Badania ścieków

Badania różnych rodzajów ścieków

 

Laboratorium J.S. Hamilton wykonuje usługi pobierania i badania ścieków (chwilowych, uśrednionych, średnich dobowych), osadów ściekowych oraz badań chemicznych, biologicznych, mikrobiologicznych i właściwości fizycznych tych próbek w zakresie akredytacji AB 079.

 

Nasze laboratorium dysponuje autosamplerami do średnio-dobowego pobierania próbek, proporcjonalnego do czasu lub przepływu z automatycznym pomiarem temperatury.

 

Kompletna usługa badania ścieków

 

Oferujemy kompleksową usługę, w tym doradztwo w zakresie problematyki gospodarki wodno- ściekowej, pozwalające spełnić wymagania prawne naszych klientów.

 

Laboratoryjne badania ścieków wykonywane są przy wykorzystaniu metod referencyjnych określonych w obowiązujących regulacjach prawnych.  Badamy ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, ścieki pod kątem przygotowania operatu wodno-prawnego i osady ściekowe.

 

Opracowujemy dokumentację dotyczącą ustalenia dopuszczalnej dawki osadu w celu rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania.

 

Oferujemy również  przeprowadzenie analiz gleb, na których będą Państwo chcieli zastosować przebadane ścieki, osady ściekowe lub odpady (odzysk R10).

 

Na podstawie otrzymanych wyników analiz sporządzimy opinię dotyczącą  możliwości zastosowania osadów w celu rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania oraz określimy dopuszczalne dawki do ich stosowania.