Alkaloidy pirolizydynowe i tropanowe

Akredytowane badanie oznaczenia alkaloidów pirolizydynowych i tropanowych w Laboratorium J.S. Hamilton w Polsce.

Stosując się do wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/2040 z dnia 11 grudnia 2020 w zakresie określenia dopuszczalnych limitów zawartości alkaloidów, Laboratorium J.S. Hamilton Poland wdrożyło i akredytowało metodę oznaczenia alkaloidów pirolizydynowych i tropanowych w suplementach diety zawierających składniki ziołowe oraz na bazie pyłku, a także w suszonych ziołach, herbatach, herbatkach ziołowych i herbatach aromatyzowanych.

Oznaczenie alkaloidów pirolizydynowych i alkaloidów tropanowych wykonujemy w Laboratorium  J.S. Hamilton w Gdyni za pomocą techniki chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LCMS).

Możemy również wykonać badania suplementów i surowców pod kątem:

  • czystości mikrobiologicznej,
  • zawartości metali ciężkich,
  • zawartości pierwiastków,
  • WWA,
  • badania stabilności,
  • wartości odżywczej i innych.

 

Zapraszamy do współpracy.

Formularz kontaktowy