JS Hamilton Headquoter

O nas

Misja

Nadrzędnym interesem firm z grupy J.S. Hamilton jest wspomaganie działalności naszych klientów i wzmacnianie ich pozycji rynkowej.

Naszym celem jest ciągły wzrost obrotów i umacnianie znaczenia na rynku w kierunku osiągnięcia pozycji wiodącej sieci laboratoriów i firm kontrolnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wysoka jakość usług jest zasługą naszych pracowników, którzy w pełni realizują cele strategiczne wytyczone przez zarząd. J.S. Hamilton dba o zapewnienie najwyższych kwalifikacji swoich pracowników, jak również stosowanie w praktyce nowoczesnego i niezawodnego sprzętu i aparatury analitycznej.

J.S. Hamilton w sposób ciągły podwyższa jakość swoich usług dążąc do pełnego zaspokojenia potrzeb swoich klientów.

Naszą misją jest świadczenie usług najwyższej jakości, które przyczyniają się do sukcesu naszych klientów.

Historia

1949
Powstanie laboratorium badawczego w strukturach Przedsiębiorstwa Państwowego Polcargo
1989
Otwarcie w Gdyni przedstawicielstwa angielskiej firmy J.S. Hamilton Ltd.
1991
Powstanie firmy J.S. Hamilton Poland Ltd.
1993
Zakup od Skarbu Państwa laboratorium Polcargo
1996
Uzyskanie certyfikatu akredytacji nadanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
2007 - 2010
Powstanie nowych oddziałów i laboratoriów firmy w Katowicach, Poznaniu, Małaszewiczach, Sokółce, Warszawie, Makowie Mazowieckim oraz w Szczecinie
2012
Przeprowadzka do nowego budynku
2013
Przekształcenie firmy J.S. Hamilton Poland w spółkę akcyjną
2013
Powstanie spółki J.S. Hamilton International
2014
Założenie laboratorium J.S. Hamilton Romania w Bukareszcie; otwarcie laboratoriów w Szczecinie, Radomiu i Wrocławiu
2015
Założenie laboratorium J.S. Hamilton Baltic w Rydze, Łotwa oraz J.S. Hamilton Hungaria Kft w Budapeszcie, przejęcie laboratorium Labo Sano w Chorwacji; otwarcie biura w Wilnie na Litwie
2016
Przekształcenie laboratorium Labo Sano w J.S. Hamilton Croatia; otwarcie oddziału w Ljulbjanie, Słowenia
2017
Rozpoczęcie badań chemicznych związanych z bezpieczeństwem zabawek; przejęcie Sekargas Hamilton, UAB (Litwa), QA Solutions (Polska) i Ergo Solutions (Polska)
2018
Nabycie Biotim B&S w Rumunii; utworzenie nowego laboratorium testowania kosmetyków w Gdańsku
2019
Przejęcie UOT i ŁCJ w Polsce; nowa inwestycja w laboratorium mikrobiologiczne w Polsce
2020
Wejście na rynek serbski; nowe inwestycje w laboratoria badań środowiskowych w Polsce i laboratorium badań żywności w Rumunii
2021
Nowe laboratorium badania żywności na Litwie oraz inwestycja w laboratorium opakowań w Polsce - zwiększająca wydajność o 50%
2022
Inwestycja w aparat do chromatografii HRMS o wysokiej rozdzielczości do badania dioksyn i pochodnych w żywności

Członkostwo w organizacjach

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest członkiem wielu, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych organizacji, w różnych kategoriach i dla wielu branży.