakres szkolenia to przedstawienie wymagań prawnych w odniesieniu do oznakowania kosmetyków
oraz praktyczną interpretację obowiązujących wymagań prawnych i możliwe rozwiązania w oznakowaniu. Szkolenie
ma charakter aktywny: wykłady, analiza etykiet, odpowiedzi na pytania.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników produkcji, kierowników jakości, pracowników działów jakości
i laboratoriów, produkcji, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie produktów kosmetycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Obowiązki osób odpowiedzialnych, importerów i dystrybutorów w zakresie prawidłowego znakowania produktów kosmetycznych.
2. Oznakowanie produktów kosmetycznych
• etykieta kosmetyku – obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy na opakowaniu bezpośrednim i/lub zewnętrznym kosmetyku
• znakowanie aerozoli, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami rozporządzenia dotyczącego wyrobów aerozolowych
• znakowanie produktów ochrony przeciwsłonecznej, wg zaleceń KE
• znakowanie małych opakowań produktów kosmetycznych
3. Kosmetyki jako towary paczkowane – oznakowanie zgodne z ustawą o towarach paczkowanych.
4. Deklaracje marketingowe produktów kosmetycznych
• wymagania ogólne dotyczące oświadczeń o produkcie, zgodnie z rozporządzeniem 1223/2009/WE
• kryteria dotyczące tworzenia deklaracji marketingowych kosmetyków wynikające z rozporządzenia 655/2013
 dozwolone i niedozwolone oświadczenia o produktach kosmetycznych
• zasady poprawnego stosowania deklaracji
 „przebadany dermatologicznie”, „przebadany klinicznie”; „made in”; „nietestowano na zwierzętach”; „kosmetyk naturalny”, „kosmetyk organiczny”; inne
• regulacje dla deklaracji „nie zawiera” i „kosmetyk hipoalergiczny”
• sposoby potwierdzania deklaracji marketingowych produktów kosmetycznych
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk chemicznych. Pracownik działu kontroli jakości,
a następnie Kierownik Laboratorium Analiz Instrumentalnych zakładzie farmaceutycznym. Kierownik Działu Kontroli Jakości w firmie produkującej kosmetyki. Kierownik Działu Analiz i Safety Assessor w Laboratorium Badawczo-Rozwojowym. Specjalista w zakresie badań i certyfikacji produktów leczniczych i kosmetycznych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO i GMP. Trener i konsultant systemów jakości. Szkoleniowiec w branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

TERMINY SZKOLENIA:
26.02.2021
22.04.2021
25.08.2021
06.12.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania, prosić o wskazówki, można też rozmawiać
z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy ( o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

06/12/2021 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa kosmetyków

Cena: 2 115,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty bezpieczeństwa opakowań (opcja 1)

Materiały do kontaktu z żywnością – wymagania prawne i praktyczne. Przygotowanie deklaracji zgodności – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE
„MATERIAŁY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ - WYMAGANIA PRAWNE I PRAKTYCZNE ĆWICZENIA
Z PRZYGOTOWANIA DEKLARACJI ZGODNOŚCI”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL: 56 ON-LINE
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internet (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa
w zakresie opakowań do kontaktu z żywnością oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do ich wyrobu. Celem szkolenia jest również nabycie umiejętności przygotowywania deklaracji zgodności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego i opakowaniowego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
• Rodzaje podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane stosować rozporządzenie
• Wykaz grup materiałów umieszczonych w rozporządzeniu
• Podstawowe wymagania stawiane materiałom i wyrobom do kontaktu z żywnością
• Deklaracja zgodności.
2. Rozporządzenie (UE) nr 10/2011
• Omówienie zakresu materiałów objętych rozporządzeniem
• Omówienie załącznika I do rozporządzenia
• Rodzaje płynów modelowych imitujących żywność
• Zastępowanie płynu modelowego D2 płynami substytucyjnymi w badaniach migracji
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
• Sposób wyrażania wyników migracji globalnej i specyficznej
• Deklaracja zgodności
• Omówienie niejasności i kwestii wątpliwych w rozporządzeniu.
3. Dokumenty poprzedzające wprowadzenie rozporządzenia nr (UE) 10/2011
• Dyrektywa 82/711/EWG
• Dyrektywa 85/572/EWG
• Dyrektywa 97/48/WE
• Dyrektywa 2007/19/WE
• Rodzaje płynów modelowych w tym płynów substytucyjnych
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej.
4. Analiza sensoryczna
• Cel przeprowadzania badań sensorycznych
• Podstawowe pojęcia
• Metody badań
• Omówienie niemieckiej normy DIN 10955:2004.
5. Dobra Praktyka Produkcyjna
• Omówienie rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 282/2008
• Wykaz podmiotów których obowiązuje przestrzeganie zapisów wymienionych rozporządzeń
• Omówienie podstawowych wymagań zawartych w rozporządzeniach.
6. Rezolucja AP 89 (1)
• Omówienie wymagań zawartych w rezolucji dotyczących barwników i pigmentów stosowanych do barwienia tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
7. Rozporządzenie (WE) nr 282/2008 dotyczące materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do kontaktu
z żywnością.
8. Rozporządzenie (UE) nr 284/2011 ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Punkt szczególnie ważny dla importerów wyrobów wymienionych w tytule rozporządzenia.
9. Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością
• Wymagania BFR zalecenie XXXVI
• Wymagania CEPI - wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
10. Opakowania metalowe
• Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators. 1st Edition, 2013, issued by the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare/Committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB)
 Płyny modelowe,
 Warunki badań
 Oznaczane pierwiastki.
11. Ochrona środowiska - dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
• Omówienie dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w opakowaniach.
12. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia w części dotyczącej producentów materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych.
14. Ćwiczenia z przygotowania deklaracji zgodności dla grup materiałów omawianych na szkoleniu
15. Karty MSDS, specyfikacje techniczne
16. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia..

TRENER:
Specjalista ds. Badań Opakowań J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności. Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TERMINY SZKOLENIA:
27.01.2021
24.03.2021
27.05.2021
08.07.2021
10.09.2021
09.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.
CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.


09/11/2021 On-Line

Opakowania z biotworzyw – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE „OPAKOWANIA Z BIOTWORZYW”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL: 67 ON-LINE
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat kierunków produkcji nowych innowacyjnych tworzyw polimerowych zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska oraz możliwości ich wykorzystania do wytwarzania opakowań. Szkolenie omawia systemy oceny zgodności potwierdzające spełnienie wymagań poprzez certyfikację i znakowanie.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego i opakowaniowego, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką opakowań z biotworzyw.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Terminologia biotworzyw
• Tworzywa polimerowe – podział
• Hierarchia metod postępowania z odpadami opakowaniowymi z biotworzyw (recykling materiałowy, recykling organiczny, odzysk energii).
2. Dlaczego biotworzywa
• Zrównoważony rozwój
• Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
• Przykłady oceny cyklu życia (LCA) opakowań z biotworzyw.
3. Biotworzywa opakowaniowe
• Rodzaje biotworzyw
• Zdolności produkcyjne
• Prognoza
• Opakowania z tworzyw biodegradowalnych: polilaktydydy (NatureWorks), Mater-Bi (Novamont), Natureflex (Futamura), Ecoflex, Ecovio (BASF)
• Opakowania z niebiodegradowalnych tworzyw polimerowych z surowców odnawialnych: bio HD-PE, bio LDPE, bio PET.
4. Wymagania prawne i certyfikacja opakowań z biotworzyw
• System prawny - wymagania dotyczące opakowań związane z ochroną środowiska
• Wymagania normy EN 13432
• Potwierdzenie kompostowalności
• Udział surowców odnawialnych.
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY SZKOLENIA:
02.02.2021
28.04.2021
22.09.2021
10.12.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

10/12/2021 On-Line

Ekoprojektowanie opakowań – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE „EKOPROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL : 83 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń, konsultacje

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenie organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat projektowania opakowań w kontekście działań UE dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym oraz strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym,
a także wytycznych określonych w dyrektywie 2019/904/UE w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów
z tworzyw sztucznych na środowisko. Wśród wielu działań podejmowanych w celu przejścia do modelu gospodarki
o obiegu zamkniętym istotnym elementem jest idea ekoprojektowania. W odniesieniu do opakowań uwzględnia ona ograniczanie wpływów środowiskowych we wszystkich etapach cyklu życia przy zachowaniu funkcji jakie pełnią opakowania w systemach dystrybucji oraz użytkowania.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów i użytkowników opakowań zajmujących się tworzeniem systemów pakowania dla określonych grup wyrobów, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką projektowania opakowań w ujęciu ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe pojęcia dotyczące opakowań w aspekcie ochrony środowiska
• Opakowania – definicja, kategorie opakowań, stopnie pakowania
• Materiały opakowaniowe, elementy i składniki
• Kryteria jakości środowiskowej opakowań i metody oceny.
2. Opakowania w modelu gospodarki opakowaniowej w obiegu zamkniętym
• Rola i funkcje opakowań
• Zasady doboru opakowań, materiałów i elementów pod kątem zamknięcia obiegu materiałowego – rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców
• Znakowanie opakowań związane z obiegiem zamkniętym.
3. Opakowania a środowisko, ograniczanie wpływów środowiskowych w całym cyklu życia
• Wpływ opakowań na środowisko – rodzaje zagrożeń
• Wymagania prawne i normatywne dotyczące opakowań
• Jakości środowiskowa opakowań
• Wytyczne dyrektywy Single - Use Plastics.
4. Zrównoważone podejście do projektowania opakowań
• Aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne
• Opakowania zrównoważone – więcej niż stanowi prawo
• Projektowanie w połączeniu z pakowanym wyrobem.
5. Ekoprojektowanie opakowań, definicja, podstawowe zasady i kryteria oceny
• Definicja ekoprojektowania
• Zasady ekoprojektowania opakowań w odniesieniu do różnych grup materiałowych
• Kryteria jakości środowiskowej opakowań.
6. Ekoprojektowanie – zasady związane z recyklingiem opakowań z tworzyw sztucznych
• Metody recyklingu
• Przydatność do recyklingu, bariery
• Wykorzystanie surowców z recyklingu.
Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY SZKOLENIA:
12.03.2021
19.05.2021
27.09.2021
19.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 – 11:45 – przerwa
11:45–13:15 cd. szkolenia on-line
13:15 –13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

19/11/2021 On-Line

Opakowania a środowisko. Ocena cyklu życia (LCA), recykling odpadów opakowaniowych, znaki na opakowaniach – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO. OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA),
RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH, ZNAKI NA OPAKOWANIACH”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL: 23 ON-LINE
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KONSULTACJE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat zagadnień dotyczących: ograniczania wpływu opakowań na środowisko, oceny jakości środowiskowej opakowań przy wykorzystaniu LCA, przygotowania się przedsiębiorstw do nowych zadań
i wyzwań związanych z GOZ, wzrostu poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w perspektywie lat 2025-2030, wdrożenia do krajowego systemu prawnego wytycznych dyrektywy Single - Use Plastics oraz wzrostu kosztów rozszerzonej odpowiedzialność producenta za opakowania, a także zasad stosowania na opakowaniach znaków obejmujących aspekty środowiskowe.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych i opakowań, przedsiębiorstw wykorzystujących opakowania do pakowania wyrobów oraz działów zajmujących się systemami pakowania dla określonych grup towarów, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką opakowań w ujęciu wymagań ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania ochrony środowiska w odniesieniu do opakowań :
• Rola opakowań w cyklu ich życia (funkcja: ochronna, promocyjno-marketingowa, logistyczna, informacyjna, użytkowa, ekologiczna),
• Wpływ opakowań na środowisko,
• Ocena cyklu życia (LCA) jako narzędzie oceny środowiskowej opakowań,
• LCA - case study dla wybranych opakowań,
• Ekomarketing.
2. Opakowania a środowisko w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych :
• System prawny UE, ograniczania związane z dyrektywą Single - Use Plastics
• Krajowe regulacje
• Rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców za opakowania, perspektywa lat 2025-2030
3. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w odniesieniu do opakowań :
• Model oceny zrównoważonego rozwoju
• Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych
• Ekoprojektowanie, znaczenie recyklingu w GOZ
• Opakowania z biotworzyw oraz z udziałem surowców z recyklingu
4. Funkcje znaków na opakowaniach związane z ochroną środowiska :
• Znaki na opakowaniach - zasady stosowania: identyfikacja materiału, potwierdzenie spełnienia określonych wymagań lub kryteriów(przydatność do recyklingu materiałowego i organicznego, wielokrotność użytku, zawartość surowców odnawialnych, redukcji CO2), udział surowców z recyklingu, przynależność do systemu organizacyjno-prawnego związanego z gospodarką odpadami opakowaniowymi
• Znaki wskazujące na właściwe postępowanie z opakowaniem po jego zużyciu
• Inne znaki, w tym stosowane przez producentów
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY SZKOLENIA:
26.02.2021
09.04.2021
16.06.2021
25.08.2021
12.10.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia na szkolenie on-line prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. bezpieczeństwa opakowań

Cena: 1 728,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty bezpieczeństwa opakowań (opcja 2)

Wymagania prawne dla producentów opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„WYMAGANIA PRAWNE DLA PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ PRZEZNACZONYCH
DO WYROBÓW KOSMETYCZNYCH”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL: 15 ON-LINE
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawnych dotyczących opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa kosmetyków, operatorów przemysłu kosmetycznego i opakowaniowego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009
• Omówienie załącznika I w części dotyczącej opakowań
• Omówienie załączników II-VI w kontekście substancji chemicznych wchodzących w skład opakowań
• Omówienie decyzji wykonawczej komisji do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w części dotyczącej opakowań
• Objaśnienie i stosowanie w praktyce pojęć zanieczyszczenie, ilość śladowa, substancja niedozwolona
• Objaśnienie i stosowanie w praktyce dokumentów otrzymanych od dostawców opakowań
2. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
• Rodzaje podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane stosować rozporządzenie
• Wykaz grup materiałów umieszczonych w rozporządzeniu
• Podstawowe wymagania stawiane materiałom i wyrobom do kontaktu z żywnością
• Deklaracja zgodności
3. Rozporządzenie (UE) nr 10/2011
• Omówienie zakresu materiałów objętych rozporządzeniem
• Omówienie załącznika I do rozporządzenia
• Rodzaje płynów modelowych imitujących żywność
• Zastępowanie płynu modelowego D2 płynami substytucyjnymi w badaniach migracji
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
• Sposób wyrażania wyników migracji globalnej i specyficznej
• Deklaracja zgodności
• Omówienie niejasności i kwestii wątpliwych w rozporządzeniu
4. Dokumenty poprzedzające wprowadzenie rozporządzenia nr (UE) 10/2011
• Dyrektywa 82/711/EWG
• Dyrektywa 85/572/EWG
• Dyrektywa 97/48/WE
• Dyrektywa 2007/19/WE
• Rodzaje płynów modelowych w tym płynów substytucyjnych
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
5. Analiza sensoryczna
• Cel przeprowadzania badań sensorycznych
• Podstawowe pojęcia
• Metody badań
• Omówienie niemieckiej normy DIN 10955:2004
6. Dobra Praktyka Produkcyjna
• Omówienie rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 282/2008
• Wykaz podmiotów których obowiązuje przestrzeganie zapisów wymienionych rozporządzeń
• Omówienie podstawowych wymagań zawartych w rozporządzeniach
7. Rezolucja AP 89 (1)
• Omówienie wymagań zawartych w rezolucji dotyczących barwników i pigmentów stosowanych do barwienia tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
8. Rozporządzenie (WE) nr 282/2008 dotyczące materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
9. Rozporządzenie (UE) nr 284/2011 ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Punkt szczególnie ważny dla importerów wyrobów wymienionych w tytule rozporządzenia
10. Opakowania metalowe
• Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators. 1st Edition, 2013, issued by the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare/Committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB)
 Płyny modelowe,
 Warunki badań
 Oznaczane pierwiastki
11. Ochrona środowiska - dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
• Omówienie dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w opakowaniach
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
13. Karty MSDS, specyfikacje techniczne.
14. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
Część użytkowa:
 Możliwe pułapki i skutki ewentualnych nieścisłości w sposobie formułowania kontraktów.
 Omówienie parametrów fizyko-mechanicznych mających wpływ na jakość i właściwości użytkowe wyrobów.
 Możliwość reklamacji wyrobów otrzymanych od dostawców na podstawie badań chemicznych, organoleptycznych
i fizyko-mechanicznych.

TRENER:
Specjalista ds. Badań Opakowań, J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności. Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TERMINY SZKOLENIA:
01.02.2021
22.06.2021
23.08.2021
28.10.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.


28/10/2021 On-Line

Opakowania z biotworzyw – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE „OPAKOWANIA Z BIOTWORZYW”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL: 67 ON-LINE
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat kierunków produkcji nowych innowacyjnych tworzyw polimerowych zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska oraz możliwości ich wykorzystania do wytwarzania opakowań. Szkolenie omawia systemy oceny zgodności potwierdzające spełnienie wymagań poprzez certyfikację i znakowanie.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego i opakowaniowego, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką opakowań z biotworzyw.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Terminologia biotworzyw
• Tworzywa polimerowe – podział
• Hierarchia metod postępowania z odpadami opakowaniowymi z biotworzyw (recykling materiałowy, recykling organiczny, odzysk energii).
2. Dlaczego biotworzywa
• Zrównoważony rozwój
• Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
• Przykłady oceny cyklu życia (LCA) opakowań z biotworzyw.
3. Biotworzywa opakowaniowe
• Rodzaje biotworzyw
• Zdolności produkcyjne
• Prognoza
• Opakowania z tworzyw biodegradowalnych: polilaktydydy (NatureWorks), Mater-Bi (Novamont), Natureflex (Futamura), Ecoflex, Ecovio (BASF)
• Opakowania z niebiodegradowalnych tworzyw polimerowych z surowców odnawialnych: bio HD-PE, bio LDPE, bio PET.
4. Wymagania prawne i certyfikacja opakowań z biotworzyw
• System prawny - wymagania dotyczące opakowań związane z ochroną środowiska
• Wymagania normy EN 13432
• Potwierdzenie kompostowalności
• Udział surowców odnawialnych.
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY SZKOLENIA:
02.02.2021
28.04.2021
22.09.2021
10.12.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

10/12/2021 On-Line

Ekoprojektowanie opakowań – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE „EKOPROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL : 83 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń, konsultacje

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenie organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat projektowania opakowań w kontekście działań UE dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym oraz strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym,
a także wytycznych określonych w dyrektywie 2019/904/UE w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów
z tworzyw sztucznych na środowisko. Wśród wielu działań podejmowanych w celu przejścia do modelu gospodarki
o obiegu zamkniętym istotnym elementem jest idea ekoprojektowania. W odniesieniu do opakowań uwzględnia ona ograniczanie wpływów środowiskowych we wszystkich etapach cyklu życia przy zachowaniu funkcji jakie pełnią opakowania w systemach dystrybucji oraz użytkowania.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów i użytkowników opakowań zajmujących się tworzeniem systemów pakowania dla określonych grup wyrobów, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką projektowania opakowań w ujęciu ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe pojęcia dotyczące opakowań w aspekcie ochrony środowiska
• Opakowania – definicja, kategorie opakowań, stopnie pakowania
• Materiały opakowaniowe, elementy i składniki
• Kryteria jakości środowiskowej opakowań i metody oceny.
2. Opakowania w modelu gospodarki opakowaniowej w obiegu zamkniętym
• Rola i funkcje opakowań
• Zasady doboru opakowań, materiałów i elementów pod kątem zamknięcia obiegu materiałowego – rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców
• Znakowanie opakowań związane z obiegiem zamkniętym.
3. Opakowania a środowisko, ograniczanie wpływów środowiskowych w całym cyklu życia
• Wpływ opakowań na środowisko – rodzaje zagrożeń
• Wymagania prawne i normatywne dotyczące opakowań
• Jakości środowiskowa opakowań
• Wytyczne dyrektywy Single - Use Plastics.
4. Zrównoważone podejście do projektowania opakowań
• Aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne
• Opakowania zrównoważone – więcej niż stanowi prawo
• Projektowanie w połączeniu z pakowanym wyrobem.
5. Ekoprojektowanie opakowań, definicja, podstawowe zasady i kryteria oceny
• Definicja ekoprojektowania
• Zasady ekoprojektowania opakowań w odniesieniu do różnych grup materiałowych
• Kryteria jakości środowiskowej opakowań.
6. Ekoprojektowanie – zasady związane z recyklingiem opakowań z tworzyw sztucznych
• Metody recyklingu
• Przydatność do recyklingu, bariery
• Wykorzystanie surowców z recyklingu.
Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY SZKOLENIA:
12.03.2021
19.05.2021
27.09.2021
19.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 – 11:45 – przerwa
11:45–13:15 cd. szkolenia on-line
13:15 –13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

19/11/2021 On-Line

Opakowania a środowisko. Ocena cyklu życia (LCA), recykling odpadów opakowaniowych, znaki na opakowaniach – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO. OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA),
RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH, ZNAKI NA OPAKOWANIACH”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL: 23 ON-LINE
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KONSULTACJE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat zagadnień dotyczących: ograniczania wpływu opakowań na środowisko, oceny jakości środowiskowej opakowań przy wykorzystaniu LCA, przygotowania się przedsiębiorstw do nowych zadań
i wyzwań związanych z GOZ, wzrostu poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w perspektywie lat 2025-2030, wdrożenia do krajowego systemu prawnego wytycznych dyrektywy Single - Use Plastics oraz wzrostu kosztów rozszerzonej odpowiedzialność producenta za opakowania, a także zasad stosowania na opakowaniach znaków obejmujących aspekty środowiskowe.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych i opakowań, przedsiębiorstw wykorzystujących opakowania do pakowania wyrobów oraz działów zajmujących się systemami pakowania dla określonych grup towarów, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką opakowań w ujęciu wymagań ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania ochrony środowiska w odniesieniu do opakowań :
• Rola opakowań w cyklu ich życia (funkcja: ochronna, promocyjno-marketingowa, logistyczna, informacyjna, użytkowa, ekologiczna),
• Wpływ opakowań na środowisko,
• Ocena cyklu życia (LCA) jako narzędzie oceny środowiskowej opakowań,
• LCA - case study dla wybranych opakowań,
• Ekomarketing.
2. Opakowania a środowisko w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych :
• System prawny UE, ograniczania związane z dyrektywą Single - Use Plastics
• Krajowe regulacje
• Rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców za opakowania, perspektywa lat 2025-2030
3. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w odniesieniu do opakowań :
• Model oceny zrównoważonego rozwoju
• Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych
• Ekoprojektowanie, znaczenie recyklingu w GOZ
• Opakowania z biotworzyw oraz z udziałem surowców z recyklingu
4. Funkcje znaków na opakowaniach związane z ochroną środowiska :
• Znaki na opakowaniach - zasady stosowania: identyfikacja materiału, potwierdzenie spełnienia określonych wymagań lub kryteriów(przydatność do recyklingu materiałowego i organicznego, wielokrotność użytku, zawartość surowców odnawialnych, redukcji CO2), udział surowców z recyklingu, przynależność do systemu organizacyjno-prawnego związanego z gospodarką odpadami opakowaniowymi
• Znaki wskazujące na właściwe postępowanie z opakowaniem po jego zużyciu
• Inne znaki, w tym stosowane przez producentów
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY SZKOLENIA:
26.02.2021
09.04.2021
16.06.2021
25.08.2021
12.10.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia na szkolenie on-line prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. bezpieczeństwa opakowań

Cena: 1 728,00 PLN + VAT

Zapisz się

Laboratorium mikrobiologii żywności

Analiza mikrobiologiczna żywności pochodzenia zwierzęcego – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

146 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z mikroflorą saprofityczną i patogenną występująca w żywności pochodzenia zwierzęcego, jej oddziaływaniem na bezpieczeństwo i stabilność produktu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, pracowników laboratoriów przyzakładowych

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Mikroflora surowców zwierzęcych – rola czynników wewnętrznych oraz fizycznych i chemicznych w przeżywalności drobnoustrojów.
2. Systemy współzależności między drobnoustrojami w produkcie. Rola symbiozy, amensalizmu , pasożytnictwa w stabilności mikrobiologicznej produktu
3. Procesy technologiczne a mikroflora produktu gotowego. Rola drobnoustrojów saprofitycznych w psuciu się żywności.
4. Zatrucia pokarmowe – epidemiologia, metody zapobiegania
5. Podstawy analiz mikrobiologicznych , wykorzystanie norm ISO, PN , procedur własnych
6. Źródła kryteriów mikrobiologicznych – Codex Alimentarius, Rozporzadzenie WE 2073, DGHM i inne. Interpretacja wyników badań
7. Higiena procesu produkcji – źródła wtórnych zakażeń mikrobiologicznych.

PROWADZĄCY:
Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland. Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością
i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

DATA:
26.04.2021
21.06.2021
06.09.2021
17.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 3 godzinyAGENDA:
09:00 rozpoczęcie szkolenia on-line
10:00 - 10:10 – przerwa
10:10-11:00 cd. szkolenia on-line
11:00- 11:10 – przerwa
11:10 – 12:00 cd. szkolenia on-line
12:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
300 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

17/11/2021 On-Line

Analiza mikrobiologiczna żywności pochodzenia roślinnego – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

147 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne
oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do
Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z mikroflorą saprofityczną i patogenną występująca w żywności pochodzenia roślinnego, jej oddziaływaniem na bezpieczeństwo i stabilność produktu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, pracowników laboratoriów przyzakładowych

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Mikroflora surowców roślinnych – rola czynników wewnętrznych oraz fizycznych i chemicznych w przeżywalności drobnoustrojów
2. Systemy współzależności między drobnoustrojami w produkcie. Rola symbiozy, amensalizmu , pasożytnictwa w stabilności mikrobiologicznej produktu
3. Substancje biologiczne aktywne i ich rola w mikroflorze produktu
4. Procesy technologiczne a mikroflora produktu gotowego. Rola drobnoustrojów saprofitycznych w psuciu się żywności.
5. Zatrucia pokarmowe – epidemiologia, metody zapobiegania
6. Podstawy analiz mikrobiologicznych , wykorzystanie norm ISO, PN , procedur własnych
7. Źródła kryteriów mikrobiologicznych – Codex Alimentarius, Rozporzadzenie WE 2073, DGHM i inne. Interpretacja wyników badań
8. Higiena procesu produkcji – źródła wtórnych zakażeń mikrobiologicznych.


PROWADZĄCY:
Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland. Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością
i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

DATA:
24.05.2021
30.08.2021
04.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 3 godziny

AGENDA:
09:00 rozpoczęcie szkolenia on-line
10:00 - 10:10 – przerwa
10:10-11:00 cd. szkolenia on-line
11:00- 11:10 – przerwa
11:10 – 12:00 cd. szkolenia on-line
12:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
300 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

04/11/2021 On-Line

Kryteria mikrobiologiczne dla żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wg Food and Drug Administration (FDA) – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„KRYTERIA MIKROBIOLOGICZNE DLA ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO WG FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA)”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

148 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne
oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do
Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z wymaganiami FDA w zakresie parametrów mikrobiologicznych dla importowanej żywności na rynek amerykański.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Bezpieczeństwo żywności na rynku amerykańskim - Przewodnik do oceny jakości mikrobiologicznej przetworzonej żywności (FDA)
2. Mikrobiologiczna stabilność produktów , rola sukcesji pierwotnej i wtórnej produktu
3. Mikroflora surowców roślinnych i zwierzęcych – rola czynników wewnętrznych oraz fizycznych i chemicznych w przeżywalności drobnoustrojów .
4. Procesy technologiczne a mikroflora produktu gotowego. Rola drobnoustrojów saprofitycznych w psuciu się żywności. Wymagania FDA dla produktów gotowanych i chłodzonych.
5. Żywność TCS – kontrola czasu i temperatury
6. Kryteria FDA z podziałem na rodzaj żywności
7. Zatrucia pokarmowe – patogeny, epidemiologia, metody zapobiegania
8. Higiena procesu produkcji – źródła wtórnych zakażeń mikrobiologicznych.

PROWADZĄCY:
Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland. Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością
i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

DATA:
29.03.2021
28.06.2021
16.09.2021
25.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 3 godziny

AGENDA:
09:00 rozpoczęcie szkolenia on-line
10:00 - 10:10 – przerwa
10:10-11:00 cd. szkolenia on-line
11:00- 11:10 – przerwa
11:10 – 12:00 cd. szkolenia on-line
12:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
300 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

25/11/2021 On-Line

Walidacja metod mikrobiologicznych i szacowanie niepewności pomiaru

SZKOLENIE ON- LINE
„WALIDACJA METOD MIKROBIOLOGICZNYCH I SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

149 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń, krótkie filmy pokazowe

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp
do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze schematem planowania i realizacji walidacji badań ilościowych
i jakościowych. Wyznaczą precyzję w warunkach powtarzalności i odtwarzalności, specyficzność i selektywność oraz oszacują niepewność metody badawczej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów zajmujących się walidacją metod mikrobiologicznych, diagnostów laboratoryjnych, pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia, doktorantów i pracowników naukowych chcących podnieść swoje kompetencje, jak również osób zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Definicje: walidacja, precyzja, dokładność, poprawność, specyficzność, selektywność.
2. Walidacja metod znormalizowanych i alternatywnych.
3. Kryteria walidacji metod ilościowych i jakościowych.
4. Niepewność metody – szacowanie niepewności metod mikrobiologicznych ilościowych i jakościowych.
5. Wyrażanie niepewności pomiaru (MU) w sprawozdaniach z badań

WARSZTATY:
Warsztaty on-line w laboratorium mikrobiologicznym:
Uczestnikom zostaną przedstawione przykładowe wyniki badań , na podstawie których wyznaczone zostaną parametry walidacji
1. Walidacja metody ilościowej na przykładzie ogólnej liczby drobnoustrojów i liczby Bacillus cereus
2. w żywności.
3. Walidacja metody NPL na przykładzie liczby bakterii z grupy coli
4. Wyznaczanie precyzji w warunkach powtarzalności i odtwarzalności
5. Wyznaczanie specyficzności i selektywności metody badawczej na przykładzie liczby gronkowców koagulazododatnich wg ISO 6888-1
6. Szacowanie niepewności metody ilościowej na przykładzie ogólnej liczby drobnoustrojów
7. Szacowanie niepewności metody jakościowej na przykładzie wykrywania pałeczek Salmonella
8. Opracowanie raportu walidacji.

PROWADZĄCY:
Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland. Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością
i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności

TERMINY SZKOLENIA:
01.03.2021
20.05.2021
09.09.2021
06.12.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 4 godzin

AGENDA:
09:30 – 11.00 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:00 - 11:15 przerwa
11:15 - 12:45 cd. szkolenia
12:45 – 13.00 przerwa
13.00 – 14.00 cd. szkolenia
14:00 - podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
390 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

06/12/2021 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. analiz mikrobiologicznych

Cena: 1 161,00 PLN + VAT

Zapisz się

Laboratorium mikrobiologii kosmetyków

Zagrożenia mikrobiologiczne produktów kosmetycznych. Ustalanie terminu trwałości – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE W PRODUKCJI KOSMETYCZNEJ. USTALANIE TERMINU WAŻNOŚCI.”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

150 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne
oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do
Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Wykłady mają na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych, metodami analizy zgodnymi z normami ISO. Poszerzenie świadomości zagrożeń związanych z rozwojem drobnoustrojów w produktach kosmetycznych. Identyfikację punktów kontroli oraz potencjalnych źródeł prowadzących do zakażenia produktów gotowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, inżynierów oraz do osób koordynujących procesy technologiczne
w produkcji kosmetyków.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Skażenie produktu kosmetycznego z punktu widzenia użytkownika w skali kraju oraz świata.
2. Mechanizmy kontroli wg. PN EN ISO 21148, oraz przedstawienie pozostałych norm zharmonizowanych
z ustawodawstwem w wykorzystaniem tradycyjnych technik oraz alternatywy.
3. Omówienie drobnoustrojów oznaczanych w produktach kosmetycznych.
4. Charakterystyka jakości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych w świetle limitów zawartych w PN-EN ISO 17516, identyfikacja grup wrażliwych.
5. Omówienie faz w procesie technologicznym, charakterystyka surowców oraz kontrola środowiska produkcji
i higieny pracowników w świetle czystości mikrobiologicznej gotowego produktu kosmetycznego.
6. Konserwanty jako surowce kosmetyczne oraz metody badania ich skuteczności.
7. Omówienie powszechnie stosowanych metod testów konserwacji – podobieństwa i różnice.
8. Produkty kosmetyczne niskiego ryzyka mikrobiologicznego i ich ocena zgodnie z wymaganiami norm ISO.
9. Analiza wyników mikrobiologicznych w świetle ustalania terminu przydatności dla produktu kosmetycznego.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.


PROWADZĄCY:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.


DATA:
28.01.2021 r.
28.04.2021 r.
17.06.2021 r.
13.10.2010 r.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać
z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy ( o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

Brak dostępnych terminów

Dobra Praktyka Laboratoryjna  w laboratorium kosmetycznym. Odwołanie do testu czystości mikrobiologicznej – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE "DOBRA PRAKTYKA LABORATORYJNA W LABORATORIUM KOSMETYCZNYM.
ODWOŁANIE DO TESTU CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

105 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy zarządzającego jednostką badawczą, kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do zarządzających jednostkami badawczymi, kierowników badań oraz personelu laboratoriów badawczych różnych dziedzin.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aktualne wymagania prawne
2. Organizacja jednostki badawczej. Odpowiedzialność:
• Zarządzającego Jednostką Badawczą
• Personelu Jednostki Zapewnienia Jakości
• Kierownika Badania / Personelu Badawczego
3. Program Zapewnienia Jakości
4. Rola Jednostki Zapewnienia Jakości w prawidłowym działaniu systemu
5. Organizacja pomieszczeń i środowiska jednostki badawczej
6. Nadzór nad:
• Przyrządami pomiarowymi, materiałami i odczynnikami
• Systemami badawczymi
• Materiałami badanymi i odniesienia
7. Standardowe Procedury Operacyjne
• Nadzór nad dokumentacją systemową jednostki
• Nadzór nad wyposażeniem i jednostką
8. Dokumentacja badawcza:
• Plan badania czystości mikrobiologicznej
• Dane źródłowe
• Sprawozdanie z badania czystości mikrobiologicznej
• Raport z inspekcji
• Archiwizacja
9. DPL w pracowni mikrobiologicznej – studium przypadku w odniesieniu do testu czystości.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz praktykę w opracowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania, prowadzeniu badań, szkoleń oraz doradztwa technicznego.
Absolwentka Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie organizacji
i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemów jakości. Od 2004 roku współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2012 roku kierownik laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą polsko-francuskiej firmy świadczącej usługi
z zakresu biologii molekularnej i kosmetologii dla największych światowych koncernów kosmetycznych. Opracowała i wdrożyła system Dobrych Praktyk Laboratoryjnych oraz ISO 17025 w jednym z największych centrów badawczych w Polsce. Kierownik zespołu współpracującego z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) w zakresie weryfikacji nowych norm badawczych.

DATA:
28.01.2021 r.
16.04.2021 r.
23.09.2021 r.
01.12.2021 r.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać
z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy ( o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.


20/10/2021 On-Line
01/12/2021 On-Line

Dobór układów konserwujących dla produktów kosmetycznych oraz projektowanie badań dla tych wyrobów – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„DOBÓR UKŁADÓW KONSERWUJĄCYCH DLA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH
ORAZ PROJEKTOWANIE BADAŃ DLA TYCH WYROBÓW”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 14 ON-LINE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pomoc w zdobyciu umiejętności zaprojektowania stabilnej mikrobiologicznie receptury produktu kosmetycznego oraz technologii jego wytwarzania.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do technologów kosmetycznych oraz innych osób zainteresowanych tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe informacje o kosmetykach.

Definicja produktu kosmetycznego oraz wytyczne zawierające się w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych.

2. Przegląd dostępnych konserwantów kosmetycznych oraz ich przeznaczenie – produkty do spłukiwania bądź pozostające na skórze. Dobór stężeń aktywnych, ocena wpływu parametrów fizykochemicznych produktu kosmetycznego na stabilność konserwantów.

Wymogi Unii Europejskiej określają substancje dopuszczone jako konserwanty w kosmetykach
(Załącznik 4 do polskiej Ustawy o Kosmetykach oraz Załącznik VI do Dyrektywy Kosmetycznej 76/768/EWG).
Charakterystyka substancji o dozwolonym działaniu konserwującym oraz określenie produktów docelowych takich jak produkty spłukwalne, pozostające na skórze lub naturalne w których stosowane są konserwanty.
Omówienie substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, które nie są konserwantami a mogą stabilizować mikrobiologicznie produkt gotowy.

3. Omówienie badań wymaganych do zweryfikowania czystości mikrobiologicznej kosmetyków.

Na badanie czystości mikrobiologicznej produktu kosmetycznego, zgodnie z wymaganiami wynikającymi
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223/2009 z dnia 30.11.2009, a także normy PN-EN ISO 17516:2014-11, składają się odpowiednie normy zharmonizowane. Krótkie podsumowanie badań wymaganych przez ustawodawstwo.


4. Omówienie powszechnie stosowanych metod testów konserwacji – podobieństwa i różnice.

Zgodnie z wymogami obowiązującego ustawodawstwa producent ma obowiązek przeprowadzać testy konserwacji. Opis dostępnych metod, interpretacja wyników jako część dokumentacji potwierdzające stabilność w czasie masy kosmetycznej. Procedura oceny całkowitej ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego.

5. Produkty kosmetyczne niskiego ryzyka mikrobiologicznego i ich ocena zgodnie z wymaganiami norm ISO.

Testy konserwacji nie są wymagane dla produktów kosmetycznych o niskim ryzyku mikrobiologicznym (według PN-EN ISO 29621:2017-04). Identyfikacja tego rodzaju produktów zgodnie z wytycznymi normy oraz pułapki, które mogą czyhać na projektanta produktu kosmetycznego.

6. Ograniczenia w stosowaniu konserwantów kosmetycznych wynikające z działań Unii Europejskiej.

Wytyczne oraz opracowania Europejskiego Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) dotyczące możliwości stosowania niektórych konserwantów w produktach kosmetycznych.

7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

DATA:
02.02.2021 r.
18.05.2021 r.
26.08.2021 r.
19.11.2021 r.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać
z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy ( o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
450 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

19/11/2021 On-Line

Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego NON-FOOD. Identyfikacja zagrożeń i ustalenie planu utrzymania czystości – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE:
„MIKROBIOLOGICZNY MONITORING ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO NON-FOOD.
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I USTALENIE PLANU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

SYMBOL : 08 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń, krótkie filmy pokazowe

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zidentyfikowanie zagrożeń mikrobiologicznych w zakładzie produkcyjnym oraz ustalenie planu utrzymania czystości, przedstawienie badań mikrobiologicznych w zakresie pobierania i przygotowywania prób, monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego oraz jego nowoczesnych i szybkich technik. Omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania wyników.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do dla pracowników odpowiedzialnych za mycie i dezynfekcję w zakładzie produktów non food, technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości oraz laboratorium mikrobiologicznego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do mikrobiologii
2. Monitoring mikrobiologiczny środowiska produkcyjnego
3. Źródła zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego
a. Biofilm w środowisku produkcyjnym
4. Pobieranie próbek środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 18593
a. Nowoczesne i szybkie techniki monitoringu środowiska produkcyjnego
5. Higiena pracowników produkcyjnych
6. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania wyników
7. Budowanie kultury bezpieczeństwa produktu poprzez monitoring środowiska produkcyjnego
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Do 2016 roku Mikrobiolog w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton
w Poznaniu. Pracownik działów kontroli jakości, w tym laboratorium mikrobiologicznego, w firmach z branży suplementów diety i FMCG. Wykładowca przedmiotu Mikrobiologia podstawowa i żywności.
TERMINY SZKOLENIA:
22.02.2021
27.04.2021
25.08.2021
22.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:

Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

22/11/2021 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. mikrobiologicznych analiz kosmetyków

Cena: 1 647,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty ds. analiz laboratoryjnych

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w organizacji i spójność pomiarowa w systemach zarządzania – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON- LINE
„NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W ORGANIZACJI I SPÓJNOŚĆ POMIAROWA
W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

98 ON-LINE

TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń, krótkie filmy pokazowe

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat sprawowania nadzoru nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym oraz przygotowanie uczestników do prawidłowego nadzorowania wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie wymagania stawia się laboratoriom badawczym, pomiarowym i wzorcującym, jak również będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach dotyczących opracowywania kart wyposażenia i pozostałej dokumentacji towarzyszącej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników laboratoriów badawczych zajmujących się nadzorem nad posiadanym wyposażeniem pomiarowo-badawczym, kierowników technicznych oraz osób zainteresowanych tematem metrologii.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia.
2. Podstawowe pojęcia dotyczące wyposażenia zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”.
3. Omówienie i interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej,
4. Podstawowe wymagania normy pomocniczej PN-EN ISO10012:2004 - Systemy zarządzania pomiarami Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażania pomiarowego,
5. Zasady dotyczące opracowania procedury dotyczącej nadzorowania wyposażenia w laboratorium,
6. Podział wyposażenia
7. Zasady wyboru wyposażenia aby spełniło wymagania metrologiczne,
8. Czynniki brane pod uwagę podczas ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami - dokument ILAC-G24:2007 oraz podczas ustalanie odstępów czasów pomiędzy sprawdzeniami okresowymi,
9. Program wzorcowań,
10. Omówienie zawartość świadectwa wzorcowania oraz w jaki sposób interpretować oraz wykorzystywać wyniki zawarte w świadectwie wzorcowania,
11. Monitorowanie wyników wzorcowania w celu śledzenia kierunków ich zmian.
ĆWICZENIA:
Opracowane na podstawie przyrządów fizykochemicznych np. wagi, wzorce masy, spektrofotometry, pehametry:
1. Kwalifikowanie wyposażenia do odpowiedniej grupy.
2. Planowanie nadzoru nad wyposażeniem– opracowanie programów wzorcowań/sprawdzeń pośrednich.
3. Analiza i wykorzystanie świadectwa wzorcowania

Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Metrolog, auditor wewnętrzny. Doświadczony trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka artykułów publikowanych w prasie branżowej. Specjalista w akredytowanym laboratorium badawczym.

TERMINY SZKOLENIA:
20.01.2021
09.03.2021
06.04.2021
01.06.2021
28.09.2021
30.11.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin

AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania,, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

30/11/2021 On-Line

Webinarium – Zastosowanie metod statystycznych w porównaniach między laboratoryjnych i badaniach biegłości

WEBINARIUM:
„ZASTOSOWANIE METOD STATYSTYCZNYCH
W PORÓWNANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH I BADANIACH BIEGŁOŚCI”

SYMBOL: 58 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem szkolenia jest przedstawienie założeń metod statystycznych zalecanych do stosowania na różnych etapach programów badania biegłości, omówienie stosowanych terminów, symboli oraz metod i wskaźników oceny wyników,
a także możliwości ich interpretacji. Uczestnicy będą mieli możliwość uzupełnienia i usystematyzowania wiedzy oraz możliwość nabycia umiejętności i kompetencji w zakresie uczestnictwa w programach porównań międzylaboratoryjnych
i badań biegłości (PT/ILC).

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za koordynowanie i weryfikację realizacji poprawności programów badań biegłości, osób planujących uczestnictwo w badaniach biegłości czy porównaniach międzylaboratoryjnych, a także osób zaangażowanych w procesy kontroli i zapewnienia jakości przy wykorzystaniu porównań międzylaboratoryjnych
i badań biegłości, niezależnie od dyscypliny.

PROGRAM:
1. Miejsce badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych w kontroli i zapewnieniu jakości wyników badań
2. Wprowadzenie do pojęć statystycznych (statystyka, populacja, próbka losowa, reprezentatywna próbka losowa, niepewność pomiaru)
3. Cele stosowania technik statystycznych
4. Omówienie wymagań dotyczących realizacji badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych
• wymagania dotyczące jednorodności i stabilności obiektów
• pojęcie błędu w badaniach
• wykorzystanie narzędzi statystycznych w ocenie wyników
• sposoby określania i wyznaczania wartości przypisanej oraz niepewności
• ocena wyników uzyskanych przez uczestników i ich interpretacja
• wykorzystanie testów statystycznych w ocenie wyników i ich interpretacji
5. Dyskusja, wymiana doświadczeń, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. analiz Pracownia Spektrometrii J.S. Hamilton Poland

Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność chemia i analiza żywności oraz technologia żywności. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem dydaktycznym w zakresie chemii żywności i analityki laboratoryjnej oraz sposobów walidacji metod badawczych, a także towaroznawstwa i pozaekonomicznych motywów zachowań konsumentów. Za działalność dydaktyczną wyróżniana kilkukrotnie nagrodami Rektora oraz studentów.
Organizator i prowadząca wielu szkoleń analitycznych i towaroznawczych realizowanych głównie dla pracowników sektora spożywczego. Autorka ponad 110 publikacji naukowych polskich i zagranicznych w zakresie zagadnień związanych z jakością żywności.

TERMINY:
27.09.2021
07.12.2021

AGENDA
09:00 – rozpoczęcie webinarium
09:05 – zajęcia webinaryjne
11:00 – sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie i zakończenie webinarium

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia na webinarium prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem webinarium.
Najpóźniej w dniu webinarium do godz. 08:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA WEBINARIUM:
150 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w webinarium.

Imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23 %
Materiały szkoleniowe z webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23 %

Ilość miejsc na webinarium jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

07/12/2021 Webinarium

Walidacja metod analitycznych i szacowania niepewności wyników. Badania fizykochemiczne, instrumentalne i mikrobiologiczne – szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE:
„WALIDACJA METOD ANALITYCZNYCH I SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI WYNIKÓW.
BADANIA FIZYKOCHEMICZNE, INSTRUMENTALNE I MIKROBIOLOGICZNE”

Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

90 ON-LINE
TECHNIKI I METODY:
wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy kierowników i pracowników laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane
z metodami badawczymi oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować stosowne procedury dotyczące szacowania niepewności i walidacji metod badawczych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów różnych branż przemysłu, diagnostów laboratoryjnych i pracowników laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych wszystkich szczebli, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Podstawowe definicje dotyczące procesu walidacji:
• wyjaśnienie pojęć związanych z procesem walidacji,
• dokumenty walidacyjne,
• uregulowania normatywne i wymogi prawne.
2. Problematyka walidacji i korzyści z niej wynikające:
• po co walidować?
• kiedy występuje konieczność walidacji?
• korzyści z walidacji dla laboratorium / Klienta / Zleceniodawcy.
3. Etapy postępowania walidacyjnego (planowanie, realizacja, ocena):
• podstawowy schemat postępowania walidacyjnego, określenie kompromisu pomiędzy oczekiwaniami a możliwościami,
• plan walidacji,
• ocena pod kątem spełnienia wymagań walidacyjnych.
4. Podstawowe pojęcia i narzędzia:
• zakres pomiarowy, powtarzalność, precyzji,
• dokładność,
• odtwarzalność,
• stosowanie wybranych testów statystycznych,
• raport walidacyjny / dokumentacja walidacyjna
5. Szacowanie niepewności wyników:
• budżet niepewności
• wyznaczanie niepewności
6. Przykłady dotyczące walidacji metod i szacowania niepewności.
7. Walidacja metod mikrobiologicznych:
• wymagania normy PN-EN ISO /IEC 17025
• terminologia, walidacja pierwotna , walidacja wtórna
• plan i zakres walidacji
• wyznaczenie cech charakterystycznych metody
• wybór i przygotowanie próbek do badań
• walidacja metod ilościowych- przykłady
• walidacja metod jakościowych- przykłady
• walidacja metod alternatywnych wg. normy PN-EN ISO 16140:2004/A1:2011
• szacowanie niepewności wyników badań
• wykorzystanie danych z badań walidacyjnych
• najczęściej popełniane błędy w planowaniu i realizacji walidacji
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENERZY:

Ekspert ds. analiz Pracownia Spektrometrii J.S. Hamilton Poland
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność chemia i analiza żywności oraz technologia żywności. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem dydaktycznym w zakresie chemii żywności
i analityki laboratoryjnej oraz sposobów walidacji metod badawczych, a także towaroznawstwa i pozaekonomicznych motywów zachowań konsumentów. Za działalność dydaktyczną wyróżniana kilkukrotnie nagrodami Rektora oraz studentów. Organizator i prowadząca wielu szkoleń analitycznych i towaroznawczych realizowanych głównie dla pracowników sektora spożywczego. Autorka ponad 110 publikacji naukowych polskich i zagranicznych w zakresie zagadnień związanych z jakością żywności.
TERMINY SZKOLEŃ:
15.06.2021
15.09.2021
03.12.2021

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin
AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
480 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

03/12/2021 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. analiz laboratoryjnych

Cena: 2 025,00 PLN + VAT

Zapisz się