food vacuum sealed

Opakowania i materiały do kontaktu z żywnością

Pozostałe materiały do kontaktu z żywnością

METALE I STOPY

Uwalnianie pierwiastków z powierzchni metali na podstawie „Metale i stopy stosowane w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Praktyczny przewodnik dla producentów i organów regulacyjnych” oraz uchwały CM / Res (2013) 9 w sprawie metali i stopów stosowanych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością przez państwa członkowskie Rady Europy.

SZKŁO I CERAMIKA

 • Oznaczenie uwalniania ołowiu (Pb) i kadmu (Cd) z powierzchni ceramicznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zgodnie z Dyrektywą 2005/31/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 84/500/EWG.
 • Szkło: oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z krzemianowych powierzchni innych niż wyroby ceramiczne

SILIKONY

Badania wg BfR Recommendation XV for Silicones

 • Składniki wymywalne
 • Pozostałość nadtlenków
 • Pozostałość platyny
 • Składniki lotne (VOM)
 • Analiza sensoryczna DIN 10955
 • Trwałość koloru
 • Migracja globalna i specyficzna
 • Uwalnianie N-nitrosamin i substancji N-nitrozowych
 • Cyklosiloksany D4, D5, D6
 • Migracja pierwiastków EN 71-3

Badania na zgodność z  EN 14350:  Artykuły dla dzieci — Sprzęt do picia — Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

 

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane