Szkolenia

Zobacz

O szkoleniach

Zobacz

Harmonogram szkoleń

Zobacz

Pakiety szkoleń

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane

Aktualności

Prawne spojrzenie na dioksyny – odkrywanie zawiłości regulacyjnych

Dioksyny to potoczna nazwa związków, do których zaliczamy polichlorowane dibenzodioksyny (PCDD) i polichlorowane dibenzofurany (PCDF), a także część związków z grupy polichlorowanych bifenyli (PCB), tzw. dioksynopodobne PCB (dl-PCB), wykazujących podobne właściwości chemiczne i biologiczne. Zależnie od tego, które z ośmiu atomów wodoru w cząsteczce dibenzodioksyny lub dibenzofuranu uległy substytucji chlorem, powstają różne izomery związków z …

Sprawdź

Bakterie heterotroficzne w wodzie

Jakość wody to jedno z głównych wyzwań stojących przed społeczeństwami XXI wieku, zagrażające zdrowiu ludzi, ograniczające produkcję żywności i funkcje ekosystemów oraz utrudniające wzrost gospodarczy. Z danych UNESCO wynika, że każdego dnia do wód świata trafiają 2 miliony ton ścieków, jedna na dziewięć osób na świecie korzysta z wody pitnej z niesprawdzonych źródeł, 2,4 miliarda …

Sprawdź

Fosmet – jeden z najbardziej rozpowszechnionych środków ochrony roślin. Zmieniające się regulacje prawne

Pszenica ozima, kukurydza, pszenżyto ozime oraz rzepak ozimy są najbardziej rozpowszechnionymi roślinami polskich upraw. Według danych przedstawionych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w 2022 roku uprawa rzepaku stanowiła około 60% krajowej produkcji roślin oleistych, co zapewniło Polsce trzecie miejsce wśród wszystkich upraw tego surowca w Unii Europejskiej. Bazując na danych przedstawionych przez wyżej wymienioną …

Sprawdź

Perspektywy rozwoju na Targach Sadownictwa i Warzywnictwa!

W dniach 17-18 stycznia w Kielcach odbyła się 14 edycja największej w Polsce imprezy branżowej dla producentów owoców i warzyw. Podczas dwóch dni, 424 wystawców odwiedziły łącznie 13 832 osoby. Na 28 000 metrach kwadratowych powierzchni uczestnicy z kraju i zagranicy zaprezentowali bogatą ofertę środków do produkcji, czy rozwiązań wspierających sektor ogrodniczy. Targom towarzyszył kongres, …

Sprawdź

Polska wersja językowa wytycznych opracowanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Z początkiem 2024 roku na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, opublikowano informację dotyczącą wydania polskiego tłumaczenia opinii naukowej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), związanej z wyznaczaniem daty (tj. daty minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed”) oraz terminu przydatności do spożycia („należy spożyć do”), a także z ustalaniem terminu przydatności do spożycia po otwarciu oraz powiązanych …

Sprawdź

Nowy zakres akredytacji w sekcji Dermatologii i Stabilności!

Ogromny sukces w sekcji Dermatologii i Stabilności. Jesteśmy pierwszym laboratorium w Polsce posiadającym akredytację na badania dermatologiczne! Pragniemy poinformować, że trwający 3 dni audyt Polskiego Centrum Akredytacji  zakończył się pełnym sukcesem – nie stwierdzono niezgodności! Dobiegł końca projekt wdrożeniowy rozszerzenia zakresu akredytacji AB 079 o metody dermatologiczne: PB-561 Obecność alergicznego odczynu / wyprysku kontaktowego, metoda …

Sprawdź

Marketing Sensoryczny: strategia angażowania wszystkich zmysłów

W dynamicznym świecie reklamy i marketingu, marketing sensoryczny wyłania się jako kluczowe narzędzie w budowaniu głębszych relacji z konsumentami. Dzięki badaniom naukowym, takim jak prace Martina Lindstroma („Brand Sense: Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound”) czy Aradhny Krishny („Sensory Marketing: Research on the Sensuality of Products”), coraz więcej firm docenia rolę …

Sprawdź

Informacja o zmianie okresu ważności certyfikatu dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DREMEX Sp. z o.o.

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. – Jednostka Certyfikująca informuje, że z dniem 03.01.2024 r.: Certyfikat JSHP/1/B/2021 (dla firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREMEX Sp. z o.o.) został cofnięty ze skutkiem natychmiastowym na prośbę klienta.

Sprawdź

Już niedługo 14 edycja Targów Sadownictwa i Warzywnictwa

Już 17 stycznia w Kielcach rozpocznie się 14 edycja największego w Polsce wydarzenia branżowego dla producentów owoców i warzyw. Uczestnictwo w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa to doskonała okazja do poznania innowacyjnych technologii i najświeższej wiedzy z branży ogrodniczej. Na 28 000 metrach kwadratowych powierzchni, wystawcy z kraju i zagranicy zaprezentują bogatą ofertę środków produkcji, między …

Sprawdź