different color toys laying on table

Pozostałe artykuły non-food

Weryfikacja trwałości produktu badanie

Wprowadzenie produktu do obrotu handlowego wymaga od przedsiębiorcy spełnienia wymagań ustaw i rozporządzeń, współtowarzyszących innych polskich aktów prawnych oraz Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Ich mnogość, złożoność, czy też często nieprecyzyjność powodują, iż właściwe przygotowanie wyrobu wymaga posiadania kompleksowej wiedzy w danym obszarze oraz jej nieustannej aktualizacji.

Mając na uwadze powyższy fakt, firma J.S. Hamilton Poland umożliwia swoim klientom skorzystanie z usługi weryfikacji produktu przed wprowadzeniem do obrotu handlowego.

ZESPÓŁ EKSPERTÓW DOKONUJE OCENY, CZY PRODUKT POSIADA WSZYSTKIE POTRZEBNE DOKUMENTY, MÓWIĄCE O JEGO BEZPIECZEŃSTWIE ORAZ WERYFIKUJE INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA:

  • opakowaniu,
  • etykiecie,
  • instrukcji użytkowania /obsługi,
  • innych dokumentach towarzyszących produktowi.

Więcej szczegółów w materiałach informacyjnych.

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane