Decyzje środowiskowe

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest wykonawcą kompleksowych i wysokiej jakości usług z zakresu ochrony środowiska. Problematyka we wszystkich jej aspektach stała się, szczególnie od momentu wejścia naszego kraju w struktury Unii Europejskiej, kluczowym zagadnieniem dla przedsiębiorców, instytucji oraz jednostek samorządowych.

 

Wraz ze zmieniającymi się przepisami prawnymi, wdrażającymi wymogi unijne z zakresu ekologii, przedsiębiorstwa oraz samorządy zmuszone są wielokrotnie do podejmowania działań zmierzających do poprawy i ochrony środowiska naturalnego. Każdorazowo musi zostać odpowiednia decyzja środowiskowa.

 

Jesteśmy jednostką, która w tej dziedzinie wspiera swoim doświadczeniem, popartym pięćdziesięcioletnią tradycją, stałymi szkoleniami, zapleczem techniczno – laboratoryjnym, tak aby zawsze w pełni rozwiązać powierzony w nasze ręce problem.

 

Wspólnie z wiodącymi ekspertami i organizacjami w kraju  wykonujemy raport środowiskowy, dokumentację, opinie i ekspertyzy, które pozwalają naszym klientom postępować zgodnie z prawodawstwem, zharmonizować ich praktyki z wymogami unijnymi oraz przygotować odpowiednie decyzje środowiskowe.

 

W ramach usług eksperckich z zakresu ochrony środowiska wykonujemy:

 

 • decyzje środowiskowe,
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • ocenę jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
 • dokumentację do wniosków o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego,
 • dokumentację do wniosków o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • dokumentację do wniosków o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
 • wnioski o udzielenie pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska,
 • monitoring składowisk odpadów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami,
 • opinie ekologiczne o właściwościach odpadów i możliwości ich wykorzystania, charakterystyka odpadów,
 • monitoring i oceny sprawności komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków,
 • opinie ekologiczne o właściwościach osadów ściekowych i możliwościach ich wykorzystania,
 • ekspertyzy dotyczące stanu zanieczyszczenia gleb, gruntów, programy rekultywacyjne.