Microbiologist examining a petri dish with agar

Badania mikrobiologiczne i technikami biologii molekularnej

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane

Pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach

Pestycydy są to środki ochrony roślin, stosowane w celu ograniczenia strat w produkcji rolnej. Każdy rolnik musi stosować się do przepisów regulujących najwyższe dopuszczalne poziomy (NDP) pozostałości pestycydów w swoich produktach (tj. warzywach, owocach, zbożach). Dokumentem regulującym NDP jest Rozporządzenie nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych …

Sprawdź

Pestycydy w produktach sezonowych – przegląd badań naukowych

Owoce i warzywa są kluczowym składnikiem zdrowej diety, dostarczają organizmowi niezbędnych witamin, minerałów i błonnika. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożywanie co najmniej 400 gramów tych produktów dziennie, aby zmniejszyć ryzyko chorób serca, udarów, cukrzycy typu 2 i niektórych nowotworów. W obliczu rosnących obaw o bezpieczeństwo żywności, zwraca się coraz większą uwagę na zawartość pestycydów …

Sprawdź

Właściwości i zastosowanie alkaloidów tropanowych

Alkaloidy tropanowe (AT) stanowią grupę organicznych związków chemicznych, o złożonej strukturze i różnorodnych właściwościach. Jest to grupa wtórnych metabolitów roślinnych, występujących w roślinach z rodziny psiankowatych, kapustowatych czy krasnodrzewowatych. Głównymi przedstawicielami tej grupy związków są atropina, skopolamina oraz kokaina. Alkaloidy tropanowe wykazują silne działanie farmakologiczne, dlatego też często wykorzystywane są w medycynie, a także w …

Sprawdź

Pobieranie próbek owoców i warzyw do badań pozostałości pestycydów

Pestycydy stosowane w rolnictwie oraz ogrodnictwie to głównie środki ochrony roślin. Stosuje się je w celu zminimalizowania lub wyeliminowania szkodliwych czynników wpływających na uprawy. W zależności od potrzeb oraz problemu, z którym trzeba się zmierzyć, producenci sięgają po różne rodzaje preparatów. Na podstawie badań toksyczności substancji czynnych zawartych w preparatach, ustanowiono tzw. najwyższe dopuszczalne poziomy …

Sprawdź

MAJ 2024 W BRANŻY BADAŃ ŻYWNOŚCI

W maju 2024 roku J.S. Hamilton aktywnie uczestniczył w szeregu kluczowych wydarzeń branżowych, podkreślając swoją obecność na rynku badań spożywczych. Firma z zaangażowaniem brała udział w konferencjach, targach oraz seminariach, gdzie nasi eksperci dzielili się wiedzą i doświadczeniem z zakresu badań i kontroli żywności. Udział w tych wydarzeniach umożliwił nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, umocnienie relacji …

Sprawdź

Alkaloidy pirolizydynowe w żywności

Alkaloidy pirolizydynowe (AP) to grupa związków naturalnie występujących w różnych gatunkach roślin, wytwarzanych w celu ich ochrony przed roślinożercami. AP są pochodnymi pirolizydyny lub necyny, o charakterze estrów i diestrów. Ulegają one hydrolizie kwaśnej lub zasadowej, w wyniku której powstają zasadowe aminoalkohole typu necyna (takie jak: retronecyna, heliotrydyna, platynecyna, otonecyna) oraz kwasy necynowe mono- i …

Sprawdź

Wirusy w owocach miękkich

Ze względu na dobroczynny wpływ owoców i warzyw na zdrowie promuje się włączenie tych produktów do codziennej diety. Jednakże zwiększone spożycie owoców i warzyw może prowadzić do wzrostu liczby ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową, szczególnie ostrej bakteryjnej i niebakteryjnej infekcji żołądka oraz jelit.  Zatrucia pokarmowe wywoływane przez zanieczyszczoną wirusami żywność to problem ogólnoświatowy.  Za największą …

Sprawdź

Akryloamid – czy taki straszny?

Akryloamid to organiczny związek chemiczny, który zdobył spore zainteresowanie ze względu na obawy związane z jego potencjalnym, rakotwórczym wpływem na zdrowie człowieka. Jest to substancja, której obecność w żywności budzi coraz większe obawy. Dlatego w niniejszym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu nieco bliżej, rozpatrując regulacje prawne, źródła występowania w żywności, działania podejmowane przez producentów w …

Sprawdź

Zmiany w 8 wersji IFS Food

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje wersja 8 standardu IFS Food. Zmiany w standardzie wynikają z dostosowania do nowego Codex Alimentarius oraz normy ISO 22003-3 (dla produktów, procesów i usług). Najważniejsze zmiany w standardzie dotyczą poniższych aspektów: powrót do słowa „audyt” zamiast „ocena” punktacja: ocena „B” ponownie jest odchyleniem; wymogi KO* mogą być punktowane jako …

Sprawdź

Czynniki wpływające na jakość mikrobiologiczną jaj i ich przetworów

Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Ich nieodłącznym symbolem są jaja, które królują na świątecznym stole. Znaleźć je można jako składnik wielu potraw oraz w postaci pisanek zdobiących wielkanocny koszyk, tym samym ich jakość i bezpieczeństwo są niezwykle istotne z punktu widzenia konsumenta.  Stan higieny jest najważniejszym parametrem decydującym o jakości i trwałości jaj oraz …

Sprawdź

Prawne spojrzenie na dioksyny – odkrywanie zawiłości regulacyjnych

Dioksyny to potoczna nazwa związków, do których zaliczamy polichlorowane dibenzodioksyny (PCDD) i polichlorowane dibenzofurany (PCDF), a także część związków z grupy polichlorowanych bifenyli (PCB), tzw. dioksynopodobne PCB (dl-PCB), wykazujących podobne właściwości chemiczne i biologiczne. Zależnie od tego, które z ośmiu atomów wodoru w cząsteczce dibenzodioksyny lub dibenzofuranu uległy substytucji chlorem, powstają różne izomery związków z …

Sprawdź

Bakterie heterotroficzne w wodzie

Jakość wody to jedno z głównych wyzwań stojących przed społeczeństwami XXI wieku, zagrażające zdrowiu ludzi, ograniczające produkcję żywności i funkcje ekosystemów oraz utrudniające wzrost gospodarczy. Z danych UNESCO wynika, że każdego dnia do wód świata trafiają 2 miliony ton ścieków, jedna na dziewięć osób na świecie korzysta z wody pitnej z niesprawdzonych źródeł, 2,4 miliarda …

Sprawdź

Fosmet – jeden z najbardziej rozpowszechnionych środków ochrony roślin. Zmieniające się regulacje prawne

Pszenica ozima, kukurydza, pszenżyto ozime oraz rzepak ozimy są najbardziej rozpowszechnionymi roślinami polskich upraw. Według danych przedstawionych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w 2022 roku uprawa rzepaku stanowiła około 60% krajowej produkcji roślin oleistych, co zapewniło Polsce trzecie miejsce wśród wszystkich upraw tego surowca w Unii Europejskiej. Bazując na danych przedstawionych przez wyżej wymienioną …

Sprawdź

Perspektywy rozwoju na Targach Sadownictwa i Warzywnictwa!

W dniach 17-18 stycznia w Kielcach odbyła się 14 edycja największej w Polsce imprezy branżowej dla producentów owoców i warzyw. Podczas dwóch dni, 424 wystawców odwiedziły łącznie 13 832 osoby. Na 28 000 metrach kwadratowych powierzchni uczestnicy z kraju i zagranicy zaprezentowali bogatą ofertę środków do produkcji, czy rozwiązań wspierających sektor ogrodniczy. Targom towarzyszył kongres, …

Sprawdź

Polska wersja językowa wytycznych opracowanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Z początkiem 2024 roku na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, opublikowano informację dotyczącą wydania polskiego tłumaczenia opinii naukowej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), związanej z wyznaczaniem daty (tj. daty minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed”) oraz terminu przydatności do spożycia („należy spożyć do”), a także z ustalaniem terminu przydatności do spożycia po otwarciu oraz powiązanych …

Sprawdź

Marketing Sensoryczny: strategia angażowania wszystkich zmysłów

W dynamicznym świecie reklamy i marketingu, marketing sensoryczny wyłania się jako kluczowe narzędzie w budowaniu głębszych relacji z konsumentami. Dzięki badaniom naukowym, takim jak prace Martina Lindstroma („Brand Sense: Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound”) czy Aradhny Krishny („Sensory Marketing: Research on the Sensuality of Products”), coraz więcej firm docenia rolę …

Sprawdź

Już niedługo 14 edycja Targów Sadownictwa i Warzywnictwa

Już 17 stycznia w Kielcach rozpocznie się 14 edycja największego w Polsce wydarzenia branżowego dla producentów owoców i warzyw. Uczestnictwo w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa to doskonała okazja do poznania innowacyjnych technologii i najświeższej wiedzy z branży ogrodniczej. Na 28 000 metrach kwadratowych powierzchni, wystawcy z kraju i zagranicy zaprezentują bogatą ofertę środków produkcji, między …

Sprawdź

Mikrobiologia roślinnych substytutów mięsa. Innowacje w produkcji i jakości

Wzrastająca świadomość dotycząca ochrony środowiska sprawia, że roślinne substytuty mięsa zdobywają coraz większą popularność. Stanowią one rewolucyjną alternatywę dla tradycyjnych produktów mięsnych. Często inżynieria żywności odgrywa kluczową rolę w ich produkcji, a mikrobiologia stanowi jej nieodłączny element. OTO KILKA PRZYKŁADÓW ROŚLINNYCH ZAMIENNIKÓW MIĘSA: Seitan: zawiera gluten pszenny, posiada mięsistą teksturę i jest bogaty w białko. …

Sprawdź

NUTRI-SCORE, czyli system znakowania na froncie opakowania

System Nutri-Score jest systemem znakowania produktów spożywczych, który można znaleźć na froncie opakowania. Nutri-Score został opracowany przez niezależnych ekspertów ds. żywienia, a stosowanie systemu jest monitorowane przez francuski urząd ds. zdrowia publicznego Santé Publique France. Pozwala on konsumentowi szybko zidentyfikować wartości odżywcze, jak też porównywać produkty tej samej kategorii. Założeniem systemu jest to, że  powinien …

Sprawdź

Zarządzanie alergenami w trakcie procesu produkcyjnego

Właściwe podejście do zarządzania alergenami podczas produkcji jest kluczowym  elementem zapewniającym bezpieczeństwo produktu. Finalnie ma to odzwierciedlenie na etykietach produktów, które muszą być przygotowane tak, aby rzetelnie była przedstawiona informacja m.in. o alergenach. Jak zatem podejść do tematu? W Unii Europejskiej, w Załączniku II rozporządzenia (UE) 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, …

Sprawdź

Alergeny – analityczny punkt widzenia

Alergie pokarmowe są istotnym problemem zdrowotnym w krajach wysokorozwiniętych, ponieważ czynniki je wywołujące nie mają wspólnej budowy chemicznej, na podstawie której można jednoznacznie wskazać ich zdolność do alergizacji. Większość naturalnie występujących alergenów pokarmowych to białka lub glikoproteiny o małej masie cząsteczkowej, które są odporne na hydrolizę pod wpływem enzymów trawiennych. Jak do tej pory wartości …

Sprawdź

Perspektywy rozwoju branży na Konferencji KSPOiW

W dniu 20 października Kielce stały się centrum wydarzeń dla przemysłu przetwórstwa owoców i warzyw goszcząc Konferencję Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw. Jest to cykliczne spotkanie przedsiębiorców i ekspertów, którego celem jest wymiana doświadczeń związanych z branżą. Wydarzenie było odpowiedzią na rosnące wyzwania rynkowe i dążyła do promowania innowacji, zrównoważonego rozwoju oraz współpracy globalnej …

Sprawdź

Europejska Giełda Towarowa w Warszawie za nami!

W dniach 12-13 października w Warszawie, odbyła Europejska Giełda Towarowa (European Commodities Exchange). Wydarzenie skupiające najważniejszych przedstawicieli sektora rolno-spożywczego po raz pierwszy w swojej długoletniej tradycji miało okazję gościć w Europie Środkowo-Wschodniej. 63 edycja European Commodities Exchange była jednym z ważnych wydarzeń w kalendarzu J.S. Hamilton oraz całości branży. To nie tylko doskonała okazja do …

Sprawdź

Marketing na opakowaniu środków spożywczych. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych w przekazie marketingowym w znakowaniu środków spożywczych są oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, czyli komunikaty oraz wizualizacje, które  wskazują, że żywność ma szczególne właściwości. Oświadczenia żywieniowe odnoszą się do wartości energetycznej bądź obecności albo nieobecności składników odżywczych w produkcie. Oświadczenia zdrowotne z kolei, to oświadczenia wskazujące na związek żywności, kategorii żywności …

Sprawdź

Łańcuch chłodniczy – skuteczne narzędzie w kontroli mikrobiologicznej

Temperatura jest kluczowym parametrem zapewniającym bezpieczeństwo żywności: gdy temperatura i warunki środowiskowe są optymalne, z jednej komórki bakteryjnej w ciągu doby powstają miliony komórek potomnych. Żywność wymagająca chłodzenia lub zamrożenia, takie jak mięso, nabiał i świeże produkty, jest szczególnie podatna na rozwój drobnoustrojów, psucie się i utratę wartości odżywczych jeśli nie jest przechowywana lub transportowana …

Sprawdź

Co kryje szarlotka? O pozostałości pestycydów w jabłkach

Jabłka to jedne z najpopularniejszych, jadalnych owoców na świecie. Światowa produkcja jabłek w 2022 roku wyniosła około 78 mln ton, z czego 41 mln wyprodukowały Chiny, a około 12 mln Europa – w tym 4,7 mln ton Polska. Tak wysoka produkcja związana jest z wieloma walorami zdrowotnymi jabłek. Są bogatym źródłem witamin, minerałów, przeciwutleniaczy i …

Sprawdź

IX Kongres Rybny za nami!

W dniach 14-15 września 2023 roku w Hotelu Sheraton w Sopocie, odbył się IX Kongres Rybny. Wydarzenie gościło 255 delegatów reprezentujących przetwórstwo rybne, dostawców technologii, jak również przedstawicieli akwakultury. Podczas całego wydarzenia zaprezentowano bardzo ciekawe prelekcje z zakresu sytuacji gospodarczej przetwórstwa rybnego, sytuacji rynkowej, rynków surowcowych dotyczących ryb bałtyckich, karpia, pstrąga i suma afrykańskiego  oraz …

Sprawdź

Warzywa pod kontrolą!

Warzywa znajdują się u podstawy Piramidy Zdrowego Żywienia opublikowanej w 2016 roku przez Instytut Żywności i Żywienia. W praktyce oznacza to, że powinny stanowić co najmniej połowę naszego dziennego jadłospisu. Są skarbnicą składników odżywczych, witamin oraz minerałów. Stymulują układ immunologiczny do pracy, a dzięki wysokiej zawartości błonnika wspomagają układ pokarmowy. Z tego względu istotny jest …

Sprawdź

„Marketing” na opakowaniu środków spożywczych

Celem znakowania żywności jest przekazanie konsumentom rzetelnych i zrozumiałych informacji, aby mogli podejmować przemyślane decyzje zakupowe. Poza informacjami obowiązkowymi bardzo często etykiety są przepełnione hasłami „marketingowymi” podawanymi dobrowolnie, które mają za zadanie wyróżnić produkt na półce sklepowej i zachęcić konsumenta do jego zakupu. Hasła takie podkreślają szczególne cechy produktu wskazując, że zawiera on składniki pożądane …

Sprawdź

Bacillus thuringensis – sprzymierzeniec rolników

Bacillus thuringensis to wartościowy dla rolnictwa gatunek bakterii, który posiada właściwości owadobójcze. Preparaty oparte na atrybutach tych mikroorganizmów stanowią alternatywę dla pestycydów i przyczyniają się do ograniczenia ich stosowania na rzecz metod przyjaźniejszych środowisku. Oprócz bioinsektycydów, Bacillus thuringensis wykorzystywany jest w technikach inżynierii genetycznej, prowadzących do włączania genów, warunkujących odporność na owady, do nasion roślin …

Sprawdź

Zupa na letnie dni pod lupą mikrobiologa

Historia zup jest tak stara, jak historia gotowania. Ponieważ zupy są lekkostrawne, w medycynie starożytnej Greków i Rzymian stanowiły remedium na różne dolegliwości.  W środku zimy gorąca zupa jest pokarmem dla duszy, w upalne wakacyjne dni podobny efekt mogą dać chłodniki. Chociaż nie można dokładnie określić pochodzenia zimnych zup, te schłodzone potrawy można znaleźć od …

Sprawdź

Truskawki pod lupą!

Sezon letni kojarzy się nie tylko z wakacjami i słońcem, ale także z bogactwem sezonowych owoców i warzyw. Czy powinniśmy się martwić o poziom pozostałości pestycydów w nich zawartych? Co roku od 2004 amerykańska organizacja EWG – Environmental Working Group analizuje najnowsze dane USDA (Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych), aby sporządzić swoje niesławne listy Clean 15 (Czysta …

Sprawdź

Produkty z grilla – czy czyha na nas szkodliwe WWA?

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to hydrofobowe związki składające się z co najmniej dwóch sprzężonych pierścieni aromatycznych. Nasze organizmy znają je całkiem dobrze, jeżeli zdarza nam się grillować. Powstają bowiem podczas obróbki termicznej jedzenia, głównie na otwartym ogniu, ale także przy kontakcie z dymem. Mogą się też przedostać do żywności poprzez kontakt z zanieczyszczonym powietrzem, wodą …

Sprawdź

Mikrobiologia na grillu

Grillowanie to filar polskiego lata i najstarsza forma gotowania na świecie. Historia grillowania zaczyna się wkrótce po udomowieniu ognia, około 500 tysięcy lat temu. Pierwszy prowizoryczny grill z patyków zbudowali mieszkańcy Karaibów z  plemienia Arawak. Podwórkowy rytuał pieczenia na ogniu jest znacznie nowszy, bo sięga czasów powojennych. Skwierczące mięso, niepowtarzalny smak i aromat to atrybuty …

Sprawdź

IFS Food wersja 8

Pierwsze wydanie standardu IFS Food miało miejsce 21 lat temu.  Dziś, po wydaniu 20 000 certyfikatów, IFS Food stał się globalnym standardem i liderem rynku w Europie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IFS opublikował w kwietniu 8. wersję standardu. Certyfikacja na zgodność z nową wersją standardu będzie możliwa od 1 października 2023 roku, a dla organizacji …

Sprawdź

Szkolenia J.S. Hamilton zatwierdzone przez IFS Academy (International Featured Standards).

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma została zatwierdzona przez IFS Academy, jako oficjalny dostawca szkoleń IFS Approved Trainer Provider w zakresie wymagań i audytora IFS Food wersji 8. Wspólnie z IFS zapewniamy kompleksowe wsparcie w osiąganiu doskonałości w zakresie bezpieczeństwa żywności i jakości. IFS Food jest jednym z wiodących i najbardziej uznanych standardów w sektorze …

Sprawdź

Woda dodana – jak to policzyć?

Przedsiębiorstwa branży mięsnej oprócz zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa swoich produktów, powinny zajmować się analizą swoich wyrobów w celu sprawdzenia informacji żywieniowych przedstawianych na etykietach. Z uwagi na wymóg zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. (ze zmianami) w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) o  konieczności wskazania na etykiecie …

Sprawdź

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

W dniu 20 grudnia 2018 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję ustanawiającą Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności (ŚDBŻ), który będzie obchodzony corocznie 7 czerwca, po raz pierwszy w 2019 r. Obecnie, żywność jest przetwarzana w większych ilościach i przesyłana na większe odległości niż kiedykolwiek wcześniej. Wszechstronna współpraca i zaangażowanie wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw, a …

Sprawdź

Podsumowanie Kongresu MEATing 2023

W dniach 30 – 31 maja w Ożarowie Mazowieckim odbył się Kongres MEATing 2023, dedykowany dla technologów oraz działów rozwoju i jakości branży mięsnej. Udział w wydarzeniu był wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń, inspirujących rozmów, jak również uczestnictwa w atrakcyjnych imprezach towarzyszących, które pozwoliły uczestnikom na nawiązanie nowych relacji biznesowych, umocnienie istniejących kontaktów, czy poznanie …

Sprawdź

Nowa wersja standardu FSSC 22000

31 marca 2023 roku Fundacja FSSC opublikowała nową, 6 wersję standardu FSSC 22000. Zaktualizowana wersja standardu FSSC 22000 została wprowadzona głównie ze względu na: zintegrowanie z wymaganiami normy ISO 22003-1:2022, wzmocnienie wymagań w celu wsparcia organizacji w ich wkładzie w osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, uwzględnienie informacji zwrotnych z ankiety dotyczącej rozwoju wersji 6, w …

Sprawdź

Zanieczyszczenia w żywności – nowe rozporządzenie nr 2023/915

W wyniku analizy zmian, poniżej prezentujemy informacje o najistotniejszych zmianach dotyczących wejścia w życie Rozporządzenia 2023/915, które od 25.05.2023 zastępuje Rozporządzenie 1881/2006. Z punktu widzenia zmian dla interpretacji treści Rozporządzenia można wyszczególnić: Art. 1 – wprowadza się nowy artykuł dotyczący ustalania definicji . Zdefiniowano terminy takie jak: „żywność”, „podmiot działający na rynku spożywczym”, „wprowadzanie do …

Sprawdź

Zboże „techniczne” – czym jest i czy stanowi zagrożenie dla przeciętnego konsumenta?

Wymagania prawne oraz informacje umieszczone w polskich normach i standardach jakościowych nie definiują kategorii zboża „technicznego”, a tym samym nie definiują również wymagań związanych z bezpieczeństwem i jakością tego typu produktu. Zboża uprawne można podzielić na te z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi tzw. zboża spożywcze, konsumpcyjne oraz  te, które będą służyły jako pasza dla …

Sprawdź

Konferencja Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw

W dniach 11-13 maja 2023 roku w Kielcach, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Konferencji Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw. Celem wydarzenia było wywołanie głębokiej, otwartej i trwałej dyskusji o branży owocowo-warzywnej. Ważnym głosem w rozmowach były zarówno podmioty funkcjonujące w branży przetwórstwa owoców i warzyw w Polsce jak partnerzy handlowi, kooperanci, regulatorzy rynku oraz przedstawiciele …

Sprawdź

Środki ochrony roślin – czym są i jak wpływają na nasze zdrowie?

Zwiększające się zapotrzebowanie na żywność, rozwój urbanizacji, zmiany klimatu oraz ogromna liczba czynników chorobotwórczych powodują, że produkcja żywności dla 8 miliardów ludzi bez stosowania środków ochrony roślin jest praktycznie niemożliwa. Niewątpliwie stosowanie pestycydów chroni uprawy, zwierzęta gospodarcze oraz ludzi przed działaniem szkodników oraz skutkuje zwiększeniem plonów i ograniczeniem rozprzestrzeniania się czynników chorobotwórczych. Przestrzeganie zasad ich …

Sprawdź

Mikrobiologia w wafelku – co producent lodów wiedzieć powinien

Nikt dokładnie nie wie, kiedy po raz pierwszy wyprodukowano lody. Starożytne manuskrypty mówią nam, że Chińczycy lubili mrożone soki owocowe ze śniegiem. Do Europy zawitały w 1295 roku za sprawą Marco Polo jako mrożony deser na bazie mleka, by w XVII wieku stać się produktem luksusowym na dworach królewskich. Przemysłowa produkcja lodów rozpoczęła się pod …

Sprawdź

Poznaj badania konsumenckie i marketingowe

researcher with leafs

Marketing to biznesowy proces tworzenia relacji i satysfakcji klientów. Marketing to ciągła nauka zarządzania relacjami z Twoimi klientami.

Sprawdź

Substancje słodzące, czyli jak obniżyć kaloryczność i utrzymać słodki smak.

JS Hamilton placeholder logo

W produktach spożywczych o obniżonej kaloryczności producenci coraz częściej zamiast cukru stosują substancje słodzące.

Sprawdź

Pestycydy – zmiany w Rozporządzeniu

JS Hamilton placeholder logo

Nieustannie dążymy do  dostarczania  producentom branży spożywczej kompleksowego doradztwa w zakresie wprowadzanych zmian prawnych.

Sprawdź

Seminarium – Spotkanie z ekspertem dla branży owocowo-warzywnej – 22.10.2021

JS Hamilton placeholder logo

Zapraszamy na bezpłatne seminarium – Zapisy zakończone

Sprawdź

Pestycydy – zapoznaj się z zmianami

JS Hamilton placeholder logo

Od 01.07.2021 / 03.07.2021 r.* obowiązuje Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/976 z dnia 4 czerwca 2021r.  zmieniające Rozporządzenie (we) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni.

Sprawdź

Badania aplikacyjne i aparaturowe potwierdzające skuteczność działania suplementów diety

JS Hamilton placeholder logo

Badania odbywają się z udziałem wybranej, kilkudziesięcioosobowej grupy probantów, którzy w określonych warunkach i czasie testują produkt.

Sprawdź

Pestycydy – zmiany w Rozporządzeniu

JS Hamilton placeholder logo

Od 03.05.2021r. obowiązuje Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/590 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające Rozporządzenie (we) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni.

Sprawdź

Substancje zakazane w aloesie – Zmiany w rozporządzeniu

JS Hamilton placeholder logo

Z dniem 08.04.2021 roku obowiązuje Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/468 zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gatunków roślin zawierających pochodne hydroksyantracenu.

Sprawdź

Oświadczenie J.S Hamilton Poland Sp. z o.o. w temacie wykorzystania wyników badania oznaczania zawartości azotanów w próbkach warzyw i owoców do potwierdzenia skuteczności testera SOEKS Ecovisor F4.

JS Hamilton placeholder logo

W związku z wykorzystaniem do promocji testera SOEKS Ecovisor F4 sprawozdań z badań J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., zamieszczonych na stronie internetowej firmy SR Tech https://www.srtech.pl/soeks-certyfikaty

Sprawdź

Znakowanie wartością odżywczą na rynku amerykańskim (zmiany w Nutrition Facts Label)

JS Hamilton placeholder logo

Po okresie przejściowym, od 01.01.2021r. dla wszystkich producentów żywności obowiązują nowe przepisy FDA dotyczące znakowania produktów spożywczych w USA.

Sprawdź

Niebezpieczne dioksyny – analiza w J.S.Hamilton Poland

JS Hamilton placeholder logo

Dioksyny to grupa organicznych związków chemicznych,  powszechnie rozumianych jako grupa 210 chlorowanych pochodnych (kongenerów) dibenzodioksyny i dibenzofuranu określanych w skrócie jako PCDD i PCDF.

Sprawdź

Przyspieszone testy przechowalnicze – Accelerated Shelf-Life Testing (ASLT)

JS Hamilton placeholder logo

Laboratorium J.S. Hamilton Poland przeprowadza przyspieszone badania przechowalnicze produktów trwałych

Sprawdź

Oleje mineralne – nowe możliwości J.S. HAMILTON

JS Hamilton placeholder logo

W dniu 10.11.2020 na stronie PCA ukazało się kolejne wydanie naszego zakresu akredytacji (AB 079).

Sprawdź

AUDYT ZABEZPIECZEŃ ZAKŁADU (FOOD DEFENCE)

JS Hamilton placeholder logo

Czy myślisz, że twoja firma jest dobrze chroniona?   Ochrona nigdy nie wpuści nieproszonego gościa?  Pracownicy zareagują na intruza prawidłowo i natychmiastowo?

Sprawdź

Zmiany w Rozporządzeniu – Nadchlorany w żywności

JS Hamilton placeholder logo

Nadchloran występuje naturalnie w środowisku w złożach azotanu i potasu, a także może powstawać w atmosferze i przenikać do gleby i wód gruntowych.

Sprawdź

Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy

JS Hamilton placeholder logo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019r. ustala program pilotażowy pod nazwą

„Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Sprawdź

Tropimy alergeny – badania laboratoryjne w J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

JS Hamilton placeholder logo

Alergen to czynniki bądź substancja, która powoduje reakcję uczuleniową. Alergią pokarmową określana jest nieprawidłowa reakcja układu odpornościowego na spożyte produkty lub związki dodawane do żywności, powodująca występowanie różnych objawów – od podrażnień skórnych, przez dolegliwości żołądkowo-jelitowe, aż po wstrząs anafilaktyczny.

Sprawdź

KOMPLEKSOWE BADANIA OWOCÓW I WARZYW

JS Hamilton placeholder logo

Laboratoria J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. oraz Hamilton UO-Technologia Sp. z o.o. tworzą kompleksową ofertę dla branży owocowo – warzywnej i oferują analizy zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych, m.in.:

Sprawdź

„Wiosenne porządki w branży żywności – Owoce, warzywa” – spotkanie z ekspertami J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

JS Hamilton placeholder logo

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium dedykowanemu branży przetwórstwa spożywczego.

Sprawdź

„Wiosenne porządki w branży żywności – Wyroby piekarnicze, cukiernicze i ciastkarskie” – spotkanie z ekspertami J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

JS Hamilton placeholder logo

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium dedykowanemu branży przetwórstwa spożywczego.

Sprawdź

„Wiosenne porządki w branży żywności – Ryby i przetwory rybne” – spotkanie z ekspertami J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

JS Hamilton placeholder logo

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium dedykowanemu branży przetwórstwa spożywczego.

Sprawdź

„Wiosenne porządki w branży żywności – MIĘSO, JAJA” – spotkanie z ekspertami J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

JS Hamilton placeholder logo

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium dedykowanemu branży przetwórstwa spożywczego.

Sprawdź

Webinarium – Nowe zagrożenie w branży spożywczej – sposób postępowania w związku z zagrożeniem COVID-19

JS Hamilton placeholder logo

Zapraszamy na bezpłatne webinarium – Zapisz się>>

Sprawdź

Webinarium – Produkcja żywności ekologicznej – fakty i mity

JS Hamilton placeholder logo

Zapraszamy na Bezpłatne webinarium – Zapisz się>

Produkcja żywności ekologicznej – fakty i mity

Sprawdź

Webinarium – Zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa spożywczego w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

JS Hamilton placeholder logo

Serdecznie Państwu dziękujemy za tak liczny udział w Webinarium QA Solutions i JS Hamilton. W wydarzeniu uczestniczyło prawie 400 osób z ponad 250 firm, co potwierdza jak bardzo potrzebujemy wsparcia merytorycznego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w okresie pandemii SARS-CoV-2.

Sprawdź

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane