Badania chemii gospodarczej

Kosmetyki

Badania chemii gospodarczej

Produkty chemii gospodarczej, podobnie jak kosmetyki, są nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Dlatego firma J.S. Hamilton wychodzi naprzeciw oczekiwaniu producentów i oferuje szerokie spektrum badań mogących potwierdzić zarówno właściwości użytkowe, skuteczność jak i bezpieczeństwo produktów chemii gospodarczej.

BADANIA UŻYTKOWE

Nasze laboratorium oferuje szeroki zakres badań skuteczności dla produktów chemii gospodarczej. Subiektywna ocena ochotników pozwoli sprawdzić, czy produkt spełnia zakładane deklaracje.

Oprócz pojedynczych badań użytkowych możemy wykonać również badania porównawcze, w których sprawdzamy produkt badany z wybranymi produktami konkurencyjnymi.

BADANIA SKUTECZNOŚCI

Oprócz badań przy udziale probantów J. S. Hamilton oferuje również badania skuteczności w nowoczesnym i wyspecjalizowanym laboratorium w wystandaryzowanych i kontrolowanych warunkach.

Możemy Państwu zaproponować badania z zakresu:

  • oceny organoleptycznej,
  • oceny skuteczności spierania plam.

BADANIA DERMATOLOGICZNE

Tak jak  w przypadku produktów kosmetycznych, możemy wykonać badania dermatologiczne dla produktów chemii gospodarczej, w celu sprawdzenia, czy produkt nie wywołuje reakcji alergicznej czy podrażnienia skóry. Po wykonaniu takiego badania można stosować deklarację „przetestowany dermatologicznie”. W przypadku produktów chemii gospodarczej najczęściej wykonywany jest test półotwarty, test otwarty oraz test koszulkowy. Więcej informacji o badaniach dermatologicznych znajdą Państwo tutaj.

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

W naszych laboratoriach przeprowadzamy szereg badań fizykochemicznych dla produktów chemii gospodarczej. Przykładowe badania, które możemy zaproponować to:

  • oznaczenie suchej substancji organicznej,
  • oznaczenie zdolności pianotwórczej,
  • oznaczenie wartości pH,
  • oznaczenie gęstości,
  • oznaczenie chlorków,
  • oznaczenie substancji anionowo/kationowo czynnych.

Każdy z produktów badanych traktujemy indywidualnie i oprócz wyżej wymienionych badań oferujemy również inne usługi analityczne. W celu potwierdzenia możliwości wykonawczych i przygotowania spersonalizowanej oferty prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

STWORZENIE KARTY MSDS

Dla produktów chemii gospodarczej oferujemy również stworzenie karty MSDS, niezbędnego dokumentu, który jest kluczowy w procesie identyfikacji produktu w łańcuchu dostaw.

Karty charakterystyki są tworzone przez wykwalifikowanych Safety Assessorów z doświadczeniem w kompletowaniu dokumentacji dla tego typu produktów.

Ze względu na mnogość i różnorodność produktów chemii gospodarczej zapraszamy do kontaktu, w celu omówienia specyfikacji konkretnego produktu.

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane