Zwiększ wiedzę o bezpieczeństwie swoich suplementów

Wśród konsumentów rośnie coraz większa świadomość produktowa. Odbiorcy coraz częściej weryfikują  składy, szukają informacji o przeprowadzonych badaniach oraz wybierają produkty najbardziej dopasowane do swoich potrzeb.

Trendy dotyczące zdrowego odżywiania oraz wspomagania organizmu suplementami diety wymusiły na producentach i dystrybutorach zwracanie większej uwagi na jakość farmaceutyków oraz potwierdzenie jej niezależnymi badaniami. Choć suplementy diety nie są lekami i nie podlegają tym samym rygorystycznym przepisom prawnym to rosnąca świadomość konsumencka stanowi wyzwanie, aby swoje produktu poddawać jak najlepszej kontroli.

Wybór środków i ich dostępność jest praktycznie nieograniczona. Powszechnie stosowane reklamy nie są jednak odpowiednią zachętą dla świadomych konsumentów. Ważną rolę odgrywają również informacje o skuteczności i bezpieczeństwie produktu. Odbiorcy coraz częściej zwracają uwagę, czy dany produkt został sprawdzony przez akredytowane laboratoria badawcze. Mając na uwadze rosnącą wiedzę konsumentów coraz więcej suplementów jest sprawdzana metodami badawczymi opartych na polskich i międzynarodowych normach (PN & ISO).

W laboratorium J.S. Hamilton badamy między innymi:

  • bezpieczeństwo mikrobiologiczne,
  • alkaloidy pirolizydynowe i tropanowe,
  • pozostałości pestycydów,
  • zawartość metali ciężkich,
  • zawartość witamin i minerałów,
  • stabilność suplementu diety,
  • różnego rodzaju parametry fizykochemiczne,
  • a także wiele innych parametrów.

Warto  zaznaczyć,  że  suplementy  diety o  odpowiedniej  jakości  mogą  być  cennym  uzupełnieniem zbilansowanej  diety,  jednak  dopóki  nie  są  właściwie kontrolowane,  nie  można  być  pewnym  co  do  jakości dostępnych produktów. Zwiększając świadomość o bezpieczeństwie produktu, poprzez badania potwierdzające jego skład, najłatwiej jest zbudować zaufanie do produktów.

W J.S. Hamilton zapewniamy najwyższą jakość opieki nad klientem oraz ściśle dopasowaną ofertę do potrzeb.

W przypadku pytań lub wątpliwości Eksperci J.S. Hamilton pozostają do Państwa dyspozycji.

Formularz Kontaktowy