Badania opakowań i produktów non-food

Opakowania farmaceutyczne

Badania opakowań i materiałów opakowaniowych na zgodność z Farmakopeą Europejską.

Laboratoria J.S. Hamilton oferują kompleksowe, badania laboratoryjne polimerowych materiałów opakowaniowych przeznaczonych do pakowania farmaceutyków.

 

Przykładowe parametry oznaczane w ramach badań na zgodność z Farmakopeą Europejską:

 • tożsamość A, B, C (w tym IR)
 • kwasowość, zasadowość
 • wygląd roztworu
 • substancje rozpuszczalne w heksanie
 • absorbancja
 • metale wymywalne
 • metale ciężkie jako ołów
 • amidy i stearyniany
 • przeciwutleniacze fenolowe i niefenolowe
 • i inne

 

W zakresie ww. badań posiadamy:

 • Zezwolenie na wytwarzanie nr … wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Certyfikat Good Manufacturing Practice (GMP) wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 15378:2012