Kontrola towarów

Inspekcje krajowe

Oferujemy kompleksową kontrolę jakościowo-ilościową towarów rolno-spożywczych składowanych w magazynach na terenie całego kraju.

 

Usługi rzeczoznawczo – kontrolne

 

Określanie ilości towaru  – nadzór nad ważeniem, obmiary towaru w magazynach płaskich.

 • Nadzory nad przeładunkiem i składowaniem towaru.
 • Pobieranie próbek.
 • Kontrola magazynów pod względem warunków składowania towarów.
 • Dokumentacja fotograficzna.
 • Raporty z kontroli w języku polskim / angielskim.
 • Doradztwo i szkolenia.

 

Ponadto, na terenie całego kraju oferujmy następujący zakres usług dotyczących kontroli innych towarów:

 • Kontrole przedwysyłkowe
 • Ekspertyzy w zakresie szkód towarów
 • Określanie ilości składowanych towarów
 • Nadzory nad załadunkami i wyładunkami
 • Doradztwo, ekspertyzy i szkolenia.

 

Poprzez sieć naszych zagranicznych partnerów powyższy zakres usług jesteśmy w stanie zaoferować na terenie całej Europy oraz w większości krajów poza Europą.

Wystawiamy świadectwa rozładunku wszystkich towarów w formie wymaganej przez Agencję Rynku Rolnego.