food vacuum sealed

Opakowania i materiały do kontaktu z żywnością

Opakowania do żywności w obiegu zamkniętym

Dążąc do powstrzymania kryzysu klimatycznego, Unia Europejska stara się promować przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której produkty zużywają mniej surowców, zawierają więcej materiałów pochodzących z recyklingu i są łatwe w recyklingu lub ponownym użyciu. W ramach tego dążenia Komisja Europejska chce zapewnić, aby wszystkie opakowania na rynku UE nadawały się do ponownego użycia lub recyklingu w ekonomicznie opłacalny sposób do 2030 roku. Stosowanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, zwłaszcza materiałów mających kontakt z żywnością, jest trudne, jednak konieczne ze względu na obawy dotyczące wpływu tworzyw sztucznych na środowisko. Cele zrównoważonego rozwoju i dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym to rosnące zapotrzebowanie na wszystkie materiały pochodzące z recyklingu, w szczególności tworzywa sztuczne wykorzystywane do produkcji opakowań. Zarówno wymagania konsumentów, jak i zmiany legislacyjne nakazują wybór  producentów ograniczających jednorazowe tworzywa sztuczne i posiadających wdrożony system gospodarki o obiegu zamkniętym.

CO TO JEST PCR?

Materiały PCR, to tworzywa sztuczne pochodzące z odzysku i poddane procesowi recyklingu, czyli ponownemu przetworzeniu. W największym stopniu pochodzą one od konsumentów, ze zużytych opakowań z tworzyw sztucznych, które konsument wyrzuca do kosza. W skład strumienia takich odpadów wchodzą: opakowania po produktach spożywczych, opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i lekach. W związku z tym stanowią one mieszankę takich tworzyw jak: LDPE, HDPE, PP, PS, PET, laminaty i inne tworzywa sztuczne.

DLACZEGO TWORZYWA PCR?

Obecnie Unia Europejska kładzie duży nacisk na zwiększenie wykorzystania tworzyw z recyklingu w tym tworzyw PCR do produkcji opakowań. Powodem takiego podejścia jest chęć ograniczenia ilości odpadów trafiających na wysypiska i zmniejszenia oddziaływania odpadów na środowisko naturalne. Zgodnie z Dyrektywą Single Use Plastic z 2019r. od 2025 r. butelki PET na napoje mają zawierać co najmniej 25 % tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Od 2030 r. butelki PET na napoje mają zawierać co najmniej 30 % tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Jednocześnie rynek opakowań produktów spożywczych i kosmetycznych dąży do wyprodukowania opakowań z jak największym udziałem materiału PCR. Jest to trend utrzymujący się do kilku lat. Na rynku są już dostępne opakowania wykonane w 100% z PCR.

BEZPIECZEŃSTWO TWORZYW PCR W KONTAKCIE Z ŻYWNOŚCIĄ

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004 każdy materiał do kontaktu z żywnością musi być w przewidywalnych warunkach użytkowania bezpieczny dla końcowego odbiorcy czyli konsumenta. Rozporządzenie (UE) 1934/2004 definiuje to bezpieczeństwo jako:

 • brak uwalniania substancji chemicznych ponad bezpieczne limity,
 • brak zmian w składzie żywności,
 • brak zmian cech organoleptycznych żywności.

Tworzywa sztuczne z recyklingu przeznaczone do kontaktu z żywnością, powinny również spełniać wymagania stawiane przez Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008. Aktualnie trwają prace nad nowelizacją tego rozporządzenia. Obecny stan prawny wymaga stosowania tworzyw PCR z barierą funkcjonalną. Powyższe wymagania można stosować także do opakowań przeznaczonych do kosmetyków.

Wytwórca opakowania musi zapewniać stały nadzór nad całym procesem produkcji i składem końcowego wyrobu.

Z tego powodu stosowanie tworzyw PCR wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Do najważniejszych należy zaliczyć możliwość zanieczyszczenia głównego tworzywa domieszkami innych materiałów. W końcowym produkcie mogą znaleźć się substancje niedopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością, tj. farby drukarskie, kleje, lakiery, powłoki. W tworzywach PCR mogą znaleźć się substancje powszechnie uważane za szkodliwe i niepożądane takie jak: bisfenole, ftalany, metale ciężkie, substancje SVHC i inne. Należy pamiętać, że partie produkcyjne mogą znacząco różnić się od siebie. Z tego powodu należy znacząco zwiększyć zakres i częstotliwość wykonywanych badań. Firma J.S. Hamilton Poland oferuje szeroki wachlarz analiz pozwalający na zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych tworzyw PCR.

Bezpieczeństwo materiałów mających kontakt z żywnością wymaga zatem oceny bezpieczeństwa, ponieważ do żywności mogą migrować niebezpieczne substancje pochodzące z PCR. Materiały takie powinny być wytwarzane zgodnie z przepisami UE, w tym z dobrymi praktykami produkcyjnymi, tak aby ewentualny transfer szkodliwych składników do żywności nie budził obaw o bezpieczeństwo, nie zmieniał składu żywności w niedopuszczalny sposób ani nie miał negatywnego wpływu na jakość żywności (np. smak i/lub zapach). Z tego powodu należy znacznie zwiększyć zakres i częstotliwość badań. J.S. Hamilton Poland oferuje szeroki zakres analiz zapewniających bezpieczeństwo produkowanych materiałów PCR.

OFERTA:

 • Doradztwo merytoryczne dotyczące materiałów PCR w kontakcie z żywnością
 • Propozycja zoptymalizowanych planów badań w celu weryfikacji zgodności i bezpieczeństwa PCR
 • Przegląd dokumentów, deklaracji zgodności, weryfikacji surowców
 • Ocena zgodności w oparciu o EU 10/2011
 • Ocena ryzyka toksykologicznego m.in. metodą TTC concept
 • Migracja globalna i specyficzna na zgodność z Rozporządzaniem 10/2011
 • Badania substancji dodanych w sposób niezamierzony (NIAS):
  • Headpsace-GC/MS Screening
  • GC/MS Screening
  • LC-QToF-MS Screening
  • ICP-MS Screening
  • Pierwszorzędowe Aminy Aromatyczne (PAAs)
 • Badania substancji:
  • Metale
  • Bisfenole
  • Ftalany
  • Alkilofenole
  • Perfluorowane związki alkilowe (PFAS)
  • Chlorowane parafiny (LCCP, MCCP, SCCP)
  • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
  • Oleje mineralne
  • Fotoininicjatory, akrylany i inne składniki farb drukarskich
  • Polibromowane bifenyle (PBB) i polibromowane etery difenylowe (PBDE)
  • Związków cynoorganiczne
  • Pozostałe substancje SVHC

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane