food vacuum sealed

Opakowania i materiały do kontaktu z żywnością

Badania opakowań farmaceutycznych

BADANIA OPAKOWAŃ I MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH NA ZGODNOŚĆ Z FARMAKOPEĄ EUROPEJSKĄ

Laboratoria J.S. Hamilton oferują kompleksowe, badania laboratoryjne polimerowych materiałów opakowaniowych przeznaczonych do pakowania farmaceutyków.

PRZYKŁADOWE PARAMETRY OZNACZANE W RAMACH BADAŃ NA ZGODNOŚĆ Z FARMAKOPEĄ EUROPEJSKĄ:

 • tożsamość A, B, C (w tym IR),
 • kwasowość, zasadowość,
 • wygląd roztworu,
 • substancje rozpuszczalne w heksanie,
 • absorbancja,
 • metale wymywalne,
 • metale ciężkie jako ołów,
 • amidy i stearyniany,
 • przeciwutleniacze fenolowe i niefenolowe,
 • i inne.

W ZAKRESIE WW. BADAŃ POSIADAMY:

 • Zezwolenie na wytwarzanie nr … wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
 • Certyfikat Good Manufacturing Practice (GMP) wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
 • System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 15378:2012.

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane