Kontrola towarów

Inspekcje portowe

Oferujemy kompleksową kontrolę jakościowo-ilościową wszystkich towarów w imporcie oraz eksporcie we wszystkich polskich portach, a przed wszystkim – Gdynia, Gdańsk i Szczecin.

 

Usługi rzeczoznawczo – kontrolne

 • Określanie ilości towarów sypkich  – nadzór nad ważeniem (wagi elewatora, samochodowe, magazynowe), określenie ilości na podstawie pomiaru zanurzenia statku oraz obmiary w magazynach płaskich.
 • Określanie ilości towarów płynnych  – pomiary zbiorników statkowych (ullage) oraz pomiary zbiorników lądowych.
 • Kontrola czystości ładowni, miejsc składowych i środków  transportu.
 • Pobieranie próbek.
 • Nadzory nad przeładunkiem i składowaniem towaru.
 • Dokumentacja fotograficzna.
 • Raporty z kontroli w języku polskim / angielskim.
 • Doradztwo i szkolenia.

 

Kontrolowane towary

 • Zboża, nasiona oleiste i strączkowe oraz śruty nasion oleistych
 • Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
 • Produkty mleczarskie
 • Produkty spożywcze – cukier, owoce, warzywa, przyprawy
 • Ładunki drobnicowe – wyroby stalowe
 • Minerały i chemikalia – węgiel, koks, rudy, metale, nawozy, kruszywa
 • Złom oraz wyroby hutnicze
 • Biomasa

 

Przy eksporcie zbóż oferujemy kontrolę towaru przejmowanego do magazynów portowych.

 

Analizy laboratoryjne

Nasze pracownie zbożowe zlokalizowane w okolicach terminali portowych oferują kompleksowe badania laboratoryjne wszystkich zbóż.

 

Oferta obejmuje między innymi : 

 • Organoleptyczna ocena towaru – zapach, barwa, obecność szkodników
 • Określenie zanieczyszczeń

 

Oprócz wykonywania analiz laboratoryjnych metodami klasycznymi proponujemy również wykonanie analiz metodami szybkimi (NIR) przy użyciu aparatów FOSS oraz PERTEN na następujące parametry:  

 • Wilgotność
 • Białko w suchej masie
 • Gluten
 • Gęstość
 • Liczba opadania
 • Zawartość oleju w rzepaku