Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019r. ustala program pilotażowy pod nazwą

„Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

 

Celem głównym pilotażu jest:

1) wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych

2) propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji w oddziałach szpitalnych.

 

Jednym z obowiązków realizatora wskazanego programu jest dokonywanie okresowej weryfikacji posiłków, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz.U. 2019, poz. 1537), czyli analiza:

 

  • składu potraw,
  • wartości odżywczych,
  • gramatury
  • braku obecności bakterii pleśni i drożdży,
  • braku obecności zanieczyszczeń,

 

Jako niezależnie laboratorium akredytowane możemy przeprowadzić dla Państwa weryfikację posiłków pod kątem mikrobiologiczny i fizykochemicznym. Zakres wykonywanych badań jest wystarczający dla potwierdzenia i weryfikacji właściwości żywności określonych w rozporządzeniu.

 

 

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się ze swoim opiekunem z Biura Obsługi Klienta lub z Działu Handlowego.

 

Nie współpracowałeś jeszcze z nami?

To proste! Prześlij swoje zapytanie przez  Formularz Kontaktowy

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!