Badania opakowań i produktów non-food

Weryfikacja produktu przed wprowadzeniem do obrotu handlowego

Wprowadzenie produktu do obrotu handlowego wymaga od przedsiębiorcy spełnienia wymagań ustaw i rozporządzeń, współtowarzyszących innych polskich aktów prawnych oraz Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Ich mnogość, złożoność, czy też często nieprecyzyjność powodują, iż właściwe przygotowanie wyrobu wymaga posiadania kompleksowej wiedzy w danym obszarze oraz jej nieustannej aktualizacji.

 

Mając na uwadze powyższy fakt, firma J.S. Hamilton Poland umożliwia swoim klientom skorzystanie z usługi weryfikacji produktu przed wprowadzeniem do obrotu handlowego.

 

Zespół ekspertów dokonuje oceny, czy produkt posiada wszystkie potrzebne dokumenty, mówiące o jego bezpieczeństwie oraz weryfikuje informacje zamieszczone na:

 

  • opakowaniu;
  • etykiecie;
  • instrukcji użytkowania / obsługi;
  • innych dokumentach towarzyszących produktowi.

 

Szczegóły w zakładce Materiały informacyjne