Kontakt

Biuro Główne i Laboratorium Centralne

hamilton-kontakt-siedziba

J.S. Hamilton Poland S.A.

ul. Chwaszczyńska 180

81-571 Gdynia

KRS: 0000457421
REGON: 002893048
NIP: 586-000-60-39

Administratorem danych osobowych jest J.S. Hamilton Poland S.A.  z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować listowanie lub przez e-mail: iodo@hamilton.com.pl.

 

Dane będą przetwarzane w celach: opracowania i udzielenia  odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych mogą przysługiwać Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa: prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do odwołania zgody, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się tutaj.