food vacuum sealed

Opakowania i materiały do kontaktu z żywnością

Biodegradowalność i Kompostowalność opakowań

Kadra doświadczonych ekspertów J.S. Hamilton od wielu lat oferuje usługi w zakresie potwierdzania jakości
i bezpieczeństwa wyrobów, a przede wszystkim wspiera rozwiązania przyjazne dla środowiska.

Materiały i opakowania przyjazne dla środowiska na przełomie ostatnich lat stały się bardzo popularne. Wynika to wprost z pojawiających się trendów ekologicznych, rosnącej świadomości społeczeństwa oraz wymagań rynku. Takie opakowania mogą stanowić proekologiczną alternatywę dla standardowych wyrobów.

Rosnące zapotrzebowanie rynku na tego typu produkty powoduje, że wielu producentów skupia uwagę na tworzeniu i udoskonalaniu materiałów o właściwościach kompostowalnych i biodegradowalnych.

Określenia biodegradowalny i kompostowalny można odnieść do produktu, który na terenie Unii Europejskiej spełnia wymagania zharmonizowanej z Dyrektywą 94/62 EC normy PN-EN 13432: 2002, PN-EN 14995: 2009 oceniającą zdolność tworzyw sztucznych do kompostowania, a także PN-EN ISO 20200: 2016-01 i PN-EN 14045: 2005 (oznaczenie stopnia rozkładu próbki w symulowanych warunkach kompostowania w skali laboratoryjnej).

OCENA ZGODNOŚCI DLA MATERIAŁU BIODEGRADOWALNEGO I KOMPOSTOWALNEGO SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW:

  • charakterystyka materiału – określenie składników materiału i ich identyfikacja,
  • badanie zawartości pierwiastków (Zn, Cu, Ni, Cb, Pb, Hg, Cr, Mo, Se, As, F),
  • kompostowalność – analiza sitowa,
  • biodegradowalność – rozpad materiału w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych,
  • ekotoksyczność – wskaźnik wykiełkowanych nasion i wzrost masy roślinnej na powstałym kompoście.

Nasze laboratorium oferuje badania w zakresie biodegradowalności i kompostowalności wyrobów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane