chemist in white protective gloves hold test tube

Badania laboratoryjne

Badanie wody

Woda jest składnikiem niezbędnym do życia każdego organizmu, a my pomożemy Ci dbać o jego jakość.

Nasze Laboratorium J.S. Hamilton oferuje  mikrobiologiczne i fizykochemiczne badania pod kątem jakości i czystości :

  • wody do spożycia (badania dla potrzeb sanepidu; badania zgodnie z rozporządzeniem),
  • wody podziemnej ze studni, z ujęcia wody zaopatrywanego przez studnię (odwiert, studnia kopana, piezometry) w celu wykorzystywania jej na potrzeby gospodarcze lub/i do picia,
  • badania wód powierzchniowych – jeziora, rzeki, kąpieliska,
  • badanie wody basenowej,
  • badanie wody technologicznej,
  • wody pod kątem obecności bakterii Legionella zgodnie z  ISO 11731:2017.

Posiadamy szeroki zakres akredytacji oraz aktualne zatwierdzenie sanepidu.

Jeżeli szukasz pomocy i chcesz wykonać badania laboratoryjne wody skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane