Do pobrania

Ogólne Warunki Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland

download icon

Ogólne Warunki Świadczenia Usług HAMILTON UO TECHNOLOGIA

download icon

Sposób rozpatrywania skarg

download icon

Zasady podejmowania decyzji podczas stwierdzania zgodności

download icon

Załącznik do oferty cenowej – Ogólne warunki świadczenia usług w Laboratorium Badawczym Siemianowice Śląskie

download icon

Zasady uczestnictwa w programie certyfikacji produktów J.S. Hamilton Poland

download icon

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Chorwacja

download icon

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Serbia

download icon

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Węgry

download icon

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Rumunia

download icon

Formularz

download icon

Regulamin

download icon

Weryfikacja podpisu elektronicznego

download icon

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

download icon

Regulamin dla Ochotnika wyd. 1 ob. od 16.07.2024

download icon

AKREDYTACJA PCA J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. – LABORATORIUM BADAWCZE WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (NR AKREDYTACJI AB 1552)

download icon

AKREDYTACJA PCA J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. – JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17065:2013 (NR AKREDYTACJI AC 149)

download icon

AKREDYTACJA PCA LABORATORIUM BADAWCZEGO J.S. HAMILTON POLAND SP. Z O.O. WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (NR AKREDYTACJI AB 079)

download icon

AKREDYTACJA PCA JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17020:2012 (NR AKREDYTACJI AK 011)

download icon

AKREDYTACJA PCA HAMILTON UO-TECHNOLOGIA Sp. z o.o. - LABORATORIUM BADAWCZE WG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (NR AKREDYTACJI AB 1537)

download icon

AKREDYTACJA PCA J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. – JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA SYSTEMY ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015 (NR AKREDYTACJI AC 155)

download icon

NAH (National Accreditation Authority), NAH-1-1801/2016

download icon

AKREDYTACJA HAA LABORATORIUM BADAWCZEGO J. S. HAMILTON CHORWACJA WG NORMY HRN EN-ISO/IEC 17025:2017 (NUMER AKREDYTACJI 1431)

download icon

AKREDYTACJA LATAK LABORATORIUM BADAWCZEGO J.S. HAMILTON BALTIC WEDŁUG NORMY LVS EN ISO/IEC 17025:2017 (NR AKREDYTACJI LATAK-T-544)

download icon

AKREDYTACJA RENAR LABORATORIUM BADAWCZEGO J.S. HAMILTON ROMANIA, BUKARESZT WEDŁUG NORMY SR EN ISO/IEC 17025:2018 (NR AKREDYTACJI LI 1081)

download icon

AKREDYTACJA RENAR LABORATORIUM BADAWCZEGO J.S. HAMILTON ROMANIA, BUKARESZT WEDŁUG NORMY SR EN ISO/IEC 17025:2018 (NR AKREDYTACJI LI 1081) - ZAKRES

download icon

AKREDYTACJA RENAR LABORATORIUM BADAWCZEGO J.S. HAMILTON ROMANIA, CLUJ-NAPOCA WEDŁUG NORMY SR EN ISO/IEC 17025:2018 (NR AKREDYTACJI LI 1081)

download icon

AKREDYTACJA RENAR LABORATORIUM BADAWCZEGO J.S. HAMILTON ROMANIA, CLUJ-NAPOCA WEDŁUG NORMY SR EN ISO/IEC 17025:2018 (NR AKREDYTACJI LI 1081) - ZAKRES

download icon

AKREDYTACJA RENAR LABORATORIUM BADAWCZEGO J.S. HAMILTON ROMANIA, BIOTIM W TIMISOARA WEDŁUG NORMY SR EN ISO/IEC 17025:2018 (NR AKREDYTACJI LI 1081)

download icon

AKREDYTACJA RENAR LABORATORIUM BADAWCZEGO J.S. HAMILTON ROMANIA, BIOTIM W TIMISOARA WEDŁUG NORMY SR EN ISO/IEC 17025:2018 (NR AKREDYTACJI LI 1081) - ZAKRES 1

download icon

AKREDYTACJA RENAR LABORATORIUM BADAWCZEGO J.S. HAMILTON ROMANIA, BIOTIM W TIMISOARA WEDŁUG NORMY SR EN ISO/IEC 17025:2018 (NR AKREDYTACJI LI 1081) - ZAKRES 2

download icon

GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY - CERTYFIKAT GMP W ZAKRESIE BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

download icon

GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY - ZEZWOLENIE NA WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH W ZAKRESIE BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH

download icon

ZATWIERDZENIE US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA)

download icon

FOSFA - (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations) - Rzeczoznawstwo

download icon

FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations) - Analityka

download icon

GAFTA (Grain & Feed Trade Association) - Rzeczoznawstwo

download icon

GAFTA (Grain & Feed Trade Association) - Fumigator

download icon

PIO (Polska Izba Opakowań)

download icon

Organizacja IECEx

download icon

Program certyfikacji PR-ATEX Ocena zgodności urządzeń i systemów ATEX

download icon

Wniosek o certyfikację systemu zarządzania QMS + ATEX moduł D, E + MD moduł H

download icon

Wniosek o certyfikację systemu zarządzania QMS + ATEX moduł D, E + MD moduł H

download icon

Wniosek o certyfikację IECEx

download icon

Wniosek o certyfikację IECEx

download icon

Informacja-o-produkcie-i-producencie-ATEX-modul-B-i-G

download icon

Informacja-o-produkcie-i-producencie-ATEX-modul-B-i-G

download icon

Wniosek o przechowywanie dokumentacji wyrobu (moduł A)

download icon

Wniosek o przechowywanie dokumentacji wyrobu (moduł A)

download icon

Deklaracja ATEX (moduł B)

download icon

Deklaracja ATEX (moduł B)

download icon

Zgłoszenie - badanie produktu pod nadzorem (moduł C1)

download icon

Zgłoszenie - badanie produktu pod nadzorem (moduł C1)

download icon

Zgłoszenie - weryfikacja produktu (moduł F)

download icon

Zgłoszenie - weryfikacja produktu (moduł F)

download icon

Zgłoszenie - weryfikacja jednostkowa (moduł G)

download icon

Zgłoszenie - weryfikacja jednostkowa (moduł G)

download icon

Badania elektryczne, mechaniczne i środowiskowe - Ogólne Warunki Świadczenia Usług Laboratorium Badawczego

download icon

Program certyfikacji wyrobów typu 1a

download icon

Program certyfikacji wyrobów typu 1b

download icon

Program certyfikacji wyrobów typu 3

download icon

Program certyfikacji PR-EMC Ocena zgodnści EMC

download icon

Program certyfikacji PR-MD Ocena zgodności maszyn

download icon

Program certyfikacji Wspólny znak towarowo-gwarancyjny B

download icon

Program WBW Dopuszczenia WUG

download icon

Informacje o wyrobie zgłaszanym do certyfikacji

download icon

Informacje o wyrobie zgłaszanym do certyfikacji

download icon

Kwestionariusz oceny producenta

download icon

Kwestionariusz oceny producenta

download icon

Wniosek o certyfikację systemu zarządzania QMS + ATEX moduł D, E + MD moduł H

download icon

Informacja o produkcie i producencie ATEX (moduł B i G)

download icon

Informacja o produkcie i producencie ATEX (moduł B i G)

download icon

Deklaracja ATEX (moduł B)

download icon

Deklaracja ATEX (moduł B)

download icon

Zgłoszenie - badanie produktu pod nadzorem (moduł C1)

download icon

Zgłoszenie - badanie produktu pod nadzorem (moduł C1)

download icon

Zgłoszenie - weryfikacja produktu (moduł F)

download icon

Zgłoszenie - weryfikacja produktu (moduł F)

download icon

Zgłoszenie - weryfikacja jednostkowa (moduł G)

download icon

Zgłoszenie - weryfikacja jednostkowa (moduł G)

download icon

Dyrektywa_2004-108-WE_EMC1

download icon

Dyrektywa_2006-95-WE_LVD1

download icon

Dyrektywa-94-9-WE-ATEX

download icon

Dyrektywa-2006-42-WE-MD

download icon

Ustawa-o-systemie-oceny-zgodnosci-Dz.-U.-z-2014-r.-poz.-1645

download icon

Ustawa-PGG-tekst-jednolity-Dz-U-2016-poz-1131

download icon

Zakres-akredytacji_149

download icon

Deklaracja MD - badanie typu WE - moduł B

download icon

Deklaracja MD - badanie typu WE - moduł B

download icon

Wykaz norm i dokumentów normatywnych w ramach elastycznego zakresu akredytacji AC 149

download icon

Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

download icon

Umowa certyfikacyjna - Dyrektywa ATEX

download icon

Umowa certyfikacyjna - Dyrektywa MD

download icon

Umowa certyfikacyjna - Ocena Zdolności Remontowej

download icon

Umowa certyfikacyjna - Program Certyfikacja PR-1a

download icon

Umowa certyfikacyjna - Program Certyfikacji PR-1b

download icon

Umowa certyfikacyjna - Program Certyfikacji PR-3

download icon

Umowa certyfikacyjna - Program Certyfikacji PR-B

download icon

Umowa certyfikacyjna - System Zarządzania Jakością

download icon

Umowa certyfikacyjna - Uznanie Kompetencji Laboratorium

download icon

Umowa certyfikacyjna - Zapewnienie Jakości

download icon

BROSZURA-PL

download icon

Ulotka_A4_Minerals_oil_PL_Kornela_Bulat_online

download icon

ULOTKA-PCR-2_PL

download icon

wwa

download icon

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni

download icon

Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego laboratorium J.S. Hamilton

download icon

Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego laboratorium J.S.Hamilton Poland Ltd

download icon

Zwiększenie konkurencyjności i potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa UO-Technologia

download icon

POLITYKA PRYWATNOŚCI J.S. HAMILTON

download icon

Klauzula informacyjna badania laboratoryjne

download icon

Klauzula informacyjna certyfikacja

download icon

Klauzula informacyjna Facebook/Linkedin

download icon

Klauzula informacyjna korespondencja

download icon

Klauzula informacyjna monitoring

download icon

Klauzula informacyjna newsletter

download icon

Klauzula informacyjna pracownicy

download icon

Klauzula informacyjna reklamacje

download icon

Klauzula informacyjna rekrutacje

download icon

Klauzula informacyjna szkolenia

download icon

Klauzula informacyjna sygnaliści

download icon

Klauzula informacyjna w ramach uczestnictwa w konferencji

download icon

POLITYKA PRYWATNOŚCI HAMILTON UO-TECHNOLOGIA

download icon

Polityka jakości

download icon

Polityka bezstronności i poufności

download icon

Zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych Spółka uczestnicząca w procesie połączenia udostępnia do publicznej informacji plan połączenia.

download icon