Badania żywności i pasz

Badania obciążeniowe

Badania obciążeniowe mają na celu dostarczenie informacji dotyczących zachowania się

drobnoustrojów  wprowadzonych sztucznie do żywności i przechowywanych w dających się przewidzieć warunkach transportu, dystrybucji i przechowywania i  odzwierciedlają założony okres przydatności do spożycia.

 

W naszym laboratorium wykonujemy mikrobiologiczne badanie obciążeniowe służące ocenie potencjału wzrostu (δ). Badania mają na celu wykazanie spełniania przez żywność gotową do spożycia limitu kryterium bezpieczeństwa żywności określonego dla  wybranego drobnoustroju  w ciągu całego okresu przydatności do spożycia.

Nasze badania kierujemy do producentów  żywności gotowej do spożycia, aby podjąć działania w celu kontrolowania zanieczyszczenia przez drobnoustroje oraz wzrostu patogenów w produkcie do końca okresu przydatności do spożycia.

 

Badania obciążeniowe wykonywane są zgodnie z wytycznymi „EURL Lm TECHNICAL GUIDANCE DOCUMENT for conducting shelf-life studies on Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods” (version 3 – 6 June 2014) i normy NF V 01-009 Food traceability and safety — Management and hygiene —Guidance for performing microbiological growth tests (2 Mai 2014).

 

Współpracujemy z technologami na każdym etapie badawczym opracowując projekt badań obciążeniowych dla konkretnych produktów i drobnoustrojów w zakresie schematów produkcyjnych i warunków wytwarzania. Wiedza w zakresie pH produktu, aktywności wody, temperatury i czasu przechowywania oraz dodanych środków konserwujących i obecności kultur starterowych pomaga w prawidłowym zaprojektowaniu badań.

 

Wyniki badań obciążeniowych są wykorzystywane do kwalifikowania produktów jako żywności gotowej do spożycia, w której może wystąpić wzrost badanego drobnoustroju  lub jako żywności gotowej do spożycia, w której wzrost badanego drobnoustroju  nie wystąpi podczas jej okresu przydatności do spożycia. Jeżeli znany jest początkowy poziom zanieczyszczenia badanym drobnoustrojem potencjał wzrostu pozwala na oszacowanie końcowego stężenia dla identycznej żywności, identycznego szczepu i takich samych warunków przechowywania. Potencjał wzrostu można również wykorzystać do obliczenia początkowego stężenia w żywności, które umożliwi przestrzeganie założonego limitu w danej żywności na koniec okresu przydatności do spożycia.