Badania osadów ściekowych

W zakresie możliwości laboratoriów J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o. są badania osadów ściekowych wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, zawierające badania bakteriologiczne i  fizykochemiczne.

 

Co obejmuje usługa badań osadów ściekowych?

 

  • badania komunalnych osadów ściekowych, w tym: parazytologię, analizę zawartości pierwiastków, właściwości fizykochemicznych,
  • badania gruntów i gleb na których został wykorzystany komunalny osad ściekowy,
  • wyznaczanie dawki,
  • pobór próbek.

 

Oferta obejmuje badania jak również pobór próbek z instalacji klienta oraz ich  profesjonalny transport do laboratorium.

 

Wszystkie badania osadów ściekowych i ich analizy są wykonywane metodami akredytowanymi.

 

Gwarantujemy krótkie terminy realizacji , jak również oferujemy konsulting w zakresie  opracowania dokumentacji prawnej niezbędnej  przy prowadzeniu ewidencji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o.