Kontrola paliw i chemikaliów

Kontrola ilościowa i jakościowa

J.S. Hamilton oferuje pełen zakres niezależnych usług inspekcyjnych oraz badań węgla i koksu. Nasza oferta skierowana jest to spółek węglowych, elektrowni, elektrociepłowni, importerów, dystrybutorów i odbiorców zainteresowanych wiarygodną, niezależną informacją o jakości paliw stałych potwierdzoną certyfikatem akredytowanego laboratorium. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę rozliczeń finansowych. Dzięki sieci oddziałów na granicy wschodniej gwarantujemy pełną obsługę inspekcyjną paliw stałych importowanych m.in. z Rosji, Ukrainy czy Kazachstanu.

Dla przedsiębiorstw objętych Europejskim Systemem Handlu Uprawnieniami Emisji przygotowaliśmy usługę monitorowania ilości emisji dwutlenku węgla.

 

Nasza oferta

 • inspekcja, kontrola ilościowa, nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem samochodów, wagonów, statków
 • nadzór nad ważeniem
 • akredytowany pobór reprezentatywnych próbek z hałd, wagonów, samochodów
 • akredytowana analiza sitowa, akredytowane analizy laboratoryjne
 • kontrola czystości wagonów, placów składowych, ładowni statków
 • określanie wagi na podstawie zanurzenia statku – draft survey
 • obmiary hałd na placach składowych
 • podstawowe oraz specjalistyczne analizy wykonywane we własnych laboratoriach w Gdyni lub Katowicach, monitoring jakości
 • analizy arbitrażowe oraz porównawcze
 • określanie wielkości emisji CO2 w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
 • pomiary wilgotności biomasy on-site

 

Badania węgla i koksu oraz badania żużlu i popiołów lotnych (odpadów paleniskowych)

 • Zawartość wilgoci (całkowitej i przemijającej)
 • Zawartość popiołu
 • Zawartość części lotnych
 • Zawartość siarki, węgla, wodoru i azotu
 • Ciepło spalania i obliczenie wartości opałowej (kaloryczność)
 • Temperatura topliwości popiołu
 • Skład pierwiastkowy węgla i popiołu z węgla
 • Zawartość chloru, fosforu i innych pierwiastków
 • Wskaźniki dylatometryczne, plastyczność wg Gieselera
 • Indeks Rogi

 

Odpady paleniskowe (żużel, popiół lotny)

 • Zawartość wilgoci
 • Zawartość popiołu
 • Zawartość pierwiastka węgla

 

Emisja CO2

 • Wskaźnik emisji CO2
 • Współczynnik utleniania

 

Akredytowane laboratorium J.S. Hamilton posiada ponad 50-letnie doświadczenie w badaniach paliw (dawne Centralne Laboratorium Chemiczne Polcargo). Wyniki badań stanowią podstawę rozliczeń finansowych oraz zapewniają rzetelną informację o jakości paliw stałych. Nasza pracownia badań węgla mieści się w Tychach.

 

Dlaczego nadzór nad przeładunkiem jest tak istotny?

Stała obecności inspektorów J.S. Hamilton w portach morskich, na terminalach przeładunkowych czy przejściach granicznych gwarantuje naszym Klientom wyeliminowanie strat podczas operacji przeładunkowych oraz umożliwia nadzór na jakością towaru. Dodatkowo dzięki sieci naszych oddziałów zapewnimy pełen zakres czynności kontrolnych terenie zakładów przemysłowych w całej Polsce.