men point to the graph

Certyfikacja techniczna, badania i inne usługi

Dobrowolna Certyfikacja wyrobów

Twoje wyróżnienie – nasze potwierdzenie
produktu w ramach Dobrowolnej Certyfikacji

 

Każdy z produktów jest wyjątkowy. Posiada określone cechy, właściwości jak i swój pomysł na obecność na rynku. Producent poszukujący nietypowych rozwiązań, wpasowujący się w obecne trendy (lub też je wyznaczający), dąży do zdobycia przewagi rynkowej i zwiększenia swojej sprzedaży. Szuka unikalności i pragnie się wyróżnić.

Miarodajne potwierdzenie unikalności może mieć miejsce tylko poprzez niezależny podmiot. Stanowi on gwarancję obiektywności, opartej na zdobywanej latami wiedzy.

Certyfikat oraz indywidualny znak zgodności, będący wynikiem procesu certyfikacji, jest dla producenta jak trofeum, zdobyte ciężką pracą nad kreacją i stworzeniem produktu.

Warto po nie sięgnąć razem z nami!

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Wybierz odpowiednią certyfikację

Biodegradowalny i kompostowalny

Certyfikat „Biodegradowalny i kompostowalny”

Materiały i opakowania przyjazne dla środowiska na przełomie ostatnich lat stały się bardzo popularne. Wynika to wprost z pojawiających się trendów ekologicznych, rosnącej świadomości społeczeństwa oraz wymagań rynku. Takie opakowania mogą stanowić proekologiczną alternatywę dla standardowych wyrobów. Rosnące zapotrzebowanie rynku na tego typu produkty powoduje, iż wielu producentów skupia uwagę na tworzeniu i udoskonalaniu materiałów o właściwościach biodegradowalnych i kompostowalnych.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom rynkowym, firma J.S. Hamilton opracowała wytyczne wykorzystujące istniejące akty prawne oraz normatywne (wymagania zharmonizowanej z Dyrektywą 94/62 EC normy PN-EN 13432:2002, PN-EN 14995:2009 oceniającą zdolność tworzyw sztucznych do kompostowania, a także PN-EN ISO 20200:2016-01 i PN-EN 14045:2005 – oznaczenie stopnia rozkładu próbki w symulowanych warunkach kompostowania w skali laboratoryjnej), uzupełnione dodatkowymi lub zmodyfikowanymi wymaganiami.

Przedsiębiorcy, którzy są producentami, importerami czy eksporterami, chcąc wyróżnić swój produkt mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego właściwość „Biodegradowalny i kompostowalny” w obszarze Industrial lub Home oraz uzyskać swój indywidualny znak zgodności.

Ocena zgodności dla materiału biodegradowalnego i kompostowalnego składa się z następujących etapów:

1. Charakterystyka materiału

 • określenie składników materiału i ich identyfikacja;
 • Badanie zawartości pierwiastków (Zn, Cu, Ni, Cb, Pb, Hg, Cr, Mo, Se, As, F);

2. Kompostowalność

 • analiza sitowa;

3. Biodegradowalność

 • rozpad materiału w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych;

4. Ekotoksyczność

 • wskaźnik wykiełkowanych nasion i wzrost masy roślinnej na powstałym kompoście.

Okres użytkowania certyfikatu wydanego przez J.S. Hamilton Poland wynosi trzy lata o ile nie zostaną wprowadzone zmiany rzutujące na procesy biodegradowalności i kompostowalności.

W tym okresie jednostka certyfikująca sprawuje nadzór nad jego użytkowaniem. Każda zmiana w certyfikowanym materiale lub produkcie także musi być zgłoszona jednostce certyfikującej J.S. Hamilton.

Certyfikat wygasa, jeśli zostaną zmienione składniki zastosowane do jego produkcji, które różnią się od użytych składników przy produkcji certyfikowanego materiału. W tym przypadku rozszerzenie certyfikacji nie jest możliwe bez dodatkowych testów i badań.

Dobrowolne certyfikaty (DC) wydawane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. potwierdzają spełnienie wymagań obligatoryjnych (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami) i/lub dobrowolnych właściwości produktu podlegających ocenie.

Pozytywne zakończenie procesu certyfikacji upoważnia Zleceniodawcę do posługiwania się certyfikatem oraz indywidualnym znakiem zgodności.

Przedsiębiorcy, którzy są producentami, importerami czy eksporterami, chcący wyróżnić swój produkt, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego określoną właściwość oraz uzyskać swój indywidualny znak zgodności.

Unikalną właściwość/cechę produktu, określoną na wstępie projektu. Warianty i możliwości są różne i zależą od rodzaju wyrobu.

Wyróżnienie, międzynarodowa rozpoznawalność, niezależne potwierdzenie Twojego produktu poprzez europejską Jednostkę Badawczą i Certyfikującą J.S. Hamilton.

To jest Twój znak! Stosuj go zawsze i wszędzie, gdy tylko masz ochotę.

Pamiętaj jedynie, iż zawsze musi być powiązany z certyfikowanym wyrobem.

Skontaktuj się z opiekunem handlowym / lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

Food Safe

Certyfikat "Food SAFE, Certified Packaging & Food Contact Articles"

Materiały do kontaktu z żywnością (FCM) są powszechnie stosowane w życiu codziennym w postaci opakowań do żywności, naczyń i przyborów kuchennych, zastawy stołowej, pojemników na żywność itp.

Po wejściu w kontakt z żywnością, zastosowane materiały mogą zachowywać się w różny sposób i przenosić swoje składniki do żywności. W przypadku przenikania dużych ilości substancji chemicznych może to zagrażać zdrowiu ludzi lub zmienić samą żywność.

Użytkownik kupując dany produkt oczekuje, iż ma do czynienia z wyrobem bezpiecznym, a stosowne oznaczenia na wyrobie mają to zagwarantować.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, J.S. Hamilton Poland opracowało wytyczne na podstawie obowiązującego prawa, m.in. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004, Rozporządzenie (WE) nr 2023/2006, Dyrektywa 94/62/WE, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011, Załącznik 10 do rozporządzenia FDHA dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (SR 817.023.21) (Swiss Ordinance), BfR Recommendations on Food Contact Materials, Code of Federal Regulations 21, Food and Drugs oraz inne normatywne, uzupełnione dodatkowymi lub zmodyfikowanymi wymaganiami, a także wytyczne różnych organizacji zależnych od właściwego przeznaczenia i rodzaju opiniowanego materiału/wyrobu.

Producenci, importerzy czy eksporterzy, którzy chcą się wyróżnić na rynku, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu „Food SAFE, Certified Packaging & Food Contact Articles” i uzyskać swój indywidualny znak jakości.

Przedmiotem certyfikacji są wyroby opakowaniowe wprowadzane do obrotu towarowego:

1. Opakowania, materiały i wyroby z tworzyw sztucznych:

 • folie i laminaty;
 • folie termokurczliwe;
 • torebki, opakowania typu Doypack;
 • butelki, preformy, słoiki;
 • pojemniki i tacki termoformowane;
 • pojemniki wielorazowego użytku;
 • zamknięcia, nakrętki, wieczka i uszczelki (sealing cap liners);
 • osłonki do wędlin;
 • kubki, naczynia i sztućce;
 • folie spożywcze, rękawice z tworzyw sztucznych;
 • opakowania zawierające materiał pochodzący z recyklingu.

2. Materiały i wyroby z papieru i tektury:

 • arkusze;
 • opakowania do żywności typu fast-food;
 • opakowania do pośredniego kontaktu z żywnością;
 • wyroby kuchenne (ręczniki papierowe, serwetki, papier śniadaniowy);
 • wyroby jednorazowego użytku: tacki, słomki, itp.
 • opakowania do pośredniego kontaktu z żywnością (np. zadrukowane kartoniki na słodycze, ryż, herbatę);
 • opakowania zawierające materiał z recyklingu.

3. Materiały i wyroby wielowarstwowe wielomateriałowe:

 • opakowania kartonowe do mleka i produktów mlecznych oraz soków;
 • tacki do przechowywania żywności;
 • kubki, miski, tacki jednorazowego użytku;
 • osłonki celulozowe do wędlin.

4. Metale i stopy:

 • folie aluminiowe;
 • wieczka (patynki) aluminiowe;
 • naczynia kuchenne.

5. Opakowania metalowe z wewnętrznym lakierem:

 • puszki i wieczka do konserw;
 • puszki i wieczka do napojów.

6. Inne materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością lub kosmetykami.

Oznaczenie wyrobów opakowaniowych tym znakiem potwierdza, iż zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, opakowanie, materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością ze względu na konstrukcję oraz skład materiałowy, może zostać uznany za bezpieczny w bezpośrednim kontakcie z żywnością i spełniający odpowiednie wymagania prawne oraz wytyczne obowiązujące  w krajach EU w odniesieniu  do warunków zamierzonego i przewidywalnego stosowania.

Okres użytkowania certyfikatu wydanego przez J.S. Hamilton Poland wynosi trzy lata, o ile nie zostaną wprowadzone zmiany rzutujące na bezpieczeństwo chemiczne.

W tym okresie jednostka certyfikują sprawuje nadzór nad jego użytkowaniem i przynajmniej raz dokonuje kontroli, czy nie nastąpiły modyfikacje wyrobu opakowaniowego prowadzące do zmian bezpieczeństwa chemicznego np. zmian migracji.

Unikalną właściwość/cechę produktu, określoną na wstępie projektu. Warianty i możliwości są różne i zależą od rodzaju wyrobu.

Dobrowolne certyfikaty (DC) wydawane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. potwierdzają spełnienie wymagań obligatoryjnych (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami) i/lub dobrowolnych właściwości produktu podlegających ocenie.

Pozytywne zakończenie procesu certyfikacji upoważnia Zleceniodawcę do posługiwania się certyfikatem oraz indywidualnym znakiem zgodności.

Przedsiębiorcy, którzy są producentami, importerami czy eksporterami, chcący wyróżnić swój produkt, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego określoną właściwość oraz uzyskać swój indywidualny znak zgodności.

Unikalną właściwość/cechę produktu, określoną na wstępie projektu. Warianty i możliwości są różne i zależą od rodzaju wyrobu.

Wyróżnienie, międzynarodowa rozpoznawalność, niezależne potwierdzenie Twojego produktu poprzez europejską Jednostkę Badawczą i Certyfikującą J.S. Hamilton.

To jest Twój znak! Stosuj go zawsze i wszędzie, gdy tylko masz ochotę.

Pamiętaj jedynie, iż zawsze musi być powiązany z certyfikowanym wyrobem.

Skontaktuj się z opiekunem handlowym / lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

Hipoalergiczny

Certyfikat Hipoalergiczny

Oświadczenia o produktach kosmetycznych to kluczowe narzędzia służące rozróżnianiu produktów, stymulowaniu innowacji i wspieraniu konkurencji. Na półkach w drogeriach, supermarketach czy aptekach ilość produktów jest ogromna, a ich odbiorca coraz bardziej świadomy swoich wyborów.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom i preferencji konsumentów, J.S. Hamilton Poland opracowało wytyczne na podstawie obowiązującego prawa, m.in. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określającego wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi, a także wytycznych różnych organizacji i komitetów naukowych, w  zależności od rodzaju i przeznaczenia opiniowanego produktu.

Producenci, importerzy, którzy chcą się wyróżnić na rynku, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu „Hipoalergiczny” i uzyskać swój indywidualny znak jakości.

Przedmiotem certyfikacji mogą być produkty mające kontakt ze skórą, stosowane w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach (produkty kosmetyczne, produkty do prania i płukania tkanin, płyny do mycia naczyń oraz inne produkty użytku codziennego, mające kontakt ze skórą).

Certyfikat jest ważny tak długo, jak długo obowiązują zasady testowania, a certyfikat nie zostanie unieważniony przez Zleceniodawcę. Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat (na wniosek Zleceniodawcy dopuszczalny jest również okres krótszy – roczny lub dwuletni). Pozostaje on ważny w przypadku pozytywnego wyniku z nadzoru oraz spełnienia warunków określonych w ZASADACH UCZESTNICTWA W PROGRAMIE CERTYFIKACJI PRODUKTÓW W J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Wygasa, jeśli wyrób / produkt zostanie zmodyfikowany w zakresie składu, przeznaczenia, sposobu stosowania, czy elementów oznakowania.

Oznaczenie produktu tym znakiem oznacza, iż ryzyko potencjału alergennego zostało zminimalizowane, poprzez dokonanie analizy składników receptury i przeprowadzenie badań dermatologicznych i/lub aplikacyjnych pod kontrolą lekarza specjalisty.

Dobrowolne certyfikaty (DC) wydawane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. potwierdzają spełnienie wymagań obligatoryjnych (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami) i/lub dobrowolnych właściwości produktu podlegających ocenie.

Pozytywne zakończenie procesu certyfikacji upoważnia Zleceniodawcę do posługiwania się certyfikatem oraz indywidualnym znakiem zgodności.

Przedsiębiorcy, którzy są producentami, importerami czy eksporterami, chcący wyróżnić swój produkt, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego określoną właściwość oraz uzyskać swój indywidualny znak zgodności.

Unikalną właściwość/cechę produktu, określoną na wstępie projektu. Warianty i możliwości są różne i zależą od rodzaju wyrobu.

Wyróżnienie, międzynarodowa rozpoznawalność, niezależne potwierdzenie Twojego produktu poprzez europejską Jednostkę Badawczą i Certyfikującą J.S. Hamilton.

To jest Twój znak! Stosuj go zawsze i wszędzie, gdy tylko masz ochotę.

Pamiętaj jedynie, iż zawsze musi być powiązany z certyfikowanym wyrobem.

Skontaktuj się z opiekunem handlowym / lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

Potwierdzona zawartość składników mineralnych

Certyfikat "Potwierdzona badaniami zawartość składników mineralnych"

W dzisiejszych czasach, suplementy diety stały się synonimem zdrowego trybu życia i dbania o siebie. Na półkach w aptekach, drogeriach czy supermarketach ilość produktów jest ogromna, a ich odbiorca coraz bardziej świadomy swoich wyborów.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom i preferencji konsumentów, J.S. Hamilton Poland opracowało wytyczne na podstawie obowiązującego prawa, m.in. Dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych ze zmianami, czy też Rozporządzenia (WE) Nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji.

Producenci, importerzy czy eksporterzy, którzy chcą się wyróżnić na rynku, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu „Potwierdzona badaniami zawartość składników mineralnych” i uzyskać swój indywidualny znak jakości.

Przedmiotem certyfikacji są suplementy diety, które na opakowaniu deklarują określoną zawartość minerałów. Znak nadawany przez J.S. Hamilton Poland gwarantuje, że zawartość minerałów w produkcie, jest zgodna z informacją na etykiecie.

Okres użytkowania certyfikatu wydanego przez J.S. Hamilton Poland wynosi standardowo trzy lata, o ile nie zostaną wprowadzone zmiany rzutujące na proces oceny.

W tym okresie jednostka certyfikują sprawuje nadzór nad jego użytkowaniem i dokonuje kontroli, czy nie nastąpiły modyfikacje produktu pod kątem zawartości składników aktywnych.

Unikalną właściwość/cechę produktu, określoną na wstępie projektu. Warianty i możliwości są różne i zależą od rodzaju suplementu diety.

Dobrowolne certyfikaty (DC) wydawane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. potwierdzają spełnienie wymagań obligatoryjnych (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami) i/lub dobrowolnych właściwości produktu podlegających ocenie.

Pozytywne zakończenie procesu certyfikacji upoważnia Zleceniodawcę do posługiwania się certyfikatem oraz indywidualnym znakiem zgodności.

Przedsiębiorcy, którzy są producentami, importerami czy eksporterami, chcący wyróżnić swój produkt, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego określoną właściwość oraz uzyskać swój indywidualny znak zgodności.

Unikalną właściwość/cechę produktu, określoną na wstępie projektu. Warianty i możliwości są różne i zależą od rodzaju wyrobu.

Wyróżnienie, międzynarodowa rozpoznawalność, niezależne potwierdzenie Twojego produktu poprzez europejską Jednostkę Badawczą i Certyfikującą J.S. Hamilton.

To jest Twój znak! Stosuj go zawsze i wszędzie, gdy tylko masz ochotę.

Pamiętaj jedynie, iż zawsze musi być powiązany z certyfikowanym wyrobem.

Skontaktuj się z opiekunem handlowym / lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

Potwierdzona zawartość witamin

Certyfikat „Potwierdzona badaniami zawartość witamin"

W dzisiejszych czasach, suplementy diety stały się synonimem zdrowego trybu życia i dbania o siebie. Na półkach w aptekach, drogeriach czy supermarketach ilość produktów jest ogromna, a ich odbiorca coraz bardziej świadomy swoich wyborów.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom i preferencji konsumentów, J.S. Hamilton Poland opracowało wytyczne na podstawie obowiązującego prawa, m.in. Dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych ze zmianami, czy też Rozporządzenia (WE) Nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji.

Producenci, importerzy czy eksporterzy, którzy chcą się wyróżnić na rynku, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu „Potwierdzona badaniami zawartość witamin” i uzyskać swój indywidualny znak jakości.

Przedmiotem certyfikacji są suplementy diety, które na opakowaniu deklarują określoną zawartość witamin. Znak nadawany przez J.S. Hamilton Poland gwarantuje, że zawartość witamin w produkcie, jest zgodna z informacją na etykiecie.

Okres użytkowania certyfikatu wydanego przez J.S. Hamilton Poland wynosi standardowo trzy lata, o ile nie zostaną wprowadzone zmiany rzutujące na proces oceny.

W tym okresie jednostka certyfikują sprawuje nadzór nad jego użytkowaniem i dokonuje kontroli, czy nie nastąpiły modyfikacje produktu pod kątem zawartości składników aktywnych.

Unikalną właściwość/cechę produktu, określoną na wstępie projektu. Warianty i możliwości są różne i zależą od rodzaju suplementu diety.

Dobrowolne certyfikaty (DC) wydawane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. potwierdzają spełnienie wymagań obligatoryjnych (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami) i/lub dobrowolnych właściwości produktu podlegających ocenie.

Pozytywne zakończenie procesu certyfikacji upoważnia Zleceniodawcę do posługiwania się certyfikatem oraz indywidualnym znakiem zgodności.

Przedsiębiorcy, którzy są producentami, importerami czy eksporterami, chcący wyróżnić swój produkt, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego określoną właściwość oraz uzyskać swój indywidualny znak zgodności.

Unikalną właściwość/cechę produktu, określoną na wstępie projektu. Warianty i możliwości są różne i zależą od rodzaju wyrobu.

Wyróżnienie, międzynarodowa rozpoznawalność, niezależne potwierdzenie Twojego produktu poprzez europejską Jednostkę Badawczą i Certyfikującą J.S. Hamilton.

To jest Twój znak! Stosuj go zawsze i wszędzie, gdy tylko masz ochotę.

Pamiętaj jedynie, iż zawsze musi być powiązany z certyfikowanym wyrobem.

Skontaktuj się z opiekunem handlowym / lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

Potwierdzona zawartość witamin i składników mineralnych

Certyfikat "Potwierdzona badaniami zawartość witamin i składników mineralnych"

W dzisiejszych czasach, suplementy diety stały się synonimem zdrowego trybu życia i dbania o siebie. Na półkach w aptekach, drogeriach czy supermarketach ilość produktów jest ogromna, a ich odbiorca coraz bardziej świadomy swoich wyborów.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom i preferencji konsumentów, J.S. Hamilton Poland opracowało wytyczne na podstawie obowiązującego prawa, m.in. Dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych ze zmianami, czy też Rozporządzenia (WE) Nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji.

Producenci, importerzy czy eksporterzy, którzy chcą się wyróżnić na rynku, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu „Potwierdzona badaniami zawartość witamin i składników mineralnych” i uzyskać swój indywidualny znak jakości.

Przedmiotem certyfikacji są suplementy diety, które na opakowaniu deklarują określoną zawartość witamin i składników mineralnych. Znak nadawany przez J.S. Hamilton Poland gwarantuje, że zawartość witamin i składników mineralnych w produkcie jest zgodna z informacją na etykiecie.

Okres użytkowania certyfikatu wydanego przez J.S. Hamilton Poland wynosi standardowo trzy lata, o ile nie zostaną wprowadzone zmiany rzutujące na proces oceny.

W tym okresie jednostka certyfikują sprawuje nadzór nad jego użytkowaniem i dokonuje kontroli, czy nie nastąpiły modyfikacje produktu pod kątem zawartości składników aktywnych.

Unikalną właściwość/cechę produktu, określoną na wstępie projektu. Warianty i możliwości są różne i zależą od rodzaju suplementu diety.

Dobrowolne certyfikaty (DC) wydawane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. potwierdzają spełnienie wymagań obligatoryjnych (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami) i/lub dobrowolnych właściwości produktu podlegających ocenie.

Pozytywne zakończenie procesu certyfikacji upoważnia Zleceniodawcę do posługiwania się certyfikatem oraz indywidualnym znakiem zgodności.

Przedsiębiorcy, którzy są producentami, importerami czy eksporterami, chcący wyróżnić swój produkt, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego określoną właściwość oraz uzyskać swój indywidualny znak zgodności.

Unikalną właściwość/cechę produktu, określoną na wstępie projektu. Warianty i możliwości są różne i zależą od rodzaju wyrobu.

Wyróżnienie, międzynarodowa rozpoznawalność, niezależne potwierdzenie Twojego produktu poprzez europejską Jednostkę Badawczą i Certyfikującą J.S. Hamilton.

To jest Twój znak! Stosuj go zawsze i wszędzie, gdy tylko masz ochotę.

Pamiętaj jedynie, iż zawsze musi być powiązany z certyfikowanym wyrobem.

Skontaktuj się z opiekunem handlowym / lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

Potwierdzony produkt wegański

Certyfikat "Potwierdzony produkt wegański"

W dzisiejszych czasach, suplementy diety stały się synonimem zdrowego trybu życia i dbania o siebie. Na półkach w aptekach, drogeriach czy supermarketach ilość produktów jest ogromna, a ich odbiorca coraz bardziej świadomy swoich wyborów.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom i preferencji konsumentów, J.S. Hamilton Poland opracowało wytyczne na podstawie obowiązującego prawa, m.in. Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz 1333/2008, Rozporządzenia Ministra i Rozwoju wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, FSSAI i innych.

Producenci, importerzy czy eksporterzy, którzy chcą się wyróżnić na rynku, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu „Produkt wegański” i uzyskać swój indywidualny znak jakości.

Przedmiotem certyfikacji mogą być suplementy diety, które nie zawierają żadnych składników pochodzenia zwierzęcego, oraz że składniki pochodzenia zwierzęcego nie były używane w procesie ich produkcji.

Okres użytkowania certyfikatu wydanego przez J.S. Hamilton Poland wynosi standardowo trzy lata, o ile nie zostaną wprowadzone zmiany rzutujące na proces oceny.

W tym okresie jednostka certyfikują sprawuje nadzór nad jego użytkowaniem i dokonuje kontroli, czy nie nastąpiły modyfikacje produktu pod kątem zawartości składników odżywczych.

Unikalną właściwość/cechę produktu, określoną na wstępie projektu. Warianty i możliwości są różne i zależą od rodzaju suplementu diety.

Dobrowolne certyfikaty (DC) wydawane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. potwierdzają spełnienie wymagań obligatoryjnych (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami) i/lub dobrowolnych właściwości produktu podlegających ocenie.

Pozytywne zakończenie procesu certyfikacji upoważnia Zleceniodawcę do posługiwania się certyfikatem oraz indywidualnym znakiem zgodności.

Przedsiębiorcy, którzy są producentami, importerami czy eksporterami, chcący wyróżnić swój produkt, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego określoną właściwość oraz uzyskać swój indywidualny znak zgodności.

Unikalną właściwość/cechę produktu, określoną na wstępie projektu. Warianty i możliwości są różne i zależą od rodzaju wyrobu.

Wyróżnienie, międzynarodowa rozpoznawalność, niezależne potwierdzenie Twojego produktu poprzez europejską Jednostkę Badawczą i Certyfikującą J.S. Hamilton.

To jest Twój znak! Stosuj go zawsze i wszędzie, gdy tylko masz ochotę.

Pamiętaj jedynie, iż zawsze musi być powiązany z certyfikowanym wyrobem.

Skontaktuj się z opiekunem handlowym / lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

Przydatny do recyklingu

Certyfikat „Przydatny do recyklingu”

Materiały i opakowania przyjazne dla środowiska na przełomie ostatnich lat stały się bardzo popularne. Wynika to wprost z pojawiających się trendów ekologicznych, rosnącej świadomości społeczeństwa oraz wymagań rynku. Takie opakowania mogą stanowić proekologiczną alternatywę dla standardowych wyrobów. Rosnące zapotrzebowanie rynku na tego typu produkty powoduje, iż wielu producentów skupia uwagę na tworzeniu i udoskonalaniu materiałów o właściwościach przydatnych do recyklingu.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom rynkowym, J.S. Hamilton opracowała wytyczne wykorzystujące istniejące akty prawne oraz normatywne, uzupełnione dodatkowymi lub zmodyfikowanymi wymaganiami, a także wytyczne różnych organizacji wspierających recykling odpadów opakowaniowych.

Przedsiębiorcy, którzy są producentami, importerami czy eksporterami, chcąc wyróżnić swój produkt mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego właściwość „Przydatny do recyklingu” oraz uzyskać swój indywidualny znak zgodności.

Wyroby opakowaniowe wprowadzane do obrotu towarowego, które mogą być przedmiotem certyfikacji przydatności do recyklingu:

1. Materiał opakowaniowy np. w formie arkuszy, wykroju, czy folii lub laminatu w rolkach, tj.:

 • drewno i materiały drewnopochodne,
 • materiały tekstylne pochodzenia naturalnego (bawełna, juta),
 • metal z podziałem na stal i aluminium,
 • papier i tektura i inne wyroby z masy celulozowej,
 • szkło z podziałem na kolory: bezbarwne, zielone, brązowe i inne,
 • tworzywa sztuczne z podziałem na poszczególne grupy polimerowe.

Wymienione materiały opakowaniowe mogą zawierać jako dodatki inne materiały i substancje nie opakowaniowe (np. mineralne) w dowolnych ilościach.

2. Element opakowania;

3. Opakowanie jednostkowe, zbiorcze lub transportowe, łącznie ze wszystkimi ich elementami.

Certyfikacji nie podlegają wyroby opakowaniowe stanowiące po zużyciu niebezpieczne odpady opakowaniowe (15 01 10*, 15 01 11*).

Pozytywna ocena jest zależna od kształtu, konstrukcji, składu materiałowego oraz wyrażonej w procentach masy wyrobu opakowaniowego dostępnej do recyklingu tj. masy wyrobu opakowaniowego, która może zostać wykorzystana w przemysłowych procesach recyklingu.

Certyfikat może również zostać wydany na grupę wyrobów opakowaniowych, charakteryzujących jednakowym składem materiałowym i konstrukcją, ale różniących się jedynie wymiarami/gramaturą.

Okres użytkowania certyfikatu wydanego przez J.S. Hamilton Poland wynosi standardowo trzy lata, o ile nie zostaną wprowadzone zmiany rzutujące na procesy recyklingu.

W tym okresie jednostka certyfikują sprawuje nadzór nad jego użytkowaniem i przynajmniej raz dokonuje kontroli, czy nie nastąpiły modyfikacje wyrobu opakowaniowego stwarzające bariery w recyklingu.

Dobrowolne certyfikaty (DC) wydawane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. potwierdzają spełnienie wymagań obligatoryjnych (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami) i/lub dobrowolnych właściwości produktu podlegających ocenie.

Pozytywne zakończenie procesu certyfikacji upoważnia Zleceniodawcę do posługiwania się certyfikatem oraz indywidualnym znakiem zgodności.

Przedsiębiorcy, którzy są producentami, importerami czy eksporterami, chcący wyróżnić swój produkt, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego określoną właściwość oraz uzyskać swój indywidualny znak zgodności.

Unikalną właściwość/cechę produktu, określoną na wstępie projektu. Warianty i możliwości są różne i zależą od rodzaju wyrobu.

Wyróżnienie, międzynarodowa rozpoznawalność, niezależne potwierdzenie Twojego produktu poprzez europejską Jednostkę Badawczą i Certyfikującą J.S. Hamilton.

To jest Twój znak! Stosuj go zawsze i wszędzie, gdy tylko masz ochotę.

Pamiętaj jedynie, iż zawsze musi być powiązany z certyfikowanym wyrobem.

Skontaktuj się z opiekunem handlowym / lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

Substancje szkodliwe Non-food

Certyfikat „Zbadano na obecność substancji szkodliwych” dla Non-Food

Produkty wprowadzane do obrotu handlowego, podlegają pod wymagania dyrektywy ogólnego bezpieczeństwa. Obejmuje ona obszar zarówno mechaniczny, jak i chemiczny. Zwłaszcza ten drugi obszar staje się w ostatnich latach coraz wnikliwiej poddawany ocenie przez opinię publiczną, a co za tym idzie, organy rządowe.

Wynika to z faktu, iż rodzaj stosowanych materiałów wpływa pośrednio, jak i bezpośrednio na zdrowie użytkownika.

Ewoluująca tendencja powoduje, że wielu producentów skupia uwagę przy tworzeniu wyrobów na tworzeniu i udoskonalaniu materiałów o właściwościach przyjaznych człowiekowi, jak i środowisku.

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, firma J.S. Hamilton opracowała wytyczne wykorzystujące istniejące akty prawne oraz normatywne, uzupełnione dodatkowymi lub zmodyfikowanymi wymaganiami.

Przedsiębiorcy, którzy są producentami, importerami czy eksporterami, chcąc wyróżnić swój produkt mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego właściwość „Zbadano na obecność substancji szkodliwych” oraz uzyskać swój indywidualny znak zgodności.

 Oznaczenie wyrobów tym znakiem potwierdza, iż zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, materiały i produkty z dyrektywy ogólnego bezpieczeństwa ze względu na swój skład materiałowy, są zgodne z obowiązującym prawem, przez co nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska.

Wyroby wprowadzane do obrotu towarowego, które mogą być przedmiotem certyfikacji – Zbadano na obecność substancji szkodliwych:

 • wyroby codziennego użytku;
 • artykuły dla dzieci i niemowląt.

Certyfikat może zostać wydany na grupę wyrobów, charakteryzujących się jednakowym składem materiałowym.

Pozytywna ocena jest zależna od wyników oceny przeprowadzonej na podstawie dostarczonych raportów z badań, dokumentacji oraz deklaracji klienta.

Okres użytkowania certyfikatu wydanego przez J.S. Hamilton Poland wynosi trzy lata, o ile nie zostaną wprowadzone zmiany rzutujące na bezpieczeństwo chemiczne, związane z wymogami, jak i składem surowcowym (w tym jego podmianą) produktu/materiału zgłoszonego do oceny.

W tym okresie jednostka certyfikująca sprawuje nadzór nad jego użytkowaniem i przynajmniej raz dokonuje kontroli, czy nie nastąpiły modyfikacje wyrobu, prowadzące do zmian bezpieczeństwa chemicznego.

Dobrowolne certyfikaty (DC) wydawane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. potwierdzają spełnienie wymagań obligatoryjnych (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami) i/lub dobrowolnych właściwości produktu podlegających ocenie.

Pozytywne zakończenie procesu certyfikacji upoważnia Zleceniodawcę do posługiwania się certyfikatem oraz indywidualnym znakiem zgodności.

Przedsiębiorcy, którzy są producentami, importerami czy eksporterami, chcący wyróżnić swój produkt, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego określoną właściwość oraz uzyskać swój indywidualny znak zgodności.

Unikalną właściwość/cechę produktu, określoną na wstępie projektu. Warianty i możliwości są różne i zależą od rodzaju wyrobu.

Wyróżnienie, międzynarodowa rozpoznawalność, niezależne potwierdzenie Twojego produktu poprzez europejską Jednostkę Badawczą i Certyfikującą J.S. Hamilton.

To jest Twój znak! Stosuj go zawsze i wszędzie, gdy tylko masz ochotę.

Pamiętaj jedynie, iż zawsze musi być powiązany z certyfikowanym wyrobem.

Skontaktuj się z opiekunem handlowym / lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

Substancje szkodliwe Zabawki

Certyfikat „Zbadano na obecność substancji szkodliwych” dla Zabawek

Zabawki wprowadzane do obrotu handlowego, podlegają pod wymagania Dyrektywy Zabawkowej 2009/48/WE. Obejmuje ona obszar zarówno mechaniczny, jak i chemiczny. Zwłaszcza ten drugi obszar staje się w ostatnich latach coraz wnikliwiej poddawany ocenie przez opinię publiczną, a co za tym idzie, organy rządowe.

Wynika to z faktu, iż rodzaj stosowanych materiałów wpływa pośrednio, jak i bezpośrednio na zdrowie użytkownika.

Ewoluująca tendencja powoduje, że wielu producentów skupia uwagę przy tworzeniu wyrobów na tworzeniu i udoskonalaniu materiałów o właściwościach przyjaznych człowiekowi, jak i środowisku.

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, firma J.S. Hamilton opracowała wytyczne wykorzystujące istniejące akty prawne oraz normatywne, uzupełnione dodatkowymi lub zmodyfikowanymi wymaganiami.

Przedsiębiorcy, którzy są producentami, importerami czy eksporterami, chcąc wyróżnić swój produkt mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego właściwość „Zbadano na obecność substancji szkodliwych” oraz uzyskać swój indywidualny znak zgodności.

Oznaczenie wyrobów tym znakiem potwierdza, iż zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, produkty z Dyrektywy Zabawkowej 2009/48/WE ze względu na swój skład materiałowy, są zgodne z obowiązującym prawem, przez co nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska.

Wyroby wprowadzane do obrotu towarowego, które mogą być przedmiotem certyfikacji – Zbadano na obecność substancji szkodliwych:

 • Zabawki dla dzieci do 14 roku życia.

Certyfikat może zostać wydany na grupę wyrobów, charakteryzujących się jednakowym składem materiałowym, funkcjonalnością oraz kształtem.

Pozytywna ocena jest zależna od wyników oceny przeprowadzonej na podstawie dostarczonych raportów z badań, dokumentacji oraz deklaracji klienta.

Okres użytkowania certyfikatu wydanego przez J.S. Hamilton Poland wynosi trzy lata, o ile nie zostaną wprowadzone zmiany rzutujące na bezpieczeństwo chemiczne, związane z wymogami, jak i składem surowcowym (w tym jego podmianą) produktu/materiału zgłoszonego do oceny.

W tym okresie jednostka certyfikująca sprawuje nadzór nad jego użytkowaniem i przynajmniej raz dokonuje kontroli, czy nie nastąpiły modyfikacje wyrobu, prowadzące do zmian bezpieczeństwa chemicznego.

Dobrowolne certyfikaty (DC) wydawane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. potwierdzają spełnienie wymagań obligatoryjnych (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami) i/lub dobrowolnych właściwości produktu podlegających ocenie.

Pozytywne zakończenie procesu certyfikacji upoważnia Zleceniodawcę do posługiwania się certyfikatem oraz indywidualnym znakiem zgodności.

Przedsiębiorcy, którzy są producentami, importerami czy eksporterami, chcący wyróżnić swój produkt, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego określoną właściwość oraz uzyskać swój indywidualny znak zgodności.

Unikalną właściwość/cechę produktu, określoną na wstępie projektu. Warianty i możliwości są różne i zależą od rodzaju wyrobu.

Wyróżnienie, międzynarodowa rozpoznawalność, niezależne potwierdzenie Twojego produktu poprzez europejską Jednostkę Badawczą i Certyfikującą J.S. Hamilton.

To jest Twój znak! Stosuj go zawsze i wszędzie, gdy tylko masz ochotę.

Pamiętaj jedynie, iż zawsze musi być powiązany z certyfikowanym wyrobem.

Skontaktuj się z opiekunem handlowym / lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

Testowany dermatologicznie

Certyfikat „Testowany dermatologicznie”

Oświadczenia o produktach kosmetycznych to kluczowe narzędzia służące rozróżnianiu produktów, stymulowaniu innowacji i wspieraniu konkurencji. Na półkach w drogeriach, supermarketach czy aptekach ilość produktów jest ogromna, a ich odbiorca coraz bardziej świadomy swoich wyborów.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom i preferencji konsumentów, J.S. Hamilton Poland opracowało wytyczne na podstawie obowiązującego prawa, m.in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (z późn. zm.), a także wytycznych różnych organizacji i komitetów naukowych, w zależności od rodzaju i przeznaczenia opiniowanego produktu.

Przedmiotem certyfikacji mogą być produkty mające kontakt ze skórą, stosowane w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach (produkty kosmetyczne, produkty do prania i płukania tkanin, płyny do mycia naczyń oraz inne produkty użytku codziennego, mające kontakt ze skórą).

Certyfikat jest ważny tak długo, jak długo obowiązują zasady testowania, a certyfikat nie zostanie unieważniony przez Zleceniodawcę. Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat (na wniosek Zleceniodawcy dopuszczalny jest również okres krótszy – roczny lub dwuletni). Pozostaje on ważny w przypadku pozytywnego wyniku z nadzoru oraz spełnienia warunków określonych w ZASADACH UCZESTNICTWA W PROGRAMIE CERTYFIKACJI PRODUKTÓW W J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Wygasa, jeśli wyrób / produkt / artykuł zostanie zmodyfikowany w zakresie składu, przeznaczenia, sposobu stosowania, czy elementów oznakowania.

Oznaczenie produktu tym znakiem oznacza, iż został on poddany badaniom dermatologicznym z udziałem ludzi, przeprowadzonym pod nadzorem lekarza specjalisty i została potwierdzona jego kompatybilność ze skórą.

Dobrowolne certyfikaty (DC) wydawane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. potwierdzają spełnienie wymagań obligatoryjnych (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami) i/lub dobrowolnych właściwości produktu podlegających ocenie.

Pozytywne zakończenie procesu certyfikacji upoważnia Zleceniodawcę do posługiwania się certyfikatem oraz indywidualnym znakiem zgodności.

Przedsiębiorcy, którzy są producentami, importerami czy eksporterami, chcący wyróżnić swój produkt, mogą wnioskować o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego określoną właściwość oraz uzyskać swój indywidualny znak zgodności.

Unikalną właściwość/cechę produktu, określoną na wstępie projektu. Warianty i możliwości są różne i zależą od rodzaju wyrobu.

Wyróżnienie, międzynarodowa rozpoznawalność, niezależne potwierdzenie Twojego produktu poprzez europejską Jednostkę Badawczą i Certyfikującą J.S. Hamilton.

To jest Twój znak! Stosuj go zawsze i wszędzie, gdy tylko masz ochotę.

Pamiętaj jedynie, iż zawsze musi być powiązany z certyfikowanym wyrobem.

Skontaktuj się z opiekunem handlowym / lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane