Kontrola paliw i chemikaliów

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium badawcze J.S. Hamilton stanowią podstawę rozliczeń finansowych oraz zapewniają rzetelną informację o jakości kontrolowanych towarów.

 

Pracownia Paliw J.S. Hamilton wykonuje badania laboratoryjne:

 • paliw silnikowych – benzyna, olej napędowy
 • skroplonych gazów węglowodorowych – LPG, propylen, propan, butan i inne
 • gazów wysokometanowych – gaz ziemny, LNG, CNG, biogaz
 • biokomponentów paliw – bioetanol, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)
 • olejów opałowych lekkich i ciężkich
 • paliw żeglugowych
 • ropy naftowej
 • parafiny i gaczu parafinowego,
 • produktów petrochemicznych i chemikaliów
 • węgla, koksu
 • odpadów paleniskowych
 • biomasy, paliwa alternatywnych
 • olejów w użytkowaniu
 • identyfikacja mieszanin ropopochodnych o nieznanym składzie
 • Identyfikacja zanieczyszczeń instalacji technologicznych i użytkowych