Badania żywności i pasz

Analiza sensoryczna

Analiza sensoryczna zajmuje szczególne miejsce wśród badań żywności. Z uwagi na swój charakter dostarcza informacji o produkcie niemożliwych do osiągniecia innymi technikami badawczymi. Potrzeba pozyskania tych informacji i ich wykorzystania przy kreowaniu, kontroli i optymalizacji produktów spowodowała systematyczny wzrost zainteresowania analizą sensoryczną. Przyczyniło się to do rozwoju tego typu analiz oraz umocnieniu ich pozycji wśród podstawowych badań laboratoryjnych.

 

Powierzenie realizacji badań sensorycznych ekspertom z wieloletnim doświadczeniem jest konieczne, aby pozyskać wiarygodne i użyteczne informacje. J.S. Hamilton od lat prowadzi badania sensoryczne, które realizowane są w wystandaryzowanych i kontrolowanych warunkach. Jest to możliwe m.in. dzięki nowoczesnej, spełniającej wymagania norm pracowni. Wyszkolony i podlegający stałemu monitoringowi zespół ekspertów realizuje badania z wykorzystaniem metod znormalizowanych jak i własnych procedur badawczych. Wśród podstawowych metod analizy sensorycznej laboratorium wykorzystuje nowe koncepcje metodyczne, wdrożone w celu zwiększenia użyteczności i kompletności informacji, potrzebnych do podejmowania trafnych decyzji technologicznych czy biznesowych.

 

Zespół ekspertów J.S. Hamilton wspiera swoich Klientów w zakresie:

  • kontroli jakości sensorycznej surowców, wyrobów gotowych i opakowań
  • opracowania specyfikacji sensorycznej produktów
  • analizy przyczyn reklamacji i wad w produkcie
  • analizy zmienności cech sensorycznych w produkcie w wyniku procesu optymalizacji (np. po zmianie receptury, dostawcy surowców, itp.)
  • opracowania i weryfikacji claims’ów sensorycznych
  • analizy cech sensorycznych produktu na różnych etapach produkcji
  • analizy zmienności cech sensorycznych produktu w procesie przechowywania
  • walidacji sposobu przygotowania produktu
  • analizy cech sensorycznych produktów dostępnych na rynku
  • analizy sensorycznej opakowań.