Kontrola paliw i chemikaliów

Drewno i surowiec drzewny

J.S. Hamilton jest niezależną jednostką kontrolną zapewniającą pełen zakres czynności kontrolnych i inspekcyjnych dla przedsiębiorstw wykorzystujących drewno i surowiec drzewny do celów technologicznych, energetycznych lub zajmujących się jego obrotem. Wieloletnie doświadczenie w baraży drzewnej sprawia, że oferujemy profesjonalny serwis indywidualnie dostosowany do potrzeb naszych Klientów.

 

Oferta obejmuje:

  • nadzór na załadunkiem, rozładunkiem, przeładunkiem, inspekcja drewna i surowca drzewnego
  • pomiary, obliczanie miąższości (masy), objętości i cechowania surowca drzewnego – zgodnie z normami PN-D-95000:2002, PN-EN 1309-2:2006, STB 1667:2006, GOST 2292-88 oraz własnymi instrukcjami technicznymi
  • kontrola zgodności jakościowych cech sortymentów surowca drzewnego zgodnie z PN-D-02006:2000
  • odbiór jakościowy towaru zgodnie z zasadami opisanymi w normach: PN-D-95000:2002, GOST 22296-89 oraz GOST 2292-88
  • pomiar wilgotności surowca drzewnego on-site
  • pobieranie próbek surowca drzewnego z mygłów, stosów, placów składowych, samochodów, wagonów kolejowych
  • przygotowanie próbek drewna litego oraz zrębek i wiórek do badań laboratoryjnych
  • specjalistyczne oraz podstawowe analizy laboratoryjne wykonywane we własnych laboratoriach w Gdyni i Katowicach

 

Stała obecności inspektorów J.S. Hamilton na terminalach przeładunkowych czy przejściach granicznych gwarantuje naszym Klientom wyeliminowanie strat podczas operacji przeładunkowych oraz umożliwia nadzór na jakością towaru. Zadaniem J.S. Hamilton jest być partnerem dla podmiotów uczestniczących w obrocie handlowym w zakresie niezależnej, obiektywnej oceny ilości i jakości produktów i towarów będących przedmiotem transakcji.