Alkaloidy pirololizydynowe

Od 1 lipca 2022 roku obowiązuje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2020/2040 z dnia 11 grudnia 2020 r. Rozporządzenie to reguluje najwyższe dopuszczalne poziomy alkaloidów pirolizydynowych (AP) w żywności i suplementach diety.

 

Limity odnoszą się m.in. do suplementów diety zawierających składniki pochodzenia roślinnego, herbat, ziół, herbat ziołowych.

 

Zgodnie z prawem, środki spożywcze wymienione w załączniku do rozporządzenia, które wprowadzono do obrotu przed 1 lipca, mogą zostać w obrocie do 31 grudnia 2023r. Po 1 lipca 2022, każdy produkt którego dotyczy rozporządzenie, obligatoryjnie powinien spełniać wymagania prawne w tym zakresie.

 

 

Laboratorium J.S. Hamilton Poland w dniu 30 czerwca 2022 przeszło pozytywnie audyt Polskiego Centrum Akredytacji rozszerzający akredytację o oznaczenie alkaloidów pirolizydynowych.

 

Obecnie możemy to oznaczenie wykonać wg Rozporządzenia Komisji UE 2020/2040 z dnia 11 grudnia 2020 roku oraz zgodnie z Ph.Eur. 10.6 p.2.8.26.

 

 

Zapraszamy do współpracy

 

Formularz Kontaktowy