chemist in white protective gloves hold test tube

Badania laboratoryjne

Badania gruntu, remediacja gruntów

Rozpoznanie jakości środowiska gruntowo-wodnego stało się już standardem na etapie inwestycyjnym. Badania wstępne są jednym z kluczowych elementów procesu decyzyjnego w zakresie lokalizacji inwestycji.  Zespół naszych specjalistów pomoże w ustaleniu optymalnej strategii poboru próbek oraz zakresu wymaganych badań, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395).

ETAPY OCENY JAKOŚCI POWIERZCHNI ZIEMI:

  • Etap I – Ustalenie rodzaju działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia,
  • Etap II – Ustalenie listy substancji powodujących ryzyko (zanieczyszczeń), których wystąpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane,
  • Etap III – Analiza dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla przeprowadzenia oceny,
  • Etap IV – Opracowanie strategii poboru próbek i przeprowadzenie badań wstępnych,
  • Etap V – Przeprowadzenie badań szczegółowych.

W przypadku wystąpienia ewentualnych przekroczeń pomożemy w wyborze optymalnego rozwiązania.

Badania zanieczyszczeń wykonujemy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.

NASZE USŁUGI OBEJMUJĄ:

  • akredytowany pobór i badania gruntu i wód podziemnych,
  • wykonanie odwiertów badawczych,
  • interpretacja wyników badań,
  • opracowanie projektów planów remediacji, wraz z uzyskaniem decyzji RDOŚ,
  • realizacja i nadzór nad procesem remediacji.

Jeżeli szukasz pomocy i chcesz wykonać badania laboratoryjne zanieczyszczeń powierzchni ziemi skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane