Szkolenia

Szkolenia zamknięte

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom klientom, J.S. Hamilton organizuje szkolenia dostosowane do potrzeb i specyfiki firmy. Każde szkolenie znajdujące się w harmonogramie szkoleń może być na życzenie klienta realizowane jako szkolenie zamknięte.

Dotyczy to także szkoleń niewymienionych w harmonogramie szkoleń.

 

W zakresie kompetencji posiadanych przez Jednostkę Certyfikującą ( tj. akredytacja AC 149, AC 155 oraz notyfikacja NB 2057) J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o. nie świadczy usług dotyczących szkoleń zamkniętych mogących narazić na szwank poufność, bezstronność lub obiektywność prowadzonych procesów certyfikacji i podejmowania decyzji. Personel Jednostki Certyfikującej nie jest angażowany do konsultacji, wdrażania, udziału w auditach, projektowania wyrobów, prowadzenia szkoleń zamkniętych dla klientów.

 

Szkolenia i warsztaty organizowane są w miejscach i czasie wskazanym przez klienta. Programy są zwykle wyceniane na podstawie liczby dni i liczy uczestników dzięki czemu firma może zaoszczędzić znaczne kwoty w przypadku większych grup oraz obniżyć koszty podróży i zakwaterowania przez zorganizowanie szkolenia we własnej siedzibie. Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego najwyższą jakość kształcenia.

 

Wszelkie propozycje dotyczące tematyki szkoleń prosimy zgłaszać na adres: szkolenia@jsh.com.pl.