Szkolenia

Stawka VAT zwolniona

Informujemy, iż istnieje możliwość zastosowania stawki VAT „zwolnionej” za szkolenia jeśli zostaną spełnione przesłanki zwolnienia szkoleń doskonalących kwalifikacje zawodowe pracowników administracji publicznej, zakładów budżetowych i jednostek budżetowych w przypadku finansowania ich ze środków publicznych:

 

  • w całości – zwolnienie w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.
  • w co najmniej 70%, ale mniej niż 100% – zwolnienie wynikające z §3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.

 

Na J.S. Hamilton spoczywa obowiązek wykazania, że środki, z których pokrywany jest udział w szkoleniach, pochodzą ze środków publicznych, np. poprzez odbiór stosownych oświadczeń.

Zatem, jeśli środki, którymi opłacacie Państwo udział swoich pracowników w naszych szkoleniach są środkami publicznymi, a na potwierdzenie otrzymamy oświadczenie to wówczas będziemy mieć możliwość zastosowania stawki zwolnionej. W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt z Główną Księgową: +48 58 766 99 04.